X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
برچسب سیستم - فایل شاپ
به روزترین مرجع محصولات دانلودی
بررسی اطمینان بخشی سیستم توزیع
پنج‌شنبه 27 اردیبهشت 1397 ساعت 13:14 | نوشته ‌شده به دست | ( 0 نظر )
پژهش بررسی اطمینان بخشی سیستم توزیع در 87 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 459 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 87
بررسی اطمینان بخشی سیستم توزیع

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

پژهش بررسی اطمینان بخشی سیستم توزیع در 87 صفحه ورد قابل ویرایش


اطمینان بخشی سیستم توزیع

فهرست مطالب :1- تعاریف اولیه 6 - 1

2- محدودیتهای سیستم توزیع 7 - 6

3- ترازهای اطمینان بخشی توزیع 9 - 7

4- مروری بر آمار و احتمالات و مفاهیم ریاضی پایه برای مبحث اطمینان بخشی 18 - 9

5- سیستمهای سری 20- 18

6- سیستمهای موازی 21- 20

7- سیستمهای سری موازی 74- 21

8- واژگان انگلیسی 79- 75

9_منابع و ماخذ 80
مفاهیم کلی

خروج: از مدار خارج شدن مؤلفة سیستم توزیع را بر هر دلیلی خروج آن مؤلفه می گویند.

خروج بابرنامه: از مدار خارج شدن مؤلفه ای بصورت عمدی و با برنامی قبلی را خروج با برنامة آن مؤلفه می گویند.

خروج اجباری: خروجی که بر ارادة بهره بردار در انجام آن نقشی نداشته و بعلت ایجاد شرایط اضطراریِ خاص آن مؤلفه، خروج بصورت اجباری انجام می شود.

خروج اجباری گذرا: درصورتی که علت خروج فوراً از بین برود، و مؤلفة خارج شده (بصورت اجباری) بتواند بصورت اتومات به مدار باز گردد، خروج اجباری را خروج اجباریِ گذرا می نامند.

خروج اجباری دیرپا: خروج اجباری که گذرا نباشد دیرپا خواهد بود.

خروج جزئی: خروجی که درآن تنهای قسمتی از یک مؤلفه از مدار خارج شده است. بعبارت دیگر ظرفیت و یا کیفیت انجام وظیفة مولفة مذکور کاهش می یابد.

بدیهی است امکان به تعویق انداختن خروج بابرنامه وجود دارد، در حالی که چنین امکانی برای خروج اجباری وجود ندارد.بلوک دیاگرام زیر انواع خروجها را نشان می دهد:
قطع (Interruption): رخ دادن وقفه در خدمت رسانی به یک یا چند مصرف کننده را قطع شدن این مصرف کننده ها می گویند.

قطع اجباری(Forced Interruption): قطع ناشی از خروج اجباری را قطع اجباری می گویند.

قطع با برنامه(Scheduled Interruption): قطع ناشی از خروج با برنامه را خروج با برنامه می گویند.

قطع ها از نظر زمان بر طرف شدنشان نیز به سه دسته تقسیم می شوند.

1- قطع آنی(Instantaneous Interruption): قطعی است که در کمتر از یک دقیقه قابل رفع می باشد.

2- قطع موقتی(Mometary Interruption): قطعی است که برطرف کردن آن معمولاً یک تا دو ساعت طول می کشد.

3- قطع طولانی(Long Interruption): قطی است که بیش از چندین ساعت زمان برای بر طرف کردنش لازم است.فلوچارت زیر، علل عمدة خروج در شبکة توزیع را نشان می دهد.اطمینان بخشی در واقع سلامت سیستم و اجتناب از خروج هایی که ممکن است رخ دهند، را توصیف می کند. و کفایت نیز به کافی بودن ظزفیت سیستم برای تأمین نیازهای انرژی برق مشترکان اشاره می کند.شاخص های اطمینان بخشی(Index of Reliability):


مطابق پیشنهاد کمیتة IEEE گزارش خروج دستگاهها بایستی دارای توضیحات زیر باشد:

1- نوع، طرح، سازنده و توضیحات دیگری برای طبقه بندی

2- تاریخ و محل نصب

3- عامل خرابی (آذرخش، درخت، خطای بهره بردار)

4- مد خرابی (اتصال کوتاه، اضافه بار)

5- زمان شروع خرابی (خروج) و زمان بازگشت، ذکر تاریخ وشرایط جوی بهنگام خرابی

6- نوع خروج (اجباری، با برنامه، گذرا و دیرپا)

علاوه بر اطلاعات مذکور بهتر است که در تهیة گزارش خروج موارد زیر نیز قید گردند:

· گزارش تعداد کل دستگاه (مؤلفه) های مشابهِ در حال کار، برای تعیین نرخ خروج هر مؤلفه در کار سالانه

· گزارش خروجهایی که با عث رخ دادن قطعی در شبکة توزیع شده است.

بایستی خاطر نشان ساخت که گزارش خرابیها اطلاعات با ارزشی را برای برنامه های نگهداریِ پیشگیرانه و تعویض دستگاهها، فراهم می کند.

در عمل بین اطلاعات حاصله از گزارشها و آنچه که از قبل پیش بنی شده است، بدلایل زیر اختلافاتی وجود دارد.

1- تعریف خرابی

2- اختلاف بین محیط واقعی و محیط پیش بینی شده

3- قابلیت نگهداری و آزمایش دستگاه ها و میزان تخصص کارکنان

4- ساخت مؤلفه ها و نرخ خرابی مفروض برای مؤلفه ها در پیش بینی ها

5- فرآیند ساخت، شامل بازرسی و کنترل کیفیت

6- توزیع زمانی تا وقوع خرابی

7- استقلال خرابی مؤلفه هاگزارش پیش بینی منطقه ای و ملی بار سالانه و تحلیلهای قابلیت اطمینان بخشی شبکة توزیع در برخی از کشورها (ایالات متحدة آمریکا) برعهدة انجمنی بنام انجمن ملی اطمینان بخشی برق می باشد. انجمنهای منطقه ای اطمینان بخشی روشهای طرح ریزی و بهره برداری سیستم توزیع را برای شرکتهای برق رسانیِ عضو تهیه می کند، تا قابلیت اطمینان بخشی بهبود یافته و هزینه ها کاهش یابند.بنا به مطالعات انجمن ملی اطمینان بخشی برق، می توان نتایج زیر را در مورد اطمینان بخشی سیستم بیان نمود:

1- معمولاً 50 درصد خروجها در کمتر از 6 دقیقه و 90 درصد در کمتر از 7 ساعت قابل برگشت به مدار هستند.

2- چون خروجهای سیستم توزیع اغلب گزارش نمی شوند (بدلیل کوچک بودن آنها در مقابل خروجها و خرابی های سیستم انتقال و بخش تولید)، میزان خروجی های شبکة توزیع گزارش شده، نسبت به سیستم انتقال و تولید تنها 7 درصد است. ولی در حقیقت مطابق گزارشهای انجمن اطمینان بخشی برق، تقریباً 80 درصد از کل قطعی های پیش آمده به دلیل خرابی و خروج در سیستم توزیع رخ می دهند.

3- با اینکه روشهای مناسبی برای ارزیابی اطمینان بخشی سیستم توزیع وجود دارد، اما داده های مربوط به کارایی اطمینان بخشی، برای تعیین مؤثرترین شیوة سرمایه گذاری کافی نمی باشد.

4- بیشتر قطعی های توزیع بر اثر شزایط جوی ایجاد می شوند ضمن اینکه عملکرد نامناسب بهره بردار می تواند مزید بر علت باشد.

5- بدیهی است با کاهش زمان تشخیص خرابی و واکنش سریع و مناسب نسبت به رفع آن، می تواند اطمینان بخشی سیستم توزیع را افزایش دهد.
محدویتهای موجود در سیتم توزیع


برای داشتن عملکرد مطمئن در سیستم توزیع بایستی به محدودیتهای موجود سیستم توزیع توجه شود که به برخی از آنها در ادامه اشاره می گردد.

1- محدویتهای گرمایی (Thermal limitations) : بایستی توجه داشت که جریان عبوری از تجهیزات شبکة توزیع از میزان حد مجاز تعیین شده برای آنها تجاوز نکند.

2- محدویتهای اقتصادی (Economic limitations): گاهاً ممکن است شرایطی پیش آید که برای با لا بردن قابلیت اطمینان شبکة توزیع نیاز به صرف هزینة مالی زیادی باشد که از نظر اقتصادی به صرفه نمی باشد. در این حالت معمولاً بهینه ترین حالت را در نظر گرفت.

3- اضافه ولتاژ و افت ولتاژ (Over-Voltage & Voltage drop): برای افزایش قابلیت اطمینان بخشی بایستی دامنة ولتاژ در حد استانداردِ خود حفظ شود.

4- ظرفیت جریان مجاز (Fault current capability): یکی از شاخصهایی که بایستی تحت کنترل بوده و میزان آن پیش بینی شود جریان عبوری از تجهیزات شبکه است بخصوص در ناحیه هایی که رشد مصرف کنندگان در آن نواحی قابل ملاحظه است.

5- وجود چاک در شکل موج ولتاژ و پدیدة فلیکر (Voltage Flicker & Dip): ولتاژ سیستم توزیع بخاطر وجود بارهای القایی و کوره های قوس الکتریکی دارای نوسان خیلی کوچکی است اصطلاحاً فلیکر ولتاژ نامیده می شود. علاوه بر آن ممکن در برخی از مواقع ولتاژ شبکه دارای فرو افتادگیهای شدیدی باشد. این دو پدیده نیز جز محدویدیتهای شبکه توزیع هستند و برای تحلیلهای اطمینان بخشی به سیستم توزیع بایستی در نظر گرفته شوند.

6- هارمونیکها و فرکانس: هارمونیکهای موجود در ولتاژ شبکة توزیع باعث کاهش کیفیت ولتاژ و در نتیجه کاهش کیفیت قابلیت اطمینان شبکة توزیع می شود.

ترازهای مناسب اطمینان بخشی شبکة توزیعخدمت رسانی شرکتهای برق به مصرف کنندگان بایستی پیوسته و با کیفیتی قابل قبولِ مشترکان خود باشد. منظور از خدمت رسانی برق پیوسته، تأمین تقاضای مورد نیاز مشترک، بهمراه تأمین ایمنی افراد و دستگاه ها است. و منظور خدمت رسانی با کیفیت، تأمین تقاضای مشترک و فرکانس مورد توافق است.

یک شرکت برق برای حفظ خدمت رسانی اطمینان بخش مشترک خود، باید دارای انرژی ذخیرة کافی در سیستم خود باشد تا در هنگام خروج مؤلفه ای از سیستم، کل سیستم همچنان امکان خدمات رسانی به مشترکان خود را بگونه ای داشته باشد تا به مصرف کننده ها حداقل خسارت وارد گردد و حتی در صورت امکان هیچ خسارتی به مصرف کننده ها وارد نشود.

از جمله ابزار مفید در تعیین هزینه های لازم برای بهبود اطمینان بخشی، تحلیل اقتصادی اطمینان بخشی سیستم است. چراکه بدین ترتیب می توان مقدار واقعی سرمایه گذاری لازم در سیستم را بدست آورد.

تراز اطمینان بخشی توزیع؛عبارتست از سطحی از اطمینان بخشی که در آن شرکت برق رسانی کمترین هزینة اقتصادی را متقبل می شود. فرض کنید که نشان دهندة تابع اطمینان بخشی، نشان دهندة هزینة خسارت وارده به مشترکان بر اثر وقوع قطعی، هزینة لازم برای رسیدن سطح اطمینان بخشی، و کل هزینة انجام گرفته باشند. تراز اطمینان بخشی() عبارتست ازای که در آن کمترین مقدار خود () را داشته باشد. بنابراین داریم:(1)

(2)(3)شکل1 منحنی توابع هزینة و مکان تراز اطمینان بخشی را نشان می دهد. همانطور که در این شکل مشاهده می شود، با افرایش اطمینان بخشی، افزایش یافته و کاهش می یابد. بسیاری از شرکتهای برق رسانی شبکة توزیع خود را در تراز قطع معینی، مثلاً تک قطع، طراحی می کنند تا رخ دادن یک خرابی بعلت وجود ظرفیت کافی انرژی (به ازاء یک قطع) و وجود روشهای مختلف کلید زنی، باعث ایجاد قطعی در سیستم توزیع نشود. بنابراین تحلیل قطع مدار، به تعیین ضعف ترین نقاط شبکة توزیع کمک می کند.

اطمینان بخشیعمل یا آزمایش تصادفی: عملی که نتیجة آن از قبل قابل پیشبینی نیست. مانند؛ زمان خراب شدن مؤلفه ای از سیستم توزیع. بایستی توجه داشت که ممکن است شرایط محیط و ویژگیهای خود سیستم (مؤلفة سیستم) بگونه ای باشد که حدود زمان رخ دادن خرابی را برای آن مؤلفه مشخص نمود، ولی با این حال نمی توان بصورت قطعی زمان خرابی این مؤلفه از سیستم را مشخص نمود. اما بکمک عمل احتمال و داشتن داده های صحیح، میزان امکان رخ هر کدام از حالتهای مختلف یک عمل تصادفی را محاسبه نمود.

هر کدام از نتایج حاصله از یک عمل تصادفی را پیشامد تصادفی می نامند.

فضای نمونه( ): به مجموعة کلیة نتایج ممکن از یک آزمایش تصادفی می گویند.

پیشامد ساده: هریک از حالات ممکنه را که قابل تقسیم به حالتهای جزیی تر تقسیم کرد، یک پیشامد ساده می گویند. پیشامدهای ساده نمی توانند هزمان رخ دهند، ضمن آنکه مجموع آنها کل فضای نمونه را در بر دارد.

مثال: رخ دادن خرابی در ترانسفورمرهای موجود در یک سیستم توزیع را می توان بعنوان یک عمل تصادفی تلقی نمود. در این حالت خراب شدن هر کدام از ترانسفورمرها یک پیشامد ساده می باشد، حال آنکه خرابی ترانفورمرهایی که تاکنون تعمیر نشده اند، پیشامد ساد نیست چرا که خود از شامل چندین پیشامد ساده (خرابی یکی از این ترانسفورمرها) تشکیل شده است.

هر پیشامد تصادفی بر اساس تعریفی که برای آن صورت گرفته است، ممکن است شانل یک یا چندین پیشامد ساده باشد.

زیر پیشامد ( ): پیشامد را زیر پیشامد می گویند، اگر و فقط اگر تمام حالتهای قائل شده برای پیشامد، برای نیز لحاظ شده باشد.

اشتراک ( ): عبارست از تمام حالتهای تعریف شده هم برای پیشامد و هم برای پیشامد .

دو پیشامد جدا از هم: دو پیشامد را جد از هم گویند اگر و فقط اگر هیچ حالت مشترک برای آنها وجود نداشته باشد، بعبارت دیگر اشتراک آنها تهی باشد.

جدا از هم)( (4)اجتماع ( ): عبارست از تمام حالتهای تعریف شده برای پیشامد یا برای پیشامد .

تفاضل ( ): عبارتست از تمام حالتهای تعریف شده برای که در وجود ندارند.

متمم پیشامد (): تمامی حالتها از فضای نمونه، که در پیشامد موجود ندارد.

(5)

تفاضل متقارن (): تمای حالتهایی که یا در، یا در، ولی نه در هر دوی این پیشامدها، وجود دارند، را تفاضل متقارن این دو پیشامد می گویند

(6)

اصول شمارش: فرض کنید کار به طریق با نامهای و کار به طریق با نامهای، بتوان انجام داد؛

الف) اصل جمع: اگر انجام کار منوط به انجام کار یا کار باشد، آنگاه کار را به طریق با نامهای می توان انجام داد.

ب) اصل ضرب: : اگر انجام کار منوط به انجام کار و کار باشد، آنگاه کار را به طریق با نامهای (و) می توان انجام داد.

ترتیبتاییِ شیء (): عبارتست از تعداد حالات مختلف کنار هم قرار گرفتن از بینشیء، بگونه ای که چگونه کنار هم قرار گرفتن آنها دارای اهمیت می باشد.

(7)ترکیبتاییِ شیء (): عبارتست از تعداد حالات مختلف کنار هم قرار گرفتن از بینشیء، بگونه ای که چگونه کنار هم قرار گرفتن آنها دارای اهمیت نمی باشد.

(8)شمارش از طریق مهره ها (): با فرض اینکه جعبه را بخواهیم با تعداد مهره پر کنیم، بسته به اینکه مهره ها متمایز یا غیر متمایز باشند و یا اینکه گذاشتن مهره ها در جعبه ها بصورت مکرر، مجاز و یا غیر مجاز باشد، چهار حالت وجود خواهد داشت:الف) مهره ها متمایز و مهرة مکرر مجاز باشد:

(9)ب) مهره ها متمایز و ریختن مهرة مکرر غیر مجاز:

(10)

ج) مهره ها غیر متمایز ریختن مهره های مکرر غیر مجاز:

(11)د) مهره ها غیر متمایز ریختن مهره های مکرر مجاز:

(12)احتمال یک پیشامد تصادفی (): عبارتست از عددی بین صفر و یک که میزان درجة اتفاق افتادن آن پیشامد تصادفی را در هر بار انجام آزمایش تصادفی نشان می دهد.

آزمایش تصادفی یکنواخت: اگر تمام پیشامدهای ساده دارای احتمالهای یکسان باشند، آنگاه آزمایش تصادفی مذکور را یکنواخت گویند.

(13)برخی از قضایای مهم احتمال:

پیشامد شرطی(): عبارست از احتمال رخ دادن پیشامد، بشرط اینکه پیشامد رخ داده باشد.(15)

احتمال مرکب: فرض کنید فضای نمونة توسط پشیامدهای جدا از همِ، افراز شده باشند. آنگاه برای هر پیشامد دیگری نظیر داریم:(17)(18) همچنین داریم (فرمول بیز):

دو پیشامد مستقل از هم: دو پیشامد که رخ دادن هر کدام از آنها روی وقوع پیشامد دیگر تأثیری نداشته باشد، را مستق از هم گویند.

مستقل از هم) ( (19)متغیر تصادفی: تابع حقیقی که دامنه اش فضای نمونه ای نظیر، و برد آن زیر مجموعه ای از اعداد حقیقی است، را متعیر تصادفی می نامند. هرگاه شمارش پذیر باشد، گسسته و در غیر این صورت پیوسته خواهد بود.

تابع توزیع احتمال: تابع حقیقی را تابع توزیع احتمال می نامند.

خواص تابع توزیع احتمال:

الف)

ب) تابعی غیر نزولی است

ج) بعبارت دیگر از سمت راست تابعی پیوسته است

تابع چگالی احتمال (): مشتق تابع در نقطة را تابع چگالی احتمال در آن نقطه می گویند.

(20امید ریاضی یک متغیر تصادفی (): عبارتست محتمل ترین حالتی () که امکان رخ دادن آن وجود دارد.

در حالت کلی امید ریاضی برای تابع عبارتست از:

(22)

برخی از متغیرهای تصادفی معروف1- متغیر تصادفی برنولی: عبارتست از متغیر تصادفی () که تنها دارای دو حالت (شکت: و پیروزی:) است. اگر احتمال پیروزی برابر با باشد، آنگاه تابع چگالی احتمال متغیر تصادفی برنولی عبارتست از:

(23)2- توزیع دوجمله ای: تعداد پیروزیها () برای حالتی که یک آزمایش تصادفی برنولی بار انجام بطور مستقل از هم انحام شده است را متغیر تصادفی با توزیع دو جمله ای می نامند. اگر احتمال پیروزی برای هر بار انجام آزمایش برابر با باشد، آنگاه تابع چگالی احتمال متغیر تصادفی با توزیع دوجمله ای عبارتست از:

(24)امید ریاضی متغیر تصادفی با توزیع دو جمله ای عبارتست از:

(25)

-3متغیر تصادفی نرمال: متغیر تصادفی پیوستة در بازة نرمال نامیده می شود اگر و فقط اگر تابع چگالی احتمالی آن، بصورت زیر تعریف شود:

(26)

امید ریاضی متغیر تصادفی نرمال می باشد.

4- متغیر تصادفی پواسن: عیارتست از متغیر تصادفی گسسته ای () که تعداد رخ دادن حالت مورد نظر در فواصل زمانی یا در ناحیة مکانی، را نشان می دهد. اگر نشان دهندة میانگین تعداد حالت مورد نظر در فاصلة زمانی، و یا ناحیة مکانی مشخص شده باشد، آنگاه تابع چگالی احتمال متغیر تصادفی پواسن عبارت خواهد بود از:

(27)

امید ریاضی متغیر تصادفی پواسن نیز برابر است.5- متغیر تصادفی پیوستة نمایی: متغیر تصادفی پیوستة در بازة نمایی نامیده می شود اگر و فقط اگر تابع چگالی احتمالی آن، بصورت زیر تعریف شود:

(28)امید ریاضی متغیر تصادفی نمایی نیز برابر است. متغیر تصادفی نمایی معمولاً برای محاسبة زمان بین دو اتفاق و یا زمان اولین اتفاق استفاده می شود. و بعمین دلیل در تحلیلهای قابلیت اطمینان کاربرد زیادی دارد.اگر متغیر تصادفی ای که نشان دهندة مدت زمانی که یک مؤلفه خراب می شود، در نظر گرفته شود. آنگاه احتمال اینکه مؤلفه تا زمان خراب شود عبارتست از:

(29)

و احتمال اینکه مؤلفه تا زمان خراب نشود عبارتست از:

(30)که به بترتیب تابع عدم اطمینان بخشی و تابع اطمینان بخشی می گویند.

بدین ترتیب اگر تابع چگالی احتمال متغیر تصادفی باشد داریم:

(31)

وبنابراین داریم:

(33)

یا

(34)

احتمال خرابی بین زمانهای عبارتست از:

(35)نرخ خرابی یا نرخ خطر(): عبارتست از حد احتمال اینکه مؤلفة تحت تحلیل در فاصلةخراب شود مشروط به آنکه در زمان سالم باشد. یعنی:

(36)(37)
محاسبة بر حسب نرخ خطر احتمال وقوع خرابی در واحد زمان:از معادلة 37 داریم:
(38)اکنون بکمک روابط 37 و 38 می توان تابع چگالی احتمال متغیر تصادفی را محاسبه نمود:

(39)در صورتیکه نرخ خرابی ثابت و برابر باشد ()، آنگاه داریم:(40)

و

(41)همچنین اگرنرخ خرابی ثابت باشد ()، می توان روابط بین و و را بصورت شکل3 به تصویر کشید:

مثال 7 : میانگین تعویض برای تابع نرمال :

شکست قطعه ای طبق تابع احتمال نرمال با میانگین 7 هفته و انحراف معیار 2 هفته صورت می گیرد. تعیین کنید در فاصله 9 هفته بطور متوسط چند بار ازکارافتادگی پیش خواهد آمد.

برای حل، ابتدا مشخص است که تابع چگالی احتمال زمانهای از کار افتادگی قطعه به صورت زیر است:سپس برای استفاده از رابطه ، می توان فاصله T را برابر یک هفته اختیار نمود(T=1) و به صورت زیر به محاسبات ادامه داد:

ابتدا چونg(0)=0 ، لذا از رابطه داریم:نکته : مقدار عددی سطح زیر منحنی نرمال را می توان ازجداول نرمال که در کتابها ی آمار واحتمال آمده است به دست آورد .

بدین ترتیب مقدار عددی به جای جمله انتگرال جایگزین شده و با رعایت همین ترتیب و استفاده متوالی از رابطه، می توان مقادیر g(2)، g(3) ، . . . را محاسبه نمود:سپس :آنگاه:باادامه محاسبات و به طریق مشابه می توان g(9) را به دست آورد، جدول نتایج محاسبات را نشان می دهد.

n


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9

g(n)


0


0.001


0.006


0.023


0.067


0.159


0.310


0.504


0.698


0.88

جدول : نتایج محاسبات عددی تابع تعویض برای تابع احتمال نرمال با میانگین 7 و انحراف معیار 2 هفته

چنانکه از جدول مشاهده می گردد، در فاصله 9 هفته بطور متوسط 868% از کار افتادگی می تواند قابل انتظار باشد.

تناوب تعویض یا حداقل هزینه :

در این قسمت، تعیین حداپتیمان تناوب تعویض پیشگیرا نه قطعات مورد ملاحظه قرار می گیرد. فرض کنیم این تناوب برابرTr باشد، یعنی اینکه عمل تعویض پیشگیرا نه قطعات بطور مرتب و در فواصل زمانی Tr انجام یابد. در این صورت متوسط تعداد ازکارافتادگی ها در فاصله زمانی (Tr و 0)، از رابطه، برابر (Tr)g خواهد بود. به این ترتیب علاوه بر تعویض پیشگیرانه ای که در زمان Tr انجام می گیرد، بطورمتوسط به تعداد (Tr)g تعویض نیز به سبب از کار افتادگی در فواصل تعویضات پیشگیرانه، می تواند قابل انتظار باشد.

از آنجا که عمل تعویض پیشگیرا نه مطابق برنامه صورت می گیرد، لذا هزینه تعویض پیشگیرانه ممکن است با هزینه تعویض به موجب از کار افتادگیهای اتفاقی تفاوت داشته باشد. به عنوان مثال عمل تعویض برنامه ریزی شده می تواند در اوقات فراغت (یا ایام تعطیل) انجام یابد، در حالیکه خوابیدگی دستگاه در اثر از کار افتادگی اتفاقی می تواند منشاء زیان واقع گردد. پس چنانچه فرض کنیم هزینه هر بار تعویض پیشگیرانه Cr و هزینه هر تعویض ناشی از خرابی اتفاقی Cf باشد، مجموع هزینه های مربوط به تعویض پیشگیرانه و تعویضات اتفاقی، در فاصله زمانی (Tr و 0) برابر (Tr) Cr+Cdgخواهد بود. لذا متوسط هزینه قابل انتظار در واحد زمان، (Tr)C، عبارتست از:بطوریکه ملاحظه می شود، متوسط هزینه قابل انتظار در واحد زمان تابعی از تناوب تعویض پیشگیرانه، (Tr)، است. بنابراین حداپتیمان تناوب تعویض پیشگیرانه را می بایست چنان تعیین نمود که مقدار (Tr)C در رابطه حداقل شود. برای این منظور، چنانچه تابع تعویض (t)g از رابطه بدست آید، می توان با قرار دادن آن در رابطه مقدار t (یا Tr) که C(t) را حداقل نماید، تعیین نمود. درغیراینصورت می بایست با محاسبه عددی تابع تعویض از رابطه، قرار دادن آن در رابطه و محاسبه عددی (t)C، حداقل آنرا تعیین و به این ترتیب حداپتیمال تناوب تعویض پیشگیرانه را مشخص نمود.

مثال 8 : تناوب بهینه تعویض برای تابع احتمال نمائی

برای قطعه ای که از کار افتادگی آن مطابق با تابع توزیع نمائی صورت می پذیرد، چنانکه در مثال قبل (میانگین تعویض برای تابع نمائی) ملاحظه شد، از رابطه داریم:که با جایگزینی آن در رابطه خواهیم داشت:مشتق اول عبارت فوق به صورت زیر است:یعنی:مشتق دوم نیز متعاقباً به صورت زیر خواهد بود:زیرا زمان t و هزینه تعویض Cr هر دو مقادیر مثبتی هستند. شکل نیز منحنی نمایش تابع(t)C را نشان می دهد. چنانکه از این شکل و یا روابط و ملاحظه می گردد، تناوب تعویض پیشگیرانه بینهایت، حداقل هزینه را ایجاب می نماید. به بیان دیگر، برای قطعاتی که زمان شکست آنها از تابع توزیع نمائی تبعیت دارد، هیچگونه تعویض پیشگیرانه ای موجب تامین حداقل هزینه نخواهد بود، بلکه می بایست قطعه را به محض از کار افتادگی تعویض نمود.

شکل: منحنی نمایش تغییرات متوسط هزینه در واحد زمان نسبت به زمان تعویض پیشگیرانه برای تابع احتمال نمائی

مثال 9 :تناوب بهینه تعویض با تابع احتمال نرمال

شکست قطعه ای طبق تابع احتمال نرمال با میانگین 7 هفته و انحراف معیار 2 هفته صورت می گیرد. اگر هزینه هر بار تعویض پیشگیرانه 10000 ریال و هزینه هر تعویض ناشی از خرابی اتفاقی قطعه( منجمله هزینه ناشی از خوابیدگی دستگاه) 30000 ریال باشد، مطلوبست تعیین تناوب بهینه تعویض قطعه بنحوی که حداقل متوسط هزینه تعویض در واحد زمان تحمیل گردد.چاپ این مطلب: کلیک کنید

گزارش کارآموزی سیستم سوخت رسانی ماشین در نمایندگی ایران خودرو
پنج‌شنبه 27 اردیبهشت 1397 ساعت 12:12 | نوشته ‌شده به دست | ( 0 نظر )
گزارش کارآموزی سیستم سوخت رسانی ماشین در نمایندگی ایران خودرو در 19 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی گزارش کارآموزی و کارورزی
فرمت فایل doc
حجم فایل 22 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 19
گزارش کارآموزی سیستم سوخت رسانی ماشین در نمایندگی ایران خودرو

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

گزارش کارآموزی سیستم سوخت رسانی ماشین در نمایندگی ایران خودرو در 19 صفحه ورد قابل ویرایش


فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 1

سیستم سوخت رسانی بنزینی 2

علائم سوختگی واشر سر سیلندر 3

سیستم برق اتومبیل 6

سیستم جرقه و الکتریکی 15

قسمتهای کویل 16

سیستم خنک کننده و روغنکاری 25

سیستم ترمز - فرمان تعلیق 30

سیستم فرمان 33بسمه تعالی
علم مکانیک عملی که درباره نیروها و حرکت جسم (چه در حال حرکت یا سکون) بحث می کند و امروز تمام دستگاه و ماشینها وسایل موتوری و غیر موتوری همه از علم مکانیک تبعیت می کنند . در این رشته کسانی می توانند مدارج عالی را کسب نمایند که دروس ریاضی قوی داشته باشند و مکانیک شامل گردشی های مختلف بوده که رشته مکانیگ گرایش ماشین آلات رشته جدیدی است که تازه در کشور تدریس می گردد و شاید تا حدی در کشور ناشناخته باشد ولی با حضور استادان عزیز و تکنسین های محترم این رشته روز به روز بر پیشرفقت آن افزوده شده و برای دانشجویان و کسانی که می خواهند در این رشته تجربیات کافی را کسب نمایند شناخته تر خواهد شد هر چند با تازه آمدن این رشته در واحد های دانشگاهی این کشور امکانات , حتی اولیه در کارگاه های مربوطه به دروس اختصاصی این رشته مهیا نیست و کارگاههای دروس اصلی این رشته به علت نبودن لوازم و قطعات مورد نظر تشکیل نمی گردد . ولی باز هم امیدواریم که با فعالیت مسئولین مربوطه این معضل دانشجویان این رشته تا حدودی حل گردد.
سیستم سوخت رسانی بنزینی
سر سیلندر : در روی سر سیلندر بسته شده و دارای محفظه احتراق است . و جنس آن از آلومینیوم می باشد .
سیلندر : بزرگترین قطعه موتور است که در آن سوراخهایی برای عبور پیستون و روغن و آب و… وجود داردد . سامل قطعاتی مانند : 1-بوش سیلندر 2- پیستون 3- شاتون4- رینگ کمپرسی و رینگ روغنی ,گژن پین , میل لنگ ,میل سوپاپ, یاتاقانهای ثابت و متحرک , اویل پمپ ,پمپ بنزین , دلکو ,واتر پمپ , فیلتر روغن در سیلندر قرار دارد و یا بسته می شوند .

علت ترکیدن سر سیلندر و سیلندر : 1- یخ زدن آب موتور 2- گرمای بیش از حد موتور 3- بیش از حد سفت کردن پیچهای سر سیلندر

کارتر : در پایین سیلندر بسته و مخزن روغن است .

واشر سرسیلندر : بین سیلندر قرار می گیرد و وظیفه آن آبندی کردن بین سرسیلندر و سیلندر وجلوگیری از خارج شدن کمپرس و قاطی شدن آب و روغن می باشد و علت سوختن آن 1-جوش آمدن و یا داغ کردن موتور 2- تاب برداشتن سیلندر 3- شل بودن پیچهای سر سیلندر 4- ترکیدگی سر سیلندر.

علائم سوختگی واشر سر سیلندر : 1- خارج شدن دود سفید و آب از اگزوز 2- کم شدن آب رادیاتور 3- گرم و بد کار کردن موتور 4- کاهش قدرت موتور 5- شیری رنگ کردن روغن 6-ظاهر شدن حباب در روی آب رادیاتور (با گاز دادن موتور )

علائم تاب برداشتن سر سیلندر :سوختن پی در پی واشر سر سیلندر –دلیل نفوذ آب به داخل اطاق احتراق :

1-سوختن واشر سر سیلندر 2-شل بودن پیچهای سر سیلندر 3- ترک برداشتن سرسیلندر

پیستون : کارش به وجود آوردن کمپرس در موتور می باشد ساختمان پیستون : استوانه ای است که در قسمت بالا و پایین باز است و رینگ های کمپرسی و روغنی روی آن قرار دارد . علت گریپاژ نمودن پیستون در سیلندر 1- جوش آمدن موتور و گرمای بیش از حد موتور 2- نداشتن روغن یا نرسیدن روغن :انواع رینگ : رینگ کمپرسی – رینگ روغنیرینگ کمپرسی به منظور آب بندی بین سیلندر و پیستون در شیار پیستون نصب می شود و پس از خروج کمپرسی اطاق احتراق به داخل کارتر جلوگیری می کند .

رینگ روغنی به منظور پاک کردن روغن بدنه سیلدر و برگشت آن بداخل کارتر و جلوگیری از رفتن روغن به اطاق انفجار

تفاوت رینگ روغنی و کمپرسی : رینگ کمپرسی در بالای پیستون و رینگ روغنی در پایین رینگ کمپرسی است هم چنین رینگ روغنی دارای سوراخ می باشد .

توجه : اگر رینگ کمپرسی خورده و یا بشکند کمپرسی از بالای پیستون رد می شود و موتور قدرت کافی را نخواهد داشت .

علائم خورده ویا شکسته شدن رینگ : از اگزوز دود سیاه مایل به آبی بیرون آمده و موتور قدرت کافی را نخواهد داشت .
دلایل کمپرس در قسمتهای موتور

1-دلیل کاهش کمپرس موتور : 1- فیلر نبودن سوپاپها 2-آب بندی نبودن کیت یا لبه سوپاپ 3-سوختن سوپاپاها 4-سوختن واشر سرسیلندر 5-شلبودن پیچهای سر سیلندر 6- ترکیدگی سر سیلندر

2-دلیل کمپرس به داخل کارتر : 1-خورده شدن ؤچسبیدگی ؤشکستن رینگ 2-مقابل هم بودن چاک رینگها 3-گشاد شدن سیلندر 4-ترک برداشتن پیستون

3-دلیل کمپرسی در رادیاتور :1-سوختن واشر سر سیلندر 2-ترک برداشتن سر سیلندر

شاتون : در بالا به وسیله گژن پین و در پایین به میل لنگ بسته می شود و شامل 1-سر شاتون که به گژن پین وصل است 2-بدنه شاتون 3-انتهای شاتون که به یاطاقان متحرک میل لنگ بسته می شود .

گژن پین : لوله ای (توخالی)است که پیستون را به شاتون وصل می کند و جهت جلو گیری از بیرون آمدن گژن پین دو طرف آن خار فنری وجود دارد و تشخیص خرابی آن در موقعی که موتور سرد است صدای گژن پین به خوبی به خوبی شنیده می شود ولی در موقعی که موتور گرم است صدای گژن پین کمتر شنیده می شود .

میل لنگ :حرکت خطی شاتون را به حرکت درونی تبدیل نموده و به وسیله زنجیر (و یا در گیر شدن با دنده یا بسته مخصوص) میل سوپاپ نیز به حرکت در می آورد و هم چنین به وسیله تسمه پروانه واتر پمپ و دینام و پروانه ,را می گرداند و فلایویل که انتهای میل لنگ بسته می شود قدرت را به کلاج منتقل می کند .

ساختمان میل لنگ : به طوری کلی ساختمان میل لنگ از قسمتهای زیر تشکیل شده است .

1-پولی سر میل لنگ که برای عبور تسمه پروانه است 2-چرخ دنده سر میل لنگ که باعث گردش میل سوپاپ می شود 3- محور ثابت و متحرک به بدنه سیلندر (یاطاقان ثابت )و محور متحرک به دسته پیستون بسته می شود 4- لنگهای تعادل 5- مجرای عبور روغن 6-فلانچ اتصال فلایویل
سیستم برق اتومبیل

شامل : باطری –کوئل- دلکو-شمع

باطری منبع ذخیره برق بوده که برق مصرفی مورد لزوم اتومبیل را تامین نماید .

باطری از تعدادی خانه تشکیل شده است در داخل این خانه صفحات مثبت و منفی برای تبادل جریان الکتریسته قرار داده شده است عایق دیگری که مابین آن دو کار گذاشته شده است مجزای باشند .

هر باطری شامل دو قسطب می باشد که صفحات مثبت در داخل باطری به همدیگر متصل شده تشکیل قطب مثبت وصفحات منفی نیز به همدیگر وصل شده قطب منفی را تشکیل می دهند در داخل باطری مابین صفحات از محلول اسید سولفوریک و آب مقطر برای انجام اعمال شیمیایی استفاده شده است که اصطلاحاً الکترولیت نیز نامیده می شود در اتومبیل برای جلوگیری از شلوغی سیم پیچی و بخاطر مقرون به صرفه بودن قطب منفی باطری را به بدنه اتومبیل اتصال داده و چون اکثر قطعات تشکیل دهند بدنه اتومبیل فلزی می باشد لذا هادی جریان نیز هستند پس تمام قسمت بدنه اتومبیل منفی خواهد بود .برای سوزاندن مخلوط هوا و بنزین متراکم در محفظه سیلندر احتیاج به یک نیروی الکتریکی قوی می باشد و برق باطری امکان ارائه این ایرو را ندارد لذا با دستگاهی بنام کوئل ولتاژ دوازه ولت باطری را تقویت می کنند تا جرقه لازم برای روشن شدن موتور را تولید نماید .

کوئل دستگاه ست که برق باطری اتومبیل را از نظر ولتاژ زیاد می کند یعنی برق دوازده ولت باطری را که برای تولید جرقه در الکترود شمعها کافی نیست در حدود هزار برابر تقویت می نماید .

کوئل بر دو نوع : کویل خشک و کویل روغنی در داخل کوئل های خشک قیر فشرده شده و در داخل کوئل های روغنی روغن می ریزند ولی امروزه بیشتر از کوئل های روغنی استفاده می شود چون روغن کوئل از گرم شدن و سوختن آن جلوگیری می کند .

کوئل تشکیل شده است از یک پوسته فلز که درپوش بالایی آن از کائوچو شاخته شده است که نسبت به پوسته عایق می باشد و محل اتصال دو فیش کناری در برج وسط کویل مشخص شده است .
سیستم خنک کننده و روغنکاری

دلیل خاموش شدن در هنگام حرکت : گرفتگی ژیگلور ککی کاربراتور – تمام شدن بنزین – وجود آب در باک و کاربراتور – جرم گرفتن مسیر سوخت رسانی – افتادن وایر سر کویل – گیر کردن سوزن شناور کاربراتور

دلیل لرزش موتور : 1- نامیزانی کاربراتور 2- کار نکردن یک و یا دو سیلندر 3- نامیزانی دلکو (پلاتینها)4- کثیف بودن صافی هوا 5 نامیزانی فیلر سوپاپها
سولات سیستم خنک کننده

1- به وسیله آب رادیاتر و باد پروانه 2-به وسیله روغن و باد پروانه

2- قسمتهای سیستم حنک کننده : 1- رادیاتور – پمپ آب و پروانه و. تسمه پروانه – ترموستات – شیلنگ بالا و پایین رادیاتور

3- رادیاتور / از دو حفظه بالایی و پایینی و لوله های نازک رابط تشکیل شده که در اثر عبور آب در داخل آن به وسیله باد پروانه خنک کی شود و معمولاً در جلو ماشین نصب می گردد .

واتر پمپ : به وسیله تسمه پروانه به حرکت در می آید آب را با فشار به داخل موتور و رادیاتور به گردش در می آورد .

قسمتهای واتر پمپ : 1- کفی واتر پمپ2- آب پخش کن و میله 3- بلبرینگ 4- کاسه نمد (فیبر و فنر )5- پوسته 6- لوله ورودی و خروجی آب

دلیل کم کردن آب رادیاتور : نشت آب از رادیاتور – واتر پمپ شیلنگ ها – سوختن واشر سر سیلندر – خرابی درب رادیاتور – جوش آوردن موتور

دلیل نشت (چکه کردن )آب در واتر پمپ : 1- خرابی کاسه نمد 2-خرابی واشر واتر پمپ3-شل بودن پیچهای پوسته واتر پمپ 4- شکستگی کفی و بدنه واتر پمپ

خرابی والتر پمپ مربوط به چه قسمتهایی از آن می بالشد : 1- خرابی بلبرینگ2- خرابی کاسه نمد (قیبر) 3گرفتگی مجرای واتر پمپ 4- شکستگی آب پخش کن (پروانه) واتر پمپ که دو تا ای آخر ی منجر به صدا در واتر پمپ هم می شوند .

طریقه آزمایش سالم بودن واتر پمپ : موتور را روشن نموده و چند لحظه صبر نمائید درب ردیاتور را باز کرده و نگاه کنید اگر آب در جریان باشد دلیل کار کردن پمپ آب است و گرنه در سیستم خنک کننده اشکالی وجود دارد از جمله خرابی واتر پمپ – پاره بودن تسمه پروانه – گیر کردن ترموستات و برای تشخیص صدا در واتر پمپ تسمه پروانه را خارج کرده و بعد موتور را روشن کنید اگر صدا قطع شد عیب از واتر پمپ است در غیر این صورت صدا مربوط به قسمتهای دیگر است .

ترموستات : سوپاپ اطمینانی است در موقعی که درجه حرارت اب به حد معینی نرسیده باز نشده و آب از سر سیلندر به رادیاتور نمی رود و معمولاً در سر سیلندر و محل ورودی آب به رادیاتور نصب می گردد .

علائم پاره شدن تسمه پروانه : جوش آمدن آب رادیاتور – کار نکردن دینام کم نور شدن چراغها علت جوش آوردن موتور : 1-شل یا پاره بودن تسمه پراونه 2-کمی آب رادیاتور 3- استفاده زیاد از دانده سنگین 4- بازدید 5- کثیفی آب و گرفتگی مجرای رادیاتور و موتور 6- خرابی واتر پمپ 7- خرابی ترموستات

علائم سوختن واشر سیلندر در رادیاتور : درب رادیاتور را برداشته موتور را گار بدهید اگر حباب زیادی روی آب داخل رادیاتور ظاهر شد نشانه سوختن واشر سیلندر است .

دلیل خروج آب و دود سفید ممتد از اگزوز : اگر در زمستان هوای سرد و یا در هنگام با رندگی برای چند دقیقه از اگزوز دود سفید خارج شود مانعی ندارد وای اگر همیشه از اگزوز دود سفید خارج شود دلیل ان سوختن واشر سر سیلندر – ترک داشتن سر سیلندر و سیلندر است .

سیستم روغنکاری : کارتر – پمپ روغن اویل پمپ – فیلتر روغن

خاصیت روغنکاری در موتور : 1- جلو گیری از سائیدگی در اثر چرب کردن و روان کار کردن موتور 2- تمیز کردن 3- خنک کردن 4-آب بندی کردن

اویل پمپ : کشیدن و فرستادن روغن تحت فشار به قسمتهای مختلف موتور و دارای دنده و چاک در انتها می باشد که با اندازه انتهای میل دلکو در گیر بوده و یا بالعکس و به وسیله و به وسیله دنده مورب روی میل سوپاپ به گردش در می آید و در دو نوع – ستاره ای و دنده ای و دنده ای موجود است .

فیلتر : کثافات روغن را می گیرد و بنابراین بهتر است هر دو بار تعویض روغن یک بار فیلتر روغن نیز عوض گردد .

علت پایین بودن (افت ) فشار روغن : 1-خوردگی دنده های اویل پمپ 2-رقیق بودن روغن 3- گرمای زیاد موتور 4- ضعیف شدن فنر و ساچمه تنظیم فشار 5- سوختن یاطاقانهای و شل بودن پیچهای کپه یا تاقان

علت بالا بودن فشار روغن : 1- سفت بودن روغن 2- سفت بودن یاطاقان ثابت میل لنگ 3 سرد بودن موتور 4- گرفتگی کانال روغن

سیستم ترمز – فرمان و تعلیق

سیستم و ترمز : 1- پدال 2- ترمز دستی 3- پمپ بالا (پمپ اصلی )ترمز 4- بوستر 5- سیلندر ترمز چرخ 6-کاسه و یا دیسک ترمز 7-لنت ترمز 8-طبق ترمز

دلیل دو پا گرفتن ترمز : 1- وجود هوا در لوله ها و قسمتهای دیگر ترمز 2-نشتی روغن در لوله ها و قسمتهای دیگر ترمز 3- کمی روغن در مخزن روغن ترمز 4- زیاد بودن فاصله لنت که در اثر سائیدگی و تمام شدن لنت به وجود می اید 5- خرابی پمپ بالای ترمز 6- خرابی سیلندر ترمز چرخ

دلیل دل زدن پدال ترمز : 1- دو پهن بودن کاسه چرخ 2- تاب برداشتن لنت و کفشک ترمز 3- شل یا شکسته بودن بلبرینگ چرخ 4- شل بودن مهره های چرخ

دلیل چوب کردن ترمز : بعضی از رانندگان برای کاستن از سرعت اتومبیل خود در سرازیری از ترمز به طور مداوم استفاده می کنند که باعث گرم شدن در نتیجه نگرفتن ترمز می شود و دلیل دیگر چوب کردن ترمز روغنی شدن لنت است .

علائم تمام شدن لنت : 1-خوب نگرفتن ترمز 2- ایجاد صدا در هنگام ترمز (به پرچ رسیدن )

دلیل داغ کردن کاسه چرخ : 1- استفاده زیاد از ترمز 2- گریپاژ کردن پیستون سیلندر ترمز چرخ 3- شکسته بودن فنر کفشک ترمز 4- کشیده بودن ترمز دستی

قطعات ترمز بادی : 1-کمپرسور 2- رگلاتور 3- سوپاپ اطمینان منبع 4-منبع باد 5- هواکش 6-سوپاپ ترمز 7-بوستر ترمز 8- شیر تخلیه منبع 9-اهرم تنظیم ترمز و چرخ

تخلیه آب تانک باد در ترمزهای بادی : بخار موجود در تانک تبدیل به آب شده و در هوای سرد یخ می زند و هم چنین وجود آب باعث زنگ و یخ زدن لوله ها و بعضی از قطعات ترمز می گردد بنابراین مخصوصاً در زمستان هر روز قبل از روشن کردن موتور با کشیدن شیر تخلیه آب داخل تانک را خارج نمائید .چاپ این مطلب: کلیک کنید

گزارش کارآموزی سیستم سوخت رسانی ماشین در نمایندگی ایران خودرو
دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 ساعت 10:21 | نوشته ‌شده به دست | ( 0 نظر )
گزارش کارآموزی سیستم سوخت رسانی ماشین در نمایندگی ایران خودرو در 19 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی گزارش کارآموزی و کارورزی
فرمت فایل doc
حجم فایل 22 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 19
گزارش کارآموزی سیستم سوخت رسانی ماشین در نمایندگی ایران خودرو

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

گزارش کارآموزی سیستم سوخت رسانی ماشین در نمایندگی ایران خودرو در 19 صفحه ورد قابل ویرایش


فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 1

سیستم سوخت رسانی بنزینی 2

علائم سوختگی واشر سر سیلندر 3

سیستم برق اتومبیل 6

سیستم جرقه و الکتریکی 15

قسمتهای کویل 16

سیستم خنک کننده و روغنکاری 25

سیستم ترمز - فرمان تعلیق 30

سیستم فرمان 33بسمه تعالی
علم مکانیک عملی که درباره نیروها و حرکت جسم (چه در حال حرکت یا سکون) بحث می کند و امروز تمام دستگاه و ماشینها وسایل موتوری و غیر موتوری همه از علم مکانیک تبعیت می کنند . در این رشته کسانی می توانند مدارج عالی را کسب نمایند که دروس ریاضی قوی داشته باشند و مکانیک شامل گردشی های مختلف بوده که رشته مکانیگ گرایش ماشین آلات رشته جدیدی است که تازه در کشور تدریس می گردد و شاید تا حدی در کشور ناشناخته باشد ولی با حضور استادان عزیز و تکنسین های محترم این رشته روز به روز بر پیشرفقت آن افزوده شده و برای دانشجویان و کسانی که می خواهند در این رشته تجربیات کافی را کسب نمایند شناخته تر خواهد شد هر چند با تازه آمدن این رشته در واحد های دانشگاهی این کشور امکانات , حتی اولیه در کارگاه های مربوطه به دروس اختصاصی این رشته مهیا نیست و کارگاههای دروس اصلی این رشته به علت نبودن لوازم و قطعات مورد نظر تشکیل نمی گردد . ولی باز هم امیدواریم که با فعالیت مسئولین مربوطه این معضل دانشجویان این رشته تا حدودی حل گردد.
سیستم سوخت رسانی بنزینی
سر سیلندر : در روی سر سیلندر بسته شده و دارای محفظه احتراق است . و جنس آن از آلومینیوم می باشد .
سیلندر : بزرگترین قطعه موتور است که در آن سوراخهایی برای عبور پیستون و روغن و آب و… وجود داردد . سامل قطعاتی مانند : 1-بوش سیلندر 2- پیستون 3- شاتون4- رینگ کمپرسی و رینگ روغنی ,گژن پین , میل لنگ ,میل سوپاپ, یاتاقانهای ثابت و متحرک , اویل پمپ ,پمپ بنزین , دلکو ,واتر پمپ , فیلتر روغن در سیلندر قرار دارد و یا بسته می شوند .

علت ترکیدن سر سیلندر و سیلندر : 1- یخ زدن آب موتور 2- گرمای بیش از حد موتور 3- بیش از حد سفت کردن پیچهای سر سیلندر

کارتر : در پایین سیلندر بسته و مخزن روغن است .

واشر سرسیلندر : بین سیلندر قرار می گیرد و وظیفه آن آبندی کردن بین سرسیلندر و سیلندر وجلوگیری از خارج شدن کمپرس و قاطی شدن آب و روغن می باشد و علت سوختن آن 1-جوش آمدن و یا داغ کردن موتور 2- تاب برداشتن سیلندر 3- شل بودن پیچهای سر سیلندر 4- ترکیدگی سر سیلندر.

علائم سوختگی واشر سر سیلندر : 1- خارج شدن دود سفید و آب از اگزوز 2- کم شدن آب رادیاتور 3- گرم و بد کار کردن موتور 4- کاهش قدرت موتور 5- شیری رنگ کردن روغن 6-ظاهر شدن حباب در روی آب رادیاتور (با گاز دادن موتور )

علائم تاب برداشتن سر سیلندر :سوختن پی در پی واشر سر سیلندر –دلیل نفوذ آب به داخل اطاق احتراق :

1-سوختن واشر سر سیلندر 2-شل بودن پیچهای سر سیلندر 3- ترک برداشتن سرسیلندر

پیستون : کارش به وجود آوردن کمپرس در موتور می باشد ساختمان پیستون : استوانه ای است که در قسمت بالا و پایین باز است و رینگ های کمپرسی و روغنی روی آن قرار دارد . علت گریپاژ نمودن پیستون در سیلندر 1- جوش آمدن موتور و گرمای بیش از حد موتور 2- نداشتن روغن یا نرسیدن روغن :انواع رینگ : رینگ کمپرسی – رینگ روغنیرینگ کمپرسی به منظور آب بندی بین سیلندر و پیستون در شیار پیستون نصب می شود و پس از خروج کمپرسی اطاق احتراق به داخل کارتر جلوگیری می کند .

رینگ روغنی به منظور پاک کردن روغن بدنه سیلدر و برگشت آن بداخل کارتر و جلوگیری از رفتن روغن به اطاق انفجار

تفاوت رینگ روغنی و کمپرسی : رینگ کمپرسی در بالای پیستون و رینگ روغنی در پایین رینگ کمپرسی است هم چنین رینگ روغنی دارای سوراخ می باشد .

توجه : اگر رینگ کمپرسی خورده و یا بشکند کمپرسی از بالای پیستون رد می شود و موتور قدرت کافی را نخواهد داشت .

علائم خورده ویا شکسته شدن رینگ : از اگزوز دود سیاه مایل به آبی بیرون آمده و موتور قدرت کافی را نخواهد داشت .
دلایل کمپرس در قسمتهای موتور

1-دلیل کاهش کمپرس موتور : 1- فیلر نبودن سوپاپها 2-آب بندی نبودن کیت یا لبه سوپاپ 3-سوختن سوپاپاها 4-سوختن واشر سرسیلندر 5-شلبودن پیچهای سر سیلندر 6- ترکیدگی سر سیلندر

2-دلیل کمپرس به داخل کارتر : 1-خورده شدن ؤچسبیدگی ؤشکستن رینگ 2-مقابل هم بودن چاک رینگها 3-گشاد شدن سیلندر 4-ترک برداشتن پیستون

3-دلیل کمپرسی در رادیاتور :1-سوختن واشر سر سیلندر 2-ترک برداشتن سر سیلندر

شاتون : در بالا به وسیله گژن پین و در پایین به میل لنگ بسته می شود و شامل 1-سر شاتون که به گژن پین وصل است 2-بدنه شاتون 3-انتهای شاتون که به یاطاقان متحرک میل لنگ بسته می شود .

گژن پین : لوله ای (توخالی)است که پیستون را به شاتون وصل می کند و جهت جلو گیری از بیرون آمدن گژن پین دو طرف آن خار فنری وجود دارد و تشخیص خرابی آن در موقعی که موتور سرد است صدای گژن پین به خوبی به خوبی شنیده می شود ولی در موقعی که موتور گرم است صدای گژن پین کمتر شنیده می شود .

میل لنگ :حرکت خطی شاتون را به حرکت درونی تبدیل نموده و به وسیله زنجیر (و یا در گیر شدن با دنده یا بسته مخصوص) میل سوپاپ نیز به حرکت در می آورد و هم چنین به وسیله تسمه پروانه واتر پمپ و دینام و پروانه ,را می گرداند و فلایویل که انتهای میل لنگ بسته می شود قدرت را به کلاج منتقل می کند .

ساختمان میل لنگ : به طوری کلی ساختمان میل لنگ از قسمتهای زیر تشکیل شده است .

1-پولی سر میل لنگ که برای عبور تسمه پروانه است 2-چرخ دنده سر میل لنگ که باعث گردش میل سوپاپ می شود 3- محور ثابت و متحرک به بدنه سیلندر (یاطاقان ثابت )و محور متحرک به دسته پیستون بسته می شود 4- لنگهای تعادل 5- مجرای عبور روغن 6-فلانچ اتصال فلایویل
سیستم برق اتومبیل

شامل : باطری –کوئل- دلکو-شمع

باطری منبع ذخیره برق بوده که برق مصرفی مورد لزوم اتومبیل را تامین نماید .

باطری از تعدادی خانه تشکیل شده است در داخل این خانه صفحات مثبت و منفی برای تبادل جریان الکتریسته قرار داده شده است عایق دیگری که مابین آن دو کار گذاشته شده است مجزای باشند .

هر باطری شامل دو قسطب می باشد که صفحات مثبت در داخل باطری به همدیگر متصل شده تشکیل قطب مثبت وصفحات منفی نیز به همدیگر وصل شده قطب منفی را تشکیل می دهند در داخل باطری مابین صفحات از محلول اسید سولفوریک و آب مقطر برای انجام اعمال شیمیایی استفاده شده است که اصطلاحاً الکترولیت نیز نامیده می شود در اتومبیل برای جلوگیری از شلوغی سیم پیچی و بخاطر مقرون به صرفه بودن قطب منفی باطری را به بدنه اتومبیل اتصال داده و چون اکثر قطعات تشکیل دهند بدنه اتومبیل فلزی می باشد لذا هادی جریان نیز هستند پس تمام قسمت بدنه اتومبیل منفی خواهد بود .برای سوزاندن مخلوط هوا و بنزین متراکم در محفظه سیلندر احتیاج به یک نیروی الکتریکی قوی می باشد و برق باطری امکان ارائه این ایرو را ندارد لذا با دستگاهی بنام کوئل ولتاژ دوازه ولت باطری را تقویت می کنند تا جرقه لازم برای روشن شدن موتور را تولید نماید .

کوئل دستگاه ست که برق باطری اتومبیل را از نظر ولتاژ زیاد می کند یعنی برق دوازده ولت باطری را که برای تولید جرقه در الکترود شمعها کافی نیست در حدود هزار برابر تقویت می نماید .

کوئل بر دو نوع : کویل خشک و کویل روغنی در داخل کوئل های خشک قیر فشرده شده و در داخل کوئل های روغنی روغن می ریزند ولی امروزه بیشتر از کوئل های روغنی استفاده می شود چون روغن کوئل از گرم شدن و سوختن آن جلوگیری می کند .

کوئل تشکیل شده است از یک پوسته فلز که درپوش بالایی آن از کائوچو شاخته شده است که نسبت به پوسته عایق می باشد و محل اتصال دو فیش کناری در برج وسط کویل مشخص شده است .
سیستم خنک کننده و روغنکاری

دلیل خاموش شدن در هنگام حرکت : گرفتگی ژیگلور ککی کاربراتور – تمام شدن بنزین – وجود آب در باک و کاربراتور – جرم گرفتن مسیر سوخت رسانی – افتادن وایر سر کویل – گیر کردن سوزن شناور کاربراتور

دلیل لرزش موتور : 1- نامیزانی کاربراتور 2- کار نکردن یک و یا دو سیلندر 3- نامیزانی دلکو (پلاتینها)4- کثیف بودن صافی هوا 5 نامیزانی فیلر سوپاپها
سولات سیستم خنک کننده

1- به وسیله آب رادیاتر و باد پروانه 2-به وسیله روغن و باد پروانه

2- قسمتهای سیستم حنک کننده : 1- رادیاتور – پمپ آب و پروانه و. تسمه پروانه – ترموستات – شیلنگ بالا و پایین رادیاتور

3- رادیاتور / از دو حفظه بالایی و پایینی و لوله های نازک رابط تشکیل شده که در اثر عبور آب در داخل آن به وسیله باد پروانه خنک کی شود و معمولاً در جلو ماشین نصب می گردد .

واتر پمپ : به وسیله تسمه پروانه به حرکت در می آید آب را با فشار به داخل موتور و رادیاتور به گردش در می آورد .

قسمتهای واتر پمپ : 1- کفی واتر پمپ2- آب پخش کن و میله 3- بلبرینگ 4- کاسه نمد (فیبر و فنر )5- پوسته 6- لوله ورودی و خروجی آب

دلیل کم کردن آب رادیاتور : نشت آب از رادیاتور – واتر پمپ شیلنگ ها – سوختن واشر سر سیلندر – خرابی درب رادیاتور – جوش آوردن موتور

دلیل نشت (چکه کردن )آب در واتر پمپ : 1- خرابی کاسه نمد 2-خرابی واشر واتر پمپ3-شل بودن پیچهای پوسته واتر پمپ 4- شکستگی کفی و بدنه واتر پمپ

خرابی والتر پمپ مربوط به چه قسمتهایی از آن می بالشد : 1- خرابی بلبرینگ2- خرابی کاسه نمد (قیبر) 3گرفتگی مجرای واتر پمپ 4- شکستگی آب پخش کن (پروانه) واتر پمپ که دو تا ای آخر ی منجر به صدا در واتر پمپ هم می شوند .

طریقه آزمایش سالم بودن واتر پمپ : موتور را روشن نموده و چند لحظه صبر نمائید درب ردیاتور را باز کرده و نگاه کنید اگر آب در جریان باشد دلیل کار کردن پمپ آب است و گرنه در سیستم خنک کننده اشکالی وجود دارد از جمله خرابی واتر پمپ – پاره بودن تسمه پروانه – گیر کردن ترموستات و برای تشخیص صدا در واتر پمپ تسمه پروانه را خارج کرده و بعد موتور را روشن کنید اگر صدا قطع شد عیب از واتر پمپ است در غیر این صورت صدا مربوط به قسمتهای دیگر است .

ترموستات : سوپاپ اطمینانی است در موقعی که درجه حرارت اب به حد معینی نرسیده باز نشده و آب از سر سیلندر به رادیاتور نمی رود و معمولاً در سر سیلندر و محل ورودی آب به رادیاتور نصب می گردد .

علائم پاره شدن تسمه پروانه : جوش آمدن آب رادیاتور – کار نکردن دینام کم نور شدن چراغها علت جوش آوردن موتور : 1-شل یا پاره بودن تسمه پراونه 2-کمی آب رادیاتور 3- استفاده زیاد از دانده سنگین 4- بازدید 5- کثیفی آب و گرفتگی مجرای رادیاتور و موتور 6- خرابی واتر پمپ 7- خرابی ترموستات

علائم سوختن واشر سیلندر در رادیاتور : درب رادیاتور را برداشته موتور را گار بدهید اگر حباب زیادی روی آب داخل رادیاتور ظاهر شد نشانه سوختن واشر سیلندر است .

دلیل خروج آب و دود سفید ممتد از اگزوز : اگر در زمستان هوای سرد و یا در هنگام با رندگی برای چند دقیقه از اگزوز دود سفید خارج شود مانعی ندارد وای اگر همیشه از اگزوز دود سفید خارج شود دلیل ان سوختن واشر سر سیلندر – ترک داشتن سر سیلندر و سیلندر است .

سیستم روغنکاری : کارتر – پمپ روغن اویل پمپ – فیلتر روغن

خاصیت روغنکاری در موتور : 1- جلو گیری از سائیدگی در اثر چرب کردن و روان کار کردن موتور 2- تمیز کردن 3- خنک کردن 4-آب بندی کردن

اویل پمپ : کشیدن و فرستادن روغن تحت فشار به قسمتهای مختلف موتور و دارای دنده و چاک در انتها می باشد که با اندازه انتهای میل دلکو در گیر بوده و یا بالعکس و به وسیله و به وسیله دنده مورب روی میل سوپاپ به گردش در می آید و در دو نوع – ستاره ای و دنده ای و دنده ای موجود است .

فیلتر : کثافات روغن را می گیرد و بنابراین بهتر است هر دو بار تعویض روغن یک بار فیلتر روغن نیز عوض گردد .

علت پایین بودن (افت ) فشار روغن : 1-خوردگی دنده های اویل پمپ 2-رقیق بودن روغن 3- گرمای زیاد موتور 4- ضعیف شدن فنر و ساچمه تنظیم فشار 5- سوختن یاطاقانهای و شل بودن پیچهای کپه یا تاقان

علت بالا بودن فشار روغن : 1- سفت بودن روغن 2- سفت بودن یاطاقان ثابت میل لنگ 3 سرد بودن موتور 4- گرفتگی کانال روغن

سیستم ترمز – فرمان و تعلیق

سیستم و ترمز : 1- پدال 2- ترمز دستی 3- پمپ بالا (پمپ اصلی )ترمز 4- بوستر 5- سیلندر ترمز چرخ 6-کاسه و یا دیسک ترمز 7-لنت ترمز 8-طبق ترمز

دلیل دو پا گرفتن ترمز : 1- وجود هوا در لوله ها و قسمتهای دیگر ترمز 2-نشتی روغن در لوله ها و قسمتهای دیگر ترمز 3- کمی روغن در مخزن روغن ترمز 4- زیاد بودن فاصله لنت که در اثر سائیدگی و تمام شدن لنت به وجود می اید 5- خرابی پمپ بالای ترمز 6- خرابی سیلندر ترمز چرخ

دلیل دل زدن پدال ترمز : 1- دو پهن بودن کاسه چرخ 2- تاب برداشتن لنت و کفشک ترمز 3- شل یا شکسته بودن بلبرینگ چرخ 4- شل بودن مهره های چرخ

دلیل چوب کردن ترمز : بعضی از رانندگان برای کاستن از سرعت اتومبیل خود در سرازیری از ترمز به طور مداوم استفاده می کنند که باعث گرم شدن در نتیجه نگرفتن ترمز می شود و دلیل دیگر چوب کردن ترمز روغنی شدن لنت است .

علائم تمام شدن لنت : 1-خوب نگرفتن ترمز 2- ایجاد صدا در هنگام ترمز (به پرچ رسیدن )

دلیل داغ کردن کاسه چرخ : 1- استفاده زیاد از ترمز 2- گریپاژ کردن پیستون سیلندر ترمز چرخ 3- شکسته بودن فنر کفشک ترمز 4- کشیده بودن ترمز دستی

قطعات ترمز بادی : 1-کمپرسور 2- رگلاتور 3- سوپاپ اطمینان منبع 4-منبع باد 5- هواکش 6-سوپاپ ترمز 7-بوستر ترمز 8- شیر تخلیه منبع 9-اهرم تنظیم ترمز و چرخ

تخلیه آب تانک باد در ترمزهای بادی : بخار موجود در تانک تبدیل به آب شده و در هوای سرد یخ می زند و هم چنین وجود آب باعث زنگ و یخ زدن لوله ها و بعضی از قطعات ترمز می گردد بنابراین مخصوصاً در زمستان هر روز قبل از روشن کردن موتور با کشیدن شیر تخلیه آب داخل تانک را خارج نمائید .چاپ این مطلب: کلیک کنید

گزارش کارآموزی در تعمیرگاه خودرو (سیستم سوخت رسانی خودرو)
یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 ساعت 19:20 | نوشته ‌شده به دست | ( 0 نظر )
گزارش کارآموزی در تعمیرگاه خودرو (سیستم سوخت رسانی خودرو) در 43 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی گزارش کارآموزی و کارورزی
فرمت فایل doc
حجم فایل 5211 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 43
گزارش کارآموزی در تعمیرگاه خودرو (سیستم سوخت رسانی خودرو)

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

گزارش کارآموزی در تعمیرگاه خودرو (سیستم سوخت رسانی خودرو) در 43 صفحه ورد قابل ویرایش


سیستم سوخت رسانی انژکتوری:

1ـ واحد کنترل کننده الکترونیکی Ecu) موتور(

2 ـ سنسور دور موتور

3 ـ سنسور فشار هوای منیفولد

4 ـ پتانسیومتر دریچه گاز

5 ـ سنسور دمای آب

6 ـ سنسور دمای هوای ورودی

7 ـ سنسور سرعت خودرو

8 ـ اکسیژن سنسور (فقط در خودرو پژو 206 وجود دارد)

9 ـ باتری

10 ـ رله دوبل (در خودرو پژو 206 مالتی پلکس وجود ندارد)

11 ـ کویل دوبل

12 ـ باک بنزین

13 ـ پمپ بنزین

14 ـ صافی بنزین

15 ـ ریل سوخت

16 ـ رگولاتر فشار سوخت (در خودرو پژو 206 بر روی پمپ بنزین نصب شده است . فشار آن در پژو پارس با سیستم مگنتی مارلی5/2 بار و پارس وسمند با سیستم ساژم حدود 3 بار وپیکان انژکتوری 5/3 بار است)

17 ـ انژکتور

18 ـ مخزن کنیستر (در خودروهای ما نصب نشده است)

19 ـ شیر برقی کنیستر (در خودروهای مانصب نشده است )

20 ـ دریچه گاز

21 ـ گرم کن دریچه گاز (فقط در خودروهای پارس وسمند نصب شده است)

22 ـ موتور مرحله‌‌‌‌ای دور آرام

23 ـ لامپ اخطار سیستم جرقه و انژکتور

24 ـ سوکت اتصال به دستگاه عیب یاب

25 ـ سنسور ضربه

26 ـ سوییچ فشار فرمان هیدرولیک (فقط در خودرو پژو 206 وجود دارد)


اجزایی که به E.C.Uپیغام ارسال می‌‌‌‌‌‌کنند:

BSI/8221 ـ ایموبیلایزر

1805 ـ رله دوبل سوم (در خودر ما موجود نیست)

1304 ـ رله دوبل (در خودرو 206 مالتی پلکس وجود ندارد)

7001 ـ سویچ فشار فرمان هیدرولیکی( فقط در خودرو 206 وجود دارد)

BBOO ـ باتری

80 ـ کلید AC کولر

C001 ـ کانکتور اتصال به دستگاه عیب یاب

1120 ـ سنسور ضربه

1313 ـ سنسور دور موتور

1312 ـ سنسور فشار هوای مانیفولد

(در خودرو 206 سنسنور فشار و سنسور دمای هوا در یک مجموعه قرار گرفته است.)

1316 ـ پتانسیومتر دریچه گاز

1220 ـ سنسور دمای آب

1240 ـ سنسور دمای هوای ورودی

1350 ـ اکسیژن سنسور ( فقط در خودرو 206 وجود دارد)

1620 ـ سنسور سرعت خودرو

موتور مرحله‌‌ای دور آرام :

این قطعه جریان هوای دریافتی موتور از دریچه گاز را در حالتهای زیر توسط E.C.U کنترل می‌‌کند.

1 ـ ایجاد حالت ساسات در زمان سرد بودن موتور

2ـ تنظیم دور آرام در زمان گرفتن بار اضافی از موتور (کولرو….)

3 ـ تنظیم مخلوط سوخت و هوای در دور آرام

4 ـ جلوگیری از بسته شدن سریع مسیر هوای زمانی که سرعت‌‌های بالا راننده به طور ناگهانی پا را از روی پدال گاز بر می‌‌‌دارد.

مکانیزم عملکرد موتور مرحله‌‌‌ای دور آرام :

موتور مرحله‌‌‌‌ای دور آرام پالس‌‌‌‌های 12 ولتی ارسالی توسط E.C.U را به حرکت خطی در راستای محور طولی موتور مرحله‌‌‌ای تبدیل کرده تا مقدار جریان هوای اضافی را تنظیم کند.کورس حرکتی آن 8MM بوده و 200 مرحله دارد که هر مرحله آن 04/ میلیمتر است.سیم پیچ اول پایه‌‌‌ های B وC سیم پیچ دوم و مقاومت هر یک از سیم پیچها 53 اهم است.

سنسور فشار هوای منیفولد (MAP SENSOR) :

سنسور فشار هوای مانیفولد در خودرو پژو 206 نسل جدیدی از سنسورها می‌‌‌‌‌‌‌‌باشد که سنسور دمای هوای ورودی هم ضمیمه آن است.مجموعه سنسور فشار هوای مانیفولد فشار و دمای هوای مانیفولد را دائماً اندازه‌‌‌‌‌‌‌گیری می‌‌‌‌‌‌‌کند.ولتاژ تغذیه آن 5 ولتی وتوسطE.C.U تأمین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.ولتاژ بازگشتی از سنسور متناسب با فشار اندازه‌‌‌‌گیری شده توسط پیزوالکتریک(مقاومت متغییر با فشار) تغییر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.

E.C.U از این اطلاعات برای محاسبه موارد زیر استفاده میکند:
ـ اندازه‌‌‌‌‌‌گیری جرم هوای ارسال شده به موتور

ـ تغییر نسبت سوخت به هوا متناسب با بار وارده به موتور و فشار هوای محیط

ـ آوانس جرقه

سنسور فشار هوای منیفولد در اندازه‌‌‌‌‌گیری کمیت‌‌‌‌‌های فوق در موارد ذیل موثر است:
1 ـ در حالت سوییچ باز

2 ـ در حالت تمام بار (دور پایین موتور) زمانی که از سربالایی‌‌‌‌ها عبور می‌‌‌‌‌‌کنیم.

جرم هوای ارسال شده به موتور متناسب با عوامل زیر تغییر می‌‌‌‌‌کند:
1 ـ فشار اتمسفر

2 ـ دمای هوای ورودی

3 ـ دور موتور

نکته : اگر این سنسور درست کار نکند E.C.U دیگر قادر نخواهد بود میزان هوای ورودی را بطور دقیق تعیین کنند.ب ـ ویژگیهای الکتریکی :

تغذیه توسط E.C.U بوده و نحوه اتصال پایه‌‌‌‌ها به شرح زیر می‌‌‌‌‌‌باشد.

پایه 1: ولتاژ 5 ولتی ارسالی از E.C.U

پایه2: سیگنال ارسالی به E.C.U

پایه 3: سیم شیلد دار که در بعضی از مدل‌‌‌ها وجود دارد.

محل قرار گرفتن آن در بلوک سیلندر روی سیلندر شماره 2 می‌باشد. ‌‌ این سنسور از نوع پیزوالکتریک می‌‌باشد که ضربات وارد بر پوسته را به پالس الکتریکی تبدیل کرده وبه E.C.U می‌‌‌فرستد.

نکته: وجود این ضربه باعث بالا رفتن درجه حرارت قطعات و صدمه دیدن آنها می‌‌شود.

نحوه آزمایش تاک سنسور یا سنسور ضربه:

ابتدا تاک سنسور را از جای خود باز می کنیم وچند ضربه روی تاک سنسور می‌‌‌زنیم( در حالت موتور روشن) برگه کارکرد موتور تأثیرگذاشت سالم است و در غیر این صورت خراب است.

اکسیژن سنسور:

(این سنسورفقط در خودروپژو206 وجود دارد.)

الف ـ وظایف

محل نصب آن روی مانیفولداگزوز بین موتور ومبدل کاتالیزوری است.

ترکیب شدن هیروکربن‌‌‌های نسوخته با اکسیژن مقدار اکسیژن را در داخل گازهای خروجی کاهش داده در نتیجه باعث زیاد شدن ولتاژ بازگشتی بهE.C.U می‌‌‌شود.

E.C.Uاز اطلاعات دریافتی از اکسیژن سنسور برای موارد زیر استفاده می‌کند:

ـ محاسبه نسبت مخلوط سوخت وهوا

ـ تعدیل غنی بودن مخلوط سوخت وهوا
ب ـ شرح

توابع مربوط به اندازه گیری سوخت وهوا به طور دائمی درE.C.U ذخیره شده و اطلاعات مربوط به غنی بودن یا رقیق بودن مخلوط سوخت وهوا به شکل ولتاژی بین صفر تا یک ولت از اکسیژن سنسور دریافت می‌‌‌‌‌شود.

مخلوط رقیق: ولتاژ ارسالی از اکسیژن سنسور=V 1/0

مخلوط غنی: ولتاژ ارسالی از اکسیژن سنسور=V9/0

گرمکن به کار رفته داخل سنسور اجازه می‌‌‌‌‌‌دهد که دمای کارکردآن سریعاًبه 300 درجه سانتیگراد برسد.

ج ـ ویژگی‌‌‌‌‌های الکتریکی:

سنسوربا یک سوکت چهار پایه به دسته سیم اصلی متصل شده است.

تعیین محل اتصال پایه‌های سنسور:

پایه1:ولتاژ12ولتی تغذیه

پایه2: منفی یااتصال بدنه

پایه3:سیگنال مثبت

پایه4:سیگنال منفی

سنسور سرعت خودرو:

این سنسور از نوع اژمال می‌‌‌‌باشدکه برروی کابل سرعت سنج در محور خروجی گیر‌‌بگس قرار دارد و بوسیلهء ولتاژ12 ولت تغذیه می‌‌شود این سنسور اطلاعات را بهE.C.U (8 پالس در هردور از سرعت km/h 2)می‌‌دهدکه تعیین کننده ضریب نسبت دنده می‌‌باشد و برای بهبود عملکرد خودرو و مورد استفاده قرار می‌‌گیرد.

نحوه عملکرد:

این سنسور تقریباً شبیه سنسور دور موتور می‌باشد یعنی یک چرخ دنده با هشت دندانه که وقتی به حرکت در می‌‌‌آید داخل سنسور ولتاژ پالسی ایجاد می‌شود . که فرکانس آن به سرعت خودرو بستگی دارد و E.C.U از روی فرکانس این ولتاژ می‌‌‌تواند سرعت خودرو را محاسبه کندوبا مقایسه این سرعت با دور موتور می‌‌تواند تشخیص دهد در جاده کفی ـ سربالایی ویا سرازیری قرار دارد.

این قطعه جربان هوا به داخل دریچه گاز را کنترل می کند در صورتی که :

- تهیه یک جریان هوای اضافه در مرحله سرد راه اندازی

- کنترل دور آرام ، مطابق با بار موتور و حرارت آن

- بهبود حالت های گذرا ( مثل روشن شدن کولر )

این قطعه یک موتور DC مرحله ای می باشد که به هر بار ولتاژ مثبت و منفی ( بدنه ) هایی که به پایه هایD,C,B,A آن داده می شود ، شفت این موتور یک پله (Step) به راست و یا چپ می چرخد ( لازم به ذکر است که ولتاژ مثبت و منفی با یک منطق خاصی به پایه های این استپ موتور اعمال می شود .)

با توجه به اینکه شفت این موتور با هربار چرخش 1.8 درجه به چپ یا راست می گردد، در نتیجه به 200 مرحله یک دور کامل می زند و از طرفی شفت این موتور به یک میله مارپیچ متصل است که به هر پله (STEP) ، 0.04 mm به جلو یا عقب میرود .

انژکتورها :

انژکتورها از نوع کنترل الکترو مغناطیسی می باشند .

پالس های الکتریکی که از طرف ECU (1320) فرستاده می شود یک میدان مغناطیسی در سیم پیچ بوبین ایجاد می کند ، در اثر این میدان مغناطیسی هسته جذب می گردد و سوزن انژکتور از جای خود حرکت می کند .

سوخت فشرده به سرعت بالا از سوپاپ تزریق می گردد .

موتورهای XU7JP به انژکتورهایی مجهزند که در خط تغذیه سوخت پنهان می باشند و از کناره تغذیه می شوند .

چهار عدد پایه 1 انژکتورها به هم ، متصل و از طریق سیم شماره 1320 به پایه 18 ، ECU ( 1320) متصل می باشند و از چهار عدد پایه 2 انژکتورها به هم متصل و از طریق سیم شماره 1224/1210 به پایه 4 رله دوبل ( 1304) متصل می باشند و ولتاژ مثبت باتری را از همین طریق رله دوبل ( 1304) دریافت می کند و با منفی ( بدنه ) شدن ( منفی مقطع یا پالسی) پایه ECU ,18 ( 1320) انژکتورها با توجه به اینکه سوخت با فشار پشت آن ها قرار دارد ، شروع به پاشش سوخت می کند .استپ موتور ( 1255) از طریق سیم های 1244، 1245، 1246 ، 1247 به پایه های 3 ، 2، 20، 21 از ECU (1320) متصل است .چاپ این مطلب: کلیک کنید

تحقیق بررسی تقسیم بندی یک سیستم قدرت الکتریکی
پنج‌شنبه 6 اردیبهشت 1397 ساعت 10:03 | نوشته ‌شده به دست | ( 0 نظر )
تحقیق بررسی تقسیم بندی یک سیستم قدرت الکتریکی در 44 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل doc
حجم فایل 35 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 44
تحقیق بررسی تقسیم بندی یک سیستم قدرت الکتریکی

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

تحقیق بررسی تقسیم بندی یک سیستم قدرت الکتریکی در 44 صفحه ورد قابل ویرایش


بخش های اساسی هر سیستم قدرت الکتریکی :

هر سیستم قدرت الکتریکی از سه بخش اساسی به شرح زیر تکمیل می شود.

1- مراکز تولید نیروگاه ها: این مراکز انرژی الکتریکی را تولید کرده و از طریق خطوط انتقال آن را به مراکز تولید منتقل می کنند .

2- سیستم های انتقال : جهت انتقال انرژی الکتریکی از مراکز تولید که اغلب در فواصل دور از مراکز تولید که اغلب در فواصل دور از مراکز بار قرار گرفته اند و به منظور انتقال قدرت های بزرگ ، از سیستم های انتقال استفاده می شود .

3- سیستم های توزیع انرژی الکتریکی مورد نیاز مشترکین را با ولتاژ اولیه توزیع یا ولتاژ ثانویه توزیع تامین می کنند .

در شکل زیرشمای کلی و تک خطی یک سیستم قدرت نشان داده شده است.


فشار ضعیف ترانس کاهنده ترانس کاهنده ف.توزیع ترانس کاهنده انتقال ترانس افزاینده ژنراتور

6-11-20 KV 132,230 400KV ,63,66 KV 20 KV 400 3 220 1 20 /400

20KV/132KV 132KV 66/20 KV

20KV /230 KV 230 /66 ,63 KV 63/20 KV

20 KV/ 400 KV 400 /66 ,63 KV

ولتارژهای مورد استفاده در مملکت ما و تقسیم بندی آن ها از نظر انتقال و توزیع و فوق توزیع .

ولتاژهای مورد استفاده در مملکت ما به شرح ذیل است .

400V,6V,11KV,20KV,33KV.63KV,66 KV,132KV,230KV,400KV

توضیح 1) ولتاژهای تا 1000 ولت را فشار ضعیف واز 1KV تا 50KV را فشار متوسط و از 50KV با بالا را فشار قوی می نامند .

توضیج 2) ولتاژهای 6KV و 11KV در برخی از کارخانجات مورد استفاده قرار می گیرند.

توضیح 3) ولتاژهای 20KV . 33KV ولتاژهای اولیه توزیع می شوند .

نکته: وزارت نیرو 20KV را به عنوان ولتاژ اولیه توزیع استاندارد نموده است ولی در برخی از نقاط ایران 33KV نیز وجود دارد .

توضیح 4) ولتاژهای 132kv,66kv, 63kv ولتاژهای فوق توزیع محسوب می شوند.

توضیح 5) ولتاژهای 132kv گاهی نیز به عنوان ولتاژ انتقال ولی 230kv و 400kv ولتاژهای انتقال محسوب می شوند .

انواع پست (از نظر قرار گرفتن تجهیزات در داخل یا خارج پست )

پست های سر پوشیده : (بسته) که قسمت سوئیچ یا در آن در داخل محفظه شیشه ای قرار دارند که داخل آن محفظه گاز sf6 قرار دارد که این گاز به عنوان عایق مورد استفاده قرار می گیرد - مانند پست 400 بندرعباس و پست 400 فولاد مبارکه .

از این پست ها در محل هایی استفاده می شود که فضا کم باشد یا هوای اطراف پست بنا به دلیلی آلوده باشد . طبیعاً در پست های سر پوشیده که داخل محفظه شیشه ای قرار دارد فاصله بین تجهیزات کمتری می باشد .

پست های باز : پست هایی هستند که قسمت سوئیچ یارد فضای آزاد قرار می گیرد که در این پست ها عایق هوای اطراف می باشد .

قسمت سوئیچ یارد : منطقه ای از پست که تجهیزات کلید زنی تابش بارها و کلید های قدرت و وسایل اندازه گیری در آن قمست قرار دارد.

شناسنامه ایستگاه

1) سال احداث : 1361

2) مجری ساختمانی : شرکت امانی ساختمانی توانیر

3) شرکت سارنده تجهیزات : اکسپورت - ایمپورت

4) کشور : آلمان شرقی

5) مونتاژ : شرکت پیمانیر

6) سال بهره برداری : طرح موقت : 1365 - طرح دائم : 1367

7) ظرفیت بار : 250 مگا وات آمپر

8) مساحت کل پست : 90000 متر مربع

9) مساحت اتاق فرمان : 400 متر

10) تعداد فندانسیون : 624 قطعه

11) تعداد ترانس قدرت : 2 دستگاه

12) تعداد خط ورودی : دو خط 230 کیلو ولت

13) تعداد خط خروجی : 14 خط 63 کیلو ولت

حد اکثر بار 140 مگا وات ساعت (اسفند 1373) - نسبت تبدیل:20/63/230 kv

نوع ترانس قدرت : کاهنده V,E,M - نوع کلید فشار قوی : اسپرن شو Minoil و sf6 اینرگوین وست - تعداد کلید قدرت 230 KV : (4 دستگاه سه فاز ) جمعاً 12 عدد - تعداد کلید قدرت 63 : 18 دستگاه (سه فاز) جمعاً 54 کلید - تعداد سکسیونر 63 : 81 عدد (سه فاز ) جمعاً 243 عدد - تعداد ترانس جریان 230 : 6 مجموعه (سه فاز ) جمعاً 18 عدد - تعداد ترانس جریان 63 : 22 مجموعه (سه فاز) جمعاً 66 عدد - تعداد ترانس ولتاژ 230: 4 مجموعه (سه فاز ) جمعاً 12 عدد - تعداد ترانس ولتاژ 63 : 18 مجموعه (سه فاز ) بعلاوه یک دستگاله تک فاز جمعاً 55 عدد - تعداد C.V.T 230 : 4 دستگاه - برق اضطراری مصرف داخلی : دیزل ژنراتور یا قدرت 250 کیلو وات ساعت - نوع رله : G.E.G - تعداد برقگیر 230 : 12 دستگاه - طرح توسعه خطوط 63: 4 خط (بی) 63KV - سال اجرای طرح توسعه : 1370 - سال بهره برداری طرح توسعه : 1372 - تست تانژانت دلتا : 1368- 1373- تست ترموویژن : 1373- تحویل موقت ترانس ک 1370 - تحویل دائم ترانس : 1373 - عایق بندی طرف 20 کیلو ولت ترانس ها : 1373 - عایق بندی داخل پانل 380ولت : 1371 - تعویض اینترلاک خط خروجی : 1371 - نصب تلفن D.T.S : 1373 - تعویض سیستم بوشلینگ نوترال ترانس : 1374 - در مدار قرار گرفتن ریکلزر خط خروجی : 1372- احداث فنداسیون ترانس های توسعه : 1372 - نصب تجهیزات مرکز تلفن E.M.S : 1370 - تنظیم پت ترانس های کمکی روی پست 1 : 1368-

کلاس دقت CT :

این عدد میزان خطای هر CT را بیان می کند و به صورت یا نمایش داده می شود . آلفا درصد خطای CT به ازای برابر شدن جریان و بیانگر نوع جریان CT است .

P : برای CTهای حفاظت (Protection)

M :برای ct های اندازه گیری (measuring)

N : چند برابر شدن جریان

روی بدنه ترانس جریان نوشته هایی است که آنها را شرح می دهیم :

IN : جریان نامی ترانس جریان .

I1N : جریان نامی اولیه.

I2N : جریان نامی ثانویه .

نسبت جریان حرارتی دائمی : مثلاً 1/2IN را یعنی 20% اضافه بار دائمی که CT می تواند تحمل کند و براساس سفارش می توان 5/1 تا 2 برابر اضافه بار گرفت (تذکر : توصیه می شود که از نسبت CT آمپر بیشتری کشیده نشود ) .

مشخصات CT

1) یک ترانس جریان کاهنده جریان می باشد .

2) دارای قدرت کم می باشد

3) سیم پیچ اولیه به مدار قدرت وصل است یا در مسیر عبور جریان متصل است .

4) سمت ثانویه آنها از طریق تجهیزات اندازه گیری مناسب اتصال کوتاه می باشد .(نظیر کنتورها و روله ها ، کنترلها) .

5) عایق بندی مناسب مدارهای اندازه گیری و حفاظتی از ولتاژ

6) حفاظت وسایل از اضافه بار

ترانس جریا ن 230 کیلو ولت پست : ترانس جریان 230 این پست ساخت کشور آلمان شرقی (طبق استانداردV.E.M) و در شش مجموعه سه فاز (مجموعاً 18 عدد ) مورد بهره برداری قرار گرفت . نسبت تبدیل و کلاس دقت این ترانس به شرح زیر است .

400-800-1200/5 45VA CL : /5

600-1200 / 5 45VA CL : 5P56

CTهای پست از زبان اپراتور

تذکر 1 : VA ها برای مصرف خود CT است

تذکر 2 : منظور از CL کلاس دقت CT است

تذکر 3 : منظور از عبارت 5P56 این است که اگر جریان نامی ای برابر 56 از CT عبور می کند خطای آن 5 می باشد (در صد خطا ).

توضیح اینکه 230Ct پست از نوع کد پائین است که در آن جهت خنک کردن و عیاق بندی سیم پیچ ها از روغن استفاده شده و دارای 5 کد می باشد که از یک کد برای اندازه گیری و از کدهای دیگر جهت حفاظت (تغذیه رله ها) استفاده می شود . جنس بدنه CT از سرامیک مخصوص می باشد . شکل ظاهری آن یه صورت دوقلو می باشد(چون که پایین است) و سیم پسچ از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج می شود . جهت خطوط 230 کیلو وات فقط از کدهای 5/800 استفاده می شود .

2-سلکتور سوئیچ حالت یک و دو : (رنگ آبی)

حالت یک REOTE : دژنکنور از راه دور (اتاق فرمان ) فرمان وصل یا قطع می دهیم .

حالت دو LOCAL : در اینحالت دژنکتور فقط از داخل محوطه فرمان می گیرد (وقتی است که دژنکتور از اتاق فرمان قطع شده باشد ). برای حالت هایی پیش بینی شده که گروه تعمیرات بخواهد تست هایی روی کلید در داخل محوطه انجام دهند و نیاز به قطه و وصل کلید باشد .

1- سلکتور سوئیچ حالت صفر و یک : مربوط به هیترهای داخل پانل های مربوط به محوطه است که در فصل بهار و تابستان در حالت صفر قرار داده می شود (چون هوا گرم است ) و در اوایل زمستان که هوا سرد است و نیاز به تجهیزات پانل داخل دژنکتور گرم باشند در حالت یک قرار داده می شود .

SIGNAL CHEKING

این سوئیچ سه حالت دارد ومربوط به آلارم ها است .

حالت صفر :هیچ علامتی مشاهده نمی شود .

حالت یک : برای با خبر شدن از عیوب آلارم های مشخص شده می باشد . در این حالت اگر آلارم روشن شود مشخص می شود که عیبی در آلارم مربوط وجود دارد در غیر این صورت نشان دهنده این است که هیچ عیبی روی تجهیزات وجود ندارد (مشاهده : آلارم روشن نشد ).

حالت دو : برای تست چراغ آلارم های داخل پانل این سوئیچ در حالت دو قرار می گیرد تا مشاهده شود چراغ آلارمی دچار عیب نشده باشد .

تذکر : حالت یک مهمترین حالت برای ما می باشد .

آلارم ها :

GASALARM : در صورتی که سطح گاز مربوط به کلید (SF6) تغییر کند این لارم ظاهری می شود .

AIR ALARM : این آلارم مربوط به فشار هوای کمپرسور می باشد که این فشار روی 75/1 یا 8/1 ثابت است اگر این فشار از حدود 7/1 پایین تر بیاید آلارم ظاهر می شود و اگر به 6/1 برسد خط تریپ می دهد که در حالت آلارم چراغ مربوط روشن می شود که اپراتور در حالت بازدید در می یابد که فشار هوا پایین آمده .

LOCKIG OF AIR & GAS :

این آلارم نشان می دهد که گاز و هوا حالت بلوک به وجود آورده اند یعنی داخل لوله های رابط بین کلید و کمپرسور یخ زدگی به وجود آمده است .

تذکر : در حالت بلوکه هوائی بین کمپرسور و تانک کمپرسور رد و بدل نمی شو د .

MOTOR OVER LOAD : در هنگام عیب بر روی موتور کمپرسور این آلارم ظاهر می شود (جدیداً موتور کمپرسور پست به علت کار و زیاد سوخت و این آلارم ظاهر شد).

OIL LEVEL : این سطح روغن مربوط به موتور کمرسور را نشان می دهد اگر سطح روغن به هر دلیلی کم شود این آلارم ظاهر می شود .

نمراتور ها :

1- نمراتور مربوط به عملکرد کلید : قطع و وصل کلید را از هنگام بهره برداری آن نشان می دهد (مشاهده : نمراتور این کلید از هنگام بهره برداری 130 مورد قطع و وصل را نشان می دهد ) این نمراتور ماهانه یاداشت می شود .

2- نمراتور مربوط به عملکرد کمپرسور (ساعت کمپرسور) : نشان می دهد که کمپرسور چند ساعت در شبانه روز کار کرده است . هر روز توسط اپراتور یاداشت می شود و اپراتور متوجه می شود که کمپرسور در 24 ساعت چقدر کار می کند .

درجه بندی محفظه کنترل دژنکتور : یک درجه بندی در محفظه کنترل قرار دارد که فشار گاز را نشان می دهد حالت های مختلف این درجه بندی عبارتند از 1- رنگ زرد : حالت آلارم 2- رنگ سبز : حالت نرمال 3- رنگ قرمز : حالت تریپ (حد تریپ دژنکتور 4/10 است ) یعنی اینکه اگر از 4/0 کمتر شد فشار گاز نشان می دهد که نمی تواند در حالت قطع جرقه ایجاد شده را سرد کند و قدرت سیستم خنک کنندگی آن پائین می آید و احتمال آن می رود که کلید دچار انفجار شود بخاطر همین امر فشار گاز تا 4/0 که پائین آمد کلید خود به خود آن را قطع می کند .سکسیونر ارت :

سکسیونری است که جهت زمین کردن ولتاژهای ذخیره در تجهیزات به کار برده می شود که از یک طرف به سیم ارت پست و از طرف دیگر هنگام بستن به تجهیزات مجزا شده از سیستم وصل می شود .

سیم های ارت دستی : مووقعی استفاده می شود که اگر بخواهیم بر روی یک دستگاه یا تجهیز تعمیراتی انجام دهیم برای زمین کردن ولتاژ های ذخیره در آن دستگاه از آن استفاده می کنیم و در جاهایی به کار برده می شود که سکسیونر ارت وجود نباشد .

فیوز کاتد : همان طور که می دانیم کلیدهای فشار قوی مثل بریکرها به وسیله رله های حفاظتی فرمان می گیرند و موقعی که عیبی روی سیستم ایجاد شود و باعث قطع کلید می شود و لی در ولتاژهای پایین مثل ترانس 20KV چون استفاده کردن از رله های حفاظتی و بریکر ها مقرون به صرفه نیست از فیوز کاتد استفاده می کنند که برروی ترانس 20KV (قبل از سکسیونر ) قرار می گیرد که اگر فالتی بخواهد بر ترانس اعمل شود توسط این فیوز دیده می شود و به اصطلاح فیوز کاتد عمل می کند (می پرد) و باعث می شود که ترانس از مدار خارج شود .چاپ این مطلب: کلیک کنید

مقاله بررسی سیستم کنترل
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 ساعت 19:01 | نوشته ‌شده به دست | ( 0 نظر )
مقاله بررسی سیستم کنترل در 24 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل doc
حجم فایل 18 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 24
مقاله بررسی سیستم کنترل

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

مقاله بررسی سیستم کنترل در 24 صفحه ورد قابل ویرایش


مقدمه:

هر سیستم کنترلی را به سه بخش اصلی می‌توان تقسیم کرد: ورودی بخش پردازشگر و خروجی سیگنالهای ورودی توسط مبدل‌ها که کمیت‌های فیزیکی را به سیگنال‌های الکترونیکی تبدیل می‌کنند فراهم می‌شوند. یک سیستم کنترل باید بتواند بر طریقه عملکردی یک فرآیند دخالت و تسلط داشته باشد. این کار با استفاده المان‌های خروجی، از قبیل پمپ‌ها، موتورها، پیستون‌ها، رله‌ها و … انجام می‌شود.

یک طرح کنترلی به دو روش قابل اجرا است:

با استفاده از سیستم‌های کنترل غیرقابل تغییر توسط اپراتور و نیز با استفاده از کنترل کننده‌های قابل برنامه‌ریزی.

رله‌ یکی از قطعات مهم در بیشتر سیستم‌های کنترل مدرن است. این قطعه‌ یک سوئیچ الکتریکی با ظرفیت جریانی بالاست. یک سیستم رله‌ای ممکن است شامل چند صدیا حتی چند هزار کنتاکت باشد.


کنترل‌کننده‌های قابل برنامه‌ریزی (PLC)ها:

PLCها به عنوان جانشینی برای سیستم‌های منطقی رله‌ای و تایمری غیرقابل تغییر توسط اپراتور طراحی شدند تا به جای تابلوهای کنترل متداول قدیمی استفاده شوند. این کار به وسیله برنامه‌رزی آن‌ها و اجرای دستورالعمل‌های منطقی ساده که اغلب به شکل دیاگرام نردبانی است، صورت می‌گیرد. PLCها دارای یک سری توابع درونی از قبیل: تایمرها و شمارنده‌ها و شیفت رجیسترها می‌باشند که امکان کنترل مناسب را‏، حتی با استفاده از کوچک‌ترین PLC نیز، فراهم می‌آورند.

یک PLC با خواندن سیگنال‌های ورودی، کار خود را شروع کرده و سپس دستورالعمل‌های منطقی (که قبلاَ برنامه‌ریزی شده و در حافظه جای گرفته است) را بر روی این سیگنال‌های ورودی اعمال می‌کند و در پایان، سیگنال‌های خروجی مطلوب را برای راه‌اندازی تجهیزات و ماشین‌آلات تولید می‌نماید. تجهیزات استانداردی درون PLCها تعبیه شده‌اند که به آن‌ها اجازه می‌دهد مستقیماَ و بدون نیاز به واسطه‌های مداری یا رله‌ها، به المان خروجی یا محرک (actuator) و مبدل‌های ورودی (مانند پمپ‌ها و سوپاپ‌ها) متصل شوند.

با استفاده از PLCها، اصلاح و تغییر یک سیستم کنترل بدون نیاز به تغییر محل اتصالات سیم‌ها ممکن شده است.

برخی ویژگی‌های خاص، آن‌ها را ابزاری مناسب جهت انجام عملیات کنترل صنعتی نموده است. برخی از این ویژگی‌ها عبارتند از:

l تجهیزات حفاظت کننده‌ها PLCها از نویز و شرایط نامساعد محیطی

l ساختار PLCها، که به سادگی امکان تعویض یا افزودن واحد یا واحدهایی را به PLC می‌دهد. (مثلاَ واحد ورودی/ خروجی)

l اتصالات استاندارد ورودی/ خروجی و نیز سطوح سیگنال استاندارد

l زبان برنامه‌نویسی قابل درک و آسان (مانند دیاگرام نردبانی یا نمودار وظایف)

محدوده PLCهای در دسترس، از PLCهای جامع و کامل کوچک با 20 ورودی/ خروجی و 500 مرحله یا گام برنامه‌نویسی تا سیستم‌های مدولار با مدول‌های قابل افزایش را دربرگرفته است مدول‌ها برای انجام وظایفی نظیر:

l ورودی/ خروجی آنالوگ

l کنترل PID (تناسبی، انتگرال‌گیر و مشتق‌گیر)

l ارتباطات

l نمایش گرافیکی

l ورودی/ خروجی اضافی

l حافظه‌های اضافی و … استفاده می‌شوند.

PLCها، کامپیوترهایی ساخته شده به منظور خاص هستند که شامل سه قسمت اجرایی اصلی می‌باشند: پردازش، ورودی/ خروجی و حافظه. سیگنال‌ها از طریق ورودی به PLC فرستاده شده و آن‌گاه در حافظه، ذخیره می‌شوند. سپس سیگنال‌های خروجی به منظور راه‌اندازی تجهیزات مورد نظر، تولید می‌شوند.

در PLCهای کوچک‌تر، این عملیات توسط کارت‌های ویژه‌ای انجام می‌گیرند که به صورت واحدهای بسیار فشرده‌ای ساخته شده‌اند، در حالی که ساختار PLCهای بزرگتر به صورت مدولار با مدول‌هایی که بر روی شیارهای تعبیه شده بر روی دستنده نصب می‌شود، بنا گردیده است. این امر امکان توسعه سیستم را- در صورت ضرورت- به سادگی فراهم می‌آورد. در هر دوی این موارد بوردهای مداری ویژه‌ای، به سادگی تعویض یا برداشته می‌شود و امکانات تعمیر سیستم نیز به سادگی فراهم می‌آید.

CPU بر تمام عملیاتی که در PLC رخ می‌دهد‏، کنترل و نظارت دارد و دستورالعمل‌های برنامه‌ریزی شده و ذخیره شده را اجرا می‌کند.

تمام PLCهای مدرن برای ذخیره برنامه از حافظه‌های نیمه هادی مانند EPROM, RAM یا EEPROM استفاده می‌کنند.

عملاَ از RAM برای تکمیل برنامه مقدماتی و تست آن استفاده می‌شود، زیرا که امکان تغییر و اصلاح راحت برنامه را فراهم می‌آورد.

پس از این که یک برنامه تکمیل شد و مورد آزمایش قرار گرفت می‌توان آن را در PROM یا EPROM، که اغلب ارزانتر از قطعات RAM می‌باشند، بار (Load) کرد. برنامه‌ریزی PROM معمولاَ توسط یک برنامه‌ریز مخصوص صورت می‌گیرد.

PLC‌های کوچک معمولاَ تا حدی به دلیل ابعاد فیزیکی دستگاه دارای حجم حافظه محدود و ثابتی می‌باشند. حجم این حافظه‌ها بسته به تولیدکننده آن‌ها بین 300 تا 1000 دستورالعمل متفاوت است. این حجم حافظه ممکن است کمتر از آنی به نظر آید که مناسب جهت امور کنترلی باشد‏، اما تقریباَ حدود 90 درصد عملیات مورد نیاز کنترل‌های دودویی با کمتر از 1000 دستورالعمل قابل اجرا می‌باشند. بنابراین فضای حافظه لازم برای بیشتر کاربردها فراهم خواهد آمد.

PLCهای بزرگتر از مدول‌های حافظه‌ای استفاده می‌کنند که بین K1 تا K64 فضای حافظه را فراهم می‌آورند. این مدول‌ها امکان گسترش سیستم را با افزودن کارت‌های حافظه RAM یا PROM به PLC فرام می‌آورند.

معیار اولیه مشخص کننده اندازه PLCها، در قالب حجم حافظه برنامه و حداکثر تعداد ورودی و خروجی‌هایی که سیستم قادر به پشتیبانی از آن‌هاست. اما به منظور ارزیابی و محک مناب هر PLC، باید خصوصیات دیگری از آن، از قبیل نوع پردازشگر، زمان اجرای یک سیکل برنامه، تسهیلات زبان برنامه‌نویسی، توابع (از قبیل شمارنده، تایمر و …) قابلیت توسعه و … را نیز در نظر بگیریم.

معمولاَ، PLCهای کوچک و «مینی PLCها» به صورت واحدهای قدرتمند، کارآ و فشرده‌ای طراحی می‌شوند که قابل جاسازی بر روی، یا کنار تجهیزات تحت کنترل باشند. آن‌ها عمدتاَ به عنوان جایگزین سیستم‌های رله‌ای غیرقابل تغییر توسط اپراتور، تایمر، شمارنده و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرند تا بخش‌های مجزا و منفرد کارخانجات یا ماشین‌آلات را کنترل کنند، اما می‌توان آن‌ها برای هماهنگ کردن عملکرد چند ماشین در تلفیق با یکدیگر سود جست.

- ماژول تغذیه:

دارای دو سایز 72*90*55 میلیمتر و 126*90*55 میلیمتر می‌باشد. با ورودی 85-246 ولت برای کارهای متفاوت در توانهای پائین مناسب است و دارای خروجی با رنجهای زیر می‌باشد:

لازم به ذکر است که این ماژولها علاوه بر Expand شدن به لوگو در موارد دیگر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

کارتهای حافظه:

آبی: قابل خواندن و نوشتن- عدم حفظ برنامه در هنگام قطع برق

زرد: قابل خواندن و نوشتن- حفظ برنامه در هنگام قطع برق

قرمز: فقط خواندنی- حفظ برنامه در هنگام قطع برق

کابل pc: به منظور اتصال ساده و مستقیم LOGO و pc جهت انتقال برنامه از LOGO به pc یا برعکس مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سیم‌بندی:

در هنگام سیم بندی LOGO میبایست استاندارد زیر و موارد زیر رعایت شوند:

میبایست قطر سیم مصرفی 1.5 یا 2.5 باشد.

کوتاهترین فاصله برای سیم‌بندی در نظر گرفته شود.

مدارات AC, high voltage با سیکلهای کلیدزنی سریع و سیم‌هیا سیگنال low voltage از هم ایزوله شوند.

در صورت استفاده از برق سه فاز هر گروه از ورودیها به یک فاز خاص متصل شوند. برای یک گروه نمی‌توان از دو فاز اسفتاده کرد.

در LOGO نیاز به سیم ارت نیست. (بجز دو مورد زیر)

کارتهای آنالوگ باید زمین شوند.

در مدلهای 12/24 به دلیل نداشتن ایزولاسیون نیاز به زمین است.

برای ورودیهای آنالوگ از کابلهای بهم تابیده شده و حتی‌المقدور کوتاه استفاده نمائید.

از اتصال فازهای مختلف به ورودیهای LOGO پرهیز شود.

در LOGO با ورودی آنالوگ ورودیهای 7 و 8 نباید برای دیجیتال بکار برده شود.

15 و 16 برای ورودیهای سریع بکار می‌رود.

ماژولهای افزایشی ورودی سریع ندارند.

برای اتصال منبع تغذیه باید به مدارک موجود در قطعه برای سیم‌بندی توجه شود و از اتصال مازی منبع تغذیه و خروجی D.C بعلت وجود جریان معکوس پرهیز شود.

مدل 230 تغذیه مناسب برای ولتاژهای نامی 115V AC/DC؛ V 240 AC/DC می‌باشد، و مدلهای 12 و 24 ولت آن مناسب با ولتاژ 12 ولت DC و 24 ولت DC/ AC می‌باشد. در تغذیه DC استفاده از فیوز برای حفاظت لازم می‌باشد.

برنامه‌نویسی:

ماژول LOGO براساس قوانین مدارات منطقی کار می‌کند و شرایط برنامه‌پذیری آن به ورودیهای یک برنامه بستگی دارد و برنامه‌ریزی از دو طریق امکان‌پذیر است:

الف- با استفاده از نرم‌افزار خود LSC (LOGO SOFT COMFORT روی PC و انتقال آن از طریق کابل رابط به LOGO که در V3.1 این نرم‌افزار دو زبان برنامه‌نویسی FBD و LDD در دسترسی می‌باشد. با اجرای برنامه SETUP برنامه LSC از روی CD برنامه اجرا شده و به سادگی نصب می‌گردد (روی PC).

ب- بصورت محلی و با استفاده از کلیدهای روی دستگاه (در مدلهائی که DESPLAY هستند).

در هر دو نوع برنامه‌نویسی Connectorها و Blockها وجود دارند.

(Connectors) شامل همه اتصالات و حالتها در LOGO می‌باشند مانند ورودیها خروجیها MEMORY MARKERها و سطوح ثابت ولتاژ.

Blocks: توابعی هستند که اطلاعات ورودی را به خروجی تبدیل می‌کنند و شامل توابع منطقی (basic Function) و توابع ویژه (Special funcion) می‌باشند. BF شامل AND, OR, NAND و … می‌باشند و SFها شامل COUNTER TIMERو … می‌باشند.

ورودیها:

ورودیهای دیجیتال: تنها دارای سطح صفر و یک می‌باشند.

وردیهای آنالوگ: LOGOهای RCO, 12/34 RC, 2424/12 دارای ورودی آنالوگ می‌باشند.

ورودیهای AS-I ورودیهای IA1 تا IA2 برای ارتباط از طریق باس AS-I در LOGOهائی که اتصال AS-I را دارند مورد استفاده قرار می‌گیرند.

خروجیها:

خروجیهای LOGO از نوع دیجیتال می‌باشند و QA1 تا QA4 برای ارتباط از طریق باس AS-I با مدلهائی از LOGO که اتصال AS-I دارند مورد استفاده قرار می‌گیرند.

MEMORY BIT (MARKER)ها:

با حرف M مشخص می‌شوند. خروجیهای مجازی می‌باشند که همان مقدار ورودی را در خروجی خود دارند. در LOGO هشت عدد MARKER وجود دارد.

STARTUP FLAG:

در اولین سیکل از برنام مصرف کننده تنظیم می‌شود و متوالیاَ بعنوان STARTUP FLAG در برنامه مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین M8 می‌تواند مانند دیگر MARDERها در برنامه مورد استفاده قرار گیرد.

FIXED LEVE:

با HI=1, LO=0 مشخص می‌شوند.

OPEN CONINECTOR (X):

در مواردی که نیاز به سیم‌بندی نمی‌باشد از این پایه استفادهه می‌شود.

از مزایای این برنامه این است که می‌توان انواع مدارات را طراحی و در کامپیوتر شخصی تست کرد حتی بدون داشتن LOGO.

برای برنامه‌نویسی می‌توان از دو زبان برنامه‌نویسی که در این نرم‌افزار پس از طراحی به یکدیگر تبدیل می‌شوند استفاده نمود.

BFها توابع خواصی می‌باشند که با منطقی خاص ورودی/ خروجی را بهم ارتباط می‌دهند. پایه‌های بکار رفته در این توابع شامل ورودی 1 خروجی Q یا X می‌باشند. در جایی که نیاز به سیم‌بندی پایه نباشد از X استفاده می‌شود این توابع شامل:

AND:

از لحاظ مداری ارتباط سریال تعدادی کنتاکت Normally open می‌باشند و خروجی در صورتی یک می‌شود که کلیه ورودیها یک باشند.

AND WI TH RLO:

شکل سمت چپ در این تابع خروجی در صورتی یک می‌شود که همه ورودیها باشند و حداقل یک ورودی در سیکل قبلی حالت صفر داشته باشد.

NAND:

شامل اتصال موازی تعداد کنتاکت Normaly clos می‌باشد و خروجی زمانی یک می‌شود که همه ورودیها یک باشند.

AND WI TH RLO:

خروجی ANND زمانی یک می‌شود که حداقل یک وروی حالت صفر داشته باشد و همه ورودیها در سیکل قبل یک باشند.

OR:

شامل اتصال موازی تعداد کنتاکت Normaly open می‌باشد و خروجی زمانی یک می‌شود که حداقل یکی از ورودیها یک باشند.چاپ این مطلب: کلیک کنید

مقاله بررسی سیستم ماجان
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 ساعت 10:56 | نوشته ‌شده به دست | ( 0 نظر )
مقاله بررسی سیستم ماجان در 47 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 74 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 47
مقاله بررسی سیستم ماجان

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

مقاله بررسی سیستم ماجان در 47 صفحه ورد قابل ویرایش


قسمت اول: مقدمه

1-1) سر شناسنامه سیستم:

بشر از ابتدا الهام گرفتن از طبیعت را در کارهای مختلف خود مد نظر داشته و دارد . که نمونه های بارز و وافری از آن را می توان حتی در انسانهای اولیه دید.

در سیستم مورد بررسی که تحت پروژه به آن خواهیم پرداخت نیز الهامات بسیاری از طبیعت درطراحی، ساخت و شکل گیری کالاها و تولیدات سیستم وجود دارد، بعنوان مثال می توان طراح های تخت جمشید که از بارزترین کارهای این سیستم تولید و صنعتی است را مثال زد.

لازم به ذکر است که سیستم مورد نظر مطالعه افتخار این را داشته که توانسته طرح های اصیل ایرانی و فرهنگهای سرزمین عزیزمان را درقالب کارها و محصولات خود و نه تنها درمعرض دید هموطنانمان قرار دهد بلکه به کشورهای مختلف بشناساند.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توان به سایت اینترنتی این سیستم مراجعه کرد. که شرح کلی از عملکرد از ابتدا تا به حال سیستم و پیشرفت ها و فعالیت های آن مطرح شده. درپایان تعدادی از طرح ها و کارهای این سیستم نیز مورد نمایش قرار خواهد گرفت.

سایت سیستم ماجان: www.majanart.com

آدرس نمایشگاه: بزرگراه اشرفی اصفهانی ، نرسیده به پل همت مرکز خرید تیراژه، طبقه همکف، واحدهای 60 و 62.

تلفن: 66694485-6-021 و 44492325-021

همراه: 09123138610(مهندس باقری)

2-1)نگاهی گذرا به چگونگی عملکرد سیستم ماجان:

این سیستم همانند بیشتر سیستم های تولیدی- صنعتی دارای سلسله مراتبی از فعالیت ها می باشد که بعداً در قسمت های بعدی نمودار خواهد شد.

دررأس سیستم ماجان مدیر ارشد قرارداد، کلاً ساختار مدیریتی این سیستم به چهاردسته (مالی، اداری، تولید، عرضه محصول و تبلیغات) تقسیم می شود.

مدیریت مالی- اداری شامل حسابداری و امور اداری می شود.

مدیریت تولید، کنترل کننده قسمتهای تهیه مولد اولیه، روابط عمومی، خط تولید، طراحی و تعمیر می باشد. مدیریت عرضه محصول به دو صورت خارجی و داخلی است که خارجی با شرکت در نمایشگاههای بین المللی و داخل به شکل عرضه درنمایندگی ها وازطریق عرضه در دفتر شرکت و فروشگاه مرکزی است.

مدیریت تبلیغات هم به 3 دسته شرکت در نمایشگاههای بین المللی (خارجی) شرکت در سمینارها و ایجاد زمینه های معرفی مناسب کالا تقسیم می شود.

عملیات خط تولید این سیستم با عملکرد های برشکاری – جوشکاری، رن گ کاری –رویه کوبی – نجاری –سنبلاست-کنترل کیفیت QC-مونتاژ و بسته بندی می شود البته قسمت جوشکاری خود دارای زیر مجموعه ای جوشکاری اولیه و نهایی است که جوشکاری اولیه بصورت اسکلت و کلاف زنی می باشد.

درقسمتهای بعد خواهیم دید که چگونه این سیستم فعالیت می کند، امید آن که شروح مذکور در این پروژه بتواند در شناسایی سیستم مؤثر افتد.

2-5-1) شناسایی actorها:

actorهای (کشگرها) سیستم در اولین مرحله شناسایی شدند که به شرح زیر هستند: مدیر ارشد- مشتری- حسابدار-مسئول سفارشات-مدیر عرضه- مسئول عرضه (مسئول عرضه داخلی- مسئول عرضه خارجی) – مسئول تولید- مدیراداری مالی- انجام دهنده امور اداری – مدیرتولید – مسئول خط تولید- نمایندگی ها- دفاتر مرکزی – مدیر تبلیغات –(مسئول تبلیغات خارجی مسئول تبلیغات دالخلی) یا همان مسئول تبلیغات.

2-5-2) شناسایی use case ها:

به شرح زیر می باشد:

تأیید محصول- عرضه محصول- تولید محصول- تعمیر ماشین آلات- تهیه مواد اولیه – طراحی و آزمایش- خط تولید – تأیید مشتری-تهیه صورتحساب- سفارش محصول- پرداخت- چک- نقدی- اقساط- قرارداد-(انجام امور اداری- وجوه پرداختی مشتری- هزینه محصول- هزینه مواد- حسابرسی-نظارت برامور- ارائه محصول-برشکاری- جوشکاری- رنگکاری- رویه کوبی- نجاری-بسته بندی- کنترل کیفیت-سنبلاست-مونتاژه –ارائه نمایندگیها- نمایشگاههای بین المللی-تبلیغات- تبلیغات داخلی-تبلیغات خارجی-تأیید انتقال-کاتالوگ.

2-5-3) کشیدن use case diagram ها:

قسمت سوم «گزارش تحلیل و تجزیه سیستم»

در تحلیل یک سیستم مؤلفه هایی احتیاج داریم که آنها را رفته رفته بصورت سلسله وار معین خواهیم نمود. هدف از این قسمت تجزیه و تحلیل سیستم برای بدست آوردن مقدمات فاز طراحی می باشد تادر فاز طراحی با اندکی تأمل و تغییر برروی فاز تحلیل بتوانیم به خواسته های موردنیاز دست پیدا کنیم.

درزیر مراحل کار را خواهید دید:

3-1) پالایش use case diagram های فاز شناخت و بدست آوردن use case diagram مناسب برای تحلیل :

برای این منظور ما شکل 2-16 را با کمی تغییر بصورت پالایش شده درآورده و دراین بخش آورده و دراین بخش به بررسی آن می پردازیم:

3-2) تهیه class diagram:

نحوه ایجاد کلاس دیاگرام برای سیستم ماجان را به صورت مرحله به مرحله بررسی می‌کنیم.

3-2-1) تشخیص کلاسها:

این کار را می توان با توجه به خلاصه ای که در زیر مطرح شده بدست آورد:

مشتری سفارش تولید کالا می دهد، پس از آن برای کالای خود طرح ارائه می کند، مسئول سفارشات مشتری را به تأیید مدیر می رساند. درصورت تأیید مدیریت سفارش مشتری پذیرفته می شود و قرارداد بسته می شود، سفارش به تولید محصول ارائه می‌شود. تولید محصول با انجام عملیات تولید که شامل برشکاری، جوشکاری، رنگکاری، رویه کوبی، نجاری، کنترل کیفی، بسته بندی و مونتاژ می‌شود، پس از تولید محصول، آنرا به انبار انتقال میدهند و ازآنجا به مشتری تحویل می دهند یا اینکه اگر سفارش مشتری نباشد آن را به نمایندگی ها یا دفتر مرکزی و نمایشگاهها منتقل می کنند. می توان کلاسهایی را که بدست می آید با استفاده از شرحی که درجدول شرح use case ها مطرح شده یافت.

3-2-4) تعیین خصوصیت کلاسها و عملیات کلاسها:

برای تعیین خصوصیات کلاسها، این کار درشکل 3-2 و 3-3 با نمایش دسته بندی کلاسها به صورت خصوصیت و رفتار، هم خصوصیت کلاسها و هم رفتار و عملکرد و کلاسها مشخص شده است. البته لازم به ذکر است که کلاس های کامل این سیستم به علت کثرت همگی بیان نشده اند، بلکه فقط مهمترین کلاس ها با توجه به use case diagram های طراحی شده و پالایش شده دربخش تحلیل استفاده ونمایش داده شده‌اند.

چگونگی عملیات کلاسها و تعامل کلاسها با هم را نیز می توان در شکل class diagram 3-24 مشاهده کرد. دراین شکل هدف نمایش نحوه ارتباط و تعامل کلاسها با یکدیگر است.

3-3) نمودا activity diagram:

برای رسم نمودار فعالیت این سیستم با استفاده از مطالب قبل به انجام این امر و طراحی این نمودار پرداختیم که درشکل صفحه بعد مشخص شده است.

البته می توان یک دیاگرام فعالیت کامل را هم ترسیم کردولی با دیاگرام شکل 3-25 می توان به نحوه کاری سفارش کالا درسیستم ماجان دست یافت.

قسمت چهارم «گزارش طراحی سیستم»

برای طراحی سیستم با توجه به آنچه درفاز تحلیل بدست آمد بعنوان مقدمه به طراحی می پردازیم. با اتمام مرحله طراحی سیستم به حالتی در می آید که مرحله پیاده سازی آن با توجه به طراحی بسیار ساده می باشد. برای بهبود هر مرحله، ما فاز یا مرحله قبل را پالایش می کنیم و تغییرات موجود در هر مرحله را به مرحله بعد قبل ارجاع می دهیم تا پروژه ما بدون نقص باشد و خواسته ها و نیازهای مشتری را برآورده کند.

فاز طراحی شامل چند مرحله می باشد که در زیر به بررسی و بازکردن آن می‌پردازیم:

4-1) پالایش مدل use case فاز تحلیل:

case diagram use که درفاز تحلیل مطرح شد، یک مدل کامل بود و پالایش آن به همان صورت می باشد پس برای این مرحله ما use case diagram قبلی را مناسب پیشنهاد می کنیم. این use case diagram نشان دهنده مراحل ارتباطی actor ها و use case ها به طور کامل می باشد.

ما برای طراحی و انجام مراحل بعد دربخشهای بعد از همان شکل 3-1 استفاده می‌کنیم.

4-2) use Realization :

این بخش شامل 3 مرحله می شود به شرح زیر:

4-2-1)actviety diagram :

نمودار دیاگرام activity که درقسمت قبل، به شکل 3-25 مطرح شد، نمودار مناسب می باشد. پس درموارد لازم از همان شکل بهره می بریم.

4-2-2) sequence دیاگرام :

نمودار دیاگرام توالی که در شکل 3-26 از قسمت قبل مطرح شد نیز یک یک نمودار کامل برای نمایش توالی فعالیت های سیستم می باشد، پس درمورد نیاز از همان شکل استفاده می کنیم.

4-2-3) collaboration diagram:

این دیاگرام نحوه همکاری بین اشیا جهت انجام یک سناریو یا فعالیت را نشان میدهد. دراین قسمت همه اشیا object سیستم و ارتباطاتشان درقالب یک دیاگرام ارتباطی نمایان می شود.

4-3) تعیین معماری سیستم

برای تعیین این مرحله می توان از دیاگرام های DFD، و یا context های مربوطه استفاده کرد که نمونه ای از آن درشکل 1-2 آمده و یا دیاگرام های شکل چارچوبی نمایندگی ها درشکل 2-1 نیز موجود است.

اما برای معماری ما یک DFD ساده طراحی کرده ایم و سپس FHD آنرا بدست آورده‌ایم که از مدل جریان های تراکنشی و تبدیلی درآن بهره برده می شود.

ما بنا را براین می گذاریم که مشتری برای درخواست با یک مسئول ثبت درخواست یا یک صفحه کنترل درخواست مشتری روبرو است و از آن جا اطلاعات به سیستم منتقل شده و درپایان نتیجه های موردنظر در صفحه نمایشی یا بوسیله یک مسئول اعلام نتایج به مشتری اعلام شود دراین حالت DFD آن بصورت شکل زیر می باشد. و سپس به FDH تبدیل می شود تا مراحل معماری سیستم طراحی شود. البته اینکه سیستم دو فیلتر یا پوشش را در سرراه مشتری قرار می دهد کاربسیار مهم و مفیدی در امنیت سیستم ایجاد می کند و غیر از این نفوذ هر فرد عادی یا غیر مجازی بطور عملی یا غیرمجازی بطور عملی و به راحتی جلوگیری می شود.

در DFD مذکور اطلاعات پس از درخواست مسئول سفارشات به قسمتهای مختلف از جمله مدیریت برای تأیید، قرار داد برای بستن قرارداد، حسابداری برای تعیین هزینه ها و قیمتها و خط تولید برای تولید کالای سفارشی مشتری می رود.

درپایان هریک از این بخش ها یا نتیجه حاصله دریک نمایش پیام وضعیت، پدیدار می شود و به مشتری نمایانده می شود.چاپ این مطلب: کلیک کنید

مقاله برنامه‌ریزی پویا برای زمان‌بندی سیستم اتوبوس‌رانی
سه‌شنبه 4 اردیبهشت 1397 ساعت 17:00 | نوشته ‌شده به دست | ( 0 نظر )
مقاله برنامه‌ریزی پویا برای زمان‌بندی سیستم اتوبوس‌رانی در 14 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 370 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 14
مقاله برنامه‌ریزی پویا برای زمان‌بندی سیستم اتوبوس‌رانی

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

مقاله برنامه‌ریزی پویا برای زمان‌بندی سیستم اتوبوس‌رانی در 14 صفحه ورد قابل ویرایش

چکیده:

در این مقاله سعی شده جدیدترین کاربرد سیستم های حمل و نقل عمومی پیشرفته برای برنامه ریزی پویا سیستم اتوبوسرانی به منظور زمانبندی حرکت اتوبوسها، تشریح گردد. مبنای محاسباتی این روش بر اساس الگوریتم کالمن استوار است واز داده های سیستم مکانیابی خودکار وسیله نقلیه و شمارش خودکار مسافر در محاسبات خود استفاده می نمایند. وجه تمایز این روش با روشهای مشابه قبلی در این است که زمان ماندن اتوبوس در ایستگاه و زمان حرکت آن در خطوط را بطور جداگانه محاسبه می نماید لذا می تواند اثر زود و یا دیر رسیدن اتوبوس، بر زمان ماندن آن در ایستگاه و یا برعکس را مشخص نمایند. در خاتمه روش مورد نظر با روشهای شبکه عصبی، رگرسیون خطی و روش تاریخچه داده های قبلی مقایسه شده است.

کلید واژه: برنامه ریزی و زمانبندی اتوبوسرانی، برنامه پویا، حمل و نقل عمومی پیشرفته شمارش خودکار وسلیه نقلیه، مکانیابی خودکار وسیله نقلیه.


1- مقدمه

در شهرهائی که از سیتم های حمل و نقل عمومی پیشرفته بهره نمی برند، برنامه ریزی و زمانبندی سیستم اتوبوسرانی، از پیش تعیین شده و به صورت ثابت اعمال می گردد. مبنای محاسباتی روشهای زمانبندی مذکور اغلب مبتنی بر استراتژی بهینه می باشد که بر اساس ویژگی های خاص و عوامل موثر پروژه مورد نظر نظیر: سرعت جریان ترافیک، طول چرخه سرویس اتوبوسرانی، زمان انتظار، زمان سفر با وسیله نقلیه، تراکم ترافیک و ... استوار است.

در اینگونه روشهای زمانبندی؛ که در این مقاله به عنوان روشهای قدیمی معرفی می‌شوند؛ چنانچه بواسطه برخی از حوادث پیش بینی نشده نظیر: تصادفات، خرابی وسایل نقلیه در مسیر و غیره تغییری در سرعت جریان ترافیک، چگالی آن و... رخ دهد، رفتار سیستم قابل پیش بینی نبوده و منجر به بروز تأخیر می گردد. ولیکن در روشهای جدید ویا همان روشهای پویای زمانبندی حرکت اتوبوسها، تغییرات ایجاد شده در جریان ترافیک در برنامه ریزی بهنگام می گردد.

برای نشان دادن اهمیت مطالعه برنامه ریزی و زمانبندی حرکت اتوبوسها، از آمار و ارقام سال 1383 در شهر تهران استفاده می گردد. به طور موتوسط در هر روز هفته 2477270 مسافر توسط سیستم حمل و نقل اتوبوسرانی در شهر تهران جابجا می‌شود. حال چنانچه با زمانبندی و مدیریت صحیح حرکت اتوبوسها، تأخیر هر مسافر را فقط به میزان 2 دقیقه بتوان کاهش داد. در یک روز به طور متوسط از 82575 ساعت، اتلاف وقت مسافران جلوگیری می شود و با فرض هر روز کاری 8 ساعت می توان روزانه 3/28 نفر – سال در وقت شهروندان تهرانی صرفه جویی کرد.

تاکنون روشهای مختلفی برای پیش بینی زمانبندی سیستم اتوبوسرانی توسعه یافته است. که در این مقاله جدید ترین مدل پیش بینی زمان اعزام و رسیدن اتوبوسها در سیستم حمل و نقل عمومی اتوبوسرانی؛ با استفاده از اطلاعات سیستم های حمل و نقل عمومی پیشرفته؛ بیان می شود.

2- مروری بر سیستم های پیشرفته حمل ونقل عمومی

سیستم های پیشرفتة حمل و نقل عمومی جزئی از سیستم های هوشمند حمل و نقل می باشند که در حمل و نقل عمومی و به منظور بهبود عملکردها شامل: افزایش ایمنی، افزایش صرفه اقتصادی، بهبود کیفیت خدمات و ... ، استفاده شوند. از کاربرد های سیستم های پیشرفتة حمل و نقل عمومی؛ ایجاد پتانسیل خدمات بیشتر برای کاربران در کنترل فعالیت های ناوگان اتوبوس و بهبود سرعت، ایمنی و راحتی سفر می باشد. ارتقاء تکنولوژی حمل و نقل عمومی نظیر سیستم های خودکار مکانیابی وسیله نقلیه (AVL) ، سیستم های خودکار شمارنده مسافرین (APC) اثرات زیادی بر عملکرد سیستم اتوبوسرانی دارد. سیستم های پیشرفته حمل و نقل عمومی دارای قدمت کمی می باشند. نمونه های اولیه این سیستم در عمل به دهه 60 اوایل دهه 70 بر می گردد. اغلب این تکنولوژی ها بر اساس نشانگرهای ثابتی بودند، که می بایست در مسیر اتوبوس نصب می شدند. این نشانگرها مجهز به مبدل الترونیکی هستند و زمانی که اتوبوس ها از کنار آنها عبور می‌کنند، سیستم گیرنده تعیین وقت داخل وسیله، کد شناسائی را دریافت کرده، زمان و تاریخ عبور اتوبوس از کنار نشانگر مورد نظر را ثبت می نمایند. اجرا و نگهداری سیستم های پیشرفتة حمل و نقل عمومی اولیه نظیر نشانگر های ثابت، دارای هزینه های زیادی بودند. که از آن به بعد، تکنولوژی های جدیدی مثل سیستم موقعیت یابی جهانی (GPS) ارائه گردید که باعث کاهش هزینه ها شد. اداره حمل و نقل فدرال سیستم های پیشرفته حمل و نقل عمومی را به صورت زیر تقسیم بندی کرده است.Shalaby & Farhabn . A از دانشگاه تورنتو در سال 2004 روشی را ابداء کردند که چنین پیامدهائی را پاسخگو باشد. دراین روش زمان حرکت اتوبوس در طول خط و زمان توقف در ایستگاه بطور جداگانه در یک چارچوب مدلسازی سازگار، مدل شده اند. در اینجا فرض شده است اطلاعات زمانهای حقیقی برای موقعیت اتوبوس در هر مکان و لحظه، تعداد مسافران که سوار و پیاده می شوند و زمانهای حقیقی اعزام و رسیدن اتوبوس از سیستم APC , AVL قابل دریافت باشند. سیستم مدلسازی فوق شامل دو الگوریتم جداگانه برای پیش بینی زمان حرکت در خطوط و زمان توقف در ایستگاه می باشد که هر دو از الگوریتم کالمن استفاده کرده اند. برای پیش بینی زمان حرکت اتوبوس در طول یک خط مشخص در لحظه k+1 الگوریتم اول؛ یا همان از اطلاعات سه روز گذشته زمان حرکت در خط مورد نظر استفاده شده است. به همین ترتیب زمان حرکت اتوبوس در خطوط برای اتوبوس قبلی در روز جاری در لحظه k محاسبه می شود. در این مطالعه از اطلاعات سه روز گذشته؛ بعلت محدودیت در آمار؛ استفاده شده است، بدیهی است که در کاربردهای عملی این الگوریتم می توان از اطلاعات روزهای بیشتری استفاده کرد.

الگوریتم دوم؛ یا همان مدل پیش بینی نرخ ورود مسافران؛ بطور مشابه از اطلاعات روزهای قبل استفاده می نماید. برای پیش بینی زمان توقف در یک ایستگاه بخصوص، نرخ ورود پیش بینی شده در فاصله عبور زمان پیش بینی شده ضرب می شود. در واقع با تفاضل زمان رسیدن اتوبوس قبلی به ایستگاه از زمان پیش بینی رسیدن اتوبوس بعدی به همان ایستگاه، این فاصله عبور زمانی محاسبه می شود. در ضمن در این مطالعه فرض شده که زمان صرف شده برای سوار شدن هر مسافر به اتوبوس 5/2 ثانیه می باشد.

در نظر گیری الگوریتم جداگانه برای پیش بینی زمان حرکت در خطوط اتوبوسرانی و زمان ماندن (توقف) در ایستگاه توانائی مدل را در تعیین اثر زود و یا دیر رسیدن اتوبوس به ایستگاه، بر پیش بینی زمان توقف در ایستگاه و اعزام از ایستگاه را افزایش می‌دهد و این بدیهی است، چون پیش بینی زمان ماندن اتوبوس در ایستگاه، تحت تأثیر زمان عملی رسیدن اتوبوس به ایستگاه، تحت تأثیر زمان عملی رسیدن اتوبوس به ایستگاه، می باشد. شکل 2 یک مسیر اتوبوس با چند ایستگاه را نمایش میدهد.چاپ این مطلب: کلیک کنید

مقاله بررسی سیستمهای طیف گسترده
سه‌شنبه 4 اردیبهشت 1397 ساعت 16:56 | نوشته ‌شده به دست | ( 0 نظر )
مقاله بررسی سیستمهای طیف گسترده در 50 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 188 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 50
مقاله بررسی سیستمهای طیف گسترده

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

مقاله بررسی سیستمهای طیف گسترده در 50 صفحه ورد قابل ویرایش

فصل اول

تاریخچه و مقدمه

طراحان سیستمهای مخاراتی درگذشته و حال همواره به دنبال دستیابی به تکنیکهای مدولاسیون ودمدولاسیونی هستند که نیازهای مخابراتی و ملاحظاتی مورد نظر آنهارا به بهترین صورت مرتفع سازند. اکثر این تکنیکها سعی در بهینه سازی استفاده از یک یا هر دو پارامتر مخابرات یعنی قدرت و پهنای باند داشته، هدف اصلی آنها کم کردن احتمال خطای بین در ارسال سیگنال از یک محل به محل دیگر، با فرض حضور نویز گوسی سفید جمع شونده می‎باشد.

با این وجود گاهی نیاز به تکنیکهای مدولاسیونی که نیازهایی غیر از موارد مذکور را برآورده کنند به چشم می خورد. به عنوان مثال علاوه برکانالهای AWGN کانالهای دیگری وجود دارند که از این مدل تبعیت نمی کنند. مثلا یک سیستم مخابرات نظامی که تحت تاثیر تداخل عمدی «اختلال»[1] قرار می گیرد، یا کانال چند مسیره که به خاطر انتشار سیگنال از چند مسیر ایجاد میشود نمونه هایی از این کانالها می باشند، لذا امروزه استفاده از تکنیکهای مدولاسیون با خواصی نظیر مقاومت در برابر اختلال، عملکرد در طیف انرژی پایین، دسترسی چندگانه بدون کنترل خارجی ایجاد کانالهای سری بدون امکان شنود خارجی و … به سرعت ر و به افزایش است. یک روش مدولاسیون و دمدولاسیون که می‎تواند در اینگونه موارد مناسب باشد تکنیک طیف گسترده[2] می‎باشد.

60 سال پیش در‌آگوست 1942 هدی لامار جرج آنیل با ثبت سند سیستم مخابرات مخفی در اداره ثبت اختراعات ایالات متحده دریچه ای به فضای دوردست «سیستم های طیف گسترده» گشودند. تکنیکهای طیف گسترده در ابتدا برای اهداف نظامی ایجاد و مورد استفاده قرار گرفتند. اما با پیشرفت های فراوانی که در عرصه VLSI تکنیکهای پیشرفته پردازش سیگنال و ساخت میکروپروسسورهای سریع و ارزان قیمت صورت گرفت امکان توسعه تجهیزات طیف گسترده برای استفاده های شخصی فراهم شد.

ازمشخصات بارز یک سیستم طیف گسترده می‎توان به گسترش طیف سیگنال ارسالی در پهنای باند مستقل و بسیار وسیعتر از باند پیام، حذف گسترش و حصول مجدد طیف توان درگیرنده و بکارگیری یک دنباله شبه تصادفی غیر از دنباله پیام در فرستنده و گیرنده اشاره نمود. دو شرط عمده زیر باعث تمایز سیستم های طیف گسترده باز مدولاسیون های نظیر FM باند وسیع که در آنها نیز از پهنای باند سیگنال پیام استفاده می‎شود شده است .

1- د ریک سیتم طیف گسترده پهنا باند ارسالی بسیار بزرگتر پهنای باند سیگنال پیام می‎باشد.

2- گسترش طیف توسط دنباله شبه تصافدی دیگری که از سیگنال پیام مستقل و برای گیرنده کاملاً مشخص است، انجام می‎شود. شکل 1-1 دیاگرام کلی سیستم طیف گسترده را نشان می‎دهد.

دراین دیاگرام منظور از کد گسترش دهنده یک دنباله باینری شبه تصادفی با نرخ بسیار بالاتر از نرخ سیگنال پیام و لذا طیف فرکانسی وسیعی می‎باشد. شکل 2-1 نمونه ای از این دنباله را نشان می دهند.

در فصول بعد این بخش ابتدا به معرفی بیشتر سیستم های طیف گسترده پرداخته انواع ، خصوصیت ها و کاربردهای این سیستم ها را بیان می کنیم.

فصل دوم

سیستم های طیف گسترده

استفاده از سیستم های طیف گسترده باعث بهبود کیفیت انتقال اطلاعات در سیستم های مخابراتی می‎شود. بطور کلی مقدار بهبود کیفیتی را که دراثر استفاده از یک سیستم طیف گسترده بدست می‎آید بهره پردازش می گوییم. بعبارت دیگر آن را می‎توان تفاوت میان عملکرد سیستمی که از طیف گسترده استفاده می‎کند و عملکرد سیستمی که از این تکنیک استفاده نمی کنند، هنگامی که بقیه شرایط برای دو سیستم یکسان باشد تعریف نمود، بنابراین بهره پردازش پارامتری است که با آن می‎توان کیفیت سیستم طیف گسترده را نشان داد. سه رابطه رایج برای بهره پردازش درنظر گرفته شده است.

1- نسبت SNR خروجی به SNR وردی بعد از فیلتر کردن نهایی

(1-2)

2- نسبت پهنای باند سیگنال گسترده شده به نرخ ارسال اطلاعات.

(2-2)

3- نسبت پهنای باند سیگنال گسترده شده به پهنای باند پیام (مدوله شده)

(3-2)

رابطه اول یک رابطه تئوری کلی است و روابط بعدی را می‎توان به ترتیب برای دو نوع سیستم طیف گسترده FH و DS از آن نتیجه گرفت.

بهره پردازش امروزه درسیستم های طیف گسترده تجاری 10 تا 100 ( Db 20-10) و در سیستم های طیف گسترده نظامی 100 تا 1000000 (Db 60-30) می‎باشد.

1-2- انواع سیستم های طیف گسترده

انواع سیستم های طیف گسترده عبارتند از:

1- سیستم طیف گسترده دنباله مستقیم[3] یا شبه نویز[4] (DS) / (PN)

2- سیستم طیف گسترده پرش فرکانسی[5] (FH)

3- سیستم طیف گسترده پرش زمانی[6] (TH)

4- سیستم طیف گسترده جاروب فرکانسی (CHIRP)

5- سیستم طیف گسترده با ترکیب روش های فوق (HYBRID)

در ادامه به بررسی اجمالی انواع سیستم های طیف گسترده می‎پردازیم.

1-1-2- سیستم طیف گسترده دنباله مستقیم یا شبه نویز (DS) / (PN)

شکل 1-2 بلوک دیاگرام یک مدولاتور طیف گسترده DS را نشان می‎دهد.

شکل 1-2: دیاگرام بلوکی فرستنده DS.

دراین روش همانطور که مشاهده می‎شود عمل گسترش طیف با ضرب مستقیم کد گسترش دهنده C(T) در موج مدوله شدن انجام می‎شود. چون کد گسترش دهنده یک دنباله باینری شبه تصادفی با نرخ بسیار بالاتر از نرخ اطلاعات می‎باشد از نظر فرکانسی طیفی با پهنای باند وسیع و شبیه نویز دارد که باعث گسترش طیف سیگنال مدوله شده در حوزه فرکانس می‎شود. سیگنالهای ایجاد شده با این تکنیک در حوزه فرکانسی بصورت نویز ظاهر شده طبیعت آنها چنین می نماید که تصادفی هستند در صورتی که الا تصادفی نبوده و توان سیگنال به زیر سطح نویز کاهش می یابد. در این تکنکی هیچ گونه اطلاعاتی از بین نمی ورد و اطلاعات درگیرنده مجددا قابل بازیابی است. در این گونه سیستمها می‎توان حتی گسترش طیف را قبل از مدولاسیون حامل انجام داد. در این حالت ابتدا کد گسترش دهنده در سیگنال پیام ضرب شده، سپس سیگنال گسترده حامل را مدوله می‎کند.

با استفاده از روابط در نظر گرفته شده برای محاسبه بهره پردازش مشاهده می‎شود که درسیستم طیف گسترده دنباله مستقیم (DS) هر چه نرخ دنباله کد گسترش دهنده بیشتر از نرخ سیگنال پیام باشد (دوره پالس دنباله گسترش دهنده کمتر از دوره پالس دنباله پیام باشد) بهره پردزاش بزرگتر، پهنای باند سیگنال گسترش یافته وسیعتر و کارایی سیستم بیشتر خواهد بود. بعبارت دیگر:(4-2)

که در آن K یک ضریب ثابت، نرخ (دوره پالس) دنباله شبه نویز، نرخ (دوره پالس) سیگنال پیام و S توان می‎باشد.

دراینجا نگاهی اجمالی به چگونگی گسترش طیف در یک مدولاسیون DSSS بدون توجه به نوع مدولاسیون دیجیتال سیستم می کنیم. بطور کلی ثابت می‎شود که طیف فرکانسی یک دنباله شبه نویز با دور پالس و پریود N ، دنباله ای از ضربه ها با پوش تابع SINC2(0) می‎باشد. همانطور که شکل 2-2 نشان می دهده برای طیف توان یک دنباله شبه نویز خواهیم داشت:

این عمل حدف گسترش نامیده می‎شود.

جمله اول در رابطه فوق مدولاسیون دیجیتال اطلاعات ورودی و جمله دوم شکل گسترش یافته سیگنال نامطلوب می‎باشد. اثر نویز با استفاده از یک فیلتر میانگذر تقریبا از میان می رود، برای دستیابی به سیگنالهای اطلاعات کافی است که سیگنال خارج شده از فیلتر میانگذر به یک مدار گیرنده همبستگی (گیرنده BPSK معمولی) وارد شود.

پس از بررسی فرستنده و گیرنده BPSK- DSSS مهمترین سوال مطرح، احتمال خطای آشکار سازی دراین سیتسم می‎باشد.

بطور کلی در شرایط همزمانی کامل و عدم تداخل که تنها وجود نویز گوسی سفید جمع شونده مطرح است منحنیهای احتمال خطای سیستمهای BPSK،BPSK-DSSS یکسان بنظر می رسند. زیرا سیگنال گسترش یافته شبه تصادفی بوده و خود نظیر نویز می‎باشد.

(13-2)

که Eb انرژی هربیت و N0 چگالی طیف توان یکطرفه نویز گوسی سفید جمع شونده می باشند، اما احتمال خطای آشکار سازی برای سیستم BPSK- DSSS که در [1] تلویحا محاسبه شده است بصورت زیر می‎باشد.

(14-2)

(15-2)

W در این رابطه پهنای باند لوب اصلی سیگنال گستریش یافته می‎باشد. بنابراین K عددی بسیار نزدیک به 1 بوده، بگونه ای که احتمال خطای سیستم BPSK- DSSS با اختلاف بسیار جزئی بهتر از احتمال خطای سیستم BPSK می‎باشد.

شکل 9-2: احتمال خطای سیگنالهای BPSK و BPSK- DSS

از آنچه ذکر گردید، واضح است که سیستم طیف گسترده DS مشخصاتی نظیر مشخصات زیر را به خوبی از خود نشان می‎دهد: [11]

1- طیف توان کم تا حدی که سیگنال اطلاعات برای شنودها و سایر گیرنده ها شبه نویز باشد

2- مصونیت بالا درمقابل تداخل عمدی و غیرعمدی بدلیل گسترده شدن این تداخل ها در گیرنده زمانی که سیگنال اصلی حذف گستریش می‎شود. همینطور بعلت اینکه سیگنال در هنگام ارسال حالت شبه نویز داشته و انرژی خود را در طیفی وسیع پخش می‎کند. تداخل حداکثر می‎تواند بخش کوچکی از این طیف را پوشانده، تنها کمکی از انرژی سیگنال را از بین ببرد.

3- امکان دستیابی چندگانه از طریق اختصاص دادن کدهای متفاوت به کاربران متفاوت.

4- استفاده از فرستنده ها با توان بسیار کم برای فواصل زیاد.

همچنین سیستم طیف گسترده می‎تواند سیگنال را در برابر چند مسیری حفظ کند. از آنجا که سیگنالهای دریافت شده از مسیرهای متفاوت، دارای تأخیر های متفاوت هستند گیرنده با تخمین تنها نسبت به یکی از آنها همزمان می گردد. با توجه به اینکه گیرنده همبستگی بر اساس بیشترین انرژی بدست آمده در انتهای گیرنده، تخمینی از Td را فراهم می‎آورد و همچنین بیشترین انرژی مربوط به سیگنال دریافتی از کمترین فاصله است. سایر دریافتها در حوزه فرکانس گسترده باقی مانده و حتی گسترده تر هم می‎شوند. لذا به عنوان تداخل اثری نخواهند داشت. تنها در حالتی که تأخیر بین سیگنالهای دریافتی کوچکتر از TC باشد، چند مسیری می‎تواند اثرات نامطلوبی داشته باشد که این مسئله چندان به وقوع نمی پیوندد و اغلب دریافتها دارای تأخیرهای بزرگتر از TC هستند. [4]

2-1-2- سیستم طیف گسترده پرش فرکانس

روش دوم جهت گسترش طیف یک سیگنال حامل مدوله شده توسط اطلاعات، تغییر فرکانس حامل بطور متناوب می‎باشد. فرکانس حامل معمولا از زیر مجموعه ای از فرکانس انتخاب می گردد (K عدد صحیح). دراین تکنیک سیگنال گسترنده بطور مستقیم حامل مدوله شده توسط سیگنال پیما را مدوله نمی کند، بلکه از آن، جهت کنترل دنباله فرکانسهای بعدی می پرد به این نوع تکنیک طیف گسترده پرش فرکانسی اطلاق می گردد. پرش فرکانس با ترکیب سیگنال دریافتی توسط یک سیگنال نوسان ساز محلی که فرکانس آن بطور همزمان با فرکانس دریافتی پرش می کند، حذف می‎شود. شکل 10-2 پوشش فرکانسی سیگنال FH برحسب زمان را نشان می‎دهد. همچنین شکل 11-2 شمای جابجا شدن فرکانس و در نتیجه ایجاد یک ناحیه طیف گسترده را نشان می‎دهد.

شکل 10-2: پوشش فرکانسی FH برحسب زمان [5]

شکل 11-2-5: پرش فرکانس برحسب زمان [5]

برای محاسبه بهره پردازش این سیستم و با توجه به گفته های فوق داریم:

که در آن M تعداد فرکانسهای فرکانس ساز بوده، k همانطور که قبلا اشاره شد طول رشته کد شبه تصادفی می باشد، یعنی .

در روش پرش فرکانس برحسب نرخ پرش فرکانس حامل یا همان سرعت پرش دو نوع سیستم وجود دارد:

1-2-1-2- سیستم پرش فرکانس تند (F-FH) :

دراین سیستم نرخ پرش خیلی بزرگتر از نرخ سمبل یا بیت اطلاعات است دراین حالت فرکانس حامل چندین بار در مدت فرستادن یک سمبل یا بیت عوض می‎شود. بنابراین یک بیت در فرکانسهای مختلفی فرستاده می‎شود.

2-2-1-2- سیستم پرش فرکانسی کند (S- FH)

در این سیستم نرخ پرش خیلی کوچکتر از نرخ بیت اطلاعات است. دراین حالت چندین سمبل در یک فرکانس حامل فرستاده می‎شوند. در ادامه سیستم پرش فرکانسی کند همدوس را مورد بررسی قرارمی دهیم:

- مقابله با پدیده چند مسیری

یکی از دلایل اصلی استفاده از سیستمهای طیف گسترده خصوصا در مخابرات سیار سلولی مقاومت این سیستمها دربرابر پدیده چند مسیری است.

درباره چگونگی عملکرد طیف گسترده در برابر پدیده چند مسیری نیزد ر بخشهای قبل مطالبی بیان شد. با توجه به اینکه کد گسترش دهنده در این سیستمها معمولا تنها با یکی از سیگنالهای دریافتی از مسیرهای مختلف همزمان می‎شود این سیستمها مقاومت بسیار خوبی در برابر پدیده چند مسیری از خود نشان می دهند.

معمولا سیستمهای FHSS درمقابل پدیده چند مسیری مقاومت بیشتری از سیستمهای DSSS دارند.

4- عملکرد مخفی یا احتمال شنود پایین

با توجه به عدم دسترسی گیرنده اهی دیگر به کد شبه تصادفی فرستنده ای که سیگنالی را برای گیرنده ای خاص می فرستد، این گیرنده ها هیچگونه دسترسی به سیگنال پیام ندارند.

درسیستمهای DS سیگنال برای گیرنده های دیگر زیر سطح نویز مخفی شده و در سیستمهای FH سیگنال با پرش تصادفی از دید گیرنده های بیگانه در امان می‎باشد.

5- مقاومت در برابر ISI

سیستمهای طیف گسترده با استفاده از کدهای متعامد برای گسترش و حذف گسترش و همچنین استفاده از گیرنده های RAKE برای آشکار سازی در برابر ISI مقاوم می باشند اطلاعات بیشتر در این زمینه در مرجع [2] موجود است.

3-2- کاربرد سیستمهای طیف گسترده

مهمترین کاربردها و تجهیزاتی که تاکنون در آنها از سیستمهای طیف گسترده استفاده شده عبارتند از:

- شبکه های رادیویی سیار (مخابرات سیار)

- مقابله با اقدامات ضد الکترونیک در رادار

- مکان سنجی درمخابرات ماهواره ای

- مخابرات نظامی و ناوبری

- فاصله یابی با دقت بالا

- مخابرات PCS و بدون سیم (cordless)

- گیرنده های RAKE

- مخابرات سیار نسل سوم

- و …

فصل سوم

کدهای گسترش دهنده

درفصل قبل ذکر شد که سیستم طیف گسترده از یک دنباله شبه تصادفی و مستقل از اطلاعات برای گسترش طیف سیگنال استفاده می‎کند. این دنباله ها معمولا دارای نرخی بسیار بالاتر ازنرخ اطلاعات بوده به جز گسترش طیف سیگنال ارسالی قابلیتهای دیگری نیز برای سیستمهای طیف گسترده به ارمغان می‎آورد.

دراین فصل از دیدگاه کاربرد درسیستمهای طیف گسترده به معرفی خواص عمومی و مشترک موجود در دنباله های شبه تصادفی، نحوه تولید آنها و معرفی خواص عمومی و مشترک موجود در دنباله های تصادفی، نحوه تولید آنها و معرفی کامل دنباله های با طول حداکثر که دارای کاربردی عام در سیستمهای مخابراتی هستند می‎پردازیم.

3-1- دنباله شبه تصادفی

یک دنباله تصادفی به دنباله ای گفته می‎شود که احتمال ارسال سمبولهای آن مساوی باشد. برای دنباله های باینری یک دنباله که احتمال هریک از بیتهای آن برابر 2/1 است را دنباله باینری تصادفی[7] (RBS) می نامیم. چنین دنباله هایی به دلیل داشتن خواص مورد نظر از گسترش طیف امنیت کامل برای ارتباط مخابراتی را ایجاد می کنند. اما اولا تولید کدهای کاملاً تصادفی غیرممکن بود، ثانیا در صورت تولید، آشکارسازی که بتواند چنین سیگنالی را آشکار کند وجود نخواهد داشت.[12]

در عمل از دنباله های باینری شبه تصادفی[8] (PRBS) پریودیک استفاده می‎شود. این دنباله ها تابع خود همبستگی تقریبا شبیه نویز دارند بنابراین به آنها دنباله های شبه نویز (PN) نیز گفته می‎شود.

خواصی که یک دنباله شبه تصادفی باید داشته باشد به شرح زیراست:

1- تعداد صفر و یک ها در این دنباله باید تقریبا برابر باشد.

2- صفرها و یک ها در دنباله حتی الامکان بصورت پیاپی اتفاق بیفتند.

3- تابع خود همبستگی دنباله هر چه بیشتر به تابع ضربه گسسته شبیه باشد.

3-2- تولید کدهای گسترش یافته

مدارهای که به عنوان مولد یک گسترش دهنده بکار می رود باید علاوه بر دادن خواص شبه تصادفی به دنباله خروجی، بتواند سایر ملاحظات سیستم طیف گسترده را نیز برآورد کند باید بتواند دنباله های با نرخ بسیار بالا تولید کند و عملکرد خوبی در فرکانسهای بالا داشته باشد. مدار مربوطه باید بتواند به منظور حذف اختلال در سیستم، دنباله هایی با پریود بسیار زیاد تولید کند. همچنین درصورت استفاده از سیستمهای CDMA ملاحظات مربوط به داشتن حداکثر ظرفیت درسیستم (تولید تعداد کدهای زیاد و کدهای با همبستگی متقابل[9] حداقل) را برآورده سازد.

درسیستمهای طییف گسترده معمولا از مدارات شیفت رجیستر خطی[10] LFSR یا غیر خطی[11] NLFFL به عنوان انتخاب مناسب جهت برآورده ساختن نیازهای فوق استفاده می‎شود. شکلهای 1-1-3 و 2-1-3 دو ساختار ازشیفت رجیسترهای فیدبک دار خطی LFSR را با نامهای بترتیب ساختار گالوا و ساختار فیبوناچی نشان می دهند.

شکل 1-1-3: ساختار شیفت رجیستر گالوا

شکل 1-2-3: ساختار شیفت رجیستری فیبوناچی

در هر پالس ساعت محتویات شیفت رجیسترها یک واحد به سمت راست شیفت پیدا کرده بطور همزمان اولا یک بیت از خروجی ایجاد می‎شود و ثانیا یک ترکیب خطی از محتویات شیفت رجیستر با ضرایب gk تولید و مقادیر جدید را برای حالت اولیه رجیستر اوال (در ساختار فیبوناچی) یا حالت اولیه کلیه رجیسترها (در ساختار گالوا) شکل می دهند. این دو ساختار از دیدگاه خروجی یکسان هستند. با این تفاوت که خروجی ساختار فیبوناچی نسبت به خروج ساختار گالوا دارای n تاخیرزمانی است انتخاب یکی از دو ترکیب برای یک دوره خاص به مسائلی از قبیل سرعتی که باید سخت افزار در آن کار کند و اینکه آیا وجود خروجی های تأخیر یافته لازمند یا نه بستگی دارد. درسرعتهای بالا از ساختار گالوا بدلیل تأخیر بازگشتی کمتر درمسیر فیدبک بیشتر استفاده میشود. در این ساختار عمل جمع بطور موازی در مدارهای XOR انجام شده، زمان حالت گذاری مدار پس از اعمال پالس ساعت برابر مجموع تأخیر یک فیلیپ فلاپ و یک جمع کننده خواهد بود. در حالیکه میزان تأخیر در مدار ساختار فیبوناچی یک فیلیپ فلاپ و یک جمع کننده خواهد بود. در حالیکه میزان تأخیر در مدار ساختار فیبوناچی برابر مجموع تأخیر n-1 جمع کننده و یک فیلیپ فلاپ که به مراتب بیشتر از حالت قبل می‎باشد. [12]

برای تعیین خروجی این دوساختار، مثلا ساختار گالوا اگر فرض کنیم:

(1-3)

یک چند جمله ای باینری از درجه n و تابعی از عملگر تأخیر D باشد. این چند جمله ای را که تنها به ضرایب ساختار مداری شیفت رجیستر بستگی دارد، چند جمله ای مشخصه LFSR یا چند جمله ای مولد شیفت رجیستر می نامیم که در آن gn=1 فرض می شود، همچنین برای داشتن خواصی نظیر حداکثر بودن پریود دامنه و … باید ضریب g0 نیز برابر یک باشد.

برای این ساختار در مرجع 1 ثابت شده است که دنباله خروجی B (D) توسط شیفت رجیستر LFSR با چند جمله ای مولد g (D) بصورت:

(2-3)

تولید می گردد که در آن:

(3-3)

بارگذاری اولیه شکل 1-1-3 و n تعداد مراحل (حالتهای) شیفت رجیستر می باشند. همانطور که ملاحظه می‎شود دنباله خروجی علاوه بر تابع مولد به بارگذاری درشرایط اولیه رجیستر نیز بستگی دارد. از این خاصیت می‎توان برای تولید کدهای مشابه با فازهای متفاوت (به ازاء بار گذاریهای اولیه مختلف) که درسیستمهای CDMA به کاربرهای مختلف اختصاص می یابد، استفاده نمود.

اگر بارگذاری اولیه غیرصفر انتخاب شود، ساختار هیچ گاه به حالت تمام صفر نرسیده و برحسب بارگذاری ، دنباله های متفاوت با پریود متفاوت حاصل خواهد شد. در ضمن اگر بارگذاری اولیه a(D) برابر یک در نظر گرفته شود، دنباله خواهد بود که در سیستمهای ناشناخته به این طریق می‎توان به ساختار شیفت رجیستر آنها دست یافت.چاپ این مطلب: کلیک کنید

مقاله بررسی سیستم اعداد مانده‌ای (باقیمانده)
سه‌شنبه 4 اردیبهشت 1397 ساعت 16:56 | نوشته ‌شده به دست | ( 0 نظر )
مقاله بررسی سیستم اعداد مانده‌ای (باقیمانده) در 26 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی علوم پایه
فرمت فایل doc
حجم فایل 151 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 26
مقاله بررسی سیستم اعداد مانده‌ای (باقیمانده)

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

مقاله بررسی سیستم اعداد مانده‌ای (باقیمانده) در 26 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

عنوان صفحه

1-1) مقدمه...................................................................................................... 2

2-1) عملیات ریاضی........................................................................................ 7

1-2-1) معکوس ضرب................................................................................... 10

3-1) سیستم اعدادمبنای در هم وابسطه......................................................... 12

4-1) تبدیل اعداد به سیستم اعداد مانده‌ای و برعکس..................................... 22

1-4-1-) تبدیل اعداد از سیستم باینری به سیستم مانده‌ای .......................... 24

5-1) انتخاب پیمانه........................................................................................... 26

سیستم اعداد مانده‌ای (باقیمانده)

سیستم اعداد مانده‌ای یک سیستم اعداد صحیح است، که مهمترین ویژگی‌اش بطور ذاتی انتقال رقم نقلی مجازی در جمع و ضرب و تفریق‌هاست، همچنین نتجه جمع و تفریق و ضرب اعداد ما در مرحله اول بدون در نظر گرفتن طول اعداد مشخص می‌شود، متأسفانه در سیستم اعداد مانده‌ای عملیات ریاضی دیگری مانند تقسیم و مقایسه و شناسایی علامت خیلی پیچیده و کند هستند از مشکلات دیگر سیستم اعداد مانده‌ای این است که چون با سیستم اعداد صحیح کار می‌کند در نتیجه نمایش اعداد اعشاری در سیستم اعداد مانده‌ای خیلی ناجور است با توجه به خواص سیستم اعداد مانده‌ای نتیجه می‌گیریم که در اهداف عمومی کامپیوترها (ماشین حساب‌ها) به صورت کاملاً جدی نمی‌تواند مطرح بشود. بهرحال ، برای بعضی از کاربرها که اهداف خاصی دارند مثل بسیاری از انواع فیلترهای دیجیتال، تعداد جمع و ضرب‌هایی که اساساً بزرگتر تعداد و درخواست بزرگی دامنه و شناسایی سرریز، تقسیم و شبیه این‌ها، سیستم اعداد باقیمانده خیلی جذاب و جالب می‌تواند باشد.

1-1) مقدمه

سیستم اعدادمانده‌ای اساساً بوسیله یک مبنای چندتائی (N - تائی) و نه یک مبنای واحد مثل از اعداد صحیح مشخص می‌شود. هر کدام از ها باقیمانده پس از تقسیم یک عدد بر آن‌ها است.عدد صیح X در سیستم اعداد مانده‌ای بوسیلة یک N -تائی مثل نمایش داده می‌شود که هر یک عدد غیرمنفی صحیح است که در رابطة زیر صادق است:

X

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

جدول 1-1 نمایش اعداد در سیستم اعداد مانده‌ای به پیمانة‌

بزرگترین عدد صحیحی است بطوریکه معروف است به باقیمانده X به پیمانة Mi ، و در روش نوشتن اعداد هر دو و با یک مفهوم استفاده می‌شوند.

-1 سیستم اعداد مبنای در هم وابسطه

با نمایش سیستم اعداد اعداد مانده‌ای به صورت سیستم اعداد مبنای درهم وابسطه انجام برخی از عملیات ها از جمله شناسایی سرریز، شناسایی علامت و دامنه مقایسه راحت‌تر می‌شود. سیستم اعداد مبنای درهم وابسطه یک سیستم وزنی است، اگر عدد X در سیستم اعداد مانده‌ای با پیمانة به صورت نشان داده شده باشد آنگاه این عدد در سیستم اعداد مبنای درهم وابسطه به صورت زیر نشان داده می‌شود.

بطوریکه

وجود یک سیستم اعداد وزنی نشان دهنده این مطلب است که دامنه مقایسه شان خطی است. به عنوان نمونه با توجه به مثال زیر:

سیستم اعداد مبنای در هم وابسطه

سیستم اعداد مانده‌ای با پیمانة

0

1

0

1

0

1

0

0

1

1

2

2

0

1

0

1

0

1

0

1

2

0

1

2

0

1

2

3

4

5


که مقدار عدد در این سیستم مبنای در هم وابسطه بر اساس زوج هست:

مثال 4-1

یک سیستم اعداد ماند‌ه‌ای به پیمانة داریم،حال در سیستم اعداد منبای در هم وابسطه به این سیستم هر عدد بوسیلة یک چهارتایی به شکل نمایش داده می‌شود که مقداری که برمی‌گرداند عبارت است از

به عنوان مثال:

یک سیستم اعداد مانده‌ای داریم که در این سیستم M برابر با 210 می‌باشد (چون که دو به دو پیمانه‌ها نسبت به هم اول هستند. حال اگر بخواهیم دو عدد 206 و 7 را در این سیستم جمع کنیم آنگاه:

2)

3

5

(7

0)

2

1

(3

206

1)

1

2

(0

+

7

1)

3

3

(3

باید 213 باشد ولی 3 است .

1)

0

3

(3

جمع این دو عدد در این سیستم اعداد مانده‌ای عدد 3 را بر می‌گرداند که جواب اشتباه است و این اشتباه به خاطر سرریز است.

حال برای اینکه ما بتوانیم سرریز را شناسایی کنیم اگر که یک پیمانه اضافه بگیریم این امکان پذیر می‌باشد مثلاً در سیستم اعداد مانده‌ای قبلی اگر که ما را اضافه کنیم یعنی یک سیستم اعداد مانده‌ای با پیمانة داشته باشیم آنوقت امکان شناسایی سریز را داریم به عنوان مثال جمع دو عدد 206 و 7 در این سیستم

2)

3

5

7

(11

0)

2

1

3

(8

206

1)

1

2

0

(7

+ 7

1)

3

3

3

(15

1)

0

3

3

(4
حال اگر را به سیستم اعداد مبنای در هم رابطه ببریم:

بنابراین ما اهداف زیر را دنبال می کنیم:

1- مجموع تعداد بیت ها تشکیل دهنده پیمانه ها در سیستم اعداد باینری باید کم باشد.

2- برای سادگی اجرای عملیات ریاضی روی آنها، کد باینری راحتی داشته باشند.

کوچکترین تعداد بیتی که برای نمایش پیمانه در سیستم اعداد دودویی نیاز است برابر است با بنابراین ما ماکزیمم استفاده در حافظه را موقعی که پیمانه ها توانی از 2 باشند مثلا و یا خیلی نزدیک به این مثل .

به روشنی مشخص است که پیمانه هایی که انتخاب می کنیم فقط یکی شان می تواند توانی از دو باشد چونکه طبق تعریف اولیه باید دو به دو نسبت به هم اول باشند ما پس از اینکه را انتخاب کردیم انتخاب های بعدی مان را می توانیم به صورت انجام داد که البته باز هم مقدار کمی پیمانه به شکل می توانیم انتخاب کنیم ، چونکه به عنوان مثال اگر k زوج باشد آنگاه :

و در نتیجه و نسبت به هم اول نیستند و همچنین برای بعضی مقادیر فرد k ، ممکن است قابل فاکتور گیری باشند.

پیمانه های انتخاب شده باید در حد امکان نزدیک به هم باشند و همچنین از انتخاب
پیمانه های خیلی بزرگ خودداری کنیم که رعایت این عوامل باعث کم شدن زمان اجرا
می شود.چاپ این مطلب: کلیک کنید

طرح مالی سیستم حسابداری در بیمه
سه‌شنبه 4 اردیبهشت 1397 ساعت 09:11 | نوشته ‌شده به دست | ( 0 نظر )
طرح مالی سیستم حسابداری در بیمه در 65 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 36 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 65
طرح مالی سیستم حسابداری در بیمه

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

پروژه مالی سیستم حسابداری در بیمه در 65 صفحه ورد قابل ویرایش

فصل اول شرح دفاتر و فرمهای مورد لزوم

دفتر روزنامه حسابهای عمومی

دفتر کل

دفتر معین

دفتر اعتبارات

دفتر اثاثیه و اموال

دفتر صندوق

فرمهای مورد نیاز در واحدها

سند حسابداری

موازنه حساب

دستور پرداخت

دستور پرداخت نقدی

دستور پرداخت چک

برگه دریافت ودیعه

برگه رسید انبار

حواله انبار

صورت آمار داروی مصرفی روزانه

فرم آمار مصرفی ماهیانه

فرم صورت مجلس موارد اختلاف اجناس تحویلی با حواله

فصل دوم طبقه‌بندی حسابها

گروه ذخائر

گروه اموال غیرمنقول و منقول و امتیازات

گروه اشخاص

گروه وجوه

گروه درآمدها

گروه روابط

گروه حسابهای انتظاری

فصل سوم تشریح حسابها

گروه ذخائر 1- ذخائر قانونی

2- ذخائر استهلاک

گروه اموال غیرمنقول- منقول- امتیازات

1- اموال غیرمنقول

2- اموال منقول

3- حساب انبار و موجودیها جنسی

عملیات حسابداری انبار مواد مصرفی و خوراک و انبار داروئی

اجناس ارسالی از بیمارستانها به درمانگاههای تابعه

خروج اجناس از انبار برای مصارف داخلی

اجناس مرجوعی از قسمتهای مختلف واحد مراکز درمانی به انبار واحد درمانی

اجناس انتقالی و یا مرجوعی از قسمتهای درمانگاههای وابسته دارای حسابداری مستقل به بیمارستانها

اجناس و کالاهای اهدائی

ضایعات

حساب انبار اثاثیه اداری و ملزومات پزشکی

حساب امتیازات

گروه اشخاص

حساب اشخاص (بدهکاران و بستانکاران)

گروه وجوه

صندوق

تنخواه گردان

قبوض درمانی

بانکها

گروه درآمدها

درآمد حاصله از ارائه خدامات درمانی به غیر بیمه‌شدگان

درآمد حاصله از موسسات طرف قرارداد

درآمد حاصل از کمک و هدایا

سایر درآمدها

درآمدهای تحصیل نشده

گروه هزینه‌‌ها

بخش اول :هزینه‌های درمان مستقیم واحدهای درمانی تحت مالکیت و استیجاری

بخش دوم : هزینه‌های درمانی مستقیم بیمارستانهای عمومی طرف قرارداد

بخش سوم: هزینه‌ درمان غیرمستقیم طرف قرارداد

بخش چهارم : هزینه‌های درمان اورژانس

گروه روابط

1- تراز افتتاحیه

2- حساب رابط

3- حساب درآمد و هزینه نهایی درمان

حساب تراز اختتامیه

گروه حسابهای انتظامی و طرف حسابهای انتظامی

بخش چهارم تلفیق حسابها


فصل اول

شرح دفاتر و فرمهای مورد لوم

1- برای ثبت عملیات مالی استفاده از دفاتر حسابداری شامل روزنامه حسابهای عمومی، دفتر کل، دفتر معین، دفتر اعتبارات، دفتر صندوق، دفتر اموال و همچنین استفاده فرمهای مورد لزوم مانند موازنه حساب، سند حسابداری، دستور پرداخت، و غیره ... ضروری بوده و ذیلاً تشریح می‌گردد.

1-1- دفتر روزنامه حسابهای عمومی :

از آنجائیکه روش مالی سازمان بصورت ماشینی بوده و در نظر است کلاً عملیات مالی سازمان در رابطه با درمان نیز بصورت ماشینی باشد لذا دفتر روزنامه مبتنی بر استفاده از ماشین تهیه گردیده و لازم است واحدهای درمانی از این دفاتر که نمونه آن ضمیمه این دستورالعمل می‌باشد استفاده نمایند. بدیهی است از ستونهایی که در روش دستی مورد نیاز نبوده استفاده بعمل نخواهد آمد. دفتر روزنامه حسابهای عمومی شامل 11 ستون و بشرح زیر مورد استفاده قرار خاهد گرفت و واحدها مکلفند کلیه عملیات مالی را منحصراً از روی سند حسابداری که بعداً توضیح داده خواهد شد در دفتر روزنامه حسابهای عمومی ثبت نمایند.

ستون 1- تاریخ روز، ماه، سال در این ستون ثبت خواهد شد.

ستون 2- این ستون مخصوص ثبت شماره اسناد خواهد بود که از ابتدای هر سال از شماره یک شروع به بطور مسلسل تا پایان همان سال ادامه می یابد ضمناً به هر سند فقط یک شماره اختصاص داده خواهد شد.

ستون 3- در این ستون شماره شناسائی حساب سایر اشخاص ثبت خواهد شد که مختص روش مکانیزه است.

ستون 4- در این ستون شرح عملیات عیناً ز سند حسابداری به دفتر منتقل خواهد شد.

ستون 5- شماره صفحه دفتر کل در این ستون قید خواهد شد.

ستون 6- این ستون برای درج شماره حساب است که واحدهای درمانی از این ستون استفاده نخواهند کرد.

ستون 7- در این ستون مبلغ جزء بدهکار (معین حساب) ثبت خواهد شد.

ستون 8- در این ستن جمع مبالغ جزء بدهکار در مقابل سرفصل کل حساب و برای انتقال به دفتر کل ثبت خواهد شد.

ستون 9- این ستون برای درج شماره حساب بوده که مانند ستون 6 فاقد ثبت خواهد بود.

ستون 10- در این ستون مبلغ جزء بستانکار ثبت خواهد شد.

ستون 11- جمع مبالغ جزء بستانکار در مقابل سرفصل کل حساب و برای انتقال به دفتر کل ثبت خواهد شد.

تبصره یک – جمع ستونهای 7و8و10و11 هر صفحه به صفحه بعد منتقل و این عملیات تا پایان ماه ادامه خواهد داشت و درپایان هر ماه جمع عملیات ماه قبل نیز در ستون مربوط ثبت می‌گردد تا جمع کل لغابت ماه مورد عمل بدست آید. توجه خواهند داشت که جمع ستونهای 7و 8و 10و 11 با هم برابر خواهد بود.

تبصره دو- نسخ اول دفتر روزنامه حسابهای عمومی هر ماه واحد که به امضاء مسئولین مربوط رسیده است حداکثر تا پنجم ماه بعد به انضمام سایر مدارک قید شده در این دستور العمل به اداره کل امور مالی ارسال خواهد شد.

2-1- دفتر کل

این دفتر دارای 7 ستون بشرح زیر می باشد که برای ثبت عملیات مالی واحدهای درمانی از روی ستونهای 8 و 11 دفتر روزنامه حسابهای عمومی با توجه به سرفصل کل حسابهای مندرج در دستورالعمل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ستون 1- در این ستون تاریخ روز، ماه ، سال درج می‌گردد.

ستون 2- در این ستون شماره صفحه دفتر روزنامه ثبت می‌گردد.

ستون 3- در این ستون شرح مختصری با توجه به سرفصل کل حساب ثبت خواهد شد.

ستون 4- اقلام بدهکار مندرج در ستون 8 دفتر رزونامه ثبت خواهد شد.

ستون 5- اقلام بستانکار مندرج در ستون 11 دفتر رزونامه ثبت خواهد شد.

ستون 6- در این ستون کلمه بدهکار (بد) و یا بستانکار (بس) با توجه به مانده نوشته می شود.

ستون 7- تفاوت ستون بدهکار با ستون بستانکار ثبت خواهد شد.

3-1- دفتر معین

این دفتر مانند دفتر کل دارای 7 ستون به شرح ذیل می‌باشد که برای ثبت عملیات مالی واحد درمانی از روی ستونهای 5و 8 سند حسابداری با توجه به سرفصل جزء حسابهای مندرج در این دستورالعمل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ستون 1- در این ستون تاریخ روز، ماه ، سال درج می‌گردد.

ستون 2- در این ستون شماره صفحه دفتر روزنامه ثبت می‌گردد.

ستون 3- در این ستون شرح عملیات عیناً از سند حسابداری به دفتر مزبور منتقل خواهد شد.

ستون 4- در این ستون مبالغ بدهکار ستون 5 سند حسابداری به این دفتر منتقل خواهد شد.

ستون 5- در این ستون مبالغ بستانکار ستون 8 سند حسابداری به این دفتر منتقل خواهد شد.

ستون 6- در این ستون کلمه بدهکار (بد) و یا بستانکار (بس) با توجه به مانده حساب نوشته می‌شود.

ستون 7- در این ستون تفاوت ستون مبالغ ثبت شده در ستون بدهکار بامبالغ ثبت شده در ستون بستانکار نوشته می شود.

تبصره : بدیهی است جمع مانده حسابهای جز دفاتر معین پس از استخراج موازنه ماهیانه بایستی همواره برابر با مانده سرفصل کل همان حساب باشد.

4-1- دفتر اعتبارات

به منظور کنترل اعتبارات واگذاری و جلوگیری از انجام هرگونه هزینه فاقد اعتبار و تهیه و تنظیم بودجه مقایسه‌ای(هزینه‌های انجام شده با اعتبارات ابلاغی) ثبت دفتر اعتبارات الزامی بوده و دفتر مزبور مانند دفتر معین و بر اساس سرفصل‌ها و مواد تعیین شده تقسیم بندی و کل اعتبارات واگذاری مربوط به هر ماده و سرفصل در دفتر اعتبارات ثبت و هزینه‌های مورد عمل پس از تامین اعتبار در این دفتر بر اساس ریز مواد ثبت خواهد گردید. بدیهی است در هنگام وقوع هر نوع هزینه مهمور نمودن دستور پرداخت به مهر (تامین اعتبار شد) ضروری خواهد بود ضمناً دفتر اعتبارات شامل 8 ستون و بشرح زیر می‌باشد:

ستون 1- در این ستون از شماره یک شروع و تا پایان سال بطور مسلسل ادامه می یابد.

ستون 2- در حال حاضر نیاز به تکمیل این ستون از طرف واحد درمانی نبوده و پس از اتخاذ تصمیم نهایی در جهت استفاده از سیستم کامپیوتری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

ستون 3- این ستون مخصوص ثبت تاریخ واگذاری اعتبار و همچنین ثبت تاریخ و نوع هزینه که عملاً همان تاریخ دستور پرداخت خواهد بود می باشد.

ستون 4- توضیحات مختصری در ارتباط با نوع هزینه و اعتبار دریافتی در این ستون ثبت خواهد گردید ضمناً شماره و تاریخ مجوزات اعتبارات ابلاغی و همچنین شماره دستور پرداختهای صادره در این ستون ثبت می‌گردد.

ستون 5- مبالغ اعتبار ابلاغی در این ستون ثبت می‌گردد.

ستون 6- در این ستون هزینه‌هایی که بطور علی‌الحساب پرداخت می‌شود یا تعهد انجام هزینه قبل از پرداخت وجه بعمل می‌آید ثبت می‌گردد و بعد از قطعیت هزینه از این ستون به ستون شماره 7 منتقل می‌گردد. توضیح اینکه به میزان مبلغ مندرج در ستون 6 (تعهدات)‌ اعتبار تقلیل پیدا می‌کند که اگر هزینه قطعیت نیافت از ردیف تعهدات برگشت و به مانده اعتبار مصرفی تلفیق نشده و اگر در این خصوص ثبت در ستون 6 (تعهدات انجام یافته باشدمی‌باید عیناً برگشت گرد.

ستون 7- این ستون مخصوص ثبت هزینه‌های قطعی می باشد.

ستون 8- این ستون نشانگر میزان باقیمانده اعتبار که از مابه‌التفاوت اعتبارات ابلاغی و هزینه‌های انجام شده قطعی و تعهد حاصل می شود می‌باید در هر ثبتی مانده اعتبار مشخص باشد.

5-1- دفتر اثاثیه واموال

این دفتر دارای 9 ستون به منظور ثبت ریز کلیه اثاثیه و اموال منقول اعم از اداری و وسایل پزشکی به شرح ذیل می باشد.

ستون 1- در این ستون ردیف حسابها بصورت مسلسل ثبت می‌گردد.

ستون 2- در این ستون تاریخ خرید اموال و تاریخ حواله انبار ثبت می‌گردد.

ستون 3- در این ستون مشخصات کامل اثاثیه و اموال ثبت می‌گردد.

ستون 4- این ستون مربوط به ثبت شماره جنس و اموال واثاثیه می باشد که در صورت لزوم از طرف اداره کل خدمات تعیین و ابلاغ می شود.

ستون 5- در این ستون شماره پلاک منصوبه بر روی اموال ثبت می‌گردد.

ستون 6- در این ستون نام محل مورد استفاده اموال ثبت می‌گردد.

ستون 7- در این ستون قیمت کالای خریداری شده و یا انتقالی ثبت می‌گردد.

ستون 8- چنانچه اموالی از طریق انبار به آن واحد ارسال گردد شماره حواله انبار مربوط در این ستون ثبت می‌گردد.

ستن 9- هر نوع اطلاعات دیگری جهت مشخص شدن وضعیت اموال در این ستون ثبت می‌گردد.

تبصره : برای حفظ و نگهداری و همچنین نظارت بر اثاثیه و لوازم پزشکی می‌باید ریز اثاثیه و لوازم پزشکی که در هر یک از قسمتها و اطاقها مورد استفاده قرار می‌گیرد و در فرم مخصوصی که در این رابطه تهیه گردیده و در دو نسخه ثبت و نسخا ول در محل مورد استفاده بر روی دیوار الصاق و نسخه دیگر در واحد حسابداری نگهداری گردد نقل و انتقال کلیه اموال از واحدی به واحد دیگر به اطلاع صاحب جمع اموال و اصلاح فرم مربوطه صورت خواهد گرفت.

6-1- دفتر صندوق

جهت تهیه کلیه دریافته و پرداختهای نقدی از این دفتر استفاده می‌گردد و دارای 8 ستون بشرح ذیل می باشد:

ستون 1- در این ستون تاریخ روز، ماه ، سال درج می‌گردد.

ستون 2- در این ستون شرح دریافت و پرداخت ثبت می‌گردد.

ستون 3- در این ستون شماره قبوض فروش رفته و یا شماره قبوض علی‌الحساب دریافتی و یا فیشهای واریزی ثبت خواهد شد.

ستون 4- در ین ستون وجوهات دریافتی از بابت تنخواه‌گردان ثبت می‌‌گردد.

ستون 5- مبالغ دریافتی از بابت فروش ثبت می‌گردد.

ستون 6- در این ستون مبالغ دریافتی از بابت ودیعه ثبت می‌گردد.

ستون 7- در این ستون خسارات پرداختی نقدی ثبت می‌گردد.

ستون 8- مبالغ پرداختی به بانک در ارتباط با وجوه دریافتی از بابت قبوض و ودیعه و مانده تنخواه در این ستون ثبت می گردد.

اهم فرمهای مورد نیاز در واحدها

7-1- سند حسابداری

چون روزنامه حسابهای عمومی بر اساس سند حسابداری تنظیم می گرد بنابراین برای کلیه عملیات مالی واحدها، از سند حسابداری بشرح ذیل استفاده می‌گردد.

تاریخ سند بر حسب روز، ماه، سال نوشته می‌شود.

شماره سند که از ابتدای سال از یک شروع و بطورمسلسل ادامه خواهد یافت با استفاده از ستون شماره 2 (شماره سند) دفتر روزنامه حسابهای عمومی و در زمان ثبت سند در دفتر روزنامه تعیین و در محل مخصوص سند ثبت می‌ گردد.

ستون 1- در این ستون شرح موارد بدهکار یا بستانکار که گویای عملیات انجام شده باشد ثبت می‌گردد.

ستون 2- چون ثبت دفاتر معینی از روی اسناد تنظیمی (ستونهی جزء بدهکار و بستانکار) می‌باشد بنابراین شماره صفحه‌ایکه اقلام جزء بدهکار و یا بستانکار در آن ثبت گردیده در این ستون ثبت می‌گردد.

ستون 3- در این ستون شماره شناسایی سایر اشخاص ثبت می‌گردد.

ستون 4- این ستون مخصوص شماره حساب بوده و با توجه به اینکه روش نگهداری حسابهای واحد درمانی بصورت دستی می باشد لذا از این ستون تا مکانیزه شدن حساب استفاده نخواهد شد.

ستون 5- در این ستون مبالغ جزء بدهکار ثبت خواهد شد.

ستون 6- در این ستون جمع مبلغ جزء بدهکار با توجه به سرفصل کل برای انتقال به ستون 8 دفتر روزنامه حسابهای عمومی ثبت خواهد شد.

ستون 7- این ستون نیز مخصوص شماره حساب بوده و با توجه به توضیح مندرج در ستون 4 از این ستون استفاده نخواهد شد.

این سرفصل دارای 2 حساب فرعی می‌باشد

1-1- ذخیره قبل از اجرای قانون الزام

این حساب طرف حساب کلیه اقلام دارائی های خریداری شده و موجود واحدهای درمانی در پایان سال 1368 می‌باشد که به موجب این دستورالعمل می باید به استناد اسناد و مدارد دفاتر مالی با احراز مراتب به قیمت واقعی و استاندارد جهت انعکاس در حسابهای سازمان به حسابهای سال 1369 واحدهای درمانی منتقل گردد.

2-1- ذخیره درمان

با توجه به ماده 26 قانون الزام جهت اجرای مفاد ماده 2 قانون الزام و ساخت و تجهیز و توسعه بیمارستانها و درمانگاهها و خرید زمین مورد نیاز برای ساخت بیمارستانهای و درمانگاهها همه ساله مانده حساب درآمد حاصله از درمان غیربیمه شدگان و همچنین مانده حساب سهم درمان مصوب و مابه التفاوت سهم درمان مصوب و سهم درمان به میزان وصولی در پایان هر سال مالی در این حساب منظور می‌گردد.

تبصره یک : این حساب مخصوص اداره تمرکز حسابها و تراز نامه بوده و در موقع تنظیم ترازنامه میزان ذخیره فوق را محاسبه و به حسابها منظور می‌نماید و واحدهای درمانی از بابت این حساب عملیاتی انجام نخواهند داد.

2- ذخائر استهلاک

این سرفصل کل شامل 3 حساب فرعی است که تماماً مربوط به اداره تمرکز حسابها و ترازنامه می‌باشد بنابراین واحدهای درمانی از بابت این حسابها، عملیاتی انجام نخواهد داد.

1-2- ذخیره استهلاک اموال غیرمنقول درمانی

نظر به اینکه اموال غیرمنقول درمانی تحت مالکیت سازمان کلاً در حسابهای سازمان منعکس بوده و ذخیره مربوط نیز همه ساله در تراز نامه سازمان منظور گردیده لذا اداره تمرکز حسابها طبق رویه معمول اقدام خواهد نمود.

2-2- ذخیره استهلاک اثاثیه اداری و لوازم پزشکی

عملیات این حساب نیز منحصراً توسط اداره تمرکز حسابها و و ترازنامه انجام گرفته و همه ساله معادل 15% در سال آخر 10% از بهاء تمام شده اثاثیه و لوازم پزشکی مستهلک نشده که به ترتیب سالهای خرید توسط هر واحد ردیف خواهد شد به شرح زیر محاسبه و به حساب مربوطه منظور خواهد شد.

1-2-2- جهت اثاثیه موجود لغایت سال 62 به میزان 100% ذخیره قبل از اجرای قانون الزام بدهکار و حساب ذخیره استهلاک بستانکار

2-2-2- جهت اثاثیه های موجود بعد از سال 62 لغایت سال 68 به نسبت سنوات و با توجه به نرخ استهلاک حساب ذخیره قبل از اجرای قانون الزام بدهکار و حساب ذخیره استهلاک بستانکار می‌گردد.

3-2-2- جهت اثاثیه‌های موجود بعد از سال 62 لغایت سال 68 به نسبت سنوات و با توجه به نرخ استهلاک حساب ذخیره قبل از اجرای قانون الزام بدهکار و حساب ذخیره استهلاک بستانکار می‌گردد.

3-2-2- جهت اثاثیه های خریداری شده در سال 69 حساب هزینه استهلاک اثاثیه اداری و لوازم پزشکی به نرخ 15% بدهکار و حساب ذخیره استهلاک بستانکار می‌شود.

3-2- ذخیره استهلاک وسائط نقلیه

با توجه به اینکه محاسبه ذخیره استهلاک از وظایف اداره تمرکز حسابها و ترازنامه می باشد از بابت محاسبه این حساب نیز واحدها هیچ گونه عملیاتی نداشته واداره تمرکز حسابها و ترازنامه همه ساله معادل 25% از بهاء تمام شده وسائط نقلیه مستهلک نشده مندرج در حساب وسائط نقلیه را که به ترتیب سالهای خرید ردیف خواهد شد به شرح ذیل محاسبه و به حسابهای مربوطه منظور خواهد گردید.

1-3-2- جهت وسائط نقلیه موجود لغایت سال 65 به میزان 100% ذخیره قبل از اجرای قانون الزام بدهکار و حساب ذخیره استهلاک وسائط نقلیه بستانکار می گردد.

2-3-2- جهت وسائط نقلیه خریداری شده بعد از سال 65 لغایت سال 68 به نسبت سنوات خرید حساب ذخیره قبل از اجرای قانون الزام بدهکار و حساب ذخیره استهلاک بستانکار می‌ گردد.

3-3-2- جهت وسائط نقلیه خریداری شده در سال 69 حساب هزینه استهلاک وسائط نقلیه با نرخ 25% بدهکار و حساب ذخیره استهلاک وسائط نقلیه بستانکار می گردد.

4-2- سایر ذخائر

این سرفصل کل دارای یک حساب فرعی و منحصراً مخصوص اداره تمرکز حسابها و ترازنامه بوده و واحدها هیچ گونه عملیاتی از این بابت در حسابهای خود نخواهندداشت.

1-4-2- حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

با توجه به ماده 125آئین نامه امور مالی سازمان به هنگام تنظیم ترازنامه سالیانه بنا به تشخیص هیئت مدیره سازمان تا حداکثر 10% کل بدهکاران (در مورد بدهی غیر حق بیمه و خسارات) بعنوان مطالبات مشکوک الوصول ذخیره شده و به منظور تامین بدهی‌های لا وصول مورد استفاه قرار خواهد گرفت.

گروه 2- گروه اموال غیرمنقول- منقول- امتیازات

1- اموال غیر منقول

این سرفصل کل دارای 3 حساب فرعی و به شرح ذیل می باشد.

1-1- زمین- بهای زمینهایی که توسط واحد خریداری و پرداخت می گردد در این حساب منظور می گردد.

2-1- ساختمانهای در جراین ساخت درمانی – کلیه وجوهی که بابت صورت وضعیتهای ساختمانی و طبق قرارداد تنظیمی به پیمانکار سازنده ساختمانی پرداخت می گردد و یا هزینه‌هایی که برای ساختمانهای در دست ساخت راساً انجام می شود در این حساب منظور خواهد شد.

3-1- ساختمانهای درمانی- مبالغ پدراخت شده برای خرید و یا ایجاد ساختمان در شرایطی که تحویل سازمان شده باشد در این حساب ثبت خواهد شد.

در مورد ساختمانهای آماده که خریداری می شود بایستی سعی شود حتی الامکان قیمت زمین و ساختمان از هم جدا شده و هر یک در حسابهای مربوط به خود عمل گردد و چنانچه تفکیک قیمت زمین از ساختمان مقدر نباشد بهای خرید عرضه و اعیان به طور یکجا حساب ساختمان منظور تا با اخذ موافقت و از طریق ارزیابی کارشناس رسمی اقدام به تفکیک شود.

2- حساب اموال منقول

این سرفصل شامل سه حساب فرعی می باشد.

1-2- لوازم پزشکی- کلیه لوازم پزشکی که در واحدهای درمانی در دست استفاده بوده و قیمت آنها بیش از ده هزار ریال می باشد پلاک کوبی شده و در این حساب ثبت می‌گردند. فعالیت این حساب یا مربوط به انتقال مانده این قبیل دارائی‌ها از سال قبل به سال مورد نظر بوده (با توجه به صورت برداری در تاریخ 1/1/69 واحد درمانی) و یا مربوط به خرید طی سال مورد عمل که بر حسب مورد به شرح ذیل در حسابهای واحد درمانی منعکس می‌گردد.

الف- در صورت انتقال از دوره قبل صدور سند بصورت ذیل خواهد بود.

حساب اموال منقول- لوازم پزشکی به قیمت خرید بدهکار و حساب ذخائر قانونی- ذخیره قبل از اجرای قانون الزام بستانکار

ب- در موقع خرید طی سال صدور سند بصورت

حساب اموال منقول – لوازم پزشکی بدهکار و حساب بانک ویا تنخواه گردان بر حسب مورد بستانکار

2-2- اثاثیه و لوازم اداری

کلیه لوازم و اموال منقول ادرای که قیمت آنها بیش از (10000) ده هزار ریال بوده و منصوب به پلاک نیز می باشد در این حساب ثبت می گردند و نحوه عمل ماند حساب اثاثیه و لوازم پزشکی می باشد.

تبصره :با توجه به اینکه برخی از اقلام اثاثیه کمتر از مبلغ /10000 ریال اعم از لوازم پزشکی و اداری دارای عمر مفید بیش از یک سال بوده و در عرف کم بها و پردوام نامیده می‌شوند. از قبیل میز- صندلی- مداد تراش رومیزی- بانچ و منگنه و غیره... اگر چه این اقلام بدلیل بهاء کمتر از 10000 ریال به حساب هزینه منظور می‌شود لیکن بعلت دارا بودن دوام بیشتر (بیش از یکسال عمر‌مفید) در دفتر اموال و اثاثیه جدا از فهرست اموال و اثاثیه جدا از فهرست اموال و اثاثیه که دارای پلاک هستند تحت عنوان اثاثیه و تجهیزات کم بها و پردوام ثبت می یابد. همانند اموال و اثاثیه تحت کنترل و نظارت باشد اسقاط و از بین رفتن اینگونه اموال نیز می‌باید تا تنظیم صورتجلسه انجام و یک نسخه از صورتجلسه بعنوان سابقه در کلاسور مخصوصی در همین رابطه بایگانی و حراست گردد تا در مواقع لزوم در اختیار مسئولین و مراجع ذیربط قرار داده شود.

3-2- حساب وسائط نقلیه

این حساب مخصوص ثبت بهای کلیه وسائط نقلیه موجود و خریداری بوده و ثبت آنها نیز همانندثبت اثاثیه و لوازم پزشکی می‌باشد.

از آنجائیکه برخی از اثاثیه ولوازم احتیاطی وایمنی موجود در هر وسیله نقلیه به بها تمام شده همان وسیله اضافه می شود لذا ضروری است کلیه لوازم خریداری شده جهت وسائط نقلیه (باستثناء تعمیرات در حساب تعمیرات نگهداری می‌شد) در حساب فوق ثبت می‌گردد.

تبصره یک- مسئولین حسابداری و صاحبان جمعدار کلیه واحدهای درمانی بایستی طی فرم ضمیمه صورت موجودی اموال و اثاثیه و وسائط نقلیه را جداگانه و با توجه به تاریخ خرید طبقه‌بندی نموده و ضمیمه اولین صورتحساب تنظیمی به اداره تمرکز حسابها و ترازنامه ارسال دارند.

تبصره 2- نظر به اینکه به موجب بند 2 ماده 19 آئین‌نامه اجرایی قانون الزام حفظ و نگهداری اموال، حساب اموال جزو وظایف اساسی صاحب جمع اموال و مسئول امور مالی واحدهای درمانی می باشد لذا مسئولین مربوطه مکلفند کلیه اموال منقول را با مشخصات کامل (نام جنس، شماره، پلاک محل مورد استفاده، سال خرید، مبلغ و سایر اطلاعات ضروری) در دفتر اموال ثبت نموده و با دقت فوق‌العده مندرجات دفتر را که از لحاظ مبلغ با مانده حساب اثاثیه اداری و لوازم پزشکی همیشه برابری خواهد کرد با واقعیت موجودی اموال مذکور تطبیق و کیفیت اثاثیه را از لحاظ اسقاط از بین رفته قابل استفاده مشخص نمایند.

قابل توجه است که مسئولین حسابداری به نقل و انتقال کلیه اموال و اثاثیه اعم از اداری و پزشکی اشراف داشته و مطلقاً بدون اطلاع آنان نباید هیچگونه اثاثیه‌ای از واحد درمانی خارج و نقل و انتقال اثاثیه در داخل واحد درمانی نیز به اطلاع واحد حسابداری و تائید مسئول مربوط و اصلاح فرمهای الصاقی بر روی دیوار صورت پذیرد.

3- حساب انبار و موجودیهای جنسی

کلیه مواد واجناس که مصرف تدریجی داشته تحت موجودیهای جنسی و برحسب مورد در چهار حساب فرعی تحت عنوان :

1-3- حساب انبار مواد مصرفی و خوراکی

2-3- حساب انبار دارویی

3 -3- حساب انبار ملزومات پزشکی

4-3- حساب انبار اثاثیه اداریچاپ این مطلب: کلیک کنید

گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان
جمعه 8 بهمن 1395 ساعت 13:22 | نوشته ‌شده به دست | ( 0 نظر )
گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان در 44 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی فنی و مهندسی
بازدید ها 12
فرمت فایل doc
حجم فایل 5473 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 44
گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان

فروشنده فایل

کد کاربری 6017
کاربر

گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان در 44 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست
1. مقدمه .........................................4
2.گزارش محل کار آموزی...............................5
3.براورد مواد و مصالح بروژه.........................6
4.سیستم تامین فشار..................................6
5. لوله کشی آب در داخل ساختمان.....................7
6. لوله کشی آتش نشانی..............................7
7.سیستم حرارت مرکزی................................8
8. دستگاه های پخش کننده گرما.......................9
8 -1. رادیاتورها...................................9
8-2. یونیت هیترها...................................10
9. سیستم لوله کشی..................................11
10. محاسبه شبکه لوله کشی حرارت مرکزی................12
10-1. محاسبه دبی آب در لوله ها......................13
10-2. سرعت آب در لوله ها...........................13
10-3. تعیین قطر لوله ها.............................14
10-4. محاسبه افت فشار در شبکه لوله کشی..............14
11. موتور پمپ سیر کولاتور............................15
11-1. نحوه اتصال موازی پمپ ها.......................16
11-2. نکاتی در مورد نصب پمپ های زمینی...............16
12. مخزن آب گرم دوجداره.............................17
12-1. محاسبه مقدار آب گرم مصرفی ، ظرفیت حرارتی و حجم مخزن آب گرم......................18
13. دیگ............................................19
13-1. دیگ های چدنی................................19
13-2. دیگ های فولادی...............................21
13-3. محاسبه ظرفیت دیگ.............................21
14 . مشعل.........................................22
14-1. مشعل گازی فن دار یا دمنده...................23
14-2. طرز کار مشعل گازی دمنده دار.................23
15. مخزن انبساط....................................24
15-1. مخزن انبساط باز..............................24
15-2. مخزن انبساط بسته.............................26
16. کنترل کننده ها.................................27
16-1. -کنترل کننده های دما (ترموستات)..............27
16-2. کنترل کننده های فشار........................28
16-3. کنترل کننده های سطح..........................28
17. سیستم تهویه مطبوع..............................29
18. اصول کار کولر گازی............................30
18-1. ساختمان کولر گازی...........................32
18-2. سرما سازی در کولر گازی......................35
18-3. مدار الکتریکی چند کولر گازی.................36
18-4.دیاگرام کولر های گازی........................36
18-5.نکته هایی که قبل ازنصب دستگاه بایدرعایت کرد..38
18-6.نحوه نصب یونیت خارج...........................38
18-7.نصب یونیت خارجی بالاتر از یونیت داخلی.........41
18-8.نحوه نصب یونیت داخلی..........................41
18-9.اتصال به شبکه برق............................42
18-10.جدول انتخاب فیوزوسطح مقطع کابل موردنیاز.....43
19.وکیوم کردن دستگاه..............................44
20.شارژ دستگاه....................................45
20-1.مراحل شارژ توسط مایع.........................46
20-2.مشخصات فنی کولر های چند انشعابی...............47
20-3.عیب یابی و تعمیر کولر گازی....................48
مقدمه:
امروزه با توجه به تحولات جهانی و توسعه صنعت از طرفی و افزایش جمعیت و تقاضای رفاه نسبی از طرف دیگر روند مصرف سوخت و انرژی را در جهان به طور سریعی افزایش داده است، به طوری که اگر این سیر صعودی مصرف بنحوی کنترل و بهینه نشود شکی نیست که منابع انرژی موجود بخصوص منابع فسیلی در فاصله زمانی کوتاهی تمام شده و بشر را به جهت استفاده های متنوعی که در صنایع مختلف از این ماده به عمل می آید با مشکل جدی رو به رو خواهد کرد.
لذا ایجاب می کند در کشور در حال توسعه ای همچون ایران که جهت پاسخ به توسعه خود نیازمند انرژی است و متأسفانه با توجه به مصرف بالای آن که عمدتا بصورت غیر عادی مصرف می شود راهکار های مناسبی در جهت هدایت و استفاده بهینه از این انرژی طراحی و اجرا گردد.
یکی از موارد استفاده از انرژی فسیلی در ایران مصرف در جهت تامین گرمایش فضای موجود مسکونی ، اداری و صنعتی است که سالانه مقادیر متنابهی از سرمایه های ملی در این زمینه مصرف می گردد.
برای یافتن راهکاری مناسب در این جهت به نظر می رسد تنها باید به سراغ طراحان و مجریان خصوصا تأسیسات سرمایشی و گرمایشی کشور رفت ، چرا که این رشته از خدمات در کشور ما هنوز متولی مشخص و مسئولی ندارد و طراحان و مجریان در اکثر موارد تنها با تکیه بر تجربیات و سوابق قبلی خود اقدام به این کار می کنند که این نوع عملکرد باعث افزایش بی رویه مصرف انرژی گردیده و هزینه سنگینی را بر جامعه تحمیل می کند.
لذا باید جهت دستیابی به این مهم و همچنین از جهتی کمک به اقتصاد مملکت این امور به نحوی ساماندهی شده و از علوم و فنون جدید استفاده بهینه و مطلوب نمود.
گزارش محل کارآموزی:
محل کارآموزی اینجانب درمجموعه سازی طوس مشهد که شامل هشت شرکت بزرگ در زمینه ساخت قطعات خودرو می باشد که یکی از این شرکتها, شرکت پیشتاز قطعه سناباد, بوده است. که هر کدام از این شرکتها برای سرمایش و گرمایش این مجموعه از موتورخانه های حرارتی و کولر های ابی و گازی و برج خنک کن استفاده می کنند . که از وظایف من در این مجموعه تعمیر و نگهداری از این وسایل می باشد .
بر آورد مواد و مصالح پروژه:
برای بر آورد مصالح در انجام پروژه با صورت برداری باید نقشه ها و جزییات اجرایی را خوب مطالعه کرد و سپس از روی آن صورتی از اقلام و وسایل لازم را تهیه و برای تکمیل کار برداشت.در این مرحله کسی که وظیفه تخمین و بر آورد مصالح را بر عهده دارد باید ضریبی برای ریخت و ریزوضایعات در نظر بگیرد.بنابر این باید مقداری به طول بر آورد شده لوله ها اضافه کند.
سیستم تامین فشار:
سیستم تامین فشار تشکیل شده از یک منبع آب ، بوستر پمپ ، مخازن تحت فشار ، شیرها و لرزه گیر ها که در این سیستم آب توسط یک لوله "2 از کنتور مشترک منبع هدایت می شود و یک انشعاب به طرف منبع و انشعاب دیگر به طرف کنتور های فرعی می رود . آب در خروجی منبع پائین توسط لوله "2 خارج به یک کنتور "2.5 هدایت شده وارد پمپ می شود . قبل از ورودی به کنتور یک لرزه گیر لاستیکی "2 و قبل از ورودی پمپ بعد از کنتور 2 لرزه گیر فولادی نصب می شود .بعد از پمپ هم 2 لرزه گیر فولادی بصورت عمودی نصب شده و آب به کنتور"2.5 هدایت شده . در بالای این کنتور 3 مخزن تحت فشار نصب شده است این مخازن دیافراگمی هستند که در موقع روشن شدن بوستر پمپ به فشار پمپ کمک کرده و از فشار آمدن به بوستر پمپ و زیاد شدن عمر ان کمک می کنند.البته در این سیستم باید به نکات زیرحتماً توجه داشت:
1)در خروجی کنتور و قبل از منبع شیر یکطرفه نصب شود
2)یک لوله تخلیه و یک لوله سر ریز به منبع متصل می کنند
3)در ورودی های کنتور یک صافی هم نصب می شود
4) در خروجی مخزن یک لرزه گیر و یک صافی و یک شیر یکطرفه نصب میشود
در مورد PRESSURE SWITCH که روی بوستر پمپ نصب می شود وظیفه آن دستور دادن به پمپ و روشن شدن در مواقع کمبود فشار است که دریچه تنظیم آن بااستفاده از افت فشار در کل ساختمان دردورترین وسایل بهداشتی تنظیم میشود.
لوله کشی آب در داخل ساختمان:
احتیاج به محاسبه مصارف F.uبرای تعیین قطر رایزر است و چون سیستم تامین فشار داریم و ساختمان اداری این مجموعه خیلی بزرگ نمی باشد یک رایزر "4/3 جوابگوی نیازاین مجموعه می باشد .
لوله کشی آتش نشانی:
برای لوله کشی آتش نشانی باید به موارد زیر توجه داشت:
به محض اینکه شیلنگ قرقره ها وسیله اطفاء حریق در مراحل اولیه توسط ساکنان این مجموعه می باشد باید چنان نصب شوند که به راحتی در دسترس باشند.معمولاً در سوله ها شیلنگ قرقره ها بر روی یک ستون در اواسط سوله قرار می گیرد که شیلنگ به تمام نقاط برسد . لوله های آتش نشانی شامل لوله های خشک و تر می باشند . لوله های خشک که در حالت عادی آب در آن وجود ندارد و لوله های تر که از منبع آتش نشانی پشت بام تغذیه می شود.
همانطور که در سیستم تامین فشار گفته شد مخزن ذخیره اب در بام نصب شده و یک لوله خروجی برای لوله های تر اتش نشانی به ان نصب می شود (در زیر منبع) که یک پمپ الکترو موتور دار نصب شده و فشار لازم را تهیه می کند . فشار لازم برای دور ترین شیلنگ قرقره از منبع 200 KPA که چیزی در حدود 29PSIمی باشد لازم است.
وقتی شیلنگ قرقره مورد استفاده قرار می گیرد افت فشار موجب می شود که FLOW SWITCH پمپ روشن شده و فشار لازم را تهیه کند . این سویچ قادر است جریانی به اندازه 5/1GPM را احساس کرده و پمپ اصل را تا زمانی که از شیلنگ و قرقره استفاده می شود روشن نگه میدارد .
در کنار لوله های تر لوله های خشک اتش نشانی هم مورد استفاده قرار می گیرد . برای لوله های خشک 2/1 2 مورد استفاده قرار می گیرد.شیر آن که به منبع ماموران آتش نشانی متصل می شود در بیرون ساختمان واقع شده است .
سیستم حرارت مرکزی :
امروزه بدلیل مشکلات استفاده از بخاری در ساختمانها از نظر بهربرداری ، نگهداری و کیفیت از سیستم های حرارت مرکزی استفاده می شود. در این سیستم، گرما در محلی به نام موتور خانه تولید شده ،توسط سیال واسطه ای جذب و به نقاط مورد نظر منتقل می شود
سیستمی که در اینجا مورد نظر است حرارت مرکزی با آب گرم است که در این سیستم گرمای تولید شده توسط مشعل به آب درون دیگ منتقل می شود. آب گرم شده بوسیله یک پمپ جریانی و سیستم لوله کشی در رادیاتور ها جریان یافته و گرمای خود را به هوای محیط منتقل می کند و برای جذب گرمای مجدد به طرف دیگ بر می گردد .
سیستم انتقال آب گرم شامل سیستم لوله کشی بین دستگاه های پخش کننده و تولید کننده گرما و پمپ سیرکولاتور است .جریان گردش آب در مواردی نیز می تواند طبیعی باشد.
استفاده از پمپ معمولا جهت بالا بردن سرعت آب و کاهش قطر لوله ها صورت می پذیرد .
دستگاه های پخش کننده گرما:
رادیاتورها:
از دستگاه های پخش کننده گرما هستند که از جنس های مختلفی مانند آلمینیوم یا فولاد ممکن است ساخته شوند.
رادیاتور های آلمینیومی بصورت پره ای از جنس آلمینیوم ساخته می شوند و معمولا در قطعات 5 ،7 و?0 عددی موجود است لبه کلکتور بالا و پایین این رادیاتور ها در یک طرف از داخل رزوه ای راست گرد و در طرف دیگر رزوه ای چپ گرد می شود بدین صورت رادیاتور ها را می توان بوسیله مغز های که نصف طول آن دنده ی راست گرد و نصف دیگر آن چپ گرد است به یکدیگر متصل کرد.برای انتخاب رادیاتور نیز کارخانه سازنده قدرت حرارتی استاندارد هر پره رادیاتوری خود را ارائه می نماید که با توجه به کل بار محیط می توان تعداد پره را محاسبه کرد.که برای قسمت اداری این مجموعه از رادیاتور های الومنیومی استفاده شده است .اما برای گرمایش داخل سوله از بخش کننده هایی نظیر یونیت هیتر استفاده شده است. اجزای سیستم انتقال آب گرم شامل شبکه ی لوله کشی رفت آب گرم ،شبکه لوله کشی برگشت آب گرم ، پمپ سیرکولاسیون ،وصاله ها و بقیه اتصالات لازم نظیر شیر ها صافی ها و لرزه گیر ها است .لوله های مورد استفاده در این سیستم از نوع لوله های سیاه درزدار است .بدلیل صرفه جویی در مصالح ،مواد مصرفی و وقت برای بریدن و جوشکاری کردن بهتر است اجرای کار لوله کشی به روش خم و جوش انجام می شود.
جهت گرفتن انبساط و انقباض لوله ها از قطعات انبساطی آکاردئونی فلزی در مسیر لوله استفاده می گردد.
یونیت هیتر :
از وسایل گرمایشی که در مکان های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد به دلیل سر وصدایی که این وسایل دارند فقط در محیط های صنعتی که سر و صدا وجود دارد می توان بکار برد و در مکان های مسکونی و اداری نمی توان از این وسایل استفاده کرد .یونیت هیتر ها درانواع دیواری و سقفی و در اندازه های کوچک با جنس مس و الو منیوم و در اندازه های بزرگ با جنس فولاد ساخته و مورد استفاده قرار می گیرند .
*سیستم لوله کشی:
شبکه لوله کشی مورد استفاده در این مجموعه (چه ساختمان اداری و چه سوله ) از نوع برگشت معکوس می باشد و بدین صورت است که اگر رادیاتورها و یونیت هیتر ها دارای افت فشار مساوی و یا تقریبا مساوی باشند از این روش بیشتر استفاده می شود .
در این سیستم آب برگشتی از رادیاتورها در جهت حرکت آب در لوله ی رفت حرکت می کند تا لوله برگشت آب آخرین رادیاتور نیز به آن متصل گردد.
و نیز در سوله هم سیستم آب برگشتی از یونیت هیتر ها در جهت حرکت آب در لوله ی رفت حرکت می کند تا لوله برگشت آب آخرین یونیت هیتر نیز به آن متصل گردد. پس از آن آب به سمت موتور خانه حرکت خواهد کرد.در این سیستم لوله کشی مجموع طول لوله های رفت و برگشت برابر هستند در نتیجه افت فشار در مدار لوله کشی برای تمام رادیاتورهاو یونیت هیتر ها یکی است .اگر افت فشار آب در خود رادیاتور و یونیت هیتر نیز مساوی و یا تقریبا مساوی باشد مقدار آب در هر مدار متناسب با قطر لوله ی محاسبه شده جریان خواهد یافت .
محاسبه شبکه لوله کشی حرارت مرکزی :
محاسبه شبکه لوله کشی یعنی بدست آوردن قطر لوله ها در نقاط محتلف سیستم به نحوی که سیستم به راحتی و بدون مشکل انجام وظیفه کند .
-افت فشار : حرکت آب در مسیر لوله کشی به علت وجود اصطکاک ،تغییر مسیر حرکت ،تغییر مقطع لوله و... کاهش می یابد .بطور کلی افت فشار شامل دو بخش افت فشار در لوله ها و افت فشار در وصاله ها می شود .
الف)افت فشار آب در لوله ها شامل :
?)طول لوله: هر چه طول لوله بیشتر باشد افت فشار درآن بیشتر میشود.
2)سرعت آب: هر چه سرعت آب زیاد تر باشد افت فشار بشتر می شود و با توان دوم سرعت رابطه مستقیم دارد .
3)زبری سطح داخلی لوله: هر چه زبری و ناصافی درون لوله بیشتر باشد افت فشار بیشتر می شود .
4)قطر لوله :هر چه قطر لوله بیشتر باشد آب افت فشار کمتری پیدا می کند.
5)جرم مخصوص آب: مقدار افت فشار آب در لوله ها با جرم مخصوص آب رابطه مستقیم دارد.
ب)افت فشار در شیر ها و وصاله ها :
آب در طول مسیر لوله کشی از شیرها و وصاله ها عبور می کند که در اثر آن افت فشار ایجاد می شود که در اصطلاح به این افت فشار افت فشار موضعی یا محلی گویند مقدار افت فشار در لوله ها و وصاله ها به عوامل زیر بستگی دارد :
ü نوع شیر یا وصاله
ü سرعت سیال
ü جرم مخصوص
مشعل گازی فن دار یا دمنده :
در این مشعل هوای مورد نیاز برای سوخت توسط یک پروانه گریز از مرکز به داخل کوره دمیده می شود .
اجزای اصلی این مشعل عبارتند از : ?)الکتروموتور 2)بادزن 3)ترانسفور ماتور جرقه 4)شیر برقی 5)کلید کنترل فشار گاز 6)کلید کنترل فشار هوا 7)الکترود جرقه 8)شبکه احتراق 9)چشم الکتریکی و یا میله یونیزاسیون
طرز کار مشعل گازی دمنده دار :
در صورت نیاز به حرارت و وصل بودن کنتاکت کنترل فشار گاز ،موتور مشعل شروع به کار کرده ، با دمیدن هوا توسط فن به داخل دیگ ، عمل تخلیه گاز های قابل احتراق را انجام می دهد .بعد از دور گرفتن موتور مشعل ، بوسیله کلید گریز از مرکز و یا بوسیله کلید فشار هوا مداری درون کنترل الکترونیک بسته شده اجازه ادامه کار به موتور داده می شود .ترانسفورماتور جرقه برقدار شده بین الکترود جرقه و شبکه احتراق قوس الکتریکی حاصل می شود .(جرقه زده می شود ).پس از آن شیر برقی باز شده ،گاز با هوای دمیده شده بوسیله فن مخلوط گردیده وارد کوره ی دیگ می شود .در کوره دیگ ، مخلوط گاز و هوا به وسیله جرقه مشتعل می گردد و در صورت ایجاد شعله به مشعل اجازه ادامه کار داده می شود و تا رسیدن درجه حرارت آب داخل دیگ به درجه حرارت تنظیم شده برروی آکوستات مشعل کارکرده با قطع شدن آکوستات مشعل خاموش می شود.
مخزن انبساط :
هنگام راه اندازی سیستم گرم کننده ، آب داخل سیستم به دلیل بالا رفتن درجه حرارت منبسط شده و حجم آن زیاد می شود . مخزن انبساط این ازدیاد حجم را خنثی کرده و این حجم را درون خود جای می دهد و از بالا رفتن بیش از حد فشار سیستم و ایجاد خطر جلوگیری می کند .مخزن انبساط باید در محل نصب به کمک پایه و آویز مهار شود .مخزن انبساط همچنین وظیفه تغذیه و تامین کسری آب سیستم را نیز بر عهده دارد و به طور کلی بر دو نوع باز و بسته است .
مخزن انبساط باز:
مخزنی است که با هوای اتمسفر مرتبط بوده ، فشار داخل آن همیشه برابر فشار جو محل است.
مخزن انبساط باز معمولا از ورق گالوانیزه به صورت مکعب با گنجایش ?00 تا 3000 لیتر ساخته می شود .در حال حاضر این مخازن تا گنجایش 200 لیتر از ورق آلمینیوم به صورت یکپارچه و به شکل استوانه تولید می شود .
مخازن انبساط آلمینیومی بدلیل مقاومت در برابر زنگ زدگی نسبت به مخازن گالوانیزه برتری دارد .
داخل هر مخزن انبساط باز یک شیر شناور جهت تامین کسری آب و تغذیه سیستم نصب می گردد.مسئله مهمی که در عمل به آن توجه نمی شود تامین فضای لازم جهت انبساط آب است چون اکثرا شناور طوری تنظیم می شود که تقریبا تمامی حجم مخزن با آب پر می شود .ضمنا گوی شناور جهت جلوگیری از زنگ زدن باید از جنس مس باشد .
این مخزن باید در سطحی نصب شود که در وضعیت عادی حداقلcm 122از بالاترین جز سیستم گرمایی بالاتر باشد.مناسب ترین محل نصب مخزن انبساط باز روی بام است .
لوله کشی مخزن انبساط باز شامل چهار بخش است :
-لوله کشی آب شهر که توسط دو شیر که یکی به شیر شناور و دیگری به طور مستقیم به مخزن وصل می شود (تا در زمان پر کردن اولیه از آن استفاده شود)
-لوله کشی رفت انبساط که این لوله از لوله رفت منبع شروع شده و تا محل نصب مخزن ادامه می یابد و از بالای مخزن وارد آن می شود.
-لوله کشی برگشت انبساط این لوله از پایین منبع انبساط منشعب شده و به سمت موتور خانه هدایت می شود و به لوله برگشت دیگ متصل می شود.
-لوله کشی سر زیر :این لوله بر روی مخزن باید طوری نصب شود که از سطح آب داخل مخرن بالاتر و از لوله ورود آب شهر پایین تر قرار گیرد و تا داخل موتور خانه ادامه یابد.
-لوله کشی هواکش :این نوع از مخزن ها باید دارای لوله هوا کش باشند تا هوای درون مخزن را به هوای خارج مرتبط سازند .
بدست می آیدV=H/حجم منبع انبساط به طور تجربی از فرمول 500
است.Kcal/hr همان ظرفیت حرارتی دیگ بر حسب H که
مخزن انبساط بسته :
هرگاه در سیستم حرارت مرکزی محل مناسبی برای نصب مخزن انبساط باز وجود نداشته باشد و در یا درجه حرارت کار سیستم بالا باشد از منبه انبساط بسته استفاده می شود . این مخزن ها به دو صورت ساده و دیافراگی ساخته می شوند که از نوع دیافراگی در تاسیسات خانگی بیشتر و از نوع ساده بیشتر در تاسیسات حرارتی بزرگ با فشار و دمای کار بالا استفاده می شود.
این مخزن ها از یک سیلندر فلزی که یک دیافراگم لاستیکی آن را به دو بخش تقسیم می کندتشکیل شده .در زیر دیافراگم گاز ازت با فشار معینی توسط کارخانه سازنده شارژ شده است در قسمت بالا بوشنی جهت اتصال مخزن به سیستم گرم کننده جوش داده می شود فشار گاز ازت داخل این مخزن را بوسیله یک مانومتر می توان اندازه گیری و تنظیم کرد .
-مخزن انبساط بسته ساده از یک استوانه فلزی تشکیل شده که در قسمت پایین آن آب و در قسمت بالا بر روی سطح آب گاز ازت و یا هوای متراکم برای رساندن فشار مخزن به فشار کار سیستم تزریق می گردد.بر روی هر مخزن انبساط بسته متعلقات زیر نصب می گردد 1)شیشه آب نما 2)فشار سنج 3)شیر تخلیه آب مخزن 4)شیر تزریق ازت یا هوا
کنترل کننده ها :
به طور کلی کنترل کننده ها وسایلی هستند :
1)درجه حرارت هوای ساختمان و آب موجود در شبکه حرارت مرکزی و شبکه آب گرم مرکزی کنترل کرده و ثابت نگه می دارد.
2)سطح مایعات را در مخازن مختلف کنترل و ثابت نگه می دارد.
3)فشار را در شبکه آب گرم و آب سرد کنترل و ثابت نگه می دارد.
کنترل کننده های دما (ترموستات):
ترموستات ها وسایلی هستند که درجه حرارت هوای ساختمان و یا آب شبکه حرارت مرکزی یا ابگرم را کنترل و تنظیم می کند.هر ترموستات دارای قطعه ای حساس به دما است که در اثر تغییر درجه حرارت عکس العمل نشان داده و باعث قطع یا وصل یک مدار می گردد.در اصطلاح یه این قطعه حساس سنسور گویند .
برخی از ترموستاتهای سیستم حرارت مرکزی عبارتند از :
ترموستات های اتاقی -ترموستات دیگ (آکوستات)- ترموستات سطحی (آکوستات جداری) و ترموستات هوایی
کنترل کننده های فشار:
کنترل کننده های فشار دستگاه های هستند که می توان به کمک آنها فشار سیال را در یک دستگاه و یا قسمت های مختلف یک سیستم تنظیم یا کنترل نمود .
تعدادی از کنترل کننده های فشار مورد استفاده در تأسیسات عبارتند از :کلید کنترل فشار گاز –کلید کنترل فشار هوا –کلید کنترل فشار(high & low pre.)
کنترل کننده های سطح:
کنترل کننده های سطح وسایلی هستند که سطح مایع را در یک مخزن کنترل کرده در یک حد معین نگه می دارند .شیر شناور داخل مخزن آب در ارتفاع و مخازن انبساط باز ،فلش تانک ها و تشتک کولر های آبی از نوع کنترل کننده های مکانیکی است و فقط نمی گذارد سطح آب از حد تعیین شده بالاتر رود .
معروفترین و پر کاربردترین کنترل کننده سطح کلید شناور است که برای کنترل سطح مایع داخل یک مخزن استفاده می شود. (Float switch)
سیستم تهویه مطبوع:
یکی از بخشهای عمده در صنعت تأسیسات ،تهویه مطبوع می باشد.تهویه مطبوع عبارتست از فراهم آوردن شرایط آسایش و زندگی انسان .از آنجائیکه بخش عمده زندگی بشر امروزی در ساختمانها می گذرد،ایجاد شرایط مطلوب زیست محیطی مناسب در ساختمان ،خواه محل کار باشد یا منزل و... واجد اهمیت بسیاری است.اهم وظایف یک سیستم تهویه مطبوع عبارتند از کنترل دما ،رطوبت و سرعت وزش هوا،زدودن گرد و غبار ،تعفن و سایر آلودگی های هوا و در صورت لزوم از بین بردن میکروبها و باکتری های معلق در هوا.
گرمایش و سرمایش هوا متناسب با فصل ،عمده ترین وظیفه یک سیستم تهویه مطبوع می باشد.انواع سیستم های تهویه مطبوع عبارتند از :
1-سیستم انبساط مستقیم
2-سیستم تمام آب
3-سیستم تمام هوا
4-سیستم هوا-آب
5-سیستم پمپ حرارتی
کوچکترین دستگاه تهویه مطبوعی که امروزه در ایران بطور وسیعی از آن استفاده می شود،کولر گازی است که با عرضه مدلهای جدید این دستگاهها توسط چند کارخانه داخلی وخارجی انتظار می رود کاربرد آن بیش از پیش گسترش یابد.
عیب?- کولر روشن نمی شود.
علت ?- پریز برق ندارد،دوشاخه یا سیم رابط کولر معیوب است.
رفع عیب?- با بر رسی برق پریز و اطمینان از سالم بودن آن ،بدنه کولر را با احتیاط جدا نموده و پس از آن که دو شاخه را وارد پریز نمودید،بتوسط ولتمتر مقدار برق را در ترمینال اصلی مورد اندازه گیری قرار دهید.اگر در ترمینال اصلی ولتاژ وجود نداشت ابتدا دو شاخه و سپس سیم رابط را تعویض نمایید البته در صورتی که در بر رسی دو شاخه ،عیب خاصی مشاهده نشده باشد.
عیب2- کولر روشن نمی شود.
علت2- کلید اصلی خراب است.
رفع عیب2- در بعضی از کولر ها کلید قدرت وجود دارد که در واقع فاز اصلی مدار از این کلید عبور نموده. در صورت معیوب بودن کلید قدرت، به سبب عدم وجود فاز در مدار ،عیب?- مشاهده می شود .کلید قدرت را می توان پس از خارج نمودن دو شاخه از پریز مورد آزمایش قرار داد بهتر است یکی از سر سیم ها را جدا کنید. اهم متر را بر روی رنج ?*R قرار داده و رابط ها را به پایه های کلید متصل سازید .اگر کلید سالم باشد با قرار دادن آن بر روی حالت ON،عقربه منحرف شده و عدد صفر را نشان می دهد.در همین زمان با حرکت کلید بر روی حالت OFFعقربه به سمت بی نهایت باز می گردد. در غیر این صورت کلید معیوب است و می بایست آن را تعویض نمایید.
عیب3- کولر روشن نمی شود.
علت3- سیم های رابط قطع شده اند.
رفع عیب3- اگر در سیم بندی مدار اصلی ،فاز یا نول قطع شده باشد،عیب? بوجود می آید بنابراین لازم است صحت اتصالات تا محل انشعاب بین ترموستات و کلید موتور فن بررسی شود.
عیب4- موتور فن روشن می شود اما کمپرسور براه نمی افتد.
علت4- فاز یا نول اصلی کمپرسور قطع است.
رفع عیب4- سیم های رابط را مورد بر رسی قرار دهید.در صورت مشاهده سیمی که از محل اتصال خود خارج شده ،نسبت به اتصال مجدد آن اقدام نمایید.
عیب5- موتور فن روشن می شود اما کمپرسور براه نمی افتد.
علت5- ترموستات خراب است.
رفع عیب5- دو شاخه کولر را از پریز خارج نموده و پس از جدا نمودن سیم های رابط ترموستات رابط های اهم متر را به آن متصل نمایید.با حرکت ترموستات (ولوم ترموستات)در جهت عقربه های ساعت ، عقربه اهم متر منحرف شده ودر حدود عدد صفر می ایستد و با قطع ترموستات (حرکت ولوم در جهت خلاف عقربه ساعت) عقربه به سمت بی نهایت باز می گردد. اگر به هنگام تست کلید ،موارد مذکور مشاهده نشد کلید ترموستات معیوب است. ترموستات را تعویض نمایید.حتما" هنگام خرید ترموستات جدید،توجه داشته باشید که ترموستات مختص کولر گازی را خریداری نمایید.
عیب6- موتورفن روشن می شود اما کمپرسور براه نمی افتد.
علت6- اورلود،دائما"در حالت قطع است.
رفع عیب6- کنتاکت های اورلود در حلت عادی به یکدیگر متصل هستند که این اتصال بوسیله اهم متر دیده می شود در غیر این صورت اورلود با شماره کد مشابه خود تعویض می شود.لازم است ذکر شود در اکثر کولر های گازی اورلود درون پوسته آهنی کمپرسور تعبیه شده که در این صورت رفع عیب قدری مشکل می شود.
عیب7- موتورفن روشن می شود اما کمپرسور براه نمی افتد.
علت7- کمپرسور معیوب است
رفع عیب7- بهتر است کمپرسور را در حالی که متصل به برق است مورد آزمایش قرار دهید.کولر را روشن نموده و موتور فن را به حرکت اندازید. ترموستات را نیز در حالت روشن قرار داده و اگر از قبل سر سیم های موتور را شناسایی نموده اید،ابتدا ولتاژ دو سر اصلی و مشترک و کمکی را مورد اندازه گیری قرار دهید واگر به هر دو سیم پیچ ولتاژ به اندازه کافی می رسد اما حرکت نمی کند باید کمپرسور را تعمیر یا تعویض نمایید.

گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان در 44 صفحه ورد قابل ویرایشفهرست
1. مقدمه .........................................4
2.گزارش محل کار آموزی...............................5
3.براورد مواد و مصالح بروژه.........................6
4.سیستم تامین فشار..................................6
5. لوله کشی آب در داخل ساختمان.....................7
6. لوله کشی آتش نشانی..............................7
7.سیستم حرارت مرکزی................................8
8. دستگاه های پخش کننده گرما.......................9
8 -1. رادیاتورها...................................9
8-2. یونیت هیترها...................................10
9. سیستم لوله کشی..................................11
10. محاسبه شبکه لوله کشی حرارت مرکزی................12
10-1. محاسبه دبی آب در لوله ها......................13
10-2. سرعت آب در لوله ها...........................13
10-3. تعیین قطر لوله ها.............................14
10-4. محاسبه افت فشار در شبکه لوله کشی..............14
11. موتور پمپ سیر کولاتور............................15
11-1. نحوه اتصال موازی پمپ ها.......................16
11-2. نکاتی در مورد نصب پمپ های زمینی...............16
12. مخزن آب گرم دوجداره.............................17
12-1. محاسبه مقدار آب گرم مصرفی ، ظرفیت حرارتی و حجم مخزن آب گرم......................18
13. دیگ............................................19
13-1. دیگ های چدنی................................19
13-2. دیگ های فولادی...............................21
13-3. محاسبه ظرفیت دیگ.............................21
14 . مشعل.........................................22
14-1. مشعل گازی فن دار یا دمنده...................23
14-2. طرز کار مشعل گازی دمنده دار.................23
15. مخزن انبساط....................................24
15-1. مخزن انبساط باز..............................24
15-2. مخزن انبساط بسته.............................26
16. کنترل کننده ها.................................27
16-1. -کنترل کننده های دما (ترموستات)..............27
16-2. کنترل کننده های فشار........................28
16-3. کنترل کننده های سطح..........................28
17. سیستم تهویه مطبوع..............................29
18. اصول کار کولر گازی............................30
18-1. ساختمان کولر گازی...........................32
18-2. سرما سازی در کولر گازی......................35
18-3. مدار الکتریکی چند کولر گازی.................36
18-4.دیاگرام کولر های گازی........................36
18-5.نکته هایی که قبل ازنصب دستگاه بایدرعایت کرد..38
18-6.نحوه نصب یونیت خارج...........................38
18-7.نصب یونیت خارجی بالاتر از یونیت داخلی.........41
18-8.نحوه نصب یونیت داخلی..........................41
18-9.اتصال به شبکه برق............................42
18-10.جدول انتخاب فیوزوسطح مقطع کابل موردنیاز.....43
19.وکیوم کردن دستگاه..............................44
20.شارژ دستگاه....................................45
20-1.مراحل شارژ توسط مایع.........................46
20-2.مشخصات فنی کولر های چند انشعابی...............47
20-3.عیب یابی و تعمیر کولر گازی....................48


مقدمه:

امروزه با توجه به تحولات جهانی و توسعه صنعت از طرفی و افزایش جمعیت و تقاضای رفاه نسبی از طرف دیگر روند مصرف سوخت و انرژی را در جهان به طور سریعی افزایش داده است، به طوری که اگر این سیر صعودی مصرف بنحوی کنترل و بهینه نشود شکی نیست که منابع انرژی موجود بخصوص منابع فسیلی در فاصله زمانی کوتاهی تمام شده و بشر را به جهت استفاده های متنوعی که در صنایع مختلف از این ماده به عمل می آید با مشکل جدی رو به رو خواهد کرد.
لذا ایجاب می کند در کشور در حال توسعه ای همچون ایران که جهت پاسخ به توسعه خود نیازمند انرژی است و متأسفانه با توجه به مصرف بالای آن که عمدتا بصورت غیر عادی مصرف می شود راهکار های مناسبی در جهت هدایت و استفاده بهینه از این انرژی طراحی و اجرا گردد.
یکی از موارد استفاده از انرژی فسیلی در ایران مصرف در جهت تامین گرمایش فضای موجود مسکونی ، اداری و صنعتی است که سالانه مقادیر متنابهی از سرمایه های ملی در این زمینه مصرف می گردد.
برای یافتن راهکاری مناسب در این جهت به نظر می رسد تنها باید به سراغ طراحان و مجریان خصوصا تأسیسات سرمایشی و گرمایشی کشور رفت ، چرا که این رشته از خدمات در کشور ما هنوز متولی مشخص و مسئولی ندارد و طراحان و مجریان در اکثر موارد تنها با تکیه بر تجربیات و سوابق قبلی خود اقدام به این کار می کنند که این نوع عملکرد باعث افزایش بی رویه مصرف انرژی گردیده و هزینه سنگینی را بر جامعه تحمیل می کند.
لذا باید جهت دستیابی به این مهم و همچنین از جهتی کمک به اقتصاد مملکت این امور به نحوی ساماندهی شده و از علوم و فنون جدید استفاده بهینه و مطلوب نمود.
گزارش محل کارآموزی:

محل کارآموزی اینجانب درمجموعه سازی طوس مشهد که شامل هشت شرکت بزرگ در زمینه ساخت قطعات خودرو می باشد که یکی از این شرکتها, شرکت پیشتاز قطعه سناباد, بوده است. که هر کدام از این شرکتها برای سرمایش و گرمایش این مجموعه از موتورخانه های حرارتی و کولر های ابی و گازی و برج خنک کن استفاده می کنند . که از وظایف من در این مجموعه تعمیر و نگهداری از این وسایل می باشد .

بر آورد مواد و مصالح پروژه:

برای بر آورد مصالح در انجام پروژه با صورت برداری باید نقشه ها و جزییات اجرایی را خوب مطالعه کرد و سپس از روی آن صورتی از اقلام و وسایل لازم را تهیه و برای تکمیل کار برداشت.در این مرحله کسی که وظیفه تخمین و بر آورد مصالح را بر عهده دارد باید ضریبی برای ریخت و ریزوضایعات در نظر بگیرد.بنابر این باید مقداری به طول بر آورد شده لوله ها اضافه کند.
سیستم تامین فشار:

سیستم تامین فشار تشکیل شده از یک منبع آب ، بوستر پمپ ، مخازن تحت فشار ، شیرها و لرزه گیر ها که در این سیستم آب توسط یک لوله "2 از کنتور مشترک منبع هدایت می شود و یک انشعاب به طرف منبع و انشعاب دیگر به طرف کنتور های فرعی می رود . آب در خروجی منبع پائین توسط لوله "2 خارج به یک کنتور "2.5 هدایت شده وارد پمپ می شود . قبل از ورودی به کنتور یک لرزه گیر لاستیکی "2 و قبل از ورودی پمپ بعد از کنتور 2 لرزه گیر فولادی نصب می شود .بعد از پمپ هم 2 لرزه گیر فولادی بصورت عمودی نصب شده و آب به کنتور"2.5 هدایت شده . در بالای این کنتور 3 مخزن تحت فشار نصب شده است این مخازن دیافراگمی هستند که در موقع روشن شدن بوستر پمپ به فشار پمپ کمک کرده و از فشار آمدن به بوستر پمپ و زیاد شدن عمر ان کمک می کنند.البته در این سیستم باید به نکات زیرحتماً توجه داشت:
1)در خروجی کنتور و قبل از منبع شیر یکطرفه نصب شود
2)یک لوله تخلیه و یک لوله سر ریز به منبع متصل می کنند
3)در ورودی های کنتور یک صافی هم نصب می شود
4) در خروجی مخزن یک لرزه گیر و یک صافی و یک شیر یکطرفه نصب میشود
در مورد PRESSURE SWITCH که روی بوستر پمپ نصب می شود وظیفه آن دستور دادن به پمپ و روشن شدن در مواقع کمبود فشار است که دریچه تنظیم آن بااستفاده از افت فشار در کل ساختمان دردورترین وسایل بهداشتی تنظیم میشود.
لوله کشی آب در داخل ساختمان:
احتیاج به محاسبه مصارف F.uبرای تعیین قطر رایزر است و چون سیستم تامین فشار داریم و ساختمان اداری این مجموعه خیلی بزرگ نمی باشد یک رایزر "4/3 جوابگوی نیازاین مجموعه می باشد .

لوله کشی آتش نشانی:

برای لوله کشی آتش نشانی باید به موارد زیر توجه داشت:
به محض اینکه شیلنگ قرقره ها وسیله اطفاء حریق در مراحل اولیه توسط ساکنان این مجموعه می باشد باید چنان نصب شوند که به راحتی در دسترس باشند.معمولاً در سوله ها شیلنگ قرقره ها بر روی یک ستون در اواسط سوله قرار می گیرد که شیلنگ به تمام نقاط برسد . لوله های آتش نشانی شامل لوله های خشک و تر می باشند . لوله های خشک که در حالت عادی آب در آن وجود ندارد و لوله های تر که از منبع آتش نشانی پشت بام تغذیه می شود.
همانطور که در سیستم تامین فشار گفته شد مخزن ذخیره اب در بام نصب شده و یک لوله خروجی برای لوله های تر اتش نشانی به ان نصب می شود (در زیر منبع) که یک پمپ الکترو موتور دار نصب شده و فشار لازم را تهیه می کند . فشار لازم برای دور ترین شیلنگ قرقره از منبع 200 KPA که چیزی در حدود 29PSIمی باشد لازم است.
وقتی شیلنگ قرقره مورد استفاده قرار می گیرد افت فشار موجب می شود که FLOW SWITCH پمپ روشن شده و فشار لازم را تهیه کند . این سویچ قادر است جریانی به اندازه 5/1GPM را احساس کرده و پمپ اصل را تا زمانی که از شیلنگ و قرقره استفاده می شود روشن نگه میدارد .
در کنار لوله های تر لوله های خشک اتش نشانی هم مورد استفاده قرار می گیرد . برای لوله های خشک 2/1 2 مورد استفاده قرار می گیرد.شیر آن که به منبع ماموران آتش نشانی متصل می شود در بیرون ساختمان واقع شده است .

سیستم حرارت مرکزی :
امروزه بدلیل مشکلات استفاده از بخاری در ساختمانها از نظر بهربرداری ، نگهداری و کیفیت از سیستم های حرارت مرکزی استفاده می شود. در این سیستم، گرما در محلی به نام موتور خانه تولید شده ،توسط سیال واسطه ای جذب و به نقاط مورد نظر منتقل می شود
سیستمی که در اینجا مورد نظر است حرارت مرکزی با آب گرم است که در این سیستم گرمای تولید شده توسط مشعل به آب درون دیگ منتقل می شود. آب گرم شده بوسیله یک پمپ جریانی و سیستم لوله کشی در رادیاتور ها جریان یافته و گرمای خود را به هوای محیط منتقل می کند و برای جذب گرمای مجدد به طرف دیگ بر می گردد .
سیستم انتقال آب گرم شامل سیستم لوله کشی بین دستگاه های پخش کننده و تولید کننده گرما و پمپ سیرکولاتور است .جریان گردش آب در مواردی نیز می تواند طبیعی باشد.
استفاده از پمپ معمولا جهت بالا بردن سرعت آب و کاهش قطر لوله ها صورت می پذیرد .

دستگاه های پخش کننده گرما:

رادیاتورها:
از دستگاه های پخش کننده گرما هستند که از جنس های مختلفی مانند آلمینیوم یا فولاد ممکن است ساخته شوند.
رادیاتور های آلمینیومی بصورت پره ای از جنس آلمینیوم ساخته می شوند و معمولا در قطعات 5 ،7 و?0 عددی موجود است لبه کلکتور بالا و پایین این رادیاتور ها در یک طرف از داخل رزوه ای راست گرد و در طرف دیگر رزوه ای چپ گرد می شود بدین صورت رادیاتور ها را می توان بوسیله مغز های که نصف طول آن دنده ی راست گرد و نصف دیگر آن چپ گرد است به یکدیگر متصل کرد.برای انتخاب رادیاتور نیز کارخانه سازنده قدرت حرارتی استاندارد هر پره رادیاتوری خود را ارائه می نماید که با توجه به کل بار محیط می توان تعداد پره را محاسبه کرد.که برای قسمت اداری این مجموعه از رادیاتور های الومنیومی استفاده شده است .اما برای گرمایش داخل سوله از بخش کننده هایی نظیر یونیت هیتر استفاده شده است. اجزای سیستم انتقال آب گرم شامل شبکه ی لوله کشی رفت آب گرم ،شبکه لوله کشی برگشت آب گرم ، پمپ سیرکولاسیون ،وصاله ها و بقیه اتصالات لازم نظیر شیر ها صافی ها و لرزه گیر ها است .لوله های مورد استفاده در این سیستم از نوع لوله های سیاه درزدار است .بدلیل صرفه جویی در مصالح ،مواد مصرفی و وقت برای بریدن و جوشکاری کردن بهتر است اجرای کار لوله کشی به روش خم و جوش انجام می شود.
جهت گرفتن انبساط و انقباض لوله ها از قطعات انبساطی آکاردئونی فلزی در مسیر لوله استفاده می گردد.
یونیت هیتر :
از وسایل گرمایشی که در مکان های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد به دلیل سر وصدایی که این وسایل دارند فقط در محیط های صنعتی که سر و صدا وجود دارد می توان بکار برد و در مکان های مسکونی و اداری نمی توان از این وسایل استفاده کرد .یونیت هیتر ها درانواع دیواری و سقفی و در اندازه های کوچک با جنس مس و الو منیوم و در اندازه های بزرگ با جنس فولاد ساخته و مورد استفاده قرار می گیرند .

*سیستم لوله کشی:

شبکه لوله کشی مورد استفاده در این مجموعه (چه ساختمان اداری و چه سوله ) از نوع برگشت معکوس می باشد و بدین صورت است که اگر رادیاتورها و یونیت هیتر ها دارای افت فشار مساوی و یا تقریبا مساوی باشند از این روش بیشتر استفاده می شود .
در این سیستم آب برگشتی از رادیاتورها در جهت حرکت آب در لوله ی رفت حرکت می کند تا لوله برگشت آب آخرین رادیاتور نیز به آن متصل گردد.
و نیز در سوله هم سیستم آب برگشتی از یونیت هیتر ها در جهت حرکت آب در لوله ی رفت حرکت می کند تا لوله برگشت آب آخرین یونیت هیتر نیز به آن متصل گردد. پس از آن آب به سمت موتور خانه حرکت خواهد کرد.در این سیستم لوله کشی مجموع طول لوله های رفت و برگشت برابر هستند در نتیجه افت فشار در مدار لوله کشی برای تمام رادیاتورهاو یونیت هیتر ها یکی است .اگر افت فشار آب در خود رادیاتور و یونیت هیتر نیز مساوی و یا تقریبا مساوی باشد مقدار آب در هر مدار متناسب با قطر لوله ی محاسبه شده جریان خواهد یافت .

محاسبه شبکه لوله کشی حرارت مرکزی :

محاسبه شبکه لوله کشی یعنی بدست آوردن قطر لوله ها در نقاط محتلف سیستم به نحوی که سیستم به راحتی و بدون مشکل انجام وظیفه کند .
-افت فشار : حرکت آب در مسیر لوله کشی به علت وجود اصطکاک ،تغییر مسیر حرکت ،تغییر مقطع لوله و... کاهش می یابد .بطور کلی افت فشار شامل دو بخش افت فشار در لوله ها و افت فشار در وصاله ها می شود .

الف)افت فشار آب در لوله ها شامل :
?)طول لوله: هر چه طول لوله بیشتر باشد افت فشار درآن بیشتر میشود.
2)سرعت آب: هر چه سرعت آب زیاد تر باشد افت فشار بشتر می شود و با توان دوم سرعت رابطه مستقیم دارد .
3)زبری سطح داخلی لوله: هر چه زبری و ناصافی درون لوله بیشتر باشد افت فشار بیشتر می شود .
4)قطر لوله :هر چه قطر لوله بیشتر باشد آب افت فشار کمتری پیدا می کند.
5)جرم مخصوص آب: مقدار افت فشار آب در لوله ها با جرم مخصوص آب رابطه مستقیم دارد.

ب)افت فشار در شیر ها و وصاله ها :
آب در طول مسیر لوله کشی از شیرها و وصاله ها عبور می کند که در اثر آن افت فشار ایجاد می شود که در اصطلاح به این افت فشار افت فشار موضعی یا محلی گویند مقدار افت فشار در لوله ها و وصاله ها به عوامل زیر بستگی دارد :
ü نوع شیر یا وصاله
ü سرعت سیال
ü جرم مخصوص

مشعل گازی فن دار یا دمنده :
در این مشعل هوای مورد نیاز برای سوخت توسط یک پروانه گریز از مرکز به داخل کوره دمیده می شود .
اجزای اصلی این مشعل عبارتند از : ?)الکتروموتور 2)بادزن 3)ترانسفور ماتور جرقه 4)شیر برقی 5)کلید کنترل فشار گاز 6)کلید کنترل فشار هوا 7)الکترود جرقه 8)شبکه احتراق 9)چشم الکتریکی و یا میله یونیزاسیون

طرز کار مشعل گازی دمنده دار :
در صورت نیاز به حرارت و وصل بودن کنتاکت کنترل فشار گاز ،موتور مشعل شروع به کار کرده ، با دمیدن هوا توسط فن به داخل دیگ ، عمل تخلیه گاز های قابل احتراق را انجام می دهد .بعد از دور گرفتن موتور مشعل ، بوسیله کلید گریز از مرکز و یا بوسیله کلید فشار هوا مداری درون کنترل الکترونیک بسته شده اجازه ادامه کار به موتور داده می شود .ترانسفورماتور جرقه برقدار شده بین الکترود جرقه و شبکه احتراق قوس الکتریکی حاصل می شود .(جرقه زده می شود ).پس از آن شیر برقی باز شده ،گاز با هوای دمیده شده بوسیله فن مخلوط گردیده وارد کوره ی دیگ می شود .در کوره دیگ ، مخلوط گاز و هوا به وسیله جرقه مشتعل می گردد و در صورت ایجاد شعله به مشعل اجازه ادامه کار داده می شود و تا رسیدن درجه حرارت آب داخل دیگ به درجه حرارت تنظیم شده برروی آکوستات مشعل کارکرده با قطع شدن آکوستات مشعل خاموش می شود.

مخزن انبساط :

هنگام راه اندازی سیستم گرم کننده ، آب داخل سیستم به دلیل بالا رفتن درجه حرارت منبسط شده و حجم آن زیاد می شود . مخزن انبساط این ازدیاد حجم را خنثی کرده و این حجم را درون خود جای می دهد و از بالا رفتن بیش از حد فشار سیستم و ایجاد خطر جلوگیری می کند .مخزن انبساط باید در محل نصب به کمک پایه و آویز مهار شود .مخزن انبساط همچنین وظیفه تغذیه و تامین کسری آب سیستم را نیز بر عهده دارد و به طور کلی بر دو نوع باز و بسته است .مخزن انبساط باز:
مخزنی است که با هوای اتمسفر مرتبط بوده ، فشار داخل آن همیشه برابر فشار جو محل است.
مخزن انبساط باز معمولا از ورق گالوانیزه به صورت مکعب با گنجایش ?00 تا 3000 لیتر ساخته می شود .در حال حاضر این مخازن تا گنجایش 200 لیتر از ورق آلمینیوم به صورت یکپارچه و به شکل استوانه تولید می شود .
مخازن انبساط آلمینیومی بدلیل مقاومت در برابر زنگ زدگی نسبت به مخازن گالوانیزه برتری دارد .
داخل هر مخزن انبساط باز یک شیر شناور جهت تامین کسری آب و تغذیه سیستم نصب می گردد.مسئله مهمی که در عمل به آن توجه نمی شود تامین فضای لازم جهت انبساط آب است چون اکثرا شناور طوری تنظیم می شود که تقریبا تمامی حجم مخزن با آب پر می شود .ضمنا گوی شناور جهت جلوگیری از زنگ زدن باید از جنس مس باشد .
این مخزن باید در سطحی نصب شود که در وضعیت عادی حداقلcm 122از بالاترین جز سیستم گرمایی بالاتر باشد.مناسب ترین محل نصب مخزن انبساط باز روی بام است .

لوله کشی مخزن انبساط باز شامل چهار بخش است :
-لوله کشی آب شهر که توسط دو شیر که یکی به شیر شناور و دیگری به طور مستقیم به مخزن وصل می شود (تا در زمان پر کردن اولیه از آن استفاده شود)
-لوله کشی رفت انبساط که این لوله از لوله رفت منبع شروع شده و تا محل نصب مخزن ادامه می یابد و از بالای مخزن وارد آن می شود.
-لوله کشی برگشت انبساط این لوله از پایین منبع انبساط منشعب شده و به سمت موتور خانه هدایت می شود و به لوله برگشت دیگ متصل می شود.
-لوله کشی سر زیر :این لوله بر روی مخزن باید طوری نصب شود که از سطح آب داخل مخرن بالاتر و از لوله ورود آب شهر پایین تر قرار گیرد و تا داخل موتور خانه ادامه یابد.
-لوله کشی هواکش :این نوع از مخزن ها باید دارای لوله هوا کش باشند تا هوای درون مخزن را به هوای خارج مرتبط سازند .
بدست می آیدV=H/حجم منبع انبساط به طور تجربی از فرمول 500
است.Kcal/hr همان ظرفیت حرارتی دیگ بر حسب H کهمخزن انبساط بسته :
هرگاه در سیستم حرارت مرکزی محل مناسبی برای نصب مخزن انبساط باز وجود نداشته باشد و در یا درجه حرارت کار سیستم بالا باشد از منبه انبساط بسته استفاده می شود . این مخزن ها به دو صورت ساده و دیافراگی ساخته می شوند که از نوع دیافراگی در تاسیسات خانگی بیشتر و از نوع ساده بیشتر در تاسیسات حرارتی بزرگ با فشار و دمای کار بالا استفاده می شود.
این مخزن ها از یک سیلندر فلزی که یک دیافراگم لاستیکی آن را به دو بخش تقسیم می کندتشکیل شده .در زیر دیافراگم گاز ازت با فشار معینی توسط کارخانه سازنده شارژ شده است در قسمت بالا بوشنی جهت اتصال مخزن به سیستم گرم کننده جوش داده می شود فشار گاز ازت داخل این مخزن را بوسیله یک مانومتر می توان اندازه گیری و تنظیم کرد .
-مخزن انبساط بسته ساده از یک استوانه فلزی تشکیل شده که در قسمت پایین آن آب و در قسمت بالا بر روی سطح آب گاز ازت و یا هوای متراکم برای رساندن فشار مخزن به فشار کار سیستم تزریق می گردد.بر روی هر مخزن انبساط بسته متعلقات زیر نصب می گردد 1)شیشه آب نما 2)فشار سنج 3)شیر تخلیه آب مخزن 4)شیر تزریق ازت یا هوا


کنترل کننده ها :

به طور کلی کنترل کننده ها وسایلی هستند :
1)درجه حرارت هوای ساختمان و آب موجود در شبکه حرارت مرکزی و شبکه آب گرم مرکزی کنترل کرده و ثابت نگه می دارد.
2)سطح مایعات را در مخازن مختلف کنترل و ثابت نگه می دارد.
3)فشار را در شبکه آب گرم و آب سرد کنترل و ثابت نگه می دارد.

کنترل کننده های دما (ترموستات):
ترموستات ها وسایلی هستند که درجه حرارت هوای ساختمان و یا آب شبکه حرارت مرکزی یا ابگرم را کنترل و تنظیم می کند.هر ترموستات دارای قطعه ای حساس به دما است که در اثر تغییر درجه حرارت عکس العمل نشان داده و باعث قطع یا وصل یک مدار می گردد.در اصطلاح یه این قطعه حساس سنسور گویند .
برخی از ترموستاتهای سیستم حرارت مرکزی عبارتند از :
ترموستات های اتاقی -ترموستات دیگ (آکوستات)- ترموستات سطحی (آکوستات جداری) و ترموستات هوایی


کنترل کننده های فشار:
کنترل کننده های فشار دستگاه های هستند که می توان به کمک آنها فشار سیال را در یک دستگاه و یا قسمت های مختلف یک سیستم تنظیم یا کنترل نمود .
تعدادی از کنترل کننده های فشار مورد استفاده در تأسیسات عبارتند از :کلید کنترل فشار گاز –کلید کنترل فشار هوا –کلید کنترل فشار(high & low pre.)


کنترل کننده های سطح:
کنترل کننده های سطح وسایلی هستند که سطح مایع را در یک مخزن کنترل کرده در یک حد معین نگه می دارند .شیر شناور داخل مخزن آب در ارتفاع و مخازن انبساط باز ،فلش تانک ها و تشتک کولر های آبی از نوع کنترل کننده های مکانیکی است و فقط نمی گذارد سطح آب از حد تعیین شده بالاتر رود .
معروفترین و پر کاربردترین کنترل کننده سطح کلید شناور است که برای کنترل سطح مایع داخل یک مخزن استفاده می شود. (Float switch)


سیستم تهویه مطبوع:

یکی از بخشهای عمده در صنعت تأسیسات ،تهویه مطبوع می باشد.تهویه مطبوع عبارتست از فراهم آوردن شرایط آسایش و زندگی انسان .از آنجائیکه بخش عمده زندگی بشر امروزی در ساختمانها می گذرد،ایجاد شرایط مطلوب زیست محیطی مناسب در ساختمان ،خواه محل کار باشد یا منزل و... واجد اهمیت بسیاری است.اهم وظایف یک سیستم تهویه مطبوع عبارتند از کنترل دما ،رطوبت و سرعت وزش هوا،زدودن گرد و غبار ،تعفن و سایر آلودگی های هوا و در صورت لزوم از بین بردن میکروبها و باکتری های معلق در هوا.
گرمایش و سرمایش هوا متناسب با فصل ،عمده ترین وظیفه یک سیستم تهویه مطبوع می باشد.انواع سیستم های تهویه مطبوع عبارتند از :
1-سیستم انبساط مستقیم
2-سیستم تمام آب
3-سیستم تمام هوا
4-سیستم هوا-آب
5-سیستم پمپ حرارتی
کوچکترین دستگاه تهویه مطبوعی که امروزه در ایران بطور وسیعی از آن استفاده می شود،کولر گازی است که با عرضه مدلهای جدید این دستگاهها توسط چند کارخانه داخلی وخارجی انتظار می رود کاربرد آن بیش از پیش گسترش یابد.
عیب?- کولر روشن نمی شود.
علت ?- پریز برق ندارد،دوشاخه یا سیم رابط کولر معیوب است.
رفع عیب?- با بر رسی برق پریز و اطمینان از سالم بودن آن ،بدنه کولر را با احتیاط جدا نموده و پس از آن که دو شاخه را وارد پریز نمودید،بتوسط ولتمتر مقدار برق را در ترمینال اصلی مورد اندازه گیری قرار دهید.اگر در ترمینال اصلی ولتاژ وجود نداشت ابتدا دو شاخه و سپس سیم رابط را تعویض نمایید البته در صورتی که در بر رسی دو شاخه ،عیب خاصی مشاهده نشده باشد.
عیب2- کولر روشن نمی شود.
علت2- کلید اصلی خراب است.
رفع عیب2- در بعضی از کولر ها کلید قدرت وجود دارد که در واقع فاز اصلی مدار از این کلید عبور نموده. در صورت معیوب بودن کلید قدرت، به سبب عدم وجود فاز در مدار ،عیب?- مشاهده می شود .کلید قدرت را می توان پس از خارج نمودن دو شاخه از پریز مورد آزمایش قرار داد بهتر است یکی از سر سیم ها را جدا کنید. اهم متر را بر روی رنج ?*R قرار داده و رابط ها را به پایه های کلید متصل سازید .اگر کلید سالم باشد با قرار دادن آن بر روی حالت ON،عقربه منحرف شده و عدد صفر را نشان می دهد.در همین زمان با حرکت کلید بر روی حالت OFFعقربه به سمت بی نهایت باز می گردد. در غیر این صورت کلید معیوب است و می بایست آن را تعویض نمایید.
عیب3- کولر روشن نمی شود.
علت3- سیم های رابط قطع شده اند.
رفع عیب3- اگر در سیم بندی مدار اصلی ،فاز یا نول قطع شده باشد،عیب? بوجود می آید بنابراین لازم است صحت اتصالات تا محل انشعاب بین ترموستات و کلید موتور فن بررسی شود.
عیب4- موتور فن روشن می شود اما کمپرسور براه نمی افتد.
علت4- فاز یا نول اصلی کمپرسور قطع است.
رفع عیب4- سیم های رابط را مورد بر رسی قرار دهید.در صورت مشاهده سیمی که از محل اتصال خود خارج شده ،نسبت به اتصال مجدد آن اقدام نمایید.
عیب5- موتور فن روشن می شود اما کمپرسور براه نمی افتد.
علت5- ترموستات خراب است.
رفع عیب5- دو شاخه کولر را از پریز خارج نموده و پس از جدا نمودن سیم های رابط ترموستات رابط های اهم متر را به آن متصل نمایید.با حرکت ترموستات (ولوم ترموستات)در جهت عقربه های ساعت ، عقربه اهم متر منحرف شده ودر حدود عدد صفر می ایستد و با قطع ترموستات (حرکت ولوم در جهت خلاف عقربه ساعت) عقربه به سمت بی نهایت باز می گردد. اگر به هنگام تست کلید ،موارد مذکور مشاهده نشد کلید ترموستات معیوب است. ترموستات را تعویض نمایید.حتما" هنگام خرید ترموستات جدید،توجه داشته باشید که ترموستات مختص کولر گازی را خریداری نمایید.
عیب6- موتورفن روشن می شود اما کمپرسور براه نمی افتد.
علت6- اورلود،دائما"در حالت قطع است.
رفع عیب6- کنتاکت های اورلود در حلت عادی به یکدیگر متصل هستند که این اتصال بوسیله اهم متر دیده می شود در غیر این صورت اورلود با شماره کد مشابه خود تعویض می شود.لازم است ذکر شود در اکثر کولر های گازی اورلود درون پوسته آهنی کمپرسور تعبیه شده که در این صورت رفع عیب قدری مشکل می شود.
عیب7- موتورفن روشن می شود اما کمپرسور براه نمی افتد.
علت7- کمپرسور معیوب است
رفع عیب7- بهتر است کمپرسور را در حالی که متصل به برق است مورد آزمایش قرار دهید.کولر را روشن نموده و موتور فن را به حرکت اندازید. ترموستات را نیز در حالت روشن قرار داده و اگر از قبل سر سیم های موتور را شناسایی نموده اید،ابتدا ولتاژ دو سر اصلی و مشترک و کمکی را مورد اندازه گیری قرار دهید واگر به هر دو سیم پیچ ولتاژ به اندازه کافی می رسد اما حرکت نمی کند باید کمپرسور را تعمیر یا تعویض نمایید.


برچسب‌ها: سیستم، تهویه، مطبوع، ساختمان

چاپ این مطلب: کلیک کنید

گزارش کارآموزی بررسی سیستم KTDSS (مرکز تلفن شهید منتظری)
جمعه 8 بهمن 1395 ساعت 13:21 | نوشته ‌شده به دست | ( 0 نظر )
گزارش کارآموزی بررسی سیستم KTDSS (مرکز تلفن شهید منتظری)در 55 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی الکترونیک و مخابرات
بازدید ها 2
فرمت فایل doc
حجم فایل 8035 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 55
گزارش کارآموزی بررسی سیستم KTDSS (مرکز تلفن شهید منتظری)

فروشنده فایل

کد کاربری 6017
کاربر

گزارش کارآموزی بررسی سیستم KTDSS (مرکز تلفن شهید منتظری)در 55 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب
عنوان................................................................................................................... صفحه
فصل اول: مقدمه
فصل دوم
بخش اول: کلیات سیستم KTDSS.............................................................................
1-1) کاربردهای سیستم ............................................................................................. 5
1-2) تکنولوژی ساخت................................................................................................. 7
1-3) ظرفیت سیستم..................................................................................................... 7
1-4) پیکره بندی سیستم.............................................................................................. 9
1-5) امکانات سیستم................................................................................................. 12
بخش دوم: ساختار سخت افزار.....................................................................................
2- ساختار سخت افزار............................................................................................... 16
2-1) واحد کنترل اصلی (Control Unit)......................................................................... 24
فصل سوم
بخش سوم: کارایی سیستم KTDSS.................................................................................
3- کارایی سیستم........................................................................................................ 36
3-1) قابلیت تحمل خرابی (Fault Tolerant)................................................................. 36
3-2) قابلیت گسترش سیستم..................................................................................... 39
3-3) ترافیک سیستم................................................................................................... 40
3-4) امنیت شارژینگ................................................................................................ 42
3-5) سرویسهای مربوط به مشترکین سیستم......................................................... 43
بخش چهارم: مشخصات الکتریکی و مخابراتی سیستم KTDSS................................
4- مشخصات الکتریکی و مخابراتی سیستم KTDSS................................................ 46
4-1) مشخصات سیستمی......................................................................................... 46
4-2) مشخصات الکتریکی.......................................................................................... 47
فهرست اشکال
عنوان......................................................................................................................... صفحه
فصل دوم: بخش اول
شکل (1-1) کاربردهای سیستم KTDSS.......................................................................... 6
شکل (1-2) ارتباط مشترکین و شبکه با KTDSS.......................................................... 10
بخش دوم
شکل (2-1-الف) شمای ساختار سخت افزار................................................................. 21
شکل (2-1-ب) شمای ساختار سخت افزار KTDSS4................................................... 23
شکل (2-2-الف) شمای کلی واحد کنترل اصلی (CV) در KTDSS2.............................. 24
شکل (2-3-الف) شلف CU و نحوه قرارگیری کارتها در آن (نوع 1 ) KTDSS3.......... 27
شکل (2-3-ب) شلف CU و نحوه قرارگیری کارتها در آن در سیتسم KTDSS4......... 28
شکل (2-6) نحوه توزیع شریانهای کارت MSW در دو ساختار Large , Small............. 34
فصل سوم : بخش سوم
شکل (3-2) امکان گسترش سیستم بر اساس سیگنالینگ SS7 و استفاده از شبکه محلی بین سیستم 40
فهرست جداول
عنوان......................................................................................................................... صفحه
فصل دوم: بخش اول
جدول (1-1) ظرفیت سیستم KTDSS ....................................................................................9
مقدمه:
شرکت کارا تلفن به دنبال هدف تولید مراکز تلفن در رنجهای مختلف پس از تکمیل ظرفیتهای خود در رنج مراکز تلفن سانترال، اکنون سیستم تمام دیجیتال خود را که از 256 پورت تا 16000 پورت قابل گسترش است، به صنعت مخابرات و ارتباطات تقدیم می‌کند.
هدف از ساخت چنین سیستمی، کارایی بالا در سطح استانداردهای جهانی در عین پائین بودن قیمت و سادگی نصب و نگهداری و مدیریت سیستم در شبکه مخابراتی است. این سیستم می‌تواند بصورت RX (Rural exchange)، PABX ، LX ( Local exchange)، LTX ( Local /Transit exchange )، TX ( Transitexchange) مورد استفاده قرار گیرد و در نتیجه قابلیت انعطاف کاملی به جهت برخورداری از سیستم کنترل SPC دارد.
این مدرک به منظور آشنائی هرچه بیشتر پرسنل مدیریت و نگهداری سیستم سوئیچ KTDSS تهیه گردیده است و هدف از آن ارائه اطلاعات کلی دراین زمینه می‌باشد که از بخش‌های زیر تشکیل یافته است:
1ـ کلیات سیستم KTDSS
در این بخش ابتدا به توضیح کاربردهای سیستم پرداخته و سپس ظرفیت سیستم را مورد بررسی قرار می‌دهیم و در انتها نحوة پیکره‌بندی سیستم و امکانات نرم‌افزاری و سخت افزاری آن را بطور اجمال تشریح می‌کنیم.
1ـ1) کاربردهای سیستم
به دلیل ساختار کاملاً مدولار و بلوکی سیستم سوئیچ و باتوجه به وجود سخت افزار‌ها و رابطهای استاندارد در آن و تنوع انواع خطوط مشترک و ترانک در سیستم و همچنین قابلیت گسترش آن، هر سوئیچ موردتقاضا از کم ظرفیت گرفته تا میان ظرفیت از نوع PABX، Local و یاترانزیت بااضافه کردن بلوک‌های سخت‌افزاری و مدول های نرم افزاری توسط سیستم KTDSS قابل ارائه خواهد بود. همانطور که در شکل (1ـ1) مشاهده می‌کنید این سیستم می‌توان بصورت RX ( سیستم سوئیچ روستائی) ، PABX (سیستم سوئیچ اداری)، LX ( سیستم سوئیچ شهری)، LTX ( سیستم سوئیچ شهری و ترانزیت)، TX (سیستم سوئیچ ترانزیت) مورد استفاده قرار می‌گیرد.
1ـ2) تکنولوژی ساخت
طراحی سیستم KTDSS بصورت کاملاً دیجیتال بوده و کدینگ صوت از نوع PCM و نوع مالتی پلکسینگ آن بصورت زمانی ـ مکانی است. در این سیستم از خطوط سرعت بالای 2 mbps برای انتقال 32 کانال صوتی و سیگنالینگ استفاده می‌شود.
نوع کنترل در سیستم از نوع ( Stored Program control) SPC بوده و عمل سوئیچینگ و مالتی پلکس بصورت محلی و مرکزی انجام می‌گیرد. سخت‌افزار سیستم بصورت توزیع شده بوده و عمل پردازش مکالمه بصورت متمرکز انجام می‌شود. در این سیستم سعی شده است تا از آی سی های متداول و با کیفیت بالا از جمله آی سی های کنترلی شرکت اینتل و یا رابطهای خطوط، تولیدی شرکت مایتل استفاده گردد. منابع تغذیه از نوع سوئیچینگ مورد استفاده قرار گرفته و کلیه حفاظتهای لازم در آن لحاظ شده است . کنترل مرکزی توسط یک پردازنده 486 DX4 و یا پنتیوم 233 mhz انجام می گیرد و به منظور حفاظت بیشتر این کنترل Dual شده است . زبانهای بکار رفته شده در سیستم عبارتند از c.c++.visual c++.delphi .
1-3) ظرفیت سیستم
1-3-1) ظرفیت سیستم K T DSS2
این سیستم در دو ساختار Large..small قابل تنظیم است که ظرفیت ترافیکی مکالمات مشترکین در ساختار Large .0.2 ارلانگ و در ساختار small.0.37 ارلانگ در نظر گرفته شده است . لازم به ذکر است که در سیستم 256 شماره ظرفیت ترافیکی 100% است . ظرفیت ماکزیمم سیستم در ساختار Large، 7936 پورت و در ساختار small ، 3840 پورت می باشد. تعداد ماکسیمم ترانکهای دیجیتال 30 لینک معادل 900 پورت می باشد که اضافه شدن هر لینک دیجیتال باعث حذف شدن 64 پورت مشترکین در ساختار small و 128 پورت در ساختار Large می شود ، لازم به ذکر است که تا ظرفیت 2048 مشترک در ساختار smallو 4096 مشترک در ساختار large، اضافه شدن لینک دیجیتال از ظرفیت سیستم نمی کاهد ، به عبارت دیگر اگر سیستم دارای 900 ترانک دیجیتال باشد می تواند در ساختار small 2048 و در ساختار Large 4096 مشترک نیز داشته باشد که در این صورت کم کردن هر 30 ترانک دیجیتال باعث افزایش 64 مشترک در ساختار small و 128 مشترک در ساختار large می شود.
تعداد ماکزیمم ترمینالهای قابل اتصال به سیستم به منظور انجام وظائف مدیریت و اپراتوری و شارژینگ و نکهداری برابر 16 عدد می باشد که از طریق شبکه Lan و رابط 10Base –T و یا کابل سریال RS232 به سیستم متصل می شوند.
1-3-2) ظرفیت سیستم K T D SS4
در این سیستم نیز همانند سیستم KTDSS2 می توان آن را در دو ساختار Large وsmall تنظیم نمود و همچون KTDSS2 ظرفیت ترافیکی مشترکین دارای ارلانگ 2/. در ساختار Large و ارلانگ 37/0 در ساختار Small می باشد. ظرفیت ماکسیمم سیستم در ساختار Large 16128 پورت و در ساختار small 7936 پورت می باشد. تعداد ماکسیمم ترانکهای دیجیتال 60 لینک معادل 1800 پورت بوده که اضافه شدن هر لینک دیجیتال باعث حذف 64 پورت مشترکین در ساختار smallو 128 پورت در ساختار Large می شود، لازم به ذکر است تا ظرفیت 4096 مشترک در ساختار small و 8448 مشترک در ساختار Large اضافه شدن لینک دیجیتال از ظرفیت سیستم نمی کاهد به عبارت دیگر اگر سیستم دارای 1800 ترانک دیجیتال باشد می تواند در ساختار small 4096 ودر ساختار large 8448 مشترک نیز داشته باشد که در این صورت کم کردن هر 30 ترانک دیجیتال باعث افزایش 64 مشترک در ساختار small و 128 مشترک در ساختار large می شود. به عنوان مثال برای یک مرکز 10k (با 10240 مشترک ) می توان 1380 ترانک دیجیتال در نظر گرفت.
2) ساختار سخت افزار
همانطور که در بند (1-4-1) اشاره شد سیستم KTDSS2 از چهار بخش :
1-واحد مشترکین و ترانکهای آنالوگ (SU)
2- واحد کنترل و ترانکهای دیجیتال (CU)
3- واحد سیگنالینگ شماره (SS7U) 7
4- واحد مدیریت و نگهداری سیستم (OMC)
وسیستم KTDSS4 از شش بخش زیر:
1- واحد مشترکین و ترانکهای آنالوگ (SU)
2- واحد کنترل (CU)
3- واحد ترانکهای دیجیتال (DTU)
4- واحد مشترکین دیجیتال (DLU)
5- واحد سیگنالینگ شماره(SS7U)7
6- واحد مدیریت و نگهداری سیستم (OMC)
تشکیل شده است . که در ادامه به تشریح این دو ساختار خواهیم پرداخت .
شکل (2ـ1ـالف) ساختار سخت افزار سیستم KTDSS2 را نشان می دهد.
سیستم بسته به ظرفیت آن از 1 تا 63 واحد SU تشکیل شده است و در هر ظرفیتی فقط یک واحد CU دارد. البته لازم به توضیح است که اگر سیستم فقط بعنوان TX (ترانزیت ) استفاده شود نیازی به واحد SU نیست. هر واحد SU شامل 256 پورت شامل 256پورت آنالوگ (مشترک یا ترانک آنالوگ) و 60 ترانک دیجیتال و یا 8 مشترک دیجیتال می باشد . (در صورت وجود مشترک دیجیتال ترانک دیجیتال در این واحد نمی‌تواند وجود داشته می‌باشد . کارتهای AU می تواند شامل هریک از کارتهای مشترکین آنالوگ ،‌مشترکین عمومی (Coinbox) ، Pairgain (به منظور استفاده بهینه از شبکه انتقال جهت پشتیبانی 4 مشترک بر روی یک زوج سیم ) ترانکهای CO ، ترانکهای E&M و ترانکهای DID.،DOD و ترانکهای RD باشد . کارت SCCU در هر واحد ٍْ کنترل کننده پورتهای موجود در واحد SU و متصدی اعمال سوئیچ محلی و ارتباط با واحد SU کنترل اصلی می باشد . کارت MFTU شامل ادوات ارسال و دریافت DTMF و مولد تن های مختلف مورد نیاز SU می باشد . کارت DSLTU پشتیبانی کننده مشترکین دیجیتال بوده و کارت RSUC به منظور قراگیری
قرارگیری SU در راه دور مورد استفاده قرار می گیرد و در انتها هر سه لینک ترانک دیجیتال توسط کارت DTTU پشتیبانی می گردد.
همانطور که در شکل (2-1-الف)‌مشاهده می کنید ارتباط صوتی واحدهای SU با واحد CU توسط شریانها SHW و ارتباط سیگنالینگ آنها توسط لینک HDLC برقرار می شود . هر 32 کانال صوتی بر روی یک شریان SHW مالتی پلکس شده است که با توجه به نرخ نمونه برداری 8KHZ برای هر کانال ، هرشریان دارای نرخ انتقال 2Mbps می باشد .
بسته به مد سیستم در حالت Small، هر SU با 4 شریان SHW (128 کانال ) و در حالت Large با 2 شریان SHW ( 64 کانال ) با CU در ارتباط خواهد بود . نرخ انتقال داده در لینک HDLC ، 256Kb/s می باشد ، همچنین واحدهای SU کلاک مورد نیاز خود را از واحد CU دریافت می کنند. در صورتیکه SU بصورت Remote مورد استفاده قرار گیرد (RSU) ارتباط صوتی و سیگنالینگ آن با CU از طریق خطوط دیجیتال E1 با سیگنالینگ CCS که توسط کارتهای RSCU تعبیه می‌شود. برقرار می‌گردد. تعداد خطوط E1 در این رابطه به دلخواه می تواند یک یا دو لینک باشد .
در واحد CU کارت MCPU متصدی انجام اعمال مربوط به پردازش مکالمه به پردازش مکالمه ، مدیریت ،‌تعمیر و نگهداری و پارژینگ می باشد که با استفاده از 3 لینک HDLC با واحدهخای SU و کارتهای هوشمند داخل CU DSLTU,VMU,DTTU) ) ارتباط سیگناینگ برقرار می کند. کارتMSW مولد کلاک سیستم وتن های مورد نیاز سیگنالینگ R1 و شامل یک شبکه سوئیچ TST با ظرفیت 2048×2040 می باشد . وجود 10 عدد کارت DTTU تضمین کننده پشتیبانی 43 لینک ترانک دیجیتال می باشد (هرکارت 3 لینک). کارت DSLTU که شامل 8 مشترک دیجیتال است می تواند جایگزین کارتهای DTTU گردد.
کارت ANCU در جهت تولید 16 پیغام مختلف در مصارف گوناگون سیستم تعبیه شده است و کارت VMUامکان ذخیره و بازیابی همزمان 12 پیغام را فراهم می آورد . در صورت وجود واحدهای SU راه دور کنترل کننده آن که کارت RSUC است در واحد CU تعبیه می شود.
واحد SS7U پشتیبانی کننده 10 لینک SS7 می باشد که لایه نرم افزاری MPT2 در کارتهای SS7I و لایه های MTP3 و ISUP در کارت SS7P برنامه ریزی شده است . ارتباط سیگنالینگ واحد SS7U با CU از طریق شبکه LAN و رابط 10 Base-T انجام گرفته و ارتباط صوتی آن از طریق شریانهای SHW می باشد.
جهت ارتباط واحد CU با واحد OMC دو راه وجود دارد :
راه اول از طریق کارت LOINT است که پشتیبانی کننده 8 لینک RS232 می باشد و دیگری از طریق رابط شبکه Ethemet ای است که بر روی کارت MCPU در نظر گرفته شده است.
واحد OMC از ترمینالهای مختلف مدیریت ، شارژینگ ، اپراتور ، تعمیر و نگهداری .‌نمایش وضعیت پورتها و نمایش ترافیک ، همچنین پرینتر ، HUB و دستگاه نمایش خرابی (Alarm Panel) تشکیل شده است تمامی نرم افزارهای مربوط به OMC می تواند بر روی یک ترمینال نیز اجرا گردد.
به طور خلاصه ارتباط واحد CU با واحدهای SU از طریق شریانهای SHW و لینک HDLC , و ارتباط آن با واحد SS7U از طریق شریانهای SHW و شبکه Ethernet (با پروتکل IPX/SPX ) و ارتباط با OMC نیز از دو طریق RS232 و شبکه برقرار می شود.
سیستم KTDSS4 نیز بسته به ظرفیت آن از 1 تا 127 واحد SU تشکیل شده است و در هر ظرفیتی یک واحد CU دارد. واحد SU این سیستم کاملاً شبیه به واحد SU سیستم KTDSS2 می باشد و مد Small و Large نیز در این سیستم دارای مشخصاتی همچون KTDSS2 می باشد .
واحد DTU متصدی پشتیبانی 20 عدد کارت DTTU می باشد که هر کارت DTTU سه لینک ترانک دیجیتال را کنترل می کند . در نتیجه این سیستم می تواند تا 60 لینک ترانک دیجیتال را پشتیبانی نماید .
کارتهای VMU و RSUC می توانند جایگزین هریک از کارتهای DTTU گردند .
واحد DTU توسط دو لینک HDLC .256kb/s با واحد CU و کارت DCPU در ارتباط می باشد .
مسیر صوتی این واحد توسط 60 شریان 2Mbpsباواحد CU و کارت DMSW در ارتباط می باشد .
الف) بخش سوئیچ (TDM Switch)
این بخش شامل بلوکهای تبدیل سریال به موازی و بالعکس و بلوک سوئیچ می‌باشد که از 2 چیپ تبدیل سریال به موازی به نام PAC و 3 چیپ سوئیچ به نام SMX (از محصولات شرکت مایتل) تشکیل شده است. که این مجموعه یک شبکة سوئیچ 2048×2048 را تشکیل می‌دهد که شامل 64 شریال 2 Mbp/s ورودی و 64 شریان 2 Mbp/s خروجی است.
ب) بخش مولد کلاک سیستم
این بخش شامل یک PLL ( Phase Locked Loop) است که می‌تواند در هر دو مد Master و Slave قرار گیرد از یک کریستال اسیلاتور 20 MHZ با دقت 1.5 ppm به عنوان کلاک ورودی به PLL استفاده شده است که کلاکهای لازم در سیستم را تولید می‌کند. این کلاکها عبارتند از Foi- (سنکرونیزاسیون فریم) C2i وC4i (کلاک‌ های 2M و 4M)، لازم بذکر است که در صورتیکه سیستم بصورت Slave عمل کند، کلاکهای سیستم با کلاک Clock. ref که از کارتهای ترانک دیجیتال (DTTU) استخراج شده است Lock می‌گردند.
ج) بخش مولد تن (Tone generation)
در این بخش توسط یک مدار لاجیکی تن‌های مربوط به سیگنالینگ R1 و همچنین تن مربوط به dial tone از داخل یک EPROM استخراج شده و بر روی کانالهای یک شریان 2M قرار می‌گیرد این شریان وارد بخش سوئیچ شده تا توسط دستوری که از طرف MCPU داده می‌شود به هر کانال دیگری متصل گردد.
د)مدار کنترل دوگانگی (Duality Control)
کلیة سیگنالهای خروجی از برد MSW توسط بافرهای سه حالته که کنترل آن توسط MCPU انجام می‌پذیرد، بافر می‌گرند تا بدینوسیله امکان Dualityاین برد با تکنیک Hot standby فراهم گردد.
نحوة توزیع لینکهای مربوط به MSW، در دو ساختار Large و Small در شکل(2-6) نشان داده شده است.
همانطور که ملاحظه می‌کنید در ساختار Small هر SU دارای 4 شریان می‌باشد که از ابتدا تخصیص می‌یابد و هر DTTU دارای 3 شریان می‌باشد که از انتها تخصیص می‌یابد و تعداد واحدهای SU و کارتهای DTTU بسته به ظرفیت سیستم محدود می‌باشد. در ساختار Large هر SUدارای 2 شریان است.

گزارش کارآموزی بررسی سیستم KTDSS (مرکز تلفن شهید منتظری)در 55 صفحه ورد قابل ویرایشفهرست

مطالب عنوان................................................................................................................... صفحه

فصل اول: مقدمه

فصل دوم
بخش اول: کلیات سیستم KTDSS.............................................................................
1-1) کاربردهای سیستم ............................................................................................. 5
1-2) تکنولوژی ساخت................................................................................................. 7
1-3) ظرفیت سیستم..................................................................................................... 7
1-4) پیکره بندی سیستم.............................................................................................. 9
1-5) امکانات سیستم................................................................................................. 12بخش دوم: ساختار سخت افزار.....................................................................................
2- ساختار سخت افزار............................................................................................... 16
2-1) واحد کنترل اصلی (Control Unit)......................................................................... 24فصل سوم
بخش سوم: کارایی سیستم KTDSS.................................................................................
3- کارایی سیستم........................................................................................................ 36
3-1) قابلیت تحمل خرابی (Fault Tolerant)................................................................. 36
3-2) قابلیت گسترش سیستم..................................................................................... 39
3-3) ترافیک سیستم................................................................................................... 40
3-4) امنیت شارژینگ................................................................................................ 42
3-5) سرویسهای مربوط به مشترکین سیستم......................................................... 43
بخش چهارم: مشخصات الکتریکی و مخابراتی سیستم KTDSS................................
4- مشخصات الکتریکی و مخابراتی سیستم KTDSS................................................ 46
4-1) مشخصات سیستمی......................................................................................... 46
4-2) مشخصات الکتریکی.......................................................................................... 47


فهرست اشکال
عنوان......................................................................................................................... صفحه
فصل دوم: بخش اول
شکل (1-1) کاربردهای سیستم KTDSS.......................................................................... 6
شکل (1-2) ارتباط مشترکین و شبکه با KTDSS.......................................................... 10
بخش دوم
شکل (2-1-الف) شمای ساختار سخت افزار................................................................. 21
شکل (2-1-ب) شمای ساختار سخت افزار KTDSS4................................................... 23
شکل (2-2-الف) شمای کلی واحد کنترل اصلی (CV) در KTDSS2.............................. 24
شکل (2-3-الف) شلف CU و نحوه قرارگیری کارتها در آن (نوع 1 ) KTDSS3.......... 27
شکل (2-3-ب) شلف CU و نحوه قرارگیری کارتها در آن در سیتسم KTDSS4......... 28
شکل (2-6) نحوه توزیع شریانهای کارت MSW در دو ساختار Large , Small............. 34
فصل سوم : بخش سوم
شکل (3-2) امکان گسترش سیستم بر اساس سیگنالینگ SS7 و استفاده از شبکه محلی بین سیستم 40

فهرست جداول
عنوان......................................................................................................................... صفحه
فصل دوم: بخش اول
جدول (1-1) ظرفیت سیستم KTDSS ....................................................................................9


مقدمه:
شرکت کارا تلفن به دنبال هدف تولید مراکز تلفن در رنجهای مختلف پس از تکمیل ظرفیتهای خود در رنج مراکز تلفن سانترال، اکنون سیستم تمام دیجیتال خود را که از 256 پورت تا 16000 پورت قابل گسترش است، به صنعت مخابرات و ارتباطات تقدیم می‌کند.
هدف از ساخت چنین سیستمی، کارایی بالا در سطح استانداردهای جهانی در عین پائین بودن قیمت و سادگی نصب و نگهداری و مدیریت سیستم در شبکه مخابراتی است. این سیستم می‌تواند بصورت RX (Rural exchange)، PABX ، LX ( Local exchange)، LTX ( Local /Transit exchange )، TX ( Transitexchange) مورد استفاده قرار گیرد و در نتیجه قابلیت انعطاف کاملی به جهت برخورداری از سیستم کنترل SPC دارد.
این مدرک به منظور آشنائی هرچه بیشتر پرسنل مدیریت و نگهداری سیستم سوئیچ KTDSS تهیه گردیده است و هدف از آن ارائه اطلاعات کلی دراین زمینه می‌باشد که از بخش‌های زیر تشکیل یافته است:


1ـ کلیات سیستم KTDSS
در این بخش ابتدا به توضیح کاربردهای سیستم پرداخته و سپس ظرفیت سیستم را مورد بررسی قرار می‌دهیم و در انتها نحوة پیکره‌بندی سیستم و امکانات نرم‌افزاری و سخت افزاری آن را بطور اجمال تشریح می‌کنیم.
1ـ1) کاربردهای سیستم
به دلیل ساختار کاملاً مدولار و بلوکی سیستم سوئیچ و باتوجه به وجود سخت افزار‌ها و رابطهای استاندارد در آن و تنوع انواع خطوط مشترک و ترانک در سیستم و همچنین قابلیت گسترش آن، هر سوئیچ موردتقاضا از کم ظرفیت گرفته تا میان ظرفیت از نوع PABX، Local و یاترانزیت بااضافه کردن بلوک‌های سخت‌افزاری و مدول های نرم افزاری توسط سیستم KTDSS قابل ارائه خواهد بود. همانطور که در شکل (1ـ1) مشاهده می‌کنید این سیستم می‌توان بصورت RX ( سیستم سوئیچ روستائی) ، PABX (سیستم سوئیچ اداری)، LX ( سیستم سوئیچ شهری)، LTX ( سیستم سوئیچ شهری و ترانزیت)، TX (سیستم سوئیچ ترانزیت) مورد استفاده قرار می‌گیرد.


1ـ2) تکنولوژی ساخت
طراحی سیستم KTDSS بصورت کاملاً دیجیتال بوده و کدینگ صوت از نوع PCM و نوع مالتی پلکسینگ آن بصورت زمانی ـ مکانی است. در این سیستم از خطوط سرعت بالای 2 mbps برای انتقال 32 کانال صوتی و سیگنالینگ استفاده می‌شود.
نوع کنترل در سیستم از نوع ( Stored Program control) SPC بوده و عمل سوئیچینگ و مالتی پلکس بصورت محلی و مرکزی انجام می‌گیرد. سخت‌افزار سیستم بصورت توزیع شده بوده و عمل پردازش مکالمه بصورت متمرکز انجام می‌شود. در این سیستم سعی شده است تا از آی سی های متداول و با کیفیت بالا از جمله آی سی های کنترلی شرکت اینتل و یا رابطهای خطوط، تولیدی شرکت مایتل استفاده گردد. منابع تغذیه از نوع سوئیچینگ مورد استفاده قرار گرفته و کلیه حفاظتهای لازم در آن لحاظ شده است . کنترل مرکزی توسط یک پردازنده 486 DX4 و یا پنتیوم 233 mhz انجام می گیرد و به منظور حفاظت بیشتر این کنترل Dual شده است . زبانهای بکار رفته شده در سیستم عبارتند از c.c++.visual c++.delphi .
1-3) ظرفیت سیستم
1-3-1) ظرفیت سیستم K T DSS2
این سیستم در دو ساختار Large..small قابل تنظیم است که ظرفیت ترافیکی مکالمات مشترکین در ساختار Large .0.2 ارلانگ و در ساختار small.0.37 ارلانگ در نظر گرفته شده است . لازم به ذکر است که در سیستم 256 شماره ظرفیت ترافیکی 100% است . ظرفیت ماکزیمم سیستم در ساختار Large، 7936 پورت و در ساختار small ، 3840 پورت می باشد. تعداد ماکسیمم ترانکهای دیجیتال 30 لینک معادل 900 پورت می باشد که اضافه شدن هر لینک دیجیتال باعث حذف شدن 64 پورت مشترکین در ساختار small و 128 پورت در ساختار Large می شود ، لازم به ذکر است که تا ظرفیت 2048 مشترک در ساختار smallو 4096 مشترک در ساختار large، اضافه شدن لینک دیجیتال از ظرفیت سیستم نمی کاهد ، به عبارت دیگر اگر سیستم دارای 900 ترانک دیجیتال باشد می تواند در ساختار small 2048 و در ساختار Large 4096 مشترک نیز داشته باشد که در این صورت کم کردن هر 30 ترانک دیجیتال باعث افزایش 64 مشترک در ساختار small و 128 مشترک در ساختار large می شود.
تعداد ماکزیمم ترمینالهای قابل اتصال به سیستم به منظور انجام وظائف مدیریت و اپراتوری و شارژینگ و نکهداری برابر 16 عدد می باشد که از طریق شبکه Lan و رابط 10Base –T و یا کابل سریال RS232 به سیستم متصل می شوند.
1-3-2) ظرفیت سیستم K T D SS4
در این سیستم نیز همانند سیستم KTDSS2 می توان آن را در دو ساختار Large وsmall تنظیم نمود و همچون KTDSS2 ظرفیت ترافیکی مشترکین دارای ارلانگ 2/. در ساختار Large و ارلانگ 37/0 در ساختار Small می باشد. ظرفیت ماکسیمم سیستم در ساختار Large 16128 پورت و در ساختار small 7936 پورت می باشد. تعداد ماکسیمم ترانکهای دیجیتال 60 لینک معادل 1800 پورت بوده که اضافه شدن هر لینک دیجیتال باعث حذف 64 پورت مشترکین در ساختار smallو 128 پورت در ساختار Large می شود، لازم به ذکر است تا ظرفیت 4096 مشترک در ساختار small و 8448 مشترک در ساختار Large اضافه شدن لینک دیجیتال از ظرفیت سیستم نمی کاهد به عبارت دیگر اگر سیستم دارای 1800 ترانک دیجیتال باشد می تواند در ساختار small 4096 ودر ساختار large 8448 مشترک نیز داشته باشد که در این صورت کم کردن هر 30 ترانک دیجیتال باعث افزایش 64 مشترک در ساختار small و 128 مشترک در ساختار large می شود. به عنوان مثال برای یک مرکز 10k (با 10240 مشترک ) می توان 1380 ترانک دیجیتال در نظر گرفت.


2) ساختار سخت افزار
همانطور که در بند (1-4-1) اشاره شد سیستم KTDSS2 از چهار بخش :

1-واحد مشترکین و ترانکهای آنالوگ (SU)
2- واحد کنترل و ترانکهای دیجیتال (CU)
3- واحد سیگنالینگ شماره (SS7U) 7
4- واحد مدیریت و نگهداری سیستم (OMC)

وسیستم KTDSS4 از شش بخش زیر:
1- واحد مشترکین و ترانکهای آنالوگ (SU)
2- واحد کنترل (CU)
3- واحد ترانکهای دیجیتال (DTU)
4- واحد مشترکین دیجیتال (DLU)
5- واحد سیگنالینگ شماره(SS7U)7
6- واحد مدیریت و نگهداری سیستم (OMC)
تشکیل شده است . که در ادامه به تشریح این دو ساختار خواهیم پرداخت .
شکل (2ـ1ـالف) ساختار سخت افزار سیستم KTDSS2 را نشان می دهد.


سیستم بسته به ظرفیت آن از 1 تا 63 واحد SU تشکیل شده است و در هر ظرفیتی فقط یک واحد CU دارد. البته لازم به توضیح است که اگر سیستم فقط بعنوان TX (ترانزیت ) استفاده شود نیازی به واحد SU نیست. هر واحد SU شامل 256 پورت شامل 256پورت آنالوگ (مشترک یا ترانک آنالوگ) و 60 ترانک دیجیتال و یا 8 مشترک دیجیتال می باشد . (در صورت وجود مشترک دیجیتال ترانک دیجیتال در این واحد نمی‌تواند وجود داشته می‌باشد . کارتهای AU می تواند شامل هریک از کارتهای مشترکین آنالوگ ،‌مشترکین عمومی (Coinbox) ، Pairgain (به منظور استفاده بهینه از شبکه انتقال جهت پشتیبانی 4 مشترک بر روی یک زوج سیم ) ترانکهای CO ، ترانکهای E&M و ترانکهای DID.،DOD و ترانکهای RD باشد . کارت SCCU در هر واحد ٍْ کنترل کننده پورتهای موجود در واحد SU و متصدی اعمال سوئیچ محلی و ارتباط با واحد SU کنترل اصلی می باشد . کارت MFTU شامل ادوات ارسال و دریافت DTMF و مولد تن های مختلف مورد نیاز SU می باشد . کارت DSLTU پشتیبانی کننده مشترکین دیجیتال بوده و کارت RSUC به منظور قراگیری
قرارگیری SU در راه دور مورد استفاده قرار می گیرد و در انتها هر سه لینک ترانک دیجیتال توسط کارت DTTU پشتیبانی می گردد.
همانطور که در شکل (2-1-الف)‌مشاهده می کنید ارتباط صوتی واحدهای SU با واحد CU توسط شریانها SHW و ارتباط سیگنالینگ آنها توسط لینک HDLC برقرار می شود . هر 32 کانال صوتی بر روی یک شریان SHW مالتی پلکس شده است که با توجه به نرخ نمونه برداری 8KHZ برای هر کانال ، هرشریان دارای نرخ انتقال 2Mbps می باشد .
بسته به مد سیستم در حالت Small، هر SU با 4 شریان SHW (128 کانال ) و در حالت Large با 2 شریان SHW ( 64 کانال ) با CU در ارتباط خواهد بود . نرخ انتقال داده در لینک HDLC ، 256Kb/s می باشد ، همچنین واحدهای SU کلاک مورد نیاز خود را از واحد CU دریافت می کنند. در صورتیکه SU بصورت Remote مورد استفاده قرار گیرد (RSU) ارتباط صوتی و سیگنالینگ آن با CU از طریق خطوط دیجیتال E1 با سیگنالینگ CCS که توسط کارتهای RSCU تعبیه می‌شود. برقرار می‌گردد. تعداد خطوط E1 در این رابطه به دلخواه می تواند یک یا دو لینک باشد .
در واحد CU کارت MCPU متصدی انجام اعمال مربوط به پردازش مکالمه به پردازش مکالمه ، مدیریت ،‌تعمیر و نگهداری و پارژینگ می باشد که با استفاده از 3 لینک HDLC با واحدهخای SU و کارتهای هوشمند داخل CU DSLTU,VMU,DTTU) ) ارتباط سیگناینگ برقرار می کند. کارتMSW مولد کلاک سیستم وتن های مورد نیاز سیگنالینگ R1 و شامل یک شبکه سوئیچ TST با ظرفیت 2048×2040 می باشد . وجود 10 عدد کارت DTTU تضمین کننده پشتیبانی 43 لینک ترانک دیجیتال می باشد (هرکارت 3 لینک). کارت DSLTU که شامل 8 مشترک دیجیتال است می تواند جایگزین کارتهای DTTU گردد.
کارت ANCU در جهت تولید 16 پیغام مختلف در مصارف گوناگون سیستم تعبیه شده است و کارت VMUامکان ذخیره و بازیابی همزمان 12 پیغام را فراهم می آورد . در صورت وجود واحدهای SU راه دور کنترل کننده آن که کارت RSUC است در واحد CU تعبیه می شود.
واحد SS7U پشتیبانی کننده 10 لینک SS7 می باشد که لایه نرم افزاری MPT2 در کارتهای SS7I و لایه های MTP3 و ISUP در کارت SS7P برنامه ریزی شده است . ارتباط سیگنالینگ واحد SS7U با CU از طریق شبکه LAN و رابط 10 Base-T انجام گرفته و ارتباط صوتی آن از طریق شریانهای SHW می باشد.
جهت ارتباط واحد CU با واحد OMC دو راه وجود دارد :
راه اول از طریق کارت LOINT است که پشتیبانی کننده 8 لینک RS232 می باشد و دیگری از طریق رابط شبکه Ethemet ای است که بر روی کارت MCPU در نظر گرفته شده است.
واحد OMC از ترمینالهای مختلف مدیریت ، شارژینگ ، اپراتور ، تعمیر و نگهداری .‌نمایش وضعیت پورتها و نمایش ترافیک ، همچنین پرینتر ، HUB و دستگاه نمایش خرابی (Alarm Panel) تشکیل شده است تمامی نرم افزارهای مربوط به OMC می تواند بر روی یک ترمینال نیز اجرا گردد.
به طور خلاصه ارتباط واحد CU با واحدهای SU از طریق شریانهای SHW و لینک HDLC , و ارتباط آن با واحد SS7U از طریق شریانهای SHW و شبکه Ethernet (با پروتکل IPX/SPX ) و ارتباط با OMC نیز از دو طریق RS232 و شبکه برقرار می شود.
سیستم KTDSS4 نیز بسته به ظرفیت آن از 1 تا 127 واحد SU تشکیل شده است و در هر ظرفیتی یک واحد CU دارد. واحد SU این سیستم کاملاً شبیه به واحد SU سیستم KTDSS2 می باشد و مد Small و Large نیز در این سیستم دارای مشخصاتی همچون KTDSS2 می باشد .
واحد DTU متصدی پشتیبانی 20 عدد کارت DTTU می باشد که هر کارت DTTU سه لینک ترانک دیجیتال را کنترل می کند . در نتیجه این سیستم می تواند تا 60 لینک ترانک دیجیتال را پشتیبانی نماید .
کارتهای VMU و RSUC می توانند جایگزین هریک از کارتهای DTTU گردند .
واحد DTU توسط دو لینک HDLC .256kb/s با واحد CU و کارت DCPU در ارتباط می باشد .
مسیر صوتی این واحد توسط 60 شریان 2Mbpsباواحد CU و کارت DMSW در ارتباط می باشد .

الف) بخش سوئیچ (TDM Switch)
این بخش شامل بلوکهای تبدیل سریال به موازی و بالعکس و بلوک سوئیچ می‌باشد که از 2 چیپ تبدیل سریال به موازی به نام PAC و 3 چیپ سوئیچ به نام SMX (از محصولات شرکت مایتل) تشکیل شده است. که این مجموعه یک شبکة سوئیچ 2048×2048 را تشکیل می‌دهد که شامل 64 شریال 2 Mbp/s ورودی و 64 شریان 2 Mbp/s خروجی است.

ب) بخش مولد کلاک سیستم
این بخش شامل یک PLL ( Phase Locked Loop) است که می‌تواند در هر دو مد Master و Slave قرار گیرد از یک کریستال اسیلاتور 20 MHZ با دقت 1.5 ppm به عنوان کلاک ورودی به PLL استفاده شده است که کلاکهای لازم در سیستم را تولید می‌کند. این کلاکها عبارتند از Foi- (سنکرونیزاسیون فریم) C2i وC4i (کلاک‌ های 2M و 4M)، لازم بذکر است که در صورتیکه سیستم بصورت Slave عمل کند، کلاکهای سیستم با کلاک Clock. ref که از کارتهای ترانک دیجیتال (DTTU) استخراج شده است Lock می‌گردند.

ج) بخش مولد تن (Tone generation)
در این بخش توسط یک مدار لاجیکی تن‌های مربوط به سیگنالینگ R1 و همچنین تن مربوط به dial tone از داخل یک EPROM استخراج شده و بر روی کانالهای یک شریان 2M قرار می‌گیرد این شریان وارد بخش سوئیچ شده تا توسط دستوری که از طرف MCPU داده می‌شود به هر کانال دیگری متصل گردد.

د)مدار کنترل دوگانگی (Duality Control)
کلیة سیگنالهای خروجی از برد MSW توسط بافرهای سه حالته که کنترل آن توسط MCPU انجام می‌پذیرد، بافر می‌گرند تا بدینوسیله امکان Dualityاین برد با تکنیک Hot standby فراهم گردد.

نحوة توزیع لینکهای مربوط به MSW، در دو ساختار Large و Small در شکل(2-6) نشان داده شده است.
همانطور که ملاحظه می‌کنید در ساختار Small هر SU دارای 4 شریان می‌باشد که از ابتدا تخصیص می‌یابد و هر DTTU دارای 3 شریان می‌باشد که از انتها تخصیص می‌یابد و تعداد واحدهای SU و کارتهای DTTU بسته به ظرفیت سیستم محدود می‌باشد. در ساختار Large هر SUدارای 2 شریان است.چاپ این مطلب: کلیک کنید

گزارش کارآموزی بررسی سیستم مکانیکی آسانسور
جمعه 8 بهمن 1395 ساعت 12:49 | نوشته ‌شده به دست | ( 0 نظر )
گزارش کارآموزی بررسی سیستم مکانیکی آسانسور در 35 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی عمران
بازدید ها 5
فرمت فایل doc
حجم فایل 33 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 35
گزارش کارآموزی بررسی سیستم مکانیکی آسانسور

فروشنده فایل

کد کاربری 6017
کاربر

گزارش کارآموزی بررسی سیستم مکانیکی آسانسور در 35 صفحه ورد قابل ویرایش

فهـرست مطـالـب

عنوان صفحه

سیستم مکانیکی ............................................................................................................................... 1

تقسیم بندی آسانسور ..................................................................................................................... 1

پارامترهای فنی ................................................................................................................................. 2

سیستم تعلیق کابین ....................................................................................................................... 4

وزنه تعادل .......................................................................................................................................... 5

ترمزها .................................................................................................................................................. 6

آزمایش ترمزهای آسانسور ............................................................................................................. 6

سیستم ایمنی ( پاراشوت )............................................................................................................. 7

گاورنرها سرعت غیر مجاز .............................................................................................................. 8

درها وسردها ...................................................................................................................................... 9

دربهای آکاردئونی ............................................................................................................................ 15

چاه آسانسور ..................................................................................................................................... 16

سازه چاه ............................................................................................................................................ 17

موتورخانه ........................................................................................................................................... 18

موتورمحرکه آسانسور ..................................................................................................................... 20

عایق سازی صدا .............................................................................................................................. 20

فهـرست مطـالـب

عنوان صفحه

محاسبه ی فرکانس تشدید .......................................................................................................... 21

آزمایش موتورو گیربکس بالابر ..................................................................................................... 24

انتخاب نقاط مبنا ............................................................................................................................. 26

مشخصه های مخصوص آزمایش ها ........................................................................................... 27

ریل های راهنما ............................................................................................................................... 29

محاسبه ریل راهنما ........................................................................................................................ 31

خلاصه ای از مشاهدات تجربی ................................................................................................... 32سیستم مکانیکی

آسانسور وسیله ای دائمی برای بالا بردن بین دو سطح توقف یا بیشتر است، این وسیله شامل کابین برای حمل مسافرین و یا بار است که حداقل قسمتی از آن در داخل ریل های راهنمای صلب که به صورت عمودی یا مورّب با زاویه کمتر از پانزده درجه نسبت به محور قائم نصب شده .

تقسیم بندی آسانسور

آسانسور با چندین مشخصه گروه بندی می شوند: مهم ترین مشخصه طریقه ی رانش آسانسور است که باعث طراحی و ساخت متفاوت قطعات آن می شود. گروه بندی آسانسور از این نظر به طریق زیر است :

1- آسانسور برقی 2- آسانسور هیدرولیکی 3- آسانسور پنوماتیکی

آسانسور برقی ممکن است دارای :

الف) رانش کششی : که سیم بگسل ها به علت اصطکاک با شیارهای فلکه کششی که متصل به گیربکس است به حرکت درمی آید.

ب) رانش مثبت : که آسانسور توسط زنجیر یا سیم بگسل به علل دیگری غیر از اصطکاک به حرکت درمی آید مثل سیستم بالابرهای ساختمانی .

پ) رانش با موتور مغناطیسی خطی : که نیروی محرک به توسط کویلهائی که به طور خطی آرایش داده شده اند به طور مستقیم یا غیرمستقیم به کابین یا وزنه تعادل اعمال می شود.

پارامترهای فنی

پارامتر اصلی آسانسور با Q(kg) و سرعت V(m/s) است. آسانسور طبق این پارامترها ساخته می شود و عملکرد عادی آن توسط سازنده تضمین می شود.

جرم یک مسافر برای هر نوع محاسبه ای در آسانسور kg75 در نظر گرفته می شود. پارامترهای فنی دیگر عبارتند از :

الف) ارتفاع مسیر ( بالا رفتن کابین ) تعداد و محل توقف ها

ب) ابعاد چاه آسانسور، کابین و موتورخانه

پ) ولتاژ برق اصلی، تعداد استارت آسانسور در ساعت و فاکتور بار

ت) سیستم کنترل آسانسور

ث) سیستم درب های آسانسور و ورود و خروج و نوع کنترل

قطعات اصلی آسانسورهای الکتریکی عبارتند از :

الف) وسایل تعلیق کابین و وزنه تعادل که می تواند سیم بگسل فولادی و یا زنجیر باشد.

ب) وسیله رانش که محرک آسانسور و شامل :

موتور الکتریکی

گیربکس

ترمز

فلکه کششی و یا دنده زنجیر

شاسی ماشین، محورها، یاتاقان ها

پ) کابین که مسافرین و یا بار را حمل می کند، شامل یوک، که چهارچوبی فلزی است و کابین از طریق آن به سیستم تعلیق متصل می شود، کف کابین که بار را نگهداری می کند و بدنه کابین به کف متصل است.

ث) درب کابین و محرک درب

ج) چاه آسانسور

این فضا قسمتی یا تماماً پوشیده است و از کف چاله تا سقف (کف موتورخانه) ادامه دارد. در این فضا کابین و وزنه تعادل حرکت می کنند و شامل ریل های راهنما برای کابین و وزنه تعادل و درهای طبقات در کف چاه می باشد.

ت) سیستم ایمنی

یک وسیله ی مکانیکی است که در صورت بروز هرگونه خرابی، یا شل شدن سیم بگسل (زنجیر تعلیق) وسیله توقف و نگاهداشتن کابین و یا وزنه تعادل در روی ریل راهنما می باشد و اگر سرعت کابین در جهت پایین رفتن از مقدار مشخص شده ای تجاوز کند این مکانیزم عمل می نماید، عملکرد این مکانیزم توسط گاورنر که معمولاً در موتورخانه است شروع می شود.

سیستم تعلیق کابین

کابین و وزنه های تعادل توسط سیم بگسل های فولادی ، زنجیرها و یا زنجیرهای ارتباط موازی (نوع گال) معلق نگاهداشته می شوند، در حال حاضر چون آسانسورهای زنجیری چندان متداول نیستند، سیم بگسل های آسانسور به بالای یوک کابین متصل می شوند و یا در سیستم سیم بگسل غیر از یک به یک از چندین فلکه هرزگرد که بر روی یوک نصب شده است عبور می کنند.

برای تعداد بیشتر سیم بگسل ها مکانیزم پیچیده می شود و در حال حاضر به ندرت استفاده می شود. نصب سیم بگسل های تعلیق به صورت صحیح و با طول یکسان بسیار مهم است.

بسیار مشکل است که تمام سیم بگسل ها دارای کشش یکسانی باشند، زیرا پارامترهای زیادی در توزیع نیرو در سیم های انفرادی دخیل هستند، ولی از تنظیم ناصحیح در اتصالات باید اجتناب کرد. چندین روش برای امتحان کشش در سیم بگسل ها وجود دارد. تعمیرگاه های باتجربه باید بتوانند اختلاف در کشش را با مشاهده مقاومت هر سیم که نسبت به کشش افقی نشان می دهند. به هر حال از یک دستگاه کشش سنج بهتر است.

این وسیله خمش سیم بگسل را در یک طول معین اندازه گیری می کند که متناسب با کشش سیم بگسل است .

وزنه تعادل

وزنه تعادل در آسانسورهای کششی و زنجیری برای تعادل جرم کابین و درصدی از وزن بار یا مسافر به کار می رود. این درصد معمولاً بین 45 تا 50 می باشد. اگر آسانسور برای ساختمان یا ارتفاع زیاد باشد برای بالانس ایده آل باید جرم کابل فرمان را حساب کرد.

وزنه تعادل معمولاً از یک شاسی فولادی تشکیل شده است، چند پرکننده (چند وزنه) و عنصرهای راهنما که به شاسی متصل می باشد. پرکننده های شاسی معمولاً چدنی یا صفحات فولادی با اندازه و جرم مشخص هستند، بعضی مواقع نیز از بلوک های آماده سیمانی استفاده می گردد.

اگر پرکننده ها فلزی باشد و سرعت از m/s1 تجاوز نکند حداقل از دو صله که این قطعات را مهار کنند باید استفاده کرد. دو میله از درون مقاطع قطعات فلزی پرکننده می گذرند . همین طور از قطعه بالائی و پائینی نیز گذشته و آنها را به یکدیگر فشرده می سازند همچنین در اطراف ریل راهنما امتداد یافته و وزن تعادل را در چاه هدایت می کنند وزنه تعادل همچنین احتیاج به یک قطعه میانی دارد. از پیچ برای بسته شدن به سیم بگسل بالابر استفاده می شود.

ترمـزها

در صورت قطع برق یا قطع برق سیستم کنترل، سیستم ترمز آسانسور باید به طور اتوماتیک عمل کند، لذا، از ترمزهای اصطکاکی الکترومغناطیسی استفاده می شود. اگر کابین با 125% بار نامی خود در سرعت معمول خود حرکت کند، ترمزها باید قادر به توقف کامل سیستم باشد و بلافاصله سیستم را در حالت ساکن نگهدارنده ترمز معمولاً در روی محور سرعت زیاد نصب می شود (محور موتور) زیرا در روی این محور گشتاور لازم برای ترمز نسبتاً کم است.

آزمایش ترمزهای آسانسـور

هدف از این آزمایش ها عبارت از این است که :

الف) ثابت شود که ترمز قادر به اعمال گشتاور ترمز معین می باشد (آزمایش باید چندین بار تکرار شود)

ب) برای این که مشخص شود که ترمز قادر به اعمال گشتاور ترمز لازم در شرایط عملکرد می باشد که با فاکتور بار (میزان عملکرد) و تعداد شروع به کار در ساعت مشخص می شود باید افزایش درجه حرارت قطعات فعال قابل قبول می باشد (این آزمایش برای 1 ساعت انجام شود)

پ) اطمینان حاصل شود که سایش زیاده از حد در پوشش ترمز و در درازمدت اتفاق
نمی افتد (مدت زمان تخمینی برای این آزمایش 1000 ساعت می باشد.)

سیستم ایمنی (پاراشـوت)

کابین هر آسانسور که به وسیله سیم بگسل ها یا زنجیر، معلق و ممکن است به وسیله اشخاص به منظور تردد و جا به جائی بار یا کالا مورد استفاده واقع شود، باید مجهز به سیستم ایمنی یا آنچه در ایران به اسم پاراشوت معروف شده است گردد. وزنه تعادل زمانی باید با سیستم ایمنی مجهز شود که طبقه زیرین آن مسکونی باشد.

سیستم ایمنی یک وسیله مکانیکی برای متوقف کردن کابین (یا وزنه تعادل) به طریق درگیرشدن با ریل های راهنما است و در مواقعی که کابین از سرعت تعیین شده قبلی در جهت حرکت به سمت پائین تجاوز کند بدون توجه به دلیل افزایش سرعت عمل کند، سرعت مشخص شده که کابین یا وزنه تعادل باید در آن متوقف شود برابر با سرعتی است که گاورنر برای آن تنظیم شده تا عکس العمل نشان دهد سیستم ایمنی وزنه تعادل ممکن است، یا با خرابی سیستم تعلیق و یابه وسیله یک سیم بگسل ایمنی، اگر سرعت اسمی از یک متر بر ثانیه تجاوز نکند عمل نماید. یک سوئیچ سرعت بیش از حد مجاز باید روی دستگاه گاورنر نصب شود تا قبل از فعال شدن سیستم ایمنی مدارات کنترل را قطع نماید. سیستم ایمنی کابین بر اساس مشخصه های عملکرد طبقه بندی می شوند که به شرح زیر است :

1) نوع آنی یا لحظه ای : که فشار به سرعت فزاینده ای را بر روی ریل های راهنما در مدت زمان توقف اعمال می نماید. زمان و مسافت توقف بسیار کوتاه است و وسیله ای انعطاف پذیر برای محدود کردن نیروی کندشوندگی و مسافت توقف معرفی نشده است.

2) نوع آنی یا لحظه ای با خاصیت ضربه گیری : این نوع دارای یک سیستم الاستیکی است که یا جمع کننده انرژی با امکان حرکت برگشتی است و یا مستهلک کننده انرژی است. معمولاً به وسیله ی یک یا چند ضربه گیر روغنی که مابین تیرک پائینی یوک کابین و یک تیرک ایمنی جای داده شده است مشخص می گردد و نیروی کندشوندگی را حین فشردگی ضربه گیرها پخش می نماید.

مسافت توقف، مساوی با کورس مؤثر ضربه گیرها است و ممکن است برای سرعت های اسمی تا m/s1 در اروپا و تا m/s5/2 در آمریکا استفاده شود.

3) نوع پیشرونده : حین توقف فشار محدودی را روی ریل های راهنما اعمال می کند و بعد از فعال شدن کابل سیستم ایمنی، نیروی کندشوندگی به طور قابل ملاحظه ای یکنواخت می ماند. زمان و مسافت توقف بستگی به جرم در حال حرکتی که باید متوقف شود و سرعتی که سیستم ایمنی در آن فعال می شود دارد.

ریل های راهنما

استفاده از ریل راهنما به علل زیر است :

1) برای هدایت کابین و وزنه تعادل در حرکت عمودی و حداقل کردن حرکات افقی

2) جلوگیری از نوسانات کابین به علت نیروهای خارج از مرکز

3) توقف و نگهداشتن کابین در هنگام عملکرد مکانیزم ایمنی

کابین و وزنه تعادل در حرکت باید توسط حداقل دو ریل راهنمای فولادی هدایت شوند. این دو از فولاد ساختمانی دارای تنش کششی بیشتر از 320/N/mm2 و کمتر از 520/N/mm2 ساخته شده اند.

سطوح ریل های راهنما برای کابین و وزنه تعادل باید دارای صافی سطح مناسب برای عملکرد صحیح عضوهای راهنما باشد و اگر فولاد نورد سرد شده نباشد باید این سطح طوری ماشین کاری شده باشد که برای سرعت های بالای m/s4/0 مناسب باشد . بسیار مهم است که ریل های راهنما در نصب شاقول شده باشند و فاصله بین آنها در طول کلیشان ثابت باشند. نصب ناصحیح و یا سطوح خشن در تماس باعث ارتعاشات در کابین و یا وزنه تعادل می شود و باعث نیروهای دینامیکی متغیر در طول مسیر حرکت کابین می گردد . این نیروها باعث تغییرات در مقاومت اصطکاکی در روی ریل ها شده و باعث تغییر در بار وارد شده به موتور می گردد.

ته ریل راهنما در چاهک نگاهداشته و دیوارکوب ریل راهنما در فواصل منظم از یکدیگر در طول ریل قرار گرفته است. ریل راهنما لولائی در حال حاضر به ندرت استفاده می شود. بعضی اوقات با بالابرهای باظرفیت کم استفاده می گردد .

قطعات دیوارکوب، اتصالات و تکیه گاه آنها، مانند تیرهای آهن ساختمان و دیواره ها باید بتوانند نیروهای افقی وارد بر آنها را به علت بار غیریکنواخت کابین تحمل نمایند . خیز ایجادشده آن باید طوری باشد که عملکرد عادی آسانسور مختل نگردد. ریل های راهنما در روی دیوارکوب ها توسط گیره نگهداشته می شوند معمولاً سه نوع اساسی گیره ریل راهنما وجود دارد :

1) گیره صلب : از فولاد فورج شده ساخته شده و در جائی که استحکام حرف اصلی را می زند به کار می رود. یعنی جائی که ریل راهنما تحت بار زیاد قرار می گیرد. آنها معمولاً در آسانسورهای باری سنگین و یا بالابرهای هیدرولیکی به کار می روند.

2) گیره چندمنظوره : از فولاد پرس شده ساخته می شود و در جائی که باد روی ریل راهنما متوسط است به کار می رود یعنی در آسانسورهای باارتفاع کم به کار می رود. در ساختمان های باارتفاع کم فشار ساختمان کم است و تغییر شکل ریل راهنما نیز کم است .

3) گیره لغزشی: در ساختمان های باارتفاع زیاد به کار می رود یعنی جائی که انتظار می رود حرکت نسبی بین ساختمان و ریل های راهنما اتفاق بیفتد. اگر از گیره لغزشی استفاده نشود می بایست بازرسی دائم از تنظیم قطعات انجام بشود تا حرکات نسبی را جبران نمود. در غیر این صورت نشست ساختمان باعث به وجود آمدن تنش های زیادی در ریل های راهنما می شود که در نتیجه باعث کاهش تغییر شکل نامطلوب می گردد. گیره لغزشی ممکن است طوری طراحی شود که به ریل اجازه دهد در جهت طولی حرکت نماید در حالی که ریل را در جهات دیگر اجازه حرکت نمی دهد و یا از نوع فنری می تواند باشد.

در نصب ریل های راهنمای تأسیسات کم ارتفاع برای طول کلی چاه یک شاقول اندازی می شود در حالی که تأسیسات با ارتفاع زیاد معمولاً برای هر 10 یا 11 طبقه یک بار شاقول اندازی می شود. این روش برش نامیده می شود.

محاسبات ریل راهنما

در محاسبه ریل های راهنما سه شرط کارکرد می باید بررسی شود :

1) در شرایط کارکردی که بارها داخل کابین غیرمتقارن توزیع شده باشد.

2) شرایطی که مکانیزم ایمنی فعال شود.

3) بارگذاری و تخلیه

خلاصـه ای از مشاهـدات تجربی

از موتور خانه شروع می کنیم. تابلو برق در این اتاق قرار دارد . در تابلوی برق سه کنتاکتور که 2 تای آن مربوط به موتور و یکی از آنها مربوط به ترمز موتور می باشد چندین رله و همچنین یک cpu که این cpu به وسیله plc برنامه نویسی می شود همچنین یک LCD جهت برنامه نویسی . از طرف دیگر یک سری استپ نیز وجود دارد . مهمترین آنها عبارتند از:

Over lead : برای وزن زیاد قطع می کند.

SDU : جهت سنسوری که قطعات را می شناسد .

69 و 68 و 66 : برای قفل درب ها و همچنین درب کشویی

Cbn و can : شالترهای بالا و پائین

Sp : اسپیکر

Alarm : دارای یک شارژر در تابلو می باشد که اگر کسی گیر کرد آلارم می زند.

(Dm1 , Dm2 ) signal magnet : وقتی راه افتاد مگنت جمع می شود وقتی به سر طبقه رفت magnet باز می شود و در باز می شود.

TP1 , TP3 : حد پائین و حد بالا

Fan : روی کابین جهت تهویه هوای کابین تعبیه می شود.
چاپ این مطلب: کلیک کنید

گزارش کارآموزی بررسی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان
جمعه 8 بهمن 1395 ساعت 12:48 | نوشته ‌شده به دست | ( 0 نظر )
گزارش کارآموزی بررسی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان در 77 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی برق
بازدید ها 2
فرمت فایل doc
حجم فایل 1226 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 77
گزارش کارآموزی بررسی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان

فروشنده فایل

کد کاربری 6017
کاربر

گزارش کارآموزی بررسی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان در 77 صفحه ورد قابل ویرایش


فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 1

تاریخچه کارخانه 2

شرح مختصری از فرآیند تولید و ظرفیت کارخانه 3

واحدهای کارخانه 5

دیاگرام تک خطی برق کارخانه 6

پست برق کارخانه 7

تجهیزات موجود در داخل پست 63 KV 8

ترانسهای بکار رفته در کارخانه 10

حفاظت ترانس ها 10

انواع تابلوهای برق 13

انواع موتورهای بکار رفته در کارخانه 20

طریقه وصل موتورهای DC به برق 21

طریقه تغذیه موتورهای DC 22

روش ترمزی معکوس 25

کنترل دور حلقه بسته موتورهای DC 26

جزئیات بلوک های مختلف موتورهای DC 32

روش های کنترل دور موتور های القائی سه فاز 34

حفاظت موتورها 42

راه اندازی موتورهای القائی سه فاز 44

مدارهای قدرت برخی از موتورهای القائی سه فاز 46

طریقه تنظیم درجه حرارت داخل کوره 49

طریقه تنظیم فشار داخل کوره 50

ساختار PLC 54

مراجع( References ) 67

مقدمه

برق کارخانه از طریق پست 230 KV شهرستان میانه تامین شده و به 63 KV تبدیل می گردد و از طریق خط انتقال 63 KV دو مداره به پست 63 KV کارخانه انتقال می یابد در پست 63 KV ولتاژ از طریق دو دستگاه ترانسفورماتور به ولتاژ 6.6 KV تبدیل می گردد و به ترانسهای توزیع جهت تبدیل به ولتاژ 6.6 KV / 400 V , 600 V انتقال می یابد . در کارخانه فولاد آذربایجان میانه دو نوع موتور بکار برده شده است که عبارتند از :

1- موتورهای DC تحریک جداگانه برای محرک استندهای خط نورد بکار برده می شود .

2- موتورهای AC سه فاز برای محرک رولرهای شارژ کوره ، دشارژ کوره ، لوپرها ،پمپ های آب ، کمپرسور باد ، موتورهای مبدل فرکانسی برای دورهای متغیر مانند رولرهای خروجی خط نورد و موتورهای جرثقیل ها و .... بکار برده شده است .

برای تغذیه موتورهای DC از ترانسهای دو خروجی که ولتاژ 6.6 KV را به ولتاژ 600 V تبدیل می کنند و با یکسو کردن آن از طریق ادوات الکترونیک صنعتی ( یکوساز تمام موج تمام کنترل شده ) تهبه می شود استفاده شده است .

برای تغذیه موتورهای AC سه فاز از ترانسهایی که ولتاژ 6.6 KV را به ولتاژ 600 V تبدیل می کنند استفاده شده است

در کارخانه فولاد تابلو برق های بکار رفته عبارتند از :

1ـ تابلوهای 6.6KV METAL CLAD SWITCHBOARD

2- تابلوهای POWER CENTER

3- تابلوهای ( MCC) MOTORS CONTROL CENTER

4- تابلوهای درایو مبدل فرکانس

5- تابلوهای درایوهای DC

6- - تابلوهای اتوماسیون

خط نورد شامل 18 قفسه می باشد که برای محرک استندها از موتورهای DC تحریک جداگانه استفاده شده است و تغذیه و کنترل دور موتورهای DC بکار رفته در خط نورد ، از طریق ادوات الکترونیک صنعتی ( یکسو کننده های تمام کنترل شده ) مهیا می گردد و کنترل دور موتورهای DC توسط ادوات الکترونیک صنعتی و از طریق فیدبک گرفتن از جریان و فیدبک گرفتن از سرعت موتور ( توسط تاکوژنراتور ) تنظیم می گردد .

برای حمل محصول تولید شده بعد از استندها ( خط نورد ) به بستر خنک کننده از رولرها که محرک آنها موتورهای آسنکرون ( القائی ) هستند استفاده می شود و بسته بع نوع محصول باید سرعت خاصی داشته باشند که از طریق مبدل فرکانس ( سیکلو کنورتر ) دور موتورهای آسنکرون کنترل می شود انجام می گیرد و بعد از آنجا به واحد بسته بندی انتقال یافته و محصول بدست آمده بسته بندی می گردد که تمام این فرآیندها توسط اتوماسیون صنعتی PLC بطور اتوماتیک کنترل می گردد .تاریخچه کارخانه

کارخانه در 5 کیلو متری جنوب شرقی میانه جنب ایستگاه راه آهن با 476 هکتار مساحت واقع شده است .

در فروردین 1379 نصب تجهیزات تمام شده و در بهمن 1379 راه اندازی شده وبه بهره برداری کامل رسیده است . ظرفیت اسمی کارخانه 550 هزار تن در سال می باشد و تولیدات کارخانه به عبارت زیر می باشد :

50 % میلگرد آجدار

20 % میلگرد ساده

10 % ناودانی

10 % نبشی

10 % تسمه می باشد .شرح مختصری از فرآیند تولید و ظرفیت کارخانه :

ظرفیت اسمی کارخانه 550000 تن در سال تولید مقاطع سبک و میلگردهای ساختمانی و صنعتی است که 50 % میلگرد آجدار ، 20% میلگرد ساده ، 10 % ناودانی ، 10 % نبشی و 10 % تسمه خواهد بود . که مواد اولیه مصرفی آن شمش های فولادی به سطح 130 * 130 و 150 * 150 میلیمتر مربع و بطول 6 الی 12 متری است . که نوع فولادهای مواد اولیه از نوع فولادهای ساختمانی st – 50 , st – 44 , st – 37 و فولادهای کم کربن ، متوسط کربن و کم آلیاژی است که بیشتر در ساختمان ، پیچ و مهره ، الکترود ، میخ ، پرچ ، تورهای حصاری ، سیم خاردار ، صنایع فلزی و ماشین سازی کاربرد دارند .

شمش های خریداری شده از داخل یا خارج از کشور و حمل توسط قطار یا تریلی ها بعد از انبار شدن در انبار شمش توسط جرثقیل سقفی در قسمت شارژینگ روی میز روله قرار داده می شود سپس داخل کوره هدایت می شوند و ظرفیت کوره 110 تن در ساعت می باشد که در این دمای 600 تا 1150 و حداکثر تا 1200 درجه سانتیگراد رسانده می شود و سپس بعد از رسیدن به دمای مورد نظر شمش از کوره خارج می شود و چون شمش سرخ شده ، در مجاورت هوا شدیدا اکسیده می گردد ، لذا پس از خروج از کوره عمل پوسته زدایی زیر غلتکها همراه پاشیدن آب انجام می شود و سپس بکمک غلتکهای کشنده بطرف نورد اولیه هدایت می شود ، شمش پس از عبور از نورد اولیه ، میانی و نهایی شکل مورد نظر تسمه ، میلگرد ، ناودانی و با نبشی به خود می گیرد .

خط نورد در مجموع از 18 قفسه استند تشکیل شده است که بصورت افقی و عمودی پشت سر هم مرتب شده اند و محرک اصلی این استندها موتورهای DC تحریک جداگانه می باشد .

طراحی خط بگونه ای است که هیچگونه پیچش و یا کششی ایجاد نمی شود و خط همواره با سرعتی معادل 2.5 الی 18 متر بر ثانیه می تواند محصول تولید نماید . بدلیل تنوع تولیدات استندهای 12 و 14 و 16 و 18 قابلیت چرخش از حالت افقی به عمودی و بالعکس را دارند در طی فرآیند تولید ، قیچی های پروانه ای عملیات قیچی کردن ابتدا و انتهای شمش در حال نورد را بدلیل سرد شدن بر عهده دارند .

محصول نورد شده بمنظور خنک شدن ، داخل قسمت بنام Queching خنک کاری می شود و در صورتی که مصرف صنعتی نداشته باشند به قسمت برش گرم هدایت خواهد شد . در مرحله برش گرم محصولات خروجی توسط یک قیچی پروانه ای برای سایزهای کوچک و با قیچی لنگ برای سایزهای بزرگ به قطعاتی با طول 96 متر تبدیل خواهد شد .

در طول بستر خنک کننده شمش نورد شده محصول 96 متری بوسیله بستر حرکت عرضی و گام به گام به انتهای دیگر منتقل شده و در این راه آب یا هوا در بستر خنک کننده سرد شده و پس از تراز شدن یک طرفه ، محصولات به منظور ورود به دستگاه تاب گیر از روی بستر خنک کننده به روی زنجیرهای نقاله تخلیه می شوند که در ادامه بطور اتوماتیک لایه ای از محصولات به تعداد مشخص به روی روله های مغناطیسی هدایت و با چرخش روله ها محصولات به درون تاب گیر می روند سپس بطور متناوب در خروجی بوسیله قیچی پاندولی در طولهای 6 یا 12 متری بریده می شوند . محصولات برش خورده بطور اتوماتیک بطرف محل شمارش و بسته بندی هدایت می شوند .

هر دسته از محصولات بمقدار معینی به سیستم بازوی های هیدرولیکی بمنظور فشردن و چفت کردن محصولات تحویل داده می شوند . در حین این عمل چنگاله های متحرک باندل فشرده شده را به دستگاه گره زن تحویل داده و در طول های مساوی روی باندل عمل گره زدن انجام می شود سپس هر بسته از محصولات بطور منظم به قسمت توزین انتقال داده شده و پس از توزین همزمان توسط کارگران بطور دستی پلاک هایی را بمنظور شناسایی محصول درانتهای آنها نصب می گردد محصولات توسط جرثقیل به انبار محصول و از آنجا توسط تریلی ها به محل مصرف حملمی شوند

واحدهای کارخانه

کارخانه از 15 واحد تشکیل شده است که شامل :

1- واحد 31 انبار شمش و شارژ کوره ( Charging , Bilt Storage )

2- واحد 32 کوره پیش گرم کن ( Furnace )

3- واحد 33 خروجی کوره ( Discharging )

4- واحد 34 نورد اولیه Roughing Mill که شامل 6 استند و قیچی 1

5- واحد 35 نورد میانی Intremedite Mill که شامل 6 استند و قیچی 2

6- واحد 36 نورد نهایی Finishing Mill که شامل 6 استند و قیچی 3

7- واحد 37 برش گرم و بستر خنک کننده ( Cooling Bed , Hot Cuthng )

8- واحد 38 برش سرد پاندولی و تاب گیری , Cold Cutting ) ( Steragner

9- واحد 39 بسته بندی ( Stacker )

10- واحد 57 آزمایشگاه ( Laboratory )

11- واحد 63 کارگاه تراش غلطک ( Work Shop )

12- واحد 81 اسکل پیت ، تصفیه خانه ، منبع آب ( Water Reservor , WTP , Sceal Pit )

13- واحد 84 کمپرسور هوا ( Air Comperasor Room )

14- واحد 90 اتاق برق Room ) ( Electrical

15- واحد 91 پست 63 KV ( 63 KV Substaition )

می باشد

نحوه کارکردرله های Earth Fault , Over Current

در ورودی هر یک از متال کلدها در سر مسیر هر فاز 3-50 HZ , 6.6 KV یک عدد C.T با دو ثانویه به نسبت 1000 / 5A / 5A نصب شده که یکی از ثانویه های C.T به آمپرمتر رفته و دومی یک رله Over Current رفته که هر وقت جریانی اضافی از هر فاز عبور می کند رله فرمان قطع خواهد داد .

و همچنین بعد از C.T اول یک C.T دیگر به نسبت تبدیل 100 / 1A نصب شده که هر سه فاز از داخلش گذشته و در نهایت به ترانسفورماتورهای 400 و 600 منتقل شده اند و ثانویه C.T به رله Earth Fault رفته که هرگاه اتصالی یا نامتعادلی بین فازها رخ دهد جریان C. بالا رفته و رله عمل کند .

2- تابلوهای POWER CENTER

ولتاژ خروجی 3 ترانسفورماتور 400V به مجموعه تابلوهایی که POWER CENTER نامیده می شوند و در ( ER1) قرار دارند می آید . POWER CENTER از سه سکشن تشکیل شده و هرترانسفورماتوریک سکشن راتغذیه مینمایدواین سه سکشن توسط کلیدهای BUS COUPLER به همدیگر ارتباط داده شده اند . تا بتوان موقعی که نیاز باشدیکی از ترانسفورماتور از مدار خارج شود امکان تأمین ولتاژ آن سکشن را از سایر ترانسفورماتورها برقرار نمود

برای هر سکشن یک بانک خازنی برای اصلاح COS? طراحی شده و یک خط از ژنراتور کارخانه مستقیماً به پاورسنتر آمده تا در مواقعی که احتمال قطعی برق باشد بتوان قسمتهای اضطراری خط نورد مثلاً برق قسمتهای اتوماسیونی کوره را تأمین نمود و برق تمامی قسمتهای کارخانه از طریق POWER CENTER پخش می شود مانند : اتاق کمپروسور هوا ، روشنایی پست 63KV ، جرثقیل سقفی ، مجموعه تبلوهای MCC و ...

از 5 ترانسفورماتور 400V که گفتیم 3 ترانسفورماتور POWER CENTER ER1 را تغذیه می کرد دو ترانسفورماتور دیگر یکی POWER CENTER ER2 و دیگری POWER CENTER آبرسانی را تغذیه می کنند .تغییر جهت جریان آرمیچر

در این طرح جهت جریان تحریک ثابت باقی می متند . اگر کنترل سرعت در بالای سرعت مبنا ضروری باشد ، می توان تحریک را توسط یک یکسو کننده نیمه کنترل شده تکفاز تغذیه نمود ، و در غیر این صورت می توان آن را به یک پل دیودی با ولتاژ ثابت وصل نمود .

1- یکسو کننده کنترل شده منفرد با یک کلید معکوس کننده :

2- مبدل دوبل : یک مبدل دوبل شامل دو یکسو کننده تمام کنترل شده است که بطور معکوس و موازی به دو سر آرمیچر موتور متصل هستند . این طرح در شکل قبل نشان داده شده است .

اگر یکسو کننده 1 کار در ربع اول و ربع چهارم را میسر سازد ، یکسو کننده 2 کار در ربع دوم و سوم را فراهم می کند . این مبدل دوبل می تواند بطور همزمان یا غیر همزمان کنترل شود . در کنترل همزمان ، که به آن کنترل با جریان گردشی نیز گفته می شود ، هر دو یکسو کننده بطور همزمان عمل می کنند . در کنترل غیر همزمان ، که به آن کنترل بدون جریان گردشی گفته می شود ، در هر زمان فقط یک یکسو کننده فعال است و یکسو کننده دیگر غیر فعال است .

در کنترل کننده غیر همزمان ، شکل قبل ، معکوش نمودن سرعت بصورت زیر انجام می شود :

در ابتدا فرض کنید که محرکه در ربع اول کار می کند . پس یکسو کننده 1 فعال است و پالسهای آتش به یکسو کننده 2 ارسال نمی شود . برای تغییر جهت چرخش ، ابتدا بایستی موتور در ربع دوم و سپس در ربع سوم کار کند . برای اینکار ، بایستی یکسو کننده 2 فعال و یکسو کننده 1 غیر فعال شود . قبل از آنکه این امر انجام شود ، تمام تریستورها در یکسو کننده 1 بایستی خاموش شوند ، در غیر اینصورت ، یک اتصال کوتاه بر روی خط تغذیه و از طریق تریستورهای هادی یکسو کننده 1 رخ می دهد ، جریان حاصله از اتصال کوتاه به توسط حلقه کنترل جریان قابل تنظیم نیست و بایستی بوسیله مدار شکن ها یا فیوزهای سریع قطع شود ، به این منظور بایستی قدمهای زیر را با دقت دنبال نمود .

با تنظیم زاویه آتش 1 در بیشترین مقدار آن ، جریان اجبارا به صفر می رسد . پس از آنکه جریان آرمیچر صفر شد ، یک زمان مرده 2 تا 10 میلی ثانیه ای بایستی صبر نمود تا از خاموش شدن تمام تریستورهای یکسو کننده 1 اطمینان لازم حاصل شود . حال پالسهای آتش از روی یکسو کننده 1 برداشته می شود و به یکسو کننده 2 ارسال می شود . بدلیل اینرسی موتور ،سرعت آن در این دوره زمانی تغییر قابل ملاحظه ای نخواهد داشت .کنترل دور حلقه بسته موتورهای DC

1- کنترل ولتاژ آرمیچر در تحریک ثابت :

طرح اصلی سیستم کنترل سرعت حلقه بسته شامل محدود کننده جریان ، که با نام کنترل جریان موازی نیز شناخته می شودm W سرعت مرجع را تعیین می کند . سیگنالی متناسب با سرعت موتور از سنسور سرعت دریافت می شود . خروجی سنسور سرعت پس از عبور از یک فیلتر برای حذف اعوجاج ac ، در یک مقایسه کننده با سرعت مرجع مقایسه می شود . خطای سرعت در یک کنترل کننده سرعت پردازش می شود و خروجی آن VC ، زاویه آتش یکسو کننده ، ? را برای آنکه سرعت واقعی به سرعت مرجع نزدیک شود ، تعیین می کند . کنترل کننده سرعت اغلب یک کنترل کننده PI ( تناسبی ، انتگرالی ) است و سه وضیفه برعهده دارد – پایدارسازی محرکه و تنظیم ضریب میرایی در مقدار مطلوب ، به صفر رساندن خطای سرعت در حالت دائمی بتوسط خاصیت انتگرالی ، خارج نمودن نویز بتوسط خاصیت انتگرالی آن . در سیستم های کنترل حلقه بسته اغلب از کنترل کننده های PD ( تناسبی ، دیفرانسیلی ) و PID ( تناسبی ، انتگرالی ، دیفرانسیلی ) استفاده می شود . اما در محرکه هایی که از مبدلهای استاتیکی استفاده می کنند کمتر کاربرد دارند که این بدلیل حضور نویز و اعوجاج ذاتی در جریان و سیگنالهای فیدبک سرعت است .

در محرکه ها ، کنترل حد جریان وجود دارد ، مادامیکه IX > Ia است ، IX ماکزیمم مقدار مجاز Ia است ، حلقه کنترل جریان روی کار محرکه اثری ندارد . اگر Ia از IX بیشتر شد ، حتی به یک مقدار کوچک ، یک سیگنال خروجی بزرگ بتوسط مدار آستانه ایجاد می شود ، کنترل جریان بر کنترل سرعت غالب می شود ،و خطای سرعت در یک جریان ثابت برابر با مقدار ماکزیمم مجاز آن تصحیح می شود . هنگامیکه سرعت به تزدیکی مقدار مطلوب خود رسید ، Ia از IX کمتر می شود ، فعالیت حلقه کنترل جریان متوقف می شود و حلقه کنترل سرعت وارد عمل می شود . پس در این طرح ، در هر لحظه ، کار محرکه توسط حلقه کنترل

سرعت یا حلقه کنترل جریان کنترل می شود ، و بنابراین بنام کنترل جریان موازی نیز نامیده می شود .

طرح دیگر کنترل حلقه بسته سرعت می باشد در این طرح یک حلقه کنترل جریان داخلی و یک حلقه کنترل سرعت خارجی وجود دارد . حلقه سزعت اساسا همانند حلقه ذکر شده برای حالت قبلی ، کنترل حد جریان ، است . خطای سرعت در کنترل کننده سرعت ، که برای سه منظور ذکر شده بکار می رود ، پردازش می شود . خروجی کنترل کننده سرعتec به یک محدود کننده جریان که جریان مرجع Ia را برای حلقه داخلی کنترل جریان تعیین می کند ، اعمال می شود .

جریان آرمیچر بتوسط یک سنسور جریان دریافت می شود و به منظور حذف اعوجاج از یک فیلتر ترجیحا یک فیلتر اکتیو ، عبور داده می شود ، و با جریان مرجع Ia مقایسه می شود . خطای جریان در یک کنترل کننده PI ، که همان سه وظیفه اشاره شده قبل را انجام می دهد ، پردازش می شود . البته لزومی در به صفر رساندن خطای جریان در حالت دائمی وجود ندارد . خروجی کنترل کننده جریان VC زاویه آتش مبدل را تنظیم می کند به نحویکه سرعت واقعی به مقدار Wm نزدیک شود . هر خطای مثبت سرعت ، ناشی از افزایش در سیگنال فرمان سرعت یا ناشی از افزایش در گشتاور بار ، یک جریان Ia بزرگتر ایجاد می کند . موتور در اثر افزایش در Ia شتاب می گیرد ، تا خطای سرعت را تصحیح کند و نهایتا در Ia جدید مستقر شود که در آن گشتاور موتور و بار باهم برابرند و خطای سرعت به صفر نزدیک شده است . برای هر خطای مثبت و بزرگ سرعت ، محدود کننده جریان اشباع می شود و جریان مرجع Ia بمقدار Iam محدود می شود ، و اجازه داده نمی شود که جریان محرکه از مقدار ماکزیمم مجاز عبور کند . خطای سرعت در ماکزیمم جریان آرمیچر مجاز تصحیح می شود تا خطای سرعت کوچک شود و محدود کننده جریان از اشباع خارج شود . حال خطای سرعت با Ia کمتر از مقدار مجاز ماکزیمم تصحیح می شود .

یک خطای منفی سرعت ، جریان مرجع Ia را در یک مقدار منفی مستقر می سازد . چون جریان موتور نمی تواند معکوس شود ، یک Ia منفی استفاده ای ندارد . با این حال کنترل کننده PI را شارژ می کند . هنگامیکه خطای سرعت مثبت شود ، کنترل کننده PI شارژ شده پاسخ زمانی طولانی تر خواهد داشت ، و سبب تاخیر در عمل کنترل می شود . بنابراین محدود کننده جریان یک جریان مرجع صفر برای خطاهای منفی سرعت مهیا می سازد .

چون حلقه کنترل سرعت و حلقه کنترل جریان بصورت پشت سر هم قرار گرفته اند ، حلقه داخلی جریان بنام کنترل آبشاری نیز نامیده می شود . همچنین به آن کنترل هدایت شده جریان نیز گفته می شود . از این روش بدلیل مزایای زیر معمولا بیش از روش کنترل حد جریان استفاده می شود .

1.1- این روش پاسخ سریعتری نسبت به هر اغتشاش در ولتاژ منبع دارد . این موضوع را با در نظر گرفتن پاسخ دو سیستم محرکه به کاهش در ولتاژ منبع می توان توضیح داد یک کاهش در ولتاژ منبع ، جریان و گشتاور موتور را کاهش می دهد . در کنترل حد جریان ، سرعت افت می کند چونکه گشتاور موتور کمتر از گشتاور بار ، که عوض هم نشده است ، می باشد . خطای سرعت حاصله با تنظیم زاویه آتش یکسو کننده در مقداری کمتر ، به مقدار ابتدایی آورده می شود . پاسخ محرکه اساسا بتوسط ثابت زمانی مکانیکی آن مشخص می شود . زمانیکه حلقه داخلی کنترل جریان بکار گرفته می شود ، کاهش در سرعت موتور ، ناشی از کاهش در ولتاژ منبع ، یک خطای جریانی ایجاد می کند که باعث تغییر زاویه آتش یکسو کننده شده تا جریان آرمیچر را به مقدار اولیه آن باز گردانند . پاسخ گذرا در این حالت بتوسط ثابت زمانی الکتریکی موتور تعیین می شود چون ثابت زمانی الکتریکی یک محرکه نسبت به ثابت زمانی مکانیکی آن خیلی کوچکتر است ، حلقه داخلی کنترل جریان پاسخ سریعتری به اختلال ولتاژ ورودی می دهد .

2.1- الکوهای مشخصی از زاویه آتش ، یکسو کننده بهمراه مدار کنترل و در شرایط هدایت پیوسته بصورت یک ضریب بهره ثابت عمل می کند . محرکه برای این بهره بنحوی طراحی می شود که ضریب میرایی 0.707 داشته باشد ، که دراین حالت ، مقدار جهش برابر 5 درصد است . در شرایط هدایت غیر پیوسته ، بهره کاهش می یابد . هر چه زاویه هدایت کاهش بیشتری داشته باشد کاهش بهره نیز بیشتر است . پاسخ محرکه در حالت هدایت غیر پیوسته کند می شود و با کاهش زاویه هدایت ، خرابتر می شود . اگر طراحی محرکه بنحوی باشد که برای کار بصورت غیر پیوسته پاسخ زمانی سریع داشته باشد در حالت هدایت پیوسته ممکن است محرکه پاسخ نوسانی یا حتی ناپایدار داشته باشد . حلقه داخلی کنترل جریان یک حلقه بسته در اطراف یگسو کننده و سیستم کنترل ایجاد می کند ، و بنابراین ، تغییرات بهره آنها روی عملکرد محرکه اثر خیلی کمتری می گذارد . لذا ، پاسخ گذاری محرکه با حلقه داخلی جریان نسبت به کنترل حد جریان برتری دارد .

3.1- در روش کنترل حد جریان ، قبل از آنکه عمل کنترل حد جریان آغاز شود بایستی در ابتدا جریان از مقدار مجاز فراتر رود . چون زاویه آتش تنها بصورت مقادیر گسسته تغییر می کند ، قبل از آنکه محدود ساز جریان فعال شود ، در جریان جهش ایجاد می شود .

موتورهای کوچک نسبت به جریانهای گذرای شدید بسیار پرطاقت تر هستند . بنابراین ، برای بدست آوردن یک پاسخ گذرای سریع ، با انتخاب یک یکسو کننده با ظرفیت بزرگتر ، اجازه عبور جریانهای گذرای بسیار بزرگتر داده می شود . رگولاسیون جریان فقط برای مقادیر غیر عادی جریان لازم می شود . در چنین حالتی برای سادگی ، کنترل حد جریان بکار گرفته می شود .

هر دو طرح پاسخهای متفاوتی برای افزایش و کاهش در سیگنال فرمان سرعت دارند . یک کاهش در سیگنال فرمان سرعت حداکثر می تواند گشتاور موتور را صفر کند ، نمی تواند آن را معکوس کند چونکه ترمز امکان پذیر نیست . محرکه اساسا بدلیل گشتاور بار سرعتش کم می شود و زمانیکه گشتاور بار کم است ، پاسخ به یک کاهش در سیگنال فرمان سرعت آرام خواهد بود . بنابراین ، این محرکه ها برای بارهای با گشتاور بزرگ مناسب هستند ، همچون ماشین های کاغذ و چاپ، پمپ ها ، و بارهای پنکه ای .

انواع حفاظت :

1- حفاظت در مقابل اتصال کوتاه : این حفاظت توسط رله Over Current یا فیوز تامین می شود جریان فیوزها باید تا چند برابر جریان بار کامل موتوها انتخاب شوند تا در راه اندازی مشکل ایجاد نشود

2- حفاظت در مقابل اضافه بار : هدف از این نوع حفاظت ، آشکار کردن جریان بالاتر از مقدار نامی موتور است که از استاتور گذشته و باعث صدمه رساندن به سیم بندی موتور می شود در بعضی از موتورها عنصر حساس به حرارت در سیم بندی تعبیه می شود ، دو نوع حفاظت اضافه بار بصورت کلی وجود دارد که در بیشتر موارد هر دو باهم اعمال می شوند :

دسته اول : که فقط آلارم تولید می کنند . در این گونه حفاظت جریان پیک آپ ( جریانی که باعث عمل کردن رله می شود ) کم وتنظیم زمانی نیز سریع می باشد

دسته دوم : که جریانهای بالاتر و از نظر زمانی ، آهسته تر از نوع اول عمل کرده و بجای آلارم دستور قطع صادر می نماید . این رله ها از نوع رله های حرارتی Bimetalic thermostate برای اضافه بارهای کم یا متوسط و رله های جریان زیاد برای اضافه بارهای زیاد می باشند .

این حفاظت توسط رله اضافه بار Over Load تامین می شود . که از دو قسمت عنصر گرمکن و کنتاکتهای آن تشکیل شده است . چنانچه جریان ماشین بیش از حد گردد . عناصر گرم کننده گرم کننده گرم شده و کنتاکتها قطع می شود .

اگر جریان اضافه بار بطور دائمی باشد این وسیله مانع آسیب دیدن ماشین خواهد شد و جریانهای آنی مثلا جریان راه انداری معمولا به موتور آسیبی نمی زند و این وسیله نیز آنها را سنس یا آشکار نمی کند .

3- گرم شدن سیم بندی موتور : اکثر خرابی های سیم بندی موتور به دارای تحمل اضافه بار موتور می باشد کارکردن موتور تحت شرایط بار کامل به مدت طولانی و افزایش جریان و افزایش جریان راهاندازی باعث ایجاد خرابی و زوال در عایق سیم بندی موتور شده تا جایی که بالاخره یک اتصالی در آن بوجود می آید لذا در موتورها جهت حفاظت سیم پیچی استاتور از حرارت سنج دو فلزی استفاده شده است .

4- حفاظت در مقابل خرابی بلبرینگ ها : که از ترمیستور ( PTC ) استفاده می شود .

5- حفاظت در مقابل افت ولتاژ : در اثر کاهش ولتاژ موتورها به سرعت نامی خود نرسیده و یا سرعت خود را از دست داده و اضافه بارهای سنگینی را متحمل می شوند . هنگامیکه کاهش ولتاژ شدیدی برای مدت بیش از چند ثانیه وجود داشته باشد موتور باید از تغذیه جدا گردد .حفاظت در مقابل کاهش ولتاژ جهت نیل به دو مقصود صورت می گیرد :

به هنگام برق دار کردن یک باس ، تمامی موتورهای متصل به آن باهم شروع به استارت کرده و هر یک با کشیدن جریانهای راه اندازی زیاد ، کاهش ولتاژ شدیدی بوجود می آورند . این کاهش ولتاژ می تواند باعث ناپایداری و توقف موتور گردد که سوختن آن را در پی دارد . در اینگونه موارد باید موتورها سریعا از تغذیه جدا گردند .

بدنبال یک کاهش ولتاژ در شبکه جریانهای هجومی زیادی از کل موتور عبور می کند برای پرهیز از عبور این جریانهای زیاد و یا جریانهای هجومی زیادی که در اثر وصل مجدد باس بار به تغذیه روی می دهد ، از حفاظت افت ولتاژ استفاده می شود .راه اندازی موتورهای القائی سه فاز

موتورهای قفس سنجابی غالبا مستقیما به شبکه وصل می شوند . البته گاهی ممکن است در لحظه راه اندازی ، موتور جریانی معادل 5 تا 8 برابر جریان اسمی از شبکه بکشد . اگر این جریان شدید در خط تغذیه افت ولتاژ قابل ملاحظه ای ایجاد کند ، ممکن است بر عملکرد مصرف کننده های دیگر متصل به خط تغذیه اثر نامطلوب بگذارد . همچنین اگر جریان شدید در مرحله راه اندازی بمدت طولانی در موتور برقرار شود ، ممکن است سیم پیچهای استاتور را داغ کند و عایقها را صدمه بزند . در این شرایط از ولتاژ کمتری جهت راه اندازی استفاده می کنند . که به سه روش راه اندازی موتور القائی قفس سنجابی صورت می گیرد :

1- استفاده از اتو ترانسفورماتور

2- راه اندازی بطریقه اتصال ستاره مثلث سیم پیج موتور

3- راه اندازی بکمک سیستم های الکترونیک

از یک ترانسفورماتور کاهنده می توان برای راه اندازی موتور سه فاز استفاده نمود . هنگامیکه سرعت موتور به حوالی سرعت مطلوب رسید اتوترانسفورماتور را از مدار خارج می سازیم .

یکی از روشهای دیگر جهت راه اندازی موتورها در شرایط ولتاژ کاهش یافته ، استفاده از راه اندازی بوسیله اتصال ستاره مثلث است در لحظه راه اندازی استاتور بصورت ستاره به شبکه وصل می شود لذا ولتاژ اعمال به استاتور کاهش یافته و جریان راه اندازی کم می شود . هرگاه سرعت به حوالی سرعت مطلوب ( سرعت نامی ) رسید استاتور را بصورت مثلث به شبکه وصل می کنیم

همچنین می توان از یک کنترل کننده ولتاژ الکترونیکی جهت کاهش ولتاژ اعمالی به موتور در لحظه لحظه راه اندازی استفاده نمود . این سیستم کنترل یک راه اندازی آرام را مهیا می سازد . باید دانست با آنکه روش کاهش ولتاژ در هنگام راه اندازی ، جریان راه انداز را کم می کند ، اما گشتاور راه اندازی نیز کاهش می یابد ، زیرا گشتاور با مجذور ولتاژ متناسب استچاپ این مطلب: کلیک کنید

گزارش کارآموزی واحد رایانه سیستم آموزش و پرورش
پنج‌شنبه 7 بهمن 1395 ساعت 17:42 | نوشته ‌شده به دست | ( 0 نظر )
گزارش کارآموزی واحد رایانه سیستم آموزش و پرورش در 67 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی کامپیوتر و IT
بازدید ها 4
فرمت فایل doc
حجم فایل 58 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 67
گزارش کارآموزی واحد رایانه سیستم آموزش و پرورش

فروشنده فایل

کد کاربری 6017
کاربر

گزارش کارآموزی واحد رایانه سیستم آموزش و پرورش در 67 صفحه ورد قابل ویرایش


مقدمه :

بی تردید اعتبار و ارزش هر جامعه ای بستگی به میزان معرفت و دانش و رشد علمی وفرهنگی آحاد آن جامعه داشته و در این میان آموزش و پرورش به عنوان دستگاه عظیم فرابخش که حیاتی ترین عامل توسعه یعنی « انسان » در آن رشد یافته و به بار و بر می نشیند بیش از دیگر سازمانها و نهادها باید مورد توجه قرار گیرد . امانباید فراموش کرد که رسالت عظیم انسان سازی که وظیفه اصلی انبیاء نیز بوده نیاز به همت مضاعف تمامی رسولان فرزانه تعلیم و تربیت داشته و تا خود نخواهیم و تا متولیان اصلی دانش و معرفت خود به حرکت در نیامده و اثر بخشی آموزش و پرورش را به اثبات نرسانند یقینا انتظار توجه و حمایت مادی و معنوی ازدیگران ، آب در هاون کوفتن است .

خوشبختانه استان گلستان از روزگاران دور با نام جرجان و استراباد به لحاظ علمی و فرهنگی همواره بر سر زبانها بوده و از آن روز تا به امروز سیر صعودی خود را با شتاب طی نموده است و انشاء ا... حرکت رو به رشد در سایه عزم و اراده بلند و با استحکام پیوند خانه و مدرسه ونیز به همت تمامی کارکنان و فرهنگیان و دانش آموزان و پشتیبانی مسوولین استانی همچنان به سیر خود به سوی کمال ادامه خواهد داد .

تاریخچه آموزش و پرورش استان گلستان

پایه های نخستین نظام آموزشی در دوره اسلامی از مساجد آغاز گردید . در قرون اولیه در جوار مساجد حجره هایی بنا گردید تا آموزش قرآن کریم ، صرف ونحو و سایر علوم ممکن گردد . بنابراین در طول هزار و سیصد سال شهرهای قدیمی استان گلستان از مکتب خانه ها و مدارس پیشرفته دینی برخوردار بود.

نظام آموزشی جدید با نفی بنیادهای نظام آموزشی کهن اصول جدیدی در برنامه ریزی آموزشی و ارزشیابی پدید آورد که پایه های نظام آموزشی جدید ما را تشکیل می دهد . در دوره قاجاریه امیرکبیر به دایر نمودن مدرسه دارالفنون مطابق رویه آموزشی اروپایی ها نمود . از آن پس در سایر مناطق ایران مانند استرآباد (گرگان ) ، علی آباد کتول و بندر گز نیز چنین مدارسی پایه گذاری گردید . این مدارس از ابتدا با تشویق و حمایت نماینده حکومت درمراکز استانها پدید آمد .

در حال حاضر این استان با داشتن 15 اداره آموزش و پرورش و با جمعیت دانش اموزی بالغ بر 400.075 نفر در 3402 آموزشگاه و 15.913 کلاس درس و با تلاش بی وقفه 26.099 نفر همکاران محترم فرهنگی به فعالیتهای آموزشی و پرورشی و تعلیم وتربیت اهتمام دارد .

آموزش وپرورش شهرستان کردکوی در سال 1353 تاسیس شد و در سال 1354 رسما مستقل شد. این سازمان 1425 نفر پرسنل دارد که از این تعداد 98% رسمی و بقیه پیمانی و حق التدریسی هستند .

«شرح وظایف پست سازمانی »1- عنوان پست : مدیر / رییس اداره

شاغل این پست با رعایت دقیق موازین شرعی تحت نظارت رییس سازمان آموزش وپرورش استان عهده دار درانجام وظایف زیر خواهد بود .- سعی درتزکیه و الگوسازی خویش واسوه شدن برای کارکنان اموراداری و آموزشی ودانش آموزان بر اساس موازین شرع مقدس اسلام و نظام جمهوری اسلامی .

- اهتمام در بوجود آوردن محیطی کاملا اسلامی و تقویت روح وحدت اسلامی از طریق حرکت در مطابق اهداف آموزش وپرورش ونظام جمهوری اسلامی در بین کارکنان آموزشی و اداری و جلوگیری از هر گونه تفرقه و گروه گرایی .

- اهتمام دربوجود آوردن محیطی کاملا پرورش دهنده و آموزنده منطبق با موازین اسلامی در زمینه شکوفا شدن استعدادهای فکری کارکنان آموزشی و اداری .

- نظارت دقیق بر نحوه رفتار و کردار کارکنان آموزشی و پرورشی واداری و خصوصا درمورد پوشش اسلامی خواهران متعلم و کارمند بر طبق موازین شرع مقدس اسلامی .

- سعی در ایجاد ارتباط اسلامی بین کارکنان برای پیشبرد اخلاق و رفتار اسلامی آن ها

- کوشش در اجرای صحیح و دقیق قوانین و آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعملهای اداری و آموزشی طبق مصوبات کمیته مستند سازی استان و شهرستان .

- تماس و هم کاری با مقامات دولتی در سطح شهرستان جهت ایجاد تسهیلات لازم در پیشبرد اهداف آموزش و پرورش .

- تشویق وترغیب مردم به منظور همکاری و تعاون با آموزش و پرورش ( تعاونوا علی البر و التقوی )

- اقدام به تشکیل شورای آموزش وپرورش منطقه ای با توجه به مصوبات شورای استان معاونت مشارکت های مردمی و مدارس غیر انتفاعی و اقدام به انجام و بررسی آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط ووظایف دیگری که به عهده دبیر شورا واگذار گردیده است .

- نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی آموزشگاهها در قالب برنامه های مصوب .

- نظارت بر اجرای صحیح کار دوایر اداره و کوشش در ایجاد هماهنگی آنان .

- امضاء نامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعمل ها ، و احکام صادره از اداره .

- امضاء کارنامه ها و گواهی نامه ها ، تاییدیه ها و کارت شناسایی کارکنان اداری و آموزشی و غیره .

- بازدید از آموزشگاهها و صدور دستورالعمل های لازم درمورد حسن اجرای برنامه ها و کارهای اداری و آموزشی آن ها .

- کوشش در ایجاد توسعه و تجهیزات آموزشگاههای ابتدایی ، دوره راهنمایی تحصیلی و متوسطه ، مدارس شاهد ، مدارس غیر انتفاعی و مدارس عشایری ، بزرگسالان و همچنین موسسات تربیتی دیگر نظیر مهد کودک درسطح شهر باتوجه به نیازهای حال و آتی منطقه .

- مراقبت درتنظیم بودجه سالانه اداره و حسن انجام امور مالی .

- مراقبت در حسن اجرای برنامه های امتحانات داخلی ، نهایی و متفرقه آموزشگاه ها در سطح شهر ونمایندگی ها و تهیه گزارش مربوط برای مقامات ذیربط .

- کوشش در فراهم کردن وسایل رفاهی کارکنان اداری و آموزشی .

- اجرای دقیق اصل تشویق و توبیخ در مورد کارکنان اداری و آموزشی در صورت لزوم و طبق مقررات مربوط.

- نظارت مسنقیم بر کار معاونین ، مسوولان ، متصدیان ، نمایندگی های اموزش و پرورش وسایر کارکنان.

1-1 عنوان پست : مسوول دفتر

شاغل این پست با رعایت موازین شرعی و بر طبق مقررات وظایف مشروحه زیر را تحت نظارت مستقیم مدیر / رییس اداره انجام میدهد .

- یادداشت تاریخ و ساعت تشکیل کمیسیون ها و ملاقات ها و جلسات و اعلام آن به مدیر مربوط یا جانشین وی .

- ماشین کردن نامه هایی که از طرف مدیر یا جانشین وی ارجاع می شود .

- تعیین وقت برای مراجعه کنندگان جهت ملاقات با مدیر .

- پاسخ گویی به مراجعان تلفنی و یادداشت اسامی و خلاصه درخواست ها.

- نگهداری و بایگانی نامه و مکاتبات طبق دستور مدیر یا جانشین وی در بایگانی مخصوص.

- بایگانی پرونده های مورد نیاز .

- انجام سایر امور ارجاعی عند اللزوم .2-1 عنوان پست : کارشناس روابط عمومی و اسناد .

شاغل این پست با رعایت اصول و موازین شرعی و طبق مقررات تحت نظارت مقام مسوول مربوطه وظایف زیر را انجام می دهد.

- بررسی دیدگاهها و سنجش افکار عمومی در چهار چوب وظایف و ارایه نتایج حاصل به مسوولان ذیربط به منظور طرح ها و برنامه ها و اتخاذ روش هایی برای اجرای مطلوب .

- تحلیل محتوای مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی در خصوص برنامه های آموزش و پرورش و انعکاس آن به مسوولان ذیربط .

- همکاری با مراکز و دستگاههای فرهنگی و تبلیغی کشور در جهارچوب فعالیت های آموزش و پرورش در سطح شهرستان / منطقه .

- اطلاع رسانی به منظور دستیابی سریع مسوولان شهرستان و منطقه به سیاست ها و خطی مشی های دولت درخصوص برنامه های اموزش و پرورش .

- برقراری ارتباط مستقیم ودو سویه با مردم و رسانه های خبری .

- برگزاری ملاقات عمومی برای مسوولان اداره .

- تهیه و تدوین اخبار ، بیانیه ها ، اطلاعیه ها ، آگهی ها وپیام های مرتبط با آموزش و پرورش شهرستان و منطقه و انعکاس آن در رسانه های جمعی .

- اجرای بخشنامه ها و دستورالعملهای صادره در زمینه های شغلی مربوط به روابط عمومی و انتشارات و اسناد .

- تهیه گزارش های کلی از فعالیت های مدیریت / اداره و جمع بندی آن ها .

- پاسخ گویی به سوالات مراجعان و نامه های مردمی و مکاتبات سازمان و اداره در موعد مقرر.

- انجام سایر امور ارجاعی عنداللزوم.

3-1 عنوان پست : کارشناس مسوول ارزیابی عمل کرده و پاسخ گویی به شکایت

- پاسخ گویی به سوالات مراجعان .

- انجام سایر امور ارجاعی عنداللزوم .

4-2 عنوان پست کارشناس آموزش وپرورش پیش دبستانی وابتدایی

شاغل این پست با رعایت دقیق موازین شرعی و طبق مقررات تحت نظارت کارشناس مسوول عهده دار وظایف مشروحه ذیل می باشد .

- تهیه وتنظیم پیش نویس سازماندهی فضاهای آموزشی ( دبستان ، پیش دبستانی ، کودکستان ) با توجه به ضوابط و مقررات مربوطبه با نظر مسوول مربوطه .

- تهیه و پیش نویس واخذ نیاز نیروی انسانی واحدهای آموزشی دوره ابتدایی و تهیه گزارش کامل و ارایه آن به مسوول مربوطه جهت اقدام مقتضی .

- تهیه فرم روند تحصیلی ( دو نوبت ) واقدام و ارسال آن به واحدهای آموزشی زیر نظر مسوول مربوطه .

- اخذ فرم روند تحصیلی از آموزشگاه ها و جمع بندی و اعلام نتیجه و تهیه گزارش به مسوول مربوطه .

- تهیه نمودار از روند تحصیلی به همراه تجزیه و تحلیل و اعلام به مسوول مربوطه .

- همکاری درسازماندهی نیروی انسانی با کارگزینی ( دوره ابتدایی ) .

- تهیه و ثبت آماردانش آموزان و تعداد کلاس ها در دوره ابتدایی و پیش دبستانی با همکاری آمار و بودجه .

- انجام سایر امور ارجاعی عنداللزوم .5-2 عنوان پست : کارشناس مسوول آموزش و پرورش راهنمایی تحصیلی و دو.ره عمومی بزرگسالان

شاغل این پست زیر نظر معاون آموزش و پرورش عمومی وظایف مشروحه زیر را عهده دار است :

- دریافت نامه های مربوط به آموزش راهنمایی تحصیلی و دوره عمومی بزرگسالان ازدبیرخانه و ارجاع آن به متصدی یا متصدیان مربوط جهت اقدام لازم و نظارت بر حسن انجام کار آنها .

- تهیه و تنظیم برنامه فعالیت های سالانه آموزش راهنمایی تحصیلی و دوره عمومی دراول سال وتسلیم به مقامات مافوق جهت تایید و اتخاذ تصمیم .

- تهیه وارایه گزارش عمومی جهت صدور دستور لازم از مقامات مافوق .

- اقدام به تشکیل جلسات و کمیسیون ها ی مربوط ودعوت ازاعضای آنها با اطلاع وتایید مقامات مافوق .

- شرکت در جلسات و کمیسیون های مربوط.

- صدور و دستور تهیه و تنظیم بخشنامه و دستورالعملهای مربوط به آموزش راهنمایی تحصیلی و دوره عمومی و رسیدگی و پاراف آنها .

- بررسی و مطالعه وضع مدارس راهنمایی تحصیلی و دوره عمومی از نظر پیشرفت برنامه درسی و انجام اقدامات لازم درمورد انها .

- انجام اقدامات لازم درمورد غیبت دبیران و سایر کارکنان مدارس راهنمایی تحصیلی و دوره عمومی که به وسیله مسوولان مربوط اعلام می گردد براساس نظر مسوول مربوط واعلام نتیجه ان به کارگزینی وحسابداری جهت اقدام لازم

- تهیه و تنظیم نمایه برنامه سالانه قبل از مهرماه با مشارکت وهمکاری مدیر ، معاون و سایر همکاران با لحاظ نمودن سیاست های ابلاغی آموزش و.پرورش عمومی استان

- شرکت در جلسات مربوط با نظر رییس اداره .

- پاسخ گویی به سوالات مراجعان مربوط .

- تهیه پیش نویس مکاتبات مربوط .

- انجام سایر امور ارجاعی مربوط در صورت لزوم .

6-2 عنوان پست : کارشناس آموزش و پرورش راهنمایی تحصیلی و دوره عمومی بزرگسالان

شاغل این پست تحت نظارت معاون / کارشناس مسوول راهنمایی تحصیلی ودوره عمومی وظایف مشروحه زیر را انجام می دهد:

- رعایت کلیه اصول وموازین اسلامی در انجام وظایف مربوط

- تنظیم سازمان آموزش مدارس راهنمایی تحصیلی و دوره عمومی با توجه به ضوابط مربوط و ارایه به مسوول آموزش راهنمایی تحصیلی و دوره عمومی .

- بررسی گزارشهای رسیده ازمدراس مزبور در مورد سازمان آنها و تهیه گزارش کلی

- تهیه گزارش های لازم درمورد فعالیت های آموزش راهنمایی تحصیلی و دوره عمومی وارایه به مسوول مربوط .

- انجام سایر امورارجاعی عنداللزوم .

7-2 عنوان پست کارشناس مسوول امور فرهنگی ، اجتماعی و مشاوره دوره متوسطه

شاغل این پست بارعایت ضوابط شرعی و بر اساس آیین نامه وظایف مشروح زیر را تحت نظارت مقام مسوول انجام می دهد .

- همکاری و هماهنگی با مسوول دوره تحصیلی معاونت آموزشی درزمینه مربوط به شغل

- اجرای دقیق بخشنامه ها ودستورالعملهای صادره از حوزه ستادی وسازمان و نظارت بر حسن اجرای آن در سطح شهرستان / منطقه .

- پیگیری وتعمیق فعالیت های فرهنگی و هنری در سطح شهرستان به منظور فراهم آوردن رشد و شکوفایی استعدادهای فرهنگی و هنری دانش آموزان .

- برنامه ریزی جهت گسترش آموزش های فرهنگی و هنری در بین دانش آموزان ومربیان در سطح شهرستان .

- همکاری و هماهنگی با واحدها و ادارات فرهنگی و هنری در سطح شهرستان با کسب نظر ار معاون مربوطه جهت استفاده از ظرفیت ها و امکانات شهرستانی .

- تشکیل و نظارت بر نمایشگاههای کتاب و اثار دانش اموزان در سطح شهرستان .

- تهیه و تنظیم گزارش فعالیت های ماهانه واحد مربوط جهت ارایه به مقامات مسوول وسازمان

- نظارت مستقیم بر فعالیت کارشناسان امور فرهنگی و هنری

- برنامه ریزی جهت برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری دانش آموزان در سطح شهرستان .

- پیش بینی و اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت جهت مربیان و داوران مسابقات فرهنگی و هنری و کتاب داران واحدهای آموزشی .

- تدوین نمایه برنامه سالانه کارشناسی وارایه به کارشناسی فرهنگی و هنری سازمان .

- سازماندهی ونظارت بر روند اجرای فعالیت های اردویی و بازدید های علمی مدارس .

- تنظیم برنامه ها جهت توسعه و تجهیز کتابخانه های اموزشگاهی و نظارت بر فعالیت های مربوط به کتاب و کتابخوانی آموزشگاهها .

- ارزشیابی مستمر و سالانه فعالیت های فرهنگی و هنری و تربیتی مدارس و انعکاس نتایج ارزیابی به واحدهای مرتبط جهت لحاظ ارزش یابی پرسنل .

- توسعه وتقویت معارف دینی وتربیتی درمدارس با بهره گیری از قرآن کریم ،
نهج البلاغه و کتب مناسب و موثر دینی و اجتماعی .

- ایجاد زمینه های مناسب جهت فرآیند پاسخ گویی به نیازها و سوالات دینی و اجتماعی دانش آموزان .

- پاسخ گویی به سوالات مراجعان درزمینه های مربوط به فعالیتهای فرهنگی و هنری

- پیش بینی و اقدام دوره های ضمن خدمت جهت آشنا شدن مربیان با طرز استفاده از وسایل سمعی و بصری با هماهنگی ضمن خدمت .

- انجام سایر امور ارجاعی عنداللزوم .

8-2 عنوان پست : کارشناس اقامه نماز ، قرآن ، معارف اسلامی و امور مناسبت ها و ایام الله

شاغل این پست با رعایت صوابط شرعی و براساس آیین نامه وظایف مشروح زیر را تحت نظارت کارشناس مسوول انجام می دهد .

- تهیه و تنظیم نمایه سالانه ریاست اداره و ارسال آن به کارشناسی نماز ، قرآن سازمان ومدارس تابعه .

- ارسال بخشنامه ها و دستورالعملها به مدارس تابعه .

- برگزاری جلسات و توجیهی با مدیران ، مربیان ، معلمان ، اولیاء .

- نظارت بر فعالیت مرکز دارالقرآن .

- تشویق وترغیب همکاران و دانش آموزان نسبت به فرائض دینی و آموزش لازم در این زمینه به خصوص اقامه نماز جماعت .

- نظارت وارزشیابی از فعالیت های مدارس در خصوص نماز ، قرآن و معارف اسلامی

- ارسال گزارش فعالیت ها به سازمان ومسوول مافوق .

6-عنوان پست:کارشناس بودجه؛برنامه ریزی و آمار

شاغل این پست با رعایت موازین شرعی بر طبق مقررات به وظایف مشروحه زیر نظر کارشناس مسئوول انجام وظیفه می نماید.

- دریافت نمونه فرم های بودجه اسمی و اعتباری(عادی و طرح)و دستور العمل های مربوط و فهرست های رسیده از کارشناس مسئوول بودجه،برنامه ریزی و آمار

- نگه داری حساب اعتبارات فصول مختلف بودجه و تهیه جداول مقایسه ای بودجه سالهای قبل.

- انجام امور مربوط به ثبت تغییرات تامین ردیف حقوقی،انتصاب مجدد و تامین اعتبار جدیدالاستخدام و احکام و مزایا و حق التدریس و حق الزحمه امتحانات با نظارت کارشناس مسئوول بودجه و برنامه ریزی و آمار.

- ثبت تغییرات ناشی ازاموری نظیر بازنشستگی،فوت استعفا، نقل و انتقالات و مرخصی ها بدون حقوق مامورین به تفکیک در دفاتر مربوطه.

- تهیه نمودار و آمارهای مورد نیاز.

- همکاری با مسئولین آموزشی و امور اداری،مدیریت اداره به منظور پیش بینی کادر نیاز آنها و برآورد احتیاجات پرسنلی شهرستان و اعلام آن و تلفیق طرح ها و برنامه ها.

- انجام امور مربوط به محاسبه ضریب توسعه سنواتی دانش آموزان در کلیه سطوح تحصیلی و نتیجه گیری توسعه تقریبی دانش آموزان در سال تحصیلی آینده و تعیین تعداد کلاس و سهم مورد نیاز برای بعد و اعلام به مسئوولان مربوط جهت تهیه و تامین آموزگار،دبیر محل کلاس با نظر کارشناس مسئوول بودجه و برنامه ریزی و آمار.

- بررسی بودجه مصوب و تطبیق آن با احتیاجات اداره و تهیه گزارش پیشنهادهای لازم در مورد آن با نظر کارشناس مسئوول بودجه و برنامه ریزی و آمار و دیگر مسئوولان مربوط.

- توزیع پرسش نامه های آمار تفضیلی امتحانات به کلیه مدارس و دقت در جمع آوری به موقع و ارسال آنها به دفاتر ذیربط.

- هم کاری با کارشناسان مسئوول بودجه و برنامه ریزی و آمار در تشکیل جلسات برای مدیران مدارس و معلمان راهنما جهت توجیه عوامل آماری پرسشنامه های آمار تفضیلی
آذر ماه و انجام راهنمایی لازم برای تنظیم پرسش نامه های مذکور.

- مراجعه به واحد های آموزشی به منظور راهنمایی مدیران مدارس و هم کاری با افراد مذکور جهت تنظیم صحیح پرسش نامه ها با نظر کارشناس مسئوول بودجه و برنامه ریزی و آمار.

- اقدام به جمع آوری آمار آذر ماه و کنترل تصحیح و تطبیق آنها با گزارش های آماری مربوط.

- کوشش در تنظیم صحیح جداول آماری مربوط به آمارگیری آموزش و پرورش از قبیل جداول اجمالی و جداولهای کمک های مردم به آموزش و پرورش.

- پاسخ گویی به سئوالات مراجعان مربوط.

- انجام سایر امور ارجاعی مربوط عنداللزوم.

1-6 عنوان پست:کارشناسی مسئوول آموزش و ارتقاء و مهارتهای حرفه ای

شاغل این پست با رعایت اصول و موازین شرعی و بر طبق مقررات تحت نظارت معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت عهده دار وظایف مشروحه ذیل می باشد.- هم کاری با مسئوول مقاطع تحصیلی و سایر کارکنان در ارتباط با شغل.

- نظارت بر حسن اجرای کلیه دوره های آموزشی نیروی انسانی در سطح شهرستان منطقه و ناحیه.

- تهیه طرح های ناظر برای اجرای دوره های آموزشی کارکنان و ارایه آن به معاونین مربوطه.

- اجرای دوره های آموزشی(IT )و سایر دوره ها بر اساس برنامه های پیش بینی شده با توجه به امکانات موجود و با نظر معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت.

- پیش بینی و تهیه وسایل آموزشی و کمک آموزشی متناسب با نیاز دوره ها به هم کاری مسئوولین ذیربط و مرکز آموزش نیروی انسانی و گروه ارتقاء علمی سازمان.

- انجام هزینه دوره ها بر اساس دستورالعمل های صادره و ضوابط و مقررات مربوط.

- انجام مکاتبات لازم با سازمان و گروه ارتقاء علمی سازمان در زمینه اجرای دوره های آموزش ضمن خدمت در سطح شهرستان/منطقه.

- انجام اقدامات لازم در جهت اجرای صحیح دستورالعمل ها و برنامه های اعلام شده از سوی اداره کل دفتر ارتقاء علمی و گروه ارتقاء علمی استان و پاسخ گویی به مکاتبات مربوط.چاپ این مطلب: کلیک کنید

گزارش کاراموزی بررسی سیستم های PLC
پنج‌شنبه 7 بهمن 1395 ساعت 16:37 | نوشته ‌شده به دست | ( 0 نظر )
گزارش کاراموزی بررسی سیستم های PLC در 22 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی برق
بازدید ها 1
فرمت فایل doc
حجم فایل 37 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22
گزارش کاراموزی بررسی سیستم های PLC

فروشنده فایل

کد کاربری 6017
کاربر

گزارش کاراموزی بررسی سیستم های PLC در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

صنعت برق به عنوان یکی از حساسترین صنایع استراتژیک ومادر درپس تاسیسات زیربنایی هر کشوری ویکی از پرهزینه ترین صنایع دنیا،همیشه جایگاهی خاص وپراهمیت خود را دراقصی نقاط جهان دارا میباشد.درایران این صنعت زیر بنایی و

مهم علاوه برتامین الکتریکی مصرف کننده های مختلف،کلیدگردش صنایع کشوررانیزدرابعادوسیع به خوداختصاص داده،لذا وزارت نیرو بدنبال گسترش وسیع شبکه های تولید،انتقال وتوزیع برق در سراسر کشورازجمله منطقه مرکزی وتبدیل آن به یکی ازنقاط مهم ارتباطی شبکه های برق صنعتی کشور،لایحه پیشنهاد ایجاد"شرکت برق منطقه ای باختر" ،متشکل از استانهای لرستان،مرکزی وهمدان،به مرکزیت اراک را در تاریخ دوازدهم دیماه سال شصت و سه به مجلس ارایه نمود واین شرکت عملا ازتاریخ اول مهرماه سال شصت وپنج فعالیت رسمی خودرا شروع

نمود.

شرکت برق منطقه ای باختر که عهده دارتامین برق مطمئن جهت مشترکین آن میباشد،سرزمین وسیعی که از شمالیترین نقطه تا جنوبی ترین نقطه حدود660 کیلومتروازقسمت شرق تا غرب منطقه حدود450 کیلومتر،بامساحتی حدود76522 کیلومتر مربع راشامل میشود.

این شرکت ازشمال به برق منطقه ای زنجان،ازغرب

به برق منطقهای غرب،ازجنوب به سازمان آب وبرق خوزستان،ازجنوب شرقی به برق منطقه ای اصفهان وازشرق وشمال شرقی به برق منطقه ای تهران محدود میشود.

حوزه تحت پوشش این شرکت بر اساس آخرین آمار دارای جمعیتی بالغ بر4.5میلیون نفرمیباشد.برق باختر

دارای هشت شرکت وابسته واقماری است که مشتمل بر سه شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان، مرکزی وهمدان،دو شرکت مدیریت تولید برق غرب وشازند،شرکت بتانیر،شرکت مهندسی مشانیر(مهبام)

وشرکت خدمات کامپیوتری مدد باختر میباشد.

عمده تولید این شرکت توسط نیروگاه 1300 مگاواتی شازند ونیروگاه1000 مگاواتی شهید مفتح همدان صورت میگیرد.در سال1383 کل انرژی تحویل شده به شبکه برق منطقه ای باختر11517.4 میلیون کیلووات ساعت بوده که نسبت به سال قبل2.8 درصد کاهش داشته،از این میزان انرژی تولید شده59.67 درصد مربوط به نیروگاه شازند،39.98 درصد مربوط به نیروگاه شهید مفتح وبقیه مربوط به نیروگاه گازی درود میباشد.

تا پایان سال1383 تجهیزات وتاسیسات زیر بار شبکه های انتقال وفوق توزیع به شرح زیر میباشد:

خطوط400 کیلوولت:762 کیلومتر مدار

خطوط230 کیلوولت:2547.4 کیلومتر مدار

خطوط63 کیلوولت:4057 کیلومترمدار

ایستگاه های400 کیلوولت:3 دستگاه به ظرفیت1900 مگا ولت آمپر.

ایستگاه های230 کیلوولت:17 دستگاه به ظرفیت6720

مگاولت آمپر.

ایستگاه های63 کیلوولت:93 دستگاه به ظرفیت3487.5

مگاولت آمپر.

سیستمهایpower line carrier(plc)بطور کلی استفاده از خطوط فشار قوی بعنوان یک کانال ارتباطی یک امر پذیرفته شده است که بکار گیری آنها در شبکه برق رسانی قابلیت و توانایی سیستم تولید، انتقال وتوزیع را بالا میبرد دراین قسمت بطور مشروح استفاده از سیستم plc به همراه دستگاههای جانبی و روشهای کوپلاژبه شبکه خطوط فشار قوی شرح داده میشود.

انتخاب این روشها باتوجه به مسایلفشارقوی،مهندسی ارتباطات،مسایل اقتصادی وپارامترهای دیگرصورت میگیرد.

دراین قسمت مسایل مربوط به محدوده فرکانس، کاربردسیستم plc و مسیرارتباطی آن شرح داده میشود.

محدوده فرکانسی سیستمهای plc محدوده فرکانسی مناسب برای سیستمهایPLC بین30 KHZ تا500 KHZ وگاهی تا MHZ 1 میرسد،محدودیت حد پایین آن بخاطر مخارج بیشتر سیستم کوپلاژ و محدودیت حد بالای آن بخاطرتضعیف ناشی از فرکانسهایبالامیباشد.البته لازم به تذکراست که محدوده فرکانس فوق دریک کشور ممکن است بخاطراستفادهها ی مناسب و جلوگیری ازتداخل با فرکانسهای رادیویی حمل ونقل دریایی محدود شود.کاربرد سیستمهایplc

ازسیستمهایplc جهت ارتباط تلفنی(speech) ویا انتقال اطلاعات (data)ودرموارد لزوم برای ارسال علایم حفاظتی (protection) میتوان استفاده نمود، اطلاعات به صورت آنالوگ ودیجیتال برای ارسال تلگراف،تله مترینگ،تله کنترل وتله پروتکشن انجام میشود،بطورمثال مقادیر آنالوگ مانند MW وKV وMVAR ومقادیردیجیتال مانندحالتهای سوییچ و دژنکتورها میباشد. پهنای باند مورد استفاده سیستمplc برای ارسال باند300HZالی2400HZویا300HZالی 4000HZ میباشدکه باتوجه به سیستم مورد نظرعلائم تلفنی تلگراف کنترل وحفاظت در باند مورد نظر قرار میگیرند در اینجا بطور مختصر به مشخصات فرکانسی علائم مذکور اشاره میشود.

ارتباط تلفنی

از سیستمهای plc میتوان بعنوان وسیله ارتباط تلفنی دو طرفهDuplexبین پستها و با استفاده از مرکز تلفنPAX ارتباط پستها را با یکدیگر بوسیله مراکز سوئیچینگ برقرار نمود.پهنای باند موثر صحبت از300HZ تا2400HZ میباشد ودربعضی مواقع برای استفاده بیشتر برای بکارگیری علائم دیگر،حد بالای باند فرکانسی فوق میتواند به2000HZ کاهش یابد که با وجود پائین امدن ت قابل قبول کیفی میباشد و بقیه پهنای باند برای علائم تلگراف،کنترل وسیگنالینگ در نظر گرفته میشود.تلگراف و پست تصویر

ازplc برای ارسال علائم تلگرافی استفاده میشود که شامل ارسال علائم به صورت پست تصویری میشود.سرعت انتقال علائم از50Baud الی 600Baudمیتواند باشد.

کنترل و نشان دادن از راه دور

برای داشتن امکانات کنترل و نشان دادن از راه دور و همچنین جلوگیری از عملکرد اشتباه و از دادن اطلاعات و در نتیجه افزایش توانائی های PLCعلائم بکار گرفته شده در PLC بصورت کد میباشندسرعت انتقال علائم برای یک سیستم منفرد 50Baud و برای سیستمهای بزرگتر2400bit/s یا بیشتر میباشد.حفاظت از راه دور Teleprotection

در تاسیسات الکتریکی مانند شبکه انتقال انرژی مولدهاوترانسفورماتورهاوتجهیزات و اسباب وادوات دیگر برقی در اثر کاهش عایق بندی وضعیف شدن استقامت الکتریکی مکانیکی،دینامیکی درمقابل فشار های ضربه ای پیش بینی نشده و همچنین افزایش بیش از حد مجازدرجه حرارت، وسوانح طبیعی، خطاهائی پدید میاید که اغلب موجب قطع انرژی الکتریکی میگردد.

این خطاها ممکن است بصورت اتصال کوتاه، اتصال زمین،پارگی وقطع شدگی هادیهاو شکستن عایقهاو غیره ظاهر شود.

قطعات ووسایلی که چنین اشکالاتی پیدا میکنندباید بلافاصله از شبکه ای که آن را تغذیه میکنندجدا شوند تا از ازدیاد و گسترش خطا و از کارافتادن بقیه قسمتهای سالم شبکه جلوگیری گرددجلوگیری از بروز خطا و اتصالی در شبکه برق امری غیر محال است با این همه خواسته مصرف کننده برق،انتقال و توزیع برق مطمئن و بدون وقفه است. بعبارت دیگر باید شبکه برق طوری طرح ریزی شود که ازیک پایداری و ثبات قابل قبول و تا حد امکان مطمئنی برخوردار باشد.

امروز قطع شدن برق برای مدت کوتاهی باعث مختل شدن زندگی فردی قطع شدن برق کارخانه های صنعتی،مصرف کننده های بزرگ،موسسه های علمی و پژوهشی بمدت نسبتا طولانی موجب زیانهای جبران ناپذیر میشود،لذاقطع شدن و یا قطع کردن دستگاهها و تجهیزات الکتریکی معیوب از شبکه لازم است ولی کافی نیست،بلکه باید تدابیری به کار برده شود که برق مصرف کننده ای که در اثر بوجودآمدن عیب حتی از شبکه قطع شده است در کوتاه ترین مدت ممکنه مجددا تامین گردد(انتقال برق بدون رادستگاههای وسائل حفاظتی تامین میکند که ما به انها رله های حفاظتی میگوئیم).

بنابراین با توجه به موارد فوق بایستی شبکه در مقابل خطرات احتمالی حفاظت شده و با بروز حادثه ای در قسمتی از شبکه و به منظور جلوگیری از گسترش آن بطورسریع قسمت معیوب از بقیه شبکه جداگرددهنگام بروز اشکالات و حوادث سیستم حفاظت از دور برای خارج کردن تقریبا همزمان دو طرف یک خط فشار قوی با استفاده از مبادله اطلاعات دو طرف فرمانهای مورد نیاز را با سرعت زیاد ارسال مینماید. سیستمهای الکترومکانیکی حفاظت کننده به تنهائی قادر به انجام این عمل نیستندودستگاهplc بعنوان یک سیستم ارتباطی از عهده ان بر میاید و قادر است علائم فرمان را با حداکثر سرعت و اطمینان تا هرفاصله ای انتقال دهد،حداکثر زمان مجاز برای ارسال علائم حفاظتی کمتر از50 میلی ثانیه میباشد.لازم به تذکر است که در بدترین شرایط ممکن است باعث بوجود آمدن نویز و تضعیف علایم ارسالی میشود،.مکان ارسال علائم حفاظتی میسرباشد.

مسیر ارتباطی و وسایل کوپلاژ اینکه بتوانیم از خطوط فشار قوی با ولتاژ بالا به منظور مسیر ارتباطی استفاده و توانائی ارسال علائم فرکانس بالا را بدون توجه به مسائل ولتاژ و فرکانس شبکه،رعد و برق و قطع و وصل وامپدانس خط داشته باشیم به تجهیزات کوپلاژ نیاز خواهیم داشت این تجهیزات ضمن جدا سازی دستگاه ارتباطی از ولتاژ بالا،امکان ارسال علائم رابا حداقل تضعیف فراهم میاورند.کوپلاژ این تجهیزات باتوجه به امپدانس ونوع هادی خط انجام میشود که در قسمتهای مربوط شرح داده میشوند.

تجهیزات کوپلاژاز قسمتهای مختلف زیر تشکیل شده است.

خازن کوپلاژ coupling capactitor(cc)

تله موج line trap(LT)

وسیله کوپلاژCoupling Device(CD)

کابل اتصالCnecting cable

تله موجLine trap

Line trap با خط فشار قوی به صورت سری میباشد که بین اتصال خازن کوپلاژونقطه ورودی خط به پست قرار داد.

مقدار اندوکتانسline trap از0.1mH تا2mH میباشد.تا با توجه به فرکانس کریر از منحنی های استاندارد استفاده میشود.برای اشنائی بیشتر با قطعات و قسمتهای مختلفline trap میتوان به استانداردشماره

353نشریه IEC مراجعه نمود که درآن مقادیرپیشنهادی برای مقادیر نامی جریان و جریان اتصال کوتاه و روشهای ازمون برای تعیین مشخصات استانداردآن بیان گردیده است.

خازن کوپلاژ

خازن کوپلاژیاخازن مبدل ولتاژCapacitor Voltage Transformer(CVT) از تعدادی خازن سری تشکیل شده است که دستگاه PLC را از ولتاژ فشارقوی ایزوله مینماید.این قسمت که رابط بین خط فشارقوی وcouplingdevice میباشد،اصلی ترین قسمت وسایل کوپلاژمیباشد.ظرفیت این خازن بین1000pFتا10000pF میباشد.که بعنوان به همراه تله موج یک فیلتربالا گذر

عمل مینماید.برای آشنائی بیشتر با مشخصات خازن کوپلاژ میتوان به استاندارد شماره358 نشریهIEC مراجعه نمود.

دستگاه کوپلاژ

دستگاهLine Matching Unit(LMU) CD بین نقطه ولتاژ پائین خازن کوپلاژccو نقطه CF دستگاه قرار داد و از قسمتهای زیر تشکیل شده است.

کویل نشتیDrian coil

برق گیر اولیهSurge Arrester

سوئیچ اتصال زمین

ترانسفورماتور تطبیق امپدانسMatching transformer

وسیله تنظیمTuninig Devices

برق گیر ثانویهSurge Arrester به اختصار کار هر یک از آنها شرح داده میشود.

کویل نشتی

این کویل بصورت سری در مدار شبکه وصل و دارای امپدانس کم در مقابل فرکانس شبکه و امپدانس زیاد در فرکانس کریر میباشد و طوری طراحی میشود که فرکانس شبکه براحتی از آن عبور کرده و فرکانس کریر را مسدودنماید،و در نتیجه از طریق خازن کوپلاژ علائم کریر توسط سیستم مخابراتی دریافت گردد.

برق گیرSurge Arrester

بمنظور حفاظت دستگاهplc از رعد و برق و همچنین حوادث ناشی از قطع و وصل از برق گیر استفاده میکنند.

سوئیچ اتصال زمین

در مواقع تعمیر برای اطمینان از جدا سازی از ولتاژ شبکه از این سوئیچ استفاده میشود.

ترانسفورماتور تطبیق Matching trasformer

این ترانسفورماتور به منظور تطبیق امپدانس خط فشار قوی با دستگاه به کار میرود.ترانسفورماتور تطبیق ضمن جدا سازی ثانویه و اولیه دستکاه کوپلاژ (cd) عمل تطبیق امپدانس خط فشار قوی را بادستگاه

plc انجام میدهد.

وسیله تنظیمTuninig Devices

تنظیم نهائی برای تطبیق امپدانس با این وسیله انجام میشود.

برقگیرثانویه

برای جلوگیری ازصدمه دیدن دستگاه plc ازآن استفاده میشود که درمواقع افزایش ولتاژبکار میرود.

کابل اتصالConnecting cable

کابل اتصال بین ثانویه دستگاه کوپلاژ CD و دستگاه PLCقراردارد این کابل با توجه به امپدانس سیستم کابل متعادل(150اهم)ویا کابل نامتعادل(75اهم)میباشد.

باتوجه به توضیحاتی که درباره هر یک از وسایل کوپلاژ داده شده در اینجا روشهای مختلف کوپلاژ دستگاهplc به خطوط فشارقوی شرح داده میشود.روشهای مختلف کوپلاژ

کوپلاژسیستمplc به خط فشار قوی به روشهای مختلف انجام میشود که شرح داده میشود.

کوپلاژ فاز به زمین

در این روش دستگاه plc بین یک فاز و زمین قرار میگیرد وبه یک تله موج(Line trap) خازن کوپلاژ cc و یک دستگاه کوپلاژCD مورد نیاز است. بنابراین هزینه آن کم ولی دارای معایبی به شرح زیرمیباشد:

1.ضریب اطمینان آن به لحاظ آنکه روی یک فاز قرار گرفته است کم است.

2.میزان تضعیف و نویز آن در مقایسه با روشهای دیگر زیاد است.کوپلاژ فاز به فاز

در این روش دستگاه plc از طریق دوعددCD و دو عددCC به دو فاز یک خط متصل میشود.با توجه به تعداد وسایل بکار رفته هزینه های استفاده از این روش نسبت به روش قبلی تقریبا دو برابر خواهد بود. ولی دارای محاسنی بشرح زیر میباشد:

1.تضعیف نسبت به روش فاز به زمین کمتر است.

2.سیستم مخابراتی از ضریب اطمینان بیشتری در هنگام بروز عیب روی خطوط بر خوردار است.

3.القا به فاز دیگر کمتر است.

4.نسبت s/n به روش قبل زیاد تر است.

کوپلاژplc به دو خط هم مسیرInter circuit coupling

این روش مانند روش فاز به فاز می باشد و زمانی از این روش استفاده میشود که دو خط روی یک دکل وجود داشته باشد و دستگاه PLC را بوسیله دو عدد (CD) به یک فاز از هر خط هم مسیر وصل نمود.در این روش چنانچه یکی از مدارها بطور کامل قطع یا زمین شود،بازارتباط از طریق مسیر دیگر امکان پذیر خواهد بود.

کوپلاژ از طریق سیم زمین ایزوله شده

Insulated earth wire coupling

معمولا بر روی خطوط فشار قوی مخصوصاروی خطوط بیشتر از 11OKV ازیک یا چند سیم زمین که بر روی دکلها نصب میشوند استفاده میکنند این سیمها بمنظور حفاظت خطوط از رعد و برق و همچنین

برای کاهش ولتاژپله ای حاصل از اتصال زمین پست بکار میرود.

بعلاوه سیم زمین اثرات القائی ناشی از اتصال زمین در خطوط فشار قوی را به حداقل میرساند.سیم زمین معمولا متصل به دکل بوده و اگر از انها ایزوله گردد راندمان کار آنها پائین نمیاید وبه همین علت میتوان از آن بعنوان کانال ارتباطی استفاده کرد.در مقایسه با حالت های قبل ولتاژوجریان نامی وسایل بکار رفته کمتر میباشد.

معایب این روش عبارتست از:

تضعیف زیاد

قیمت زیاد نصب ایزولاتورها

کاهش اثر سیم زمین در شرایط((line fault

کوپلاژ به کابل های قدرت couling to power cables

به طور کلی کوپلاژ فرکانس کریر به کابل قدرت سه فاز چند سیمه و کابل قدرت سه فاز تک سیمه به همان روشی که در خطوط هوائی گفته شد انجام میشود که روشهای فاز به زمین و فاز به فاز انجام میشود و در حالت دوم (فاز به فاز) مقدار تضعیف کم و قیمت ان گران تمام میشود.درمقایسه با خطوط هوائی مشخصه های امپدانسی کابل های قدرت10 الی 20 درصد کمتر میباشد،بطوریکه اندوکتانسline traps کاهش یافته و

مقدار ظرفیت خازن کوپلاژCC به همان نسبت برای فرکانس های بالا افزایش پیدا میکند.

واحد تلگرافکار این واحدارسال ودریافت علائم تلگراف است میدانیم که در این سیستم از مدولاسیون FSK جهت ارسال اطلاعات تلگرافی استفاده میکنند جهت ارسال این اطلاعات در سیستم موجودپهنای باندی برابر2180 الی3460 هرتز درنظرگرفته میشود.دراین باند درنظر گرفته شده میتوان در چند کانال مختلف اطلاعات تلگرافی ارسال کرد.تعدادکانالهای قابل استفاده بستگی به سرعت ارسال اطلاعات دارد که اگرسرعت اطلاعات50 بیت برثانیه باشدآنگاه میتوان درباند مذکور11 کانال تلگراف مستقل را بکار بست.میدانیم که درمدولاسیونFSK به ازای یک وصفردو فرکانس مختلف ارسال میشود یا اگرسرعت اطلاعات 100 بیت برثانیه باشدآنگاه باید برای هرکانال160 هرتز پهنای باند داشته باشیم ودرنتیجه با این سرعت وباند مذکور 5 کانال تلگرافی خواهیم داشت.یااگرسرعت اطلاعات

200بیت بر ثانیه باشد آنگاه برای هرکانال320هرتز پهنای باند لازم داریم ودرنتیجه دوکانال درباند مذکور میتوان داشت.

چگونگی ارسال کانالها وفرکانسهای ارسال در رابطه با سرعت ارسال اطلاعات دربلوک دیاگرام واحد تلگراف ارائه شده است که دارای 3 کانال ورودی و3 کانال خروجی میباشد وبسته به سرعت ارسال

اطلاعات از آنها استفاده میشود.این واحداز دو قسمت تشکیل شده است قسمت دریافت وقسمت ارسال.ارسال علائم تلگراف

برای ارسال3 کانال ورودی در نظر گرفته شده است که ازطریق پینهای2،1 و6،7 و21،22 واردواحد

میشوند بعد از آن هرکدام ازیک ترانس کوپلاژکه

وظیفه تطبیق امپدانس را به عهده دارد میگذرد و

وارد یک طبقه تضعیف کننده میشوندمقدار تضعیف قابل تنظیم میباشدبعدازآن هرسه کانال با استفاده از یک طبقه جمع کننده،جمع شده وازیک فیلترمیان گذر

با پهنای باند2180 تا3460 هرتزمیگذرد این فیلتررا دربعضی مواقع میتوان ازسرراه علائم حذف کرد

درانتهاتوسط پینهای29 و30 بطرف واحد مدولاتور

کانال یاواحدمولدعلائم تلفنی ارسال میشوند.دریافت علائم تلگراف

دراین قسمت سیگنال ازمدولاتورکانال یا واحد مولد علائم تلفنی می آیدوسپس ازیک فیلترمیان گذرعبور

میکند.نقش این فیلترحذف سیگنال مکالمه وسیگنالینگ

است سپس با استفاده از یک تقویت کننده،تقویت میشود وازیک تقویت کننده دیگر که قابل تنظیم است میگذرد آنگاه این سیگنال به سه مسیرتزریق میشود که درهر مسیریک تضعیف کننده قابل تنظیم قراردارد.بعداز

تنظیم کننده از یک ترانس کوپلاژجهت تطبیق امپدانس

گذشته وازطریق پینهای 34،33 و8،9 و23،24 این سه سیگنال تلگراف دردسترس قرارمیگیرند.

البته این واحد بعنوان یک امکان اضافی در سیستمPLC تله ترا پیش بینی شده است.مولد علائم تلفنی(Signalling)دراین واحد فرکانسهای سیگنالینگ30+3660 بصورت

FSK در سیستم PLC بکارمیرود

مهمترین کارهای واحد سیگنالینگ باتوجه به بلوک دیاگرام عبارت است از:

1.بااعمال ولتاژزمین به مداراسیلاتورواحدسیگنالینگ فرکانس بصورت FSK ارسال میشود.

2.تبدیل علائمFSK دریافت شده ازطرف دیگربه علائم شماره گیر.

3.آشکارسازی سطح علامت FSK برای کنترل کار سیستمPLC.

4. ارسال علائم صحبت وتلگراف درقسمت فرستنده و دریافت آنها در قسمت گیرنده واحدسیگنالینگ.

قسمت گیرنده این واحد شامل یک اسیلاتور(A) با فرکانس3690 هرتزویا3630 هرتزبا پایداری30هرتز میباشدکه بااعمال پتانسیل زمین به پین شماره34 تغییر

فرکانس از3690 به3630 ویابالعکس انجام میشود و همچنین علائم شماره گیری به علائمFSK تبدیل میشود

(30+3660)هرتز.علامت FSK با فرکانس مرکزی

3660 ازیک فیلترمیان گذر(B) باپهنای باند40 هرتز

عبورداده میشود.این فیلتر برای محدود کردن فرکانس هایی که درمحدوده کارسیستم وجود داردبکارمیرود و ازطریق پین شماره1 به تست مدول و ورودی مدار کمپاندردرواحد صحبت ارسال میشود.علائم صحبت وتلگراف ازطریق پینهای شماره 30 و31 به قسمت ورودی تقویت کننده(C) وارد میشوند وازطریق ترانسفورماتور مبدل(D) وپینهای شماره21 و22 به مدولاتورکانال فرستاده میشود.

در طرف گیرنده علائم ترکیب شده (صحبت،تلگراف وسیگنالینگ)از طریق پینهای23 و24 وگذشتن از ترانسفورماتورمبدلE وتقویت کنندهF وارد سه مسیر میشوند.علائم صحبت وتلگراف بابودن فیلترمیان گذر G که جهت عبورعلامت سیگنالینگ میباشد جدا شده

وازطریق پینهای 16 و37 به واحدهای مربوط در گیرنده میروند.

علامت سیگنالینگ پس ازعبورازفیلترG وتقویت کننده

H وارد دومسیر میشود:

1.پس ازعبورازقسمتJ بصورت موج مربعی درآمده وبا بکارگیری مداردیسکیریمیناتورفرکانسK وارد مدار مقایسه کنندهL میشوندکه کارآنهاتولید پالسهای فرستاده

شده اصلی میباشدواز طریق یک رله الکترونیکی وپین

35 آنها رابه مدارشماره گر ارسال مینماید.

2.وارد مدار آشکار سازپیک ولتاژN شده باسطح ولتاژ

Threshold مقایسه میشود،اگرسطح ولتاژعلامت در مقدارنامی باشد،مقایسه کننده درشرایط معمولی کار میکندواگرسطح علامت به اندازهdB5افت کند،خروجی

مقایسه کنندهP تغییرحالت میدهد،بطوریکه مدارخبر دهندهQ باعث خاموش شدنLED سبزوروشن شدن

LED قرمزمیشودکه نشان دهنده پایین بودن سطح ولتاژ دریافتی است

لازم به ذکر است که با بستن اتصالS میتوان عمل آشکارسازیFSK رامتوقف نمود،اگرسطح ولتاژعلامت

سیگنالینگ برابریا بزرگترازسطح ولتاژThreshole

باشدLED سبزروشن بوده وشرایط عادی رانشان میدهد

دریافت علائم خبری در گیرنده بوسیله مدارQ از0.5 تا2 ثانیه تاخیردارد وزمان برگشت از حالت خبری به حالت عادی بوسیله مدار تاخیراز1 الی5 ثانیه میباشد.چاپ این مطلب: کلیک کنید

گزارش کارآموزی سیستم تلویزون
پنج‌شنبه 7 بهمن 1395 ساعت 16:35 | نوشته ‌شده به دست | ( 0 نظر )
گزارش کارآموزی سیستم تلویزون در 35 صفحه ورد 38 اسلاید قابل ویرایش
دسته بندی فنی و مهندسی
بازدید ها 4
فرمت فایل doc
حجم فایل 5774 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 35
گزارش کارآموزی سیستم تلویزون

فروشنده فایل

کد کاربری 6017
کاربر

گزارش کارآموزی سیستم تلویزون در 35 صفحه ورد + 38 اسلاید قابل ویرایش


بسمه تعالی

در اجرای اصل یکصدوهفتادوپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به رادیو و تلویزیون اشاره دارد و همچمنین قانون اداره صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب هشتم دیماه 1359 مجلس شورای اسلامی اساسنامه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران که بشرح زیر می باشد : سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سازمانی است مستقل و زیرنظر قوای سه گانه کشور که بر طبق قانون اداری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ، قانون خط مشی و مفاد این اساسنامه اداره می شود .

اهداف : هدف اصلی سازمان صدا و سیما بعنوان یک دانشگاه عمومی ، نشر فرهنگ اسلامی ، ایجاد محیط مساعد برای تزکیه و تعلیم انسان و رشد فضائل اخلاقی و شتاب بخشیدن به حرکت تکامل انقلاب اسلامی در سراسر جهان می باشد . این اهداف در چهارچوب برنامه های ارشادی ، آموزشی ، خبری و تفریحی تامین می گردد . ریاست سازمان صداو سیما جهت وظایف خود دارای 6 حوزه معاونت می باشد که عبارتند از :

1- معاونت امور برنامه ها که مسئوولیت تهیه کلیه طرحها و برنامه های رادیویی و تلویزیونی و ارائه آن به واحد طرح و برنامه و نیز تولید و پخش آن را بر عهده دارد .

2- معاونت سیاسی که مسئوولیت تهیه ، تنظیم و پخش اخبار و گزارشها را بر عهده دارد .

3- معاونت آموزشی که مسئوولیت تربیت نیروی انسانی مورد نیاز سازمان را از طریق دانشکده صدا وسیما بر عهده دارد .

4- معاونت فنی که مسئولیت انجام کلیه امور مربوط به تجهیزات فنی سازمان شامل تهیه و تامین وسائل و دستگاههای فنی، نگهداری و تعمیرات ، گسترش پوشش رادیویی و تلویزیونی در داخل کشور را بر عهده دارد .

5- معاونت اداری مالی که مسئولیت تنظیم و اجرای بودجه تامین نیروی انسانی ، امور اداری و حقوقی را بر عهده دارد .

6- معاونت برون مرزی که مسئوولیت تهیه طرح های رادیویی و تلویزیونی برون مرزی را بر عهده دارد .

معاونت فنی سازمان صدا و سیما خود دارای حوزه های زیر می باشد :

1- اداره کل پشتیبانی فنی

2- اداره کل فرستنده های تلویزیونی

3- اداره کل فرستنده های رادیویی

4- اداره کل تاسیسات

واحد پشتیبانی فنی سازمان صداوسیمای اراک زیر نظر اداره کل پشتیبانی فنی سازمان صداوسیما قرار دارد وکارآموزی اینجانب در آنجا انجام شد .

این واحد دارای وظایفی به شرح زیر می باشد :

1- تعمیرات و نگهداری کلیه تجهیزات استودیویی و پرتابل الکترونیک رادیویی و تلویزیونی .

2- ارائه خدمات الکترونیک جهت ضبط و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی .

3- فراهم آوردن امکان ارتباط مستقیم تلویزیونی و رادیویی از اراک به سایر نقاط کشور .

4- استفاده از تجهیزات و تکنولوژی های جدید برای انجام امورات فوق .

در طول دوره سه مبحث مورد بررسی واقع شد :

1- نمونه برداری ازسیگنال تصویر

2-کوانتایی سازی سیگنال تصویر

3- اصول فشرده سازی تصویر


فصل اول نمونه برداری از سیگنال تصویر

ضبط اطلاعات تصویری:

دستگاه ضبط مغناطیسی تصویر در واقع از اطلاعات تصویری یک کپی برروی نوار مغناطیسی می کشد. لذا می توان آن را مشابه باحالتی فرض کرد که نقاشی بخواهد ازیک تابلوی اصلی نسخه برداری کند. بنابراین هرقدر در صحت کشیدن دقت بیشتری داشته باشد. تابلوی کپی شباهت بیشتری به اصل خواهد داشت. اما اگر دراین نقاشی از تکنیکهای ضعیف، دستهای لرزان، قلم موهای نامناسب وسنگین اشتفاده شود کپی تهیه شده همراه با خطاهای زیاد بوده و در جزئیات ، باکار اصلی متفاوت خواهد بود. در دستگاههای ضبط تصویر قیاسی هنگامی که از تصویر اصلی برروی نوار مغناطیسی نسخه برداری های مکرر انجام می شود، عدم کیفیت مطلوب تصویری رابه دنبال خواهد داشت. همانطور که بهترین هنرمند هاهم نمی توانند چنین ادعایی داشته باشند. مضافا این که بخواهیم دوباره کپی دیگری از کپی اولی تهیه کنیم. واضح است که تفاوتها بازهم بیشتر خواهند شد وکاهش فوق العاده کیفیت تصویری رادرپی خواهند داشت.

ضبط رقمی اطلاعات تصویری:در ضیط تصویر رقمی، سیگنال تصویر پیوسته متناوبا در زمانهای معینی اندازه گیری می شود. هریک از این نقاط اندازه گیری شده که در طول عمل نمونه برداری بدست می ایند، توسط یک عدد بیان می شوند. حال، این مقدار عددبیان شده است که روی نوار ضبط می شود نه خود سیگنال تصویری. می توان تصور کرد بجای این که از روی یک اثر هنری رنگارنگ با جزئیات فراوان نقاشی کشیده شود، از روی تعدادی عددکپی برداری گردد. بخصوص آن که جزئیات تصویری به ارزش عددی هر عدد بستگی داشته باشد ونه به خوش خط یابد خط نوشتن اعداد. از آنجا که در فن آوری رقمی هرعدد به صورت دودویی بیان می شود، باکمی دقت می توان اعداد صفر ویک رااز هم تشخیص داد. دراین صورت کپی کاملا شبیه اصل و عملیات کپی برداری بدون افت کیفی خواهد بود.

اصول نمونه برداری تصویر:

نمونه برداری عبارت از اندازه گیری متناوب مقادیر سیگنال تصویر قیاسی به جهت تولید نمونه های تصویری می باشد. تمام سیستمهای فیلم وتصاویر الکترونیکی از نمونه برداری به مقدار وسیع استفاده می کنند. وضوح فاصله ای در فیلم توسط عناصر رنگی حساسی به نور تعداد نمونه های تصویر محدود می شود، در صورتی که وضوح گذری توسط سرعت فریم وزاویه نوربند محدود می شود. سیگنال تصویر قیاسی اغلب به صورت عمودی نمونه برداری می شود واین عمل به خاطر روش پویش سیگنال می باشد. در سیستم تلویزیون ، تصویر از تعدادی خطوط افقی تشکیل می شود. تعداد این خطوط در سیستم 50 هرتز 625 خط ودر سیستم 60هرتز 525 خط می شاد. در روش پویش خطوط افقی تصویر، وضوح ایستا ووضوح پویا به وسیله چندین عامل تعریف شده اند:

الف- وضوح افقی توسط پاسخ فرکانسی وسرعت فریم مجدود می گردد.

ب- وضوح عمودی توسط بسامد نمونه برداری ونسبت تعداد خطوط یک میدان ویا یک فریم وهمچنین توسط سرعت فریم ها محدود می شود.

برای رقمی سازی یک تصویر باید سیگنال تصویری حاصل از پویش لامپ دوربین یا حسگرهای دسته بندی شده رادریک خط یادریک فریم نمونه برداری نماییم. هردودسته حسگرهای خطی وفرعی، تصویر رادر سه بعد نمونه برداری می کنند. این سه بعد عبارتند از: افقی ، عمودی وحوزه زمان. وضوح ایستا وووضوح پویا دریک تصویر رقمی شده ره بسامد نمونه برداری وسطوح کوانتش مربوط به هر نمونه بستگی کامل دارد. سیگنال تصویر قیاسی ازدونظر پیوسته می باشد: پیوستگی در حوزه زمان – پیوستگی از نظر مقدار واندازه . اما سیگنال رقمی از نظر زمان ومقدار گسسته می باشد. علاوه برآن از نظر زمان فقط در زمانهای معینی تعریف شده است واز نظر مقدار فقط می تواند اندازه های کاملا مشخصی را دارا باشد. یک سیگنال تصویر رقمی ازیک سری اعداد دودویی دنبال هم تشکیل شده که هر یک ازاین اعداد نماینده یک نمونه اندازه گیری شده مشخصی می باشند. مقدار هرکدام ازاین اعداد، ترکیبی از بیتهای صفر ویک هستند. شکل بیت خلاصه شده رقم دودویی نام دارد. برای تبدیل یک سیگنال پیوسته زمانی به سیگنال گسسته, می بایست در زمانهای مشخصی از آن نمونه گرفت که در نتیجه سیگنال پیوسته زمانی به صورت گسسسته ومنقطع درمی آید. حال اگر این نمونه های زمانی به تعداد کافی موجود باشند سیگنال مقطع اطلاعاتی رااز دست نخواهد داد. شکل 1 نشان دهنده یک نمونه ایجاد وذخیره اطلاعات تصویر رقمی تک رنگ می باشد این نمونه شامل یکسرس نقاط مرتبی می شود که عموما مستطیل شکل هستند. مقدار روشنایی در آن نقاط به عنوان یک عدد ذخیره می گردد. نقاط مذکور به عنوان عناصر تصویری هستند که عموما آنها راپیکسل می گویند. ترتیب چیدن عناصر تصویری به وصرت ستونی وردیفی است. باکم کردن فاصله بین عناصر تصویری می توان امیدوار بود که ببیننده تصویری پیوسته را مشاهده کند. مسلما با بهبود ابعاد عناصر تصویر مقدار وضوح تصویری بهتر خواهد شد. دراین صورت مقدار داده های رقمی لازم برای ذخیره یک تصویر، به نسبت مربع توان دوم وضوح تصویری افزایش می یابد. هر عنصر تصویری حتی در تصاویر رنگی اضافه برمیزان روشنایی مقدار دیگری ندارد، اماهر نقطه از تصویر شامل برداری است که میزان روشنایی ورنگ مایه ودرجه اشباع رنگ را تشکیل می دهد. دراین صورت مقدار داده ها با همه دشواریها افزایش می یابد. شکل1 نشان می دهد که تصاویر می توانند به صورت رقمی وتوسط نسبت دادن میزان روشنایی هرنقطه به صورت عددی دودویی ذخیره گردند. نمونه برداری اغلب به صورت ردیفی و ستونی می باشد. در این صورت چنانچه خطوط عمودی وافقی همانند هم وبه یک فاصله باشند بیشترین بازدهی تصویری را خواهیم داشت.

فصل دوم :کوانتایی سازی سیگنال تصویر

برای ضیط سیگنال تصویر به صورت رقمی، نخست باید سیگنال قیاسی به رقمی تبدیل گردد. در فصل قبل توسط عمل نمونه برداری، سیگنال قیاسی به نمونه های تصویری تبدیل شد. حال لازم است که برروی این نمونه های تصویری عمل کوانتایی سازی انجام گیرد. در طی این عمل، دامنه هریک از نمونه ها با سطوح ولتاژ مشخصی به تقریب زده می شوند.هریک ازاین سطوح ولتاژ توسط یک عدد دودویی بیان می گردد. ازاین مرحله به بعد هرنوع پردازشی که سیگنال تصویر لازم دارد، برروی این اعداد دودویی صورت می گیرد. از آنجائی که تعداد سطوح کوانتش رابطه ای مستقیم با کیفیت تصویر دارد، محاسبه تعداد سطوح بسیار مهم می باشد. هرچه تعداد سطوح کوانتش بیشتر وفاصله سطوح از یکدیگر کمتر باشد. عمل تقریب زدن دامنه نمونه های تصویر، دقیقتر خواهد بود. این بدان معنی است که خطای کوانتش کمتر شده وعمل کوانتائی سازی بادقت بیشتر انجام می شود. امااز طرف دیگر، تعداد سطوح بیشتر به معنی نیاز به تعداد بیت زیادتر است.هرچه تعداد بیتها افزوده شود، نرخ داده های تصویر هم بیشتر می شود. ماهمواره به دنبال آن هستیم تاضمن داشتن کیفیت تصویر خوب، نرخ بیت راکاهش دهیم. دراین فصل ابتدا برروی اصول کوانتایی سازی، کوانتش یکنواخت وغیریکنواخت مطالعه می شود. سپس سطوح کوانتش وتعداد بیتهای لازم رامورد توجه قرار می دهیم و رابطه ای بین کیفیت تصویر وتعداد بیتها بدست می آوریم. توسط این رابطه وبادر نظر گرفتن مقدار سیگنال به نویز تصویر، تعداد بیتهای لازم را محاسبه می نمائیم. در پایان این فصل با مقدار بدست آمده برای تعداد بیتهای لازم، به محاسبه نرخ داده های تصویر در کانال تلویزیونی می پردازیم.چاپ این مطلب: کلیک کنید

گزارش کارآموزی سرسیلندر و سیستم جرقه زنی
پنج‌شنبه 7 بهمن 1395 ساعت 16:32 | نوشته ‌شده به دست | ( 0 نظر )
گزارش کآرآموزی سرسیلندر و سیستم جرقه زنی در 17 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی فنی و مهندسی
بازدید ها 9
فرمت فایل doc
حجم فایل 130 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 17
گزارش کارآموزی سرسیلندر و سیستم جرقه زنی

فروشنده فایل

کد کاربری 6017
کاربر

گزارش کآرآموزی سرسیلندر و سیستم جرقه زنی در 17 صفحه ورد قابل ویرایشفصل اول

سرسیلندر
ریشه لغوی

این ترکیب دو کلمه‌ای برای بیان یک قطعه از موتور بکار می‌رود. لیکن از دو کلمه «سر» و «سیلندر» تشکیل شده است و به معنای قطعه‌ای است که بر قسمت فوقانی سیلندر موتور نصب می‌گردد.
دید کلی

چنانچه بلوک سیلندر یک موتور را به تنهایی دیده‌ باشید. متوجه شده‌اید که قسمت فوقانی آن باز بوده و پیستونها در درون سیلندرها قابل دیدن می‌باشند. در ضمن سوراخهایی در بدنه موتور وجود دارد (بدنه موتورهای بلوک سیلندر است) که انتهای آنها باز است. برای تکمیل شدن ساختار بلوک سیلندر به سرسیلندر نیاز است.
ساختمان سرسیلندر

سرسیلندر یک قطعه ریخته‌گری شده است که معمولا از جنس چدن یا آلیاژهای آهن ، مس یا آلومینیم ساخته می‌شود. شکل کلی سرسیلندر متانسب است با شکل سیلندر به نحوی که می‌بایست تمام قسمت‌های آنها بر یکدیگر منطبق باشند. (لازم به ذکر است که موتورهای دوزمانه فاقد سرسیلندر می‌باشند) سرسیلندر می‌بایست با قسمت فوقانی سیلندر و سرسیلندر تطابق کامل داشته باشد تا بتواند از نشست گازهای محبوس در سیلندر یا گاز محترق در اتاقک انفجار جلوگیری کند.

در ضمن می‌بایست سرسیلندر دارای مجاری در امتداد مجاری سیلندر داشته باشد تا جریان آب و روغن از پوسته موتور به سرسیلندر رفته و پس از انجام وظایف روغن کاری و خنک کاری دوباره به سیلندر برگردد. البته برای انجام آب بندی کامل میان سیلندر و سرسیلندر از یک واشر استفاده می‌شود. جنس این واشر از مس و پنبه نسوز است که باعث می‌شود تا از محل اتصال سیلندر و سرسیلندر هیچگونه عبور گاز یا مایعی اتفاق نیافتد. (آب بندی : جلوگیری از نشست یک سیال).

در ضمن سرسیلندر به وسیله پیچ کاملا به بدنه موتور چسبانیده می‌شود. سرسیلندر می‌بایست دارای یک سطح بسیار صاف و پرداخت شده در قسمت تحتانی باشد. البته این حالت برای سطح فوقانی سیلندر نیز الزامی است. تاب برداشتگی یا وجود خراش‌های عمیق در قسمت بالای بدنه موتور و یا قسمت تحتانی سرسیلندر می‌تواند مانع آب بندی کامل گردد. که در صورت جزئی بودن این نقایص می‌توان با صفحه تراشی آنها را رفع نمود.
قطعات سرسیلندر

سرسیلندر دارای مجاری متعددی می‌باشد. برخی از آنها جهت آب و روغن تعبیه شده اند. گروهی دیگر از این مجاری جهت ورود هوا به داخل اتاقک احتراق تعبیه شده‌اند، که به آنها مانیفولد هوا می‌گویند. گروه سوم جهت خارج کردن گازهای ناشی از احتراق از اتاقک احتراق در نظر گرفته شده‌اند که به آنها مانیفولد دود می‌گویند.


سیستم دیگری که بر روی سرسیلندر موتورها نصب می‌شود ، سیستم سوپاپ‌ها است. که شامل سوپاپ ، میل سوپاپ ، اسبک‌ها ، فنرها و دیگر تجهیزات مربوطه می‌باشد. البته محل قرار گیری سوپاپ‌ها در سرسیلندر نیز به شکل متناسب با سوپاپ‌ها از قبل تعبیه شده است و برای آب بندی آنها ، عملیات ماشین کاری بر روی آنها انجام شده است.
اتاقک احتراق

که عمل تراکم مخلوط هوا و سوخت و نیز عمل انفجار این مخلوط در آنجا صورت می‌گیرد، نیز در بدنه سرسیلندر تعبیه شده‌ است که از لحاظ شکل و ابعاد دارای گونه‌های فراوانی است. ناگفته نماند که سرسیلندر در زیر یک درپوش محفوظ است.
طرز کار

قطعات عمده سرسیلندر که تحرک دارند همان سوپاپ‌های سرسیلندر می‌باشد که می‌بایست بصورت بسیار دقیق و متناسب با حرکات پیستون باز و بسته شوند. عمل باز و بسته شدن این سوپاپ‌ها و نیز زمان بندی آن (تعیین مدت زمان بسته بودن یا باز بودن سوپاپ‌ها) بوسیله میل بادامک انجام می‌پذیرد. قسمت‌های دیگر سرسیلندر که فاقد تحرک هستند کافیست که در برابر حرارت‌های بالای ایجاد شده در اثر احتراق و نیز در برابر شوک‌های بوجود آمده در اثر انفجار سوخت پایداری داشته باشند. و البته باز بودن مجاری عبور آب و روغن نیز ضروری است.
کاربرد

سرسیلندرها تنها در موتورهای داخلی احتراق چهار زمانه وجود دارند و علت استفاده از آنها این است که اگر به علت خرابی نیاز باشد که سیلندرها یا پیستونها دستکاری شوند، یا برداشته شوند، با باز کردن سرسیلندر دسترسی به آنها بسیار ساده‌تر خواهد بود.فصل دوم

پژو آردی
نوع موتور:پیکان 1600
سیستم سوخت رسانی :انژکتوری
حجم موتور:1598 سی سی
سوخت :بنزین بدون سرب
تعداد سیلندر :4
نسبت تراکم:8/5
حداکثر گشتاور :110 Nm در 3750 دور در دقیقه
حداکثر سرعت :175 کیلومتر بر ساعت
گیربکس :دستی 5 سرعته
کلاچ: کابلی
نوع و توان باتری :باتری 12 ولت 60 آمپر ساعت
دینام :80 A
استارت:0.9KW
وزن روی اکسل :630کیلو گرم
وزن روی اکسل عقب :490 کیلوگرم
وزن ناخالص:1500 کیلوگرم
طول خودرو:4408 MM
عرض خودرو 1694 MM
ارتفاع خودرو :1460 MM


قسمت اول

مقدمه ....................

موتورهای احتراق داخلی توسط انفجار (احتراق ) مخلوط هوا و سوخت در سیلندر، نیرو تولید میکند . موتورهای گازوییل سوز ( دیزل) با بالا بردن فشار تراکم در اتاق احتراق ، عمل اشتعال خود به خود انجام میگیرد. اما در موتورهای بنزینی( یا گاز سوز ) قابلیت بالا بردن فشار تراکم در حد موتورهای دیزلی نمیباشد ، بنابراین لازم است مخلوط بنزین و هوایی (که توسط کاربراتور به سیلندرها فرستاده میشود) به روش دیگری محترق گردد. این کار در موتورهای بنزینی بر عهده سیستم جرقه میباشد .توجه : حتما اصطلاح انژکتوری – بنزینی را شنیده اید ، این نوع موتورها نیز مانند موتورهای بنزینی – کاربراتوری به احتیاج به سیستم جرقه دارند.فقط نحوه سوخت رسانی آنها به کمک انژکتور انجام می پذیرد.

وظیفه سیستم جرقهایجاد جرقه برای احتراق مخلوط بنزین ( یا گاز ) و هوا لازم است اما برای روشن کردن موتور کافی نیست .مقدار ولتاژ نیز باید برای احتراق کافی باشد همچنین زمان ارسال جرقه نیز مهم میباشد . این زمان حتما باید اندکی قبل از رسیدن پیستون به نقطه مرگ بالا باشد ( TDC ) . علاوه براین مدت زمان جرقه نیز در احتراق اثر زیادی دارد که این کار نیزبه عهده سیستم جرقه میباشد . بطور خلاصه میتوان گفت وظیفه سیستم جرقه :ارسال جرقه در مکان مناسب (در اتاق احتراق )

و زمان مناسب (کمی قبل از انتهای تراکم )

و ولتاژ مناسب ( برای ایجاد قوس الکتریکی بین الکترود مثبت و منفی شمع)

و طول مدت مناسب (برای احتراق مناسب تر )انواع سیستم های جرقه

از هنگامی که اتینه لنویر( مراجعه به تاریخچه اتومبیل ) اولین موتور احتراق داخلی را ساخت و تکمیل آن توسط چالز فرانکلین کترینگ، سیستم های مختلفی برای ایجاد جرقه در اتاق احتراق ابداع شده ا ند و روز به روز کارایی این سیستم بالاتر رفته است . دسته بندی تمامی سیستم های جرقه موجود کار دشواری میباشد. برخی از این سیستم ها در قسمتهایی باهم شباهت دارند درحالی در قسمتهای دیگر باهم متفاوتند .شرکتهای تولید کننده روشهای مختلفی را برای انجام این کار ابداع کرده اند .چاپ این مطلب: کلیک کنید

گزارش کارآموزی بررسی مقدماتی تدارکات و سیستم انبارها
پنج‌شنبه 7 بهمن 1395 ساعت 15:59 | نوشته ‌شده به دست | ( 0 نظر )
گزارش کارآموزی بررسی مقدماتی تدارکات و سیستم انبارها در 35 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی فنی و مهندسی
بازدید ها 8
فرمت فایل doc
حجم فایل 30 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 35
گزارش کارآموزی بررسی مقدماتی تدارکات و سیستم انبارها

فروشنده فایل

کد کاربری 6017
کاربر

گزارش کارآموزی بررسی مقدماتی تدارکات و سیستم انبارها در 35 صفحه ورد قابل ویرایشمقدمه ای بر کارآموزی


در زمینه اجرای کارآموزی اینجانب در سازمان نقشه برداری کشور درخصوص امکان سنجی، طراحی، ایجاد سیستم انبار اداره تدراکات گزارش حاضر بعنوان «کارآموزی» تهیه شده و جهت نمایاندن تصویر کلی و همه جانبه فعالیتهای اداره تدارک، نه تنها سیستم انبار بلکه کلیه سیستم های موجود مورد شناخت قرارگرفته اند این گزارش حاصل مصاحبه با پرسنل اداره تدارکات و بازدید عینی از فعالیتهای این اداره می باشد. ارتباطات اداره تدارکات بامحیط بیرونی شامل مدیریتها و واحدهای سازمان نقشه برداری و خارج از سازمان نیز دراین گزارش ملحوظ نظر واقع شده است ولی با توجه به گسترش سازمان نقشه برداری و سیستم های اداری و مالی آن سازمان از فعالیتهای اداره تدارکات گزارش تهیه گردیده این گزارش شامل نتایج و ادامه فعالیتهای مذکور در سایر واحدهای سازمان نمی باشد و صرفاً در حیطه فعالیتهای اداره تدارکات تهیه شده است، جهت ارائه بهتر ارتباطات و گردش اطلاعات اداره تدارکات از تکنیک «نمودارهای مفهومی گردش اطلاعات» (DFD) استفاده شده است تاکلیه ارتباطات و ورودیها و خروجیهای سیستم فعلی به سهولت دردسترس خواننده قرار گیرند.

درقسمتهای دیگر گزارش، شرح ورودیها و خروجیها (فرمها، اطلاعات، درخواستها و …) و شرح کلیه فعالیت هریک از واحدهای اداره تدارکات ذکر گردیده است.

قسمت اشکالات و نارسائیها شامل نتیجه گیری از آن بخش ازروشهای انجام کار است که غیرمنطقی و غیراصولی بوده و یا اطلاعات و نحوه گردش اطلاعات جهت انجام صحیح و به موقع امور ناکافی تشخیص داده شده است.

قسمت اول – جایگاه سازمانی و تشکیلات اداره تدارکات

1- جایگاه سازمانی اداره تدارکات درسازمان نقشه برداری کشور

1-1-تدارکات به عنوان یکی از ادارات امور اداری و خدمات درحوزه معاونت مالی اداری سازمان نقشه برداری جای دارد.

ساختار کلی سازمان نقشه برداری و جایگاه اداره تدارکات درنمودار زیر نشان داده شده است:

2ـ حسابداری

3ـ تنظیم اسناد

4ـ کار پردازی

5ـ انبارها

6ـ کاردکس

7ـ دفتر اداره تدارکات


1ـ4ـ شرح فعالیتهای ریاست اداره تدارکات


ریاست اداره تدارکات علاوه بر نقش سرپرستی ، هماهنگی ، کنترل و برنامه ریزی اداره تدارکات ، فعالیتهای زیر را انجام می دهد .

1 ـ دریافت درخواستهای کالا از طریق مدیریت واحدهای سازمان و تایید اولیه برای انجام عملیات تحویل کالا از انبارها در صورت وجود

2 ـ دریافت درخواستهای خریدکالا از طریق مدیریت واحدهای سازمان و تایید اولیه برای انجام عملیات خرید در صورت تامین اعتبار از سوی امور مالی و ذیحسابی

3 ـ اخذ تأئید درخواستهای خرید از مدیریت امور اداری ، خدمات

4 ـ اخذ تصویب درخواستهای خرید از مدیریت امور مالی و ذیحسابی در رابطه با بودجه مصوبه و تامین اعتبار

5 ـ ارجاع در خواستهای کالا به کاردکس و انبار جهت تحویل به متقاضی

6 ـ ارجاع درخواستهای خرید به کارپردازی جهت خرید کالا و تحویل به انبار

7 ـ درخواست و اخذ پیش پرداخت از امور مالی و ذیحسابی بابت خریدهای کلان و خارج از حد توان تنخواه گردان اداره تدارکات که در این صورت چک مستقینا در وجه فروشندگان صادر ولی مسئولیت پی گیری امور بعهده تدارکات می باشد.


2 ـ4ـ شرح فعالیتهای حسابداری


1 ـ درخواست از امور مالی و ذیحسابی نسبت به واریز وجوه بودجه ( طرح ، درآمد، جاری ) مصوبه بمرور طی سال و بصورت علی الحساب که از طریق تنظیم اجازه پرداخت انجام می شود .

2 ـ صدور چک در وجه کارپرداز ان و فروشندگان و تنخواه گردانهای فرعی و اخذ رسید از آنان بر روی فرم حواله صدور وجه

3 ـ نگهداری حسابهای بدهی کارپردازان ، تنخواه گردانهای فرعی ( خدمات ، مدیران، و واحدها و واحد سفارشات خارجی ) بهنگام صدور چک در وجه آنان

4 ـ نگهداری حسابهای بدهی کارکنانی که امور خاصی را انجام می دهند ( بطور مثال امور خرید بلیط هواپیما و …) و بدهی فروشندگان کالا و خدمات ( پیش پرداختها )

5 ـ نگهداری سایر حسابها مانند هواپیمایی جمهوری اسلامی و تنخواه گردان خوابگاه دانشجویی

6 ـ نگهداری حسابهای منابع تامین تنخواه گردان اداره تدارکات که شامل وجوه بودجه طرح ، بودجه جاری و بودجه در آمد می باشد.

7 ـ طی سال وجوه بودجه دریافت شده بصورت ثابت در حسابها نگهداری می‌شود چون مرتبا با ارسال اسناد هزینه قطعی به امور مالی و ذیحسابی تجدید می گردد باستثنای دو ماه پایان سال که عمل تجدید تنخواه گردان انجام نمی شود تا کل وجوه بودجه مصرف گردد و در صورت مازاد به سال بعد منتقل می شود.

8 ـ ثبت حسابها بر اساس خلاصه فهرست اسناد و نماینده اسناد در دفتر معین انجام می شود ، کلیه حسابها در سطح معین می باشند و طبقه بندی کلی وجود ندارد .

9 ـ نگهداری حساب بانک ( جاری 90001 ملی نزد شعبه سازمان نقشه برداری ) که وجوه دریافتی بودجه در این حساب واریز و چک جهت پرداخت بهای خریدها و هزینه از این حساب صادر می شود.

10 ـ اخذ چک تجدید تنخواه گردان از امور مالی و ذیحسابی برابر مبلغ اسناد هزینه قطعی و واگذاری به بانک و ثبت در حساب بانک و متقابلا حسابهای بودجه طرح (درآمد، جاری) بستانکار می شوند.

11 ـ نگهداری حساب تفصیلی خریدها و هزینه های انجام شده برای هر یک از حوزه های مدیریت در دفتری بشکل روزنامه ، این حسابها جنبه آماری داشته و ارتباطی با ثبت حسابها ندارد .

12 ـ کسر کردن از حساب بدهی کارپردازان و فروشندگان پس از اخذ رسید از امور مالی و ذیحسابی ( قبل از رسیدگی ) مبنی بر رسید اسناد هزینه قطعی و ضمائم انجام می شود . متقابلا حسابهای بودجه ( طرح ، درآمد، جاری) بدهکار می شوند

13 ـ لازم به ذکر است که فعالیتهای اداره تدارکات که آثار مالی ببار می اورند در چهار چوب نظام حسابداری دولتی و بصورت مفهوم حسابداری تنخواه گردان انجام می شود . بدین لحاظ نگهداری حساب ریالی برای موجودیهای انبار در نظر گرفته نشده و قیمت تمام شده موجودیها بهنگام خرید در امور مالی و ذیحسابی به حساب هزینه قطعی منظور می گردد . کلیه خریدهادر چهار چوب بودجه مصوب سالانه و با توجه به تامین اعتبار آن صورت می پذیرد.


3 ـ4ـ شرح فعالیتهای تنظیم اسناد


1 ـ کمک به امور مالی و ذیحسابی در امر صدور سند هزینه قطعی ( فرم رسمی دولتی محسوب می شود ) در سه نسخه که حدودا 3 تا 4 مورد در هفته صادر می شود و بانضمام فاکتورهای خرید برای امور مالی ارسال می شود .

2 ـ تشخیص سر فصل حسابهای هزینه دولتی مطابق با مواد 21 گانه هزینه در چهار فصل برای هزینه ها و خریدهای انجام شده توسط اداره تدارکات با راهنمایی امور مالی و ذیحسابی .

3 ـ تنظیم فهرست نماینده اسناد هزینه قطعی در دو نسخه که حاوی شماره و تاریخ سند هزینه قطعی ، خلاصه شرح سند، مبلغ سند و شماره در خواست خرید می باشد . یک نسخه آن پس از اخذ رسید از امور مالی و ذیحسابی مبنی بر دریافت اسناد هزینه قطعی و ضمائم برگشت داده می شود و در حسابداری مبنای ثبت در حسابهای کارپردازان و فروشندگان ( بستانکار) و متقابلا حسابهای بودجه ( طرح ، درآمد ، جاری) بدهکار قرار می گیرد به عبارت دیگر رسید امور مالی و ذیحسابی بر روی فهرست نماینده اسناد هزینه قطعی به منزله تأئید هزینه قرار گرفته در صورتی که مراحل رسیدگی متعقبا انجام می شود.

4 ـ تنظیم خلاصه فهرست اسناد هزینه قطعی در دو نسخه که حاوی شرح خریدها و هزینه ها به تفکیک هر یک از کارپردازان ویا انجام دهندگان هزینه ، شماره ماده هزینه ، شماره برگ در خواست خرید ، و مبلغ می باشد یک نسخه بهمراه سند هزینه قطعی به امور مالی و ذیحسابی ارسال ، یک نسخه دیگر مبنای ثبت و کسر از حساب کارپردازان ( به تفکیک هر کدام ) قرار می گیرد.

5 ـ تنظیم نماینده اسناد برای هر کارپرداز در یک نسخه که حاوی شماره و تاریخ سند قطعی ، بنام گیرنده وجه ، شرح سند و مبلغ می باشد فرم فهرست نماینده اسناد هزینه قطعی بعنوان صورتجلسه این فرم تلقی می شود.

6 ـ عقد قرار دادهای 89 روزه با کارگران روز مزد ، این کارگران به انجام امور خدماتی ( نظافتچی ، آبدارچی ، کمک انباردار و…) مشغول می باشند و مشمول قانون کار بوده و از مزایای بیمه تامین اجتماعی ، بن کارگری و… استفاده می کنند .

7 ـ تنظیم لیست دستمزد ماهانه برای کارگران روز مزد در پنج نسخه (یک نسخه برای بانک ، دو نسخه برای امور مالی و ذیحسابی و یک نسخه بایگانی اداره تدارکات و یک نسخه نیز اضافه است)

8- پیگیری امور بیمه کارگران روزمزدی، تنظیم اظهارنامه بیمه و تکمیل لیست دستمزد برای تامین اجتماعی، اطلاق چک حق بیمه از امور مالی و ذیحسابی و تحویل به تامین اجتماعی واخذ رسید برروی اظهارنامه بیمه و لیست دستمزد از شعبه تامین اجتماعی

9- پیگیری امور پرداخت مالیات حقوق کارگران روزمزدی که بواسطه تقلیل مالیات و عدم شمول تاکنون انجام نشده ولی با افزایش حداقل دستمزد در سال جاری و رسیدن حقوق تعدادی از کارگران روزمزد به حدنصاب پرداخت مالیات درسال جاری این مسئله درجریان کار قرار گرفته است.

4-4- شرح فعالیتهای کارپردازی

1-انجام عملیات خرید کالا و خدمات توسط 3 نفر کارپرداز از منابع داخل کشور بدون تفکیک تخصصی کالاها و خدمات انجام می شود.

2-برنامه ریزی داخلی و توزیع درخواستهای خرید بین کارپردازان توسط مسئول کارپردازی انجام می شود.

3-درخواستهای خرید کالا توسط مدیریت واحدهای متقاضی صادر شده پس از تائید و تصویب های ریاست اداره تدارکات، مدیر امور اداری و خدمات و امور مالی و ذیحسابی و معاونت مالی اداری توسط مسئول کارپردازی دریافت و سپس بین کارپردزان توزیع می شود.

4-خریدها می بایست براساس آئین نامه معاملات دولتی انجام شود که خلاصه آن بشرح زیر است:

برای خرید های تا سقف دو میلیون ریال اخذ پیش فاکتور و بررسی قیمت توسط ریاست اداره تدارکات منجر به انتخاب منبع خرید می گردد. برای خرید های تا سقف سه میلیون ریال اخذ سه بار استعلام بها از منابع خرید و سپس انتخاب منبع خرید با نظر ریاست اداره تدارکات میسر است. برای خریدهای بیش از سه میلیون ریال انتشار آگاهی مناقصه عمومی و انتخاب منبع خرید از این طریق انجام می شود.

5-کارپردازان پس از انتخاب منبع خرید کالا و خدمات چنانچه نیازمند به پیش پرداخت باشد از حسابداری درخواست وجه نموده و چک صادره را در اختیار فروشنده قرار می دهند.

6-مسئولیت پیگیری دریافت کالا و خدمات و نهایتاً تحویل به انبار (کالا) و تحویل به دریافت کننده (خدمات) بعهده کارپرداز مسئول است.

7-مسئولیت ارائه درخواست خرید و صورتحساب به انبار به همراه اجناس خریداری شده و سپس اخذ یک نسخه قبض انبار بعهده کارپرداز مسئول است.

8-کارپرداز مسئول، کلیه مدارک را جهت صدور سند هزینه قطعی به تنظیم اسناد ارائه می دهد.

9-درمواردی که تحویل کالای خریداری شده به مصرف کننده ضرورت فوری دارد جنس مستقیماً به واحد مصرف کننده تحویل می شود. ولی حواله و قبض انبار معادل یکدیگر صادر شده و مراحل ثبت درکاردکس انبار مانند سایر موارد است.


5-4-شرح فعالیتهای انبارها


سه انبار ملزومات، ترابری و مصالح ساختمانی مجموعه انبارهای اداره تدارکات می‌باشند، اقلام خریداری شده در آنها نگهداری و سپس به مصرف کنندگان (واحدهای سازمانی) تحویل داده می شوند. شرح فعالیت انبارهای سه گانه به این ترتیب است:


1-5-4-انبار ملزومات


1-انبار ملزومات دارای حداکثر 200 قلم جنس می باشد که در یک سالن مسقف نگهداری می شوند.

2-اقلام عمده انبار ملزومات شامل فیلمهای عکاسی، کاغذ عکاسی، داروهای ظهور و ثبوت، وسایل و ملزومات مصرفی اداری و خدماتی است.

3-فرمت کاردکس انبار برای کلیه اقلام بصورت دفتر (مجلد) نگه داری می شود شماره اقلام منطبق برکاردکس واحد کاردکس می باشد.

4-دریافت کالاهای خریداری شده و صدور قبض انبار در سه نسخه برای بایگانی انبار واحد کادرکس و تنظیم اسناد ارسال می شود.

5-درصورت عدم موجودی جنس درخواست شده در انبار برروی حواله انبار (صادر شده توسط واحد کاردکس) «موجود نیست» درج می شود.

6-شماره گذاری اقلام بر روی قفسه ها منطبق با شماره کاردکس انجام شده ولی بعلت کمبود فضای انبار ردیف شماره اقلام در کنار یکدیگر رعایت نشده است.

7-ثبت مقادیر وارده و صادره کالا در کاردکس (دفتر) بترتیب براساس قبض انبار و حواله انبار انجام می شود.

8-تحویل جنس به واحدهای مصرف کننده براساس حواله انبار صادره توسط واحدکادرکس انجام وسپس توزیع نسخ حواله انبار توسط انبار دار انجام می شود. (برای بایگانی انبار، کاردکس تدارکات و واحد مصرف کننده)

9-انبار گردانی سالانه با حضور نمایندگان امور مالی و ذیحسابی انجام می شود. موجودیها یک بار شمارش گردیده و با کاردکس مقایسه و درصورت مغایرت کاردکس اصلاح شده و درصورتجلسه ثبت می شوند.

10-جهت پیگیری شماره اقلام از دفتر راهنما برحسب حروف الفبا (نام جنس) استفاده می شود.


2-5-4-انبار ترابری


1-انبار ترابری دارای حداکثر 900 قلم جنس (قطعات یدکی وسایط نقلیه ) است که بعلت عدم اختصاص فضای مناسب بخشی از اقلام آن در انبار ملزومات بخش در محوطه روباز و بخشی در انبار پای کار (حدد 340 قلم قطعات یدکی که مصرف زیاد دارند) نگهداری می شوند.

2-فرمت کاردکس انبار برای کلیه اقلام بصورت دفتر (مجلد) نگهداری می شود شماره اقلام منطبق با کادرکس واحد کادرکس است.

3-ثبت مقادیر وارده و صادره کالا در کادرکس بترتیب براساس قبض انبار و حواله انبار انجام می شود.

4-دریافت کالاهای خریداری شده وسپس صدور قبض انبار در سه نسخه که برای بایگانی انبار، واحد کاردکس و تنظیم اسناد ارسال می شود.

5-درصورت عدم موجودی جنس درخواستی در انبار بر روی حواله انبار (صادره توسط واحد کاردکس) «موجود نیست» درج می شود.

6-انبارگردانی سالانه با حضور نمایندگان امور مالی و ذیحسابی، مانند انبار ملزومات انجام می شود.

7-در اوایل سال 72 موجودی انبار پای کار که مسئولیت آنها بعهده واحد ترابری بوده به موجودی انبار ترابری منتقل گردیده ولی از نظر نزدیکی به واحد ترابری همچنان درهمان محل قبلی مستقر می باشد و مسئولیت دریافت و تحویل اقلام را بعهده دارد.


قسمت ششم : پیشنهاد (چارچوب سیستم های مورد نیاز)


به منظور بهبود روشهای گردش عملیاتی اداره تدارکات درجهت نیل به اهداف مورد نظر آن اداره برپایه اصول روابط منطقی سازمانی و گردش صحیح اطلاعات که بواسطه وجود ارتباطات منطقی بین دوایر و با محیط بیرونی اداره تدارکات باید پایه ریزی گردد پیشنهادات ذیل بصورت مفاهیم کلی ارائه می گردد:

1-تعیین ساخت سازمانی مناسب بر پایه اصول روابط منطقی سازمانی، تفکیک مسئولیت های پرسنل از یکدیگر و تدوین شرح وظایف پرسنل طبق ساختار سازمانی جدید .

2-برطرف نمودن ضعف کیفی نیروی انسانی (دربرخی پستها) از طریق تشویق به شرکت در کلاسهای آموزشی مراکز آموزشی حرفه ای (مانند مراکز آموزش مدیریت دولتی مرکز آموزش مدیریت صنعتی) و تقبل هزینه کلاسها توسط سازمان

3-استفاده از امکانات و خدمات ماشینی (کامپیوتر) جهت سرعت بخشیدن به گردش امور وثبت ونگهداری اطلاعات بخصوص در مورد ثبت و نگهداری اطلاعات موجودیهای انبار، حسابهای کارپردازان، فروشندگان، تنخواه گردانها و… و بانکها اطلاعاتی جهت خردیدهای بهینه.

4-طراحی و استقرار سیستم های اطلاعاتی خرید موجودیهای انبار و حسابداری که منجر به تهیه و تدوین گزارشات جامع اطلاعاتی بصورت مناسب و بهنگام گردند تا مدیریت (به مفهوم عام) اداره تدارکات را جهت تصمیم گیری برنامه ریزی و کنترل و هدایت عملیات خرید، نگهداری موجودیهای انبارها و مصارف موجودی ها یاری رساند.

5-طراحی و استقرار سیستم های فوق بصورت طراحی نمودارهای گردش عملیات، تعیین ورودیها و خروجیهای هریک از سیستم ها (فرمها و کارتهایی که مبانی واریز اطلاعات به کامپیوتر) و تعیین ارتباطات منطقی گردش اطلاعت بین دوایر استفاده کننده از سیستم ها و همچنین محیط بیرونی اداره تدارکات (کل سازمان نقشه برداری) باید تبلور یابد تا از انجام تداخل امور دوایر در یکدیگر، از انجام دوباره کاریهای غیرضروری لوث شدن مسئولیتها، گردش غیر ضروری فرمهای بی مورد جلوگیری شده و حجم عملیات و گردش اطلاعات بصورت منطقی، کارآ و موثر درآید.

6-لزوم تمرکز کلیه عملیات خرید کالا و خدمات اداره تدارکات و جلوگیری از پراکندگی این گونه عملیات در سازمان می بایست برای مدیریت توجیه و در جهت این امر تلاش نمود تا از طریق مزایای کاربرد سیستم های بهینه در اداره تدارکات، کل تشکیلات سازمان منتفع گردند.

7-جهت بهبود وضعیت نگهداری موجودیها علاوه بر استفاده از سیستم های نرم افزاری کارآ و موثر می بایست مسئولین را از نظر امکانات سخت افزاری (ساختمانها و تجهیزات انبار) و همچنین نیروی انسانی تقویت نمود.

8-روشهای مناسب کدگذاری اقلام انبارها برپایه و اصول منطقی و با توجه به ماهیت و نوع اقلام باید تدوین و بمورد اجرا گذارده شود تا استفاده (کامپیوتر) بسهولت و بهتر صورت پذیرد.

9-در رابطه با اولین اقدام برای مکانیزاسیون سیستم های مورد نیاز سازمان سیستم انبار با مشخصات پیوست پیشنهاد می گردد، که این سیستم با چهارچوب مشخص شده به عنوان سیستم پیشنهادی خواهد بود.مشخصات کلی سیستم کنترل موجودی و حسابداری انبار


- وظایف عمده سیستم شامل موارد زیر خواهد بود:

- نگهداری و بروز آوری اطلاعات پایه اقلام انبار (شامل شرح، کد، واحد اندازه گیری مقدار اول دوره قیمت واحد قفسه و ردیف)

- قسمت گذاری اقلام وارده و صادره به روش میانگین موزون

- بروزآوری موجدی مقداری و ریالی انبارها

- ثبت و نگهداری گردش اقلام انبارها

گزارشات سیستم به قرار زیر خواهد بود:

- کاردکس مقداری و ریالی هریک از اقلام

- کاتالوگ اقلام انبار

- بررسی اطلاعات اسناد انبار

- گردش موجودی مقداری و ریالی انبار (ماهانه)

- گردش موجودی مقداری و ریالی انبار (سالانه)

- خلاصه گردش مقداری و ریالی اقلام صادره از انبار

- گردش انبار گردانی

- برگ شمارش TAG (جهت انبار گردانی)

- لیست مغایرت انبارگردانی

- گردش تعدادی انبار (جهت مسئولین انبار)

- خلاصه مصرف مراکز هزینه)چاپ این مطلب: کلیک کنید

 
ابر برجسب
دانلود ، تحقیق ، پژوهش ، پروژه ، مقاله ، پاورپوینت معماری ، پروژه معماری ، برق ، طراحی نما ، معماری نمونه مشابه مسکونی ، مالی ، کامپیوتر ، نمونه خانه مسکونی ، سیستم ، گزارش کارآموزی ، خانه مسکونی ، نقد و بررسی خانه مسکونی ، تجزیه و تحلیل خانه مسکونی ، امتحان ، مهندسی مکانیک ، تحقیق در مورد خودرو ، ساختمان ، ایران ، دانش آموزان ، عمران ، طرح توجیهی ، طراحی داخلی ، بررسی ، نمونه مشابه مسکونی ، آموزش ، دبی سنج ، مودم چیست؟ ، تجزیه پذیرایی ، تجزیه شومینه ، تجزیه اتاق خواب ، تجزیه نشیمن ، تجزیه تحلیل فضای داخلی ، تجزیه تحلیل فضاهای مسکونی ، طراحی معماری 2 ، مقدمات طراحی ، مقدمات طراحی معماری 2 ، پاورپوینت مقدمات طراحی معماری 2 ، فیکس ، خرید و دانلود پاورپوینت کامپیوتر ، دیابت ، پرس ، پاورپوینت بتن ، ابجکت ماشین سواری ، سقف کرومیت ، آناتومی ، شرکت صنعتی ، خرمدره ، پست ، دانلود پاورپوینت معماری ، معماری یونان باستان ، تجزیه و تحلیل نمونه مشابهی ، اجرای پی ، پروژه ساختمان 4 طبقه ، دو واحدی ، پژوهش کامپیوتر ، تیرچه ، سازمانی ، انگیزش شغلی ، طرح توجیهی پرورش قارچ ، چوب ، نان ، شتر ، چای ، افترافکت ، سورس کد متلب ، بهینه سازی چند هدفه ، شهری ، پانل ، گزارش تخصصی دبیرستان ، گزارش تخصصی راهنمایی ، لامپ ، پروژه باغ سازی ، شغلی ، انعطاف پذیری ، رضایت مشتری ، گزارش تخصصی ، اهداف ، کیفیت زندگی کاری ، فراشناخت ، مجموعه امتحانات ریاضی ، سرمایه اجتماعی ، آموزش کارکنان ، ایتبس ، دانلود پروژه کارآفرینی ، مقاوم سازی ، دانلود تحقیق آمار ، افزایش فروش ، کلید تست ، نمونه سوالات پیام نور با جواب ، نمونه سوالات پیام نور با پاسخ ، علوم پزشکی ، مدیریت خانواده و هزینه ها ، استاندارد های حسابداری ، کتاب راهنمای هنر اموز ، همراه هنرجو ، کتاب حسابداری وجوه نقد ، سازمان و مدیریت ، کاربرد رایانه در حسابداری ، کتاب اصول حسابداری 2 ، مکاتبات اداری ، مفاهیم و روش ها ، کتاب حسابداری ، اعتیاد به موبایل و احساس تنهایی ، حسگر بیسیم ، گرید ، رقابت استعماری،درس شیوه ارائه ، اثربخشی آموزش علوم تجربی ، اختلال نقص توجه بیش فعالی ، بیماری عروق کرونر ، جراحی زیبایی ، اُمید به زندگی ، ساختارحافظه ، درمان بیش فعالی با نوروفیدبک ، اختلال کم توجهی بیش فعالی ، تعریف مسئله و حل مسئله ، ریاضی پنجم ابتدایی ، ریاضی پنجم ، ترم اول ، کتاب آموزشی ، فنی و حرفه ای ، بادگیر ، فنی و مهندسی ، عناصر ، گنبد ، آزاد ، مفهوم ، دانشجو معلم ، نمونه طراحی ، کارورزی 2 ، طراحی فعالیت ، علوم تجربی ، موضوعات پیشنهادی ، نوبت دوم ، اسیا تالک ، ESIAtalkv231 ، واتس آپ ، Talk2 PH 318 ، فضای مجازی ، تمرین ، حاملگی ، نهادینه سازم ، علاقه مند نمایم ، آسم ، دانلودچگونه ، علاقه مندی ، کمک پرستاری ، چگونه اضطراب ، لکنت زبان ، انواع ، آشپزی ، بدن ، صنایع غذایی ، عفونت ، مهندسی کامپیوتر ، قزوین ، روانشناسی بالینی ، تخصصی ، مکس ، آزمون بهیاری ، هلال احمر ، محاسبه ، طرح توجیهی پرورش شتر مرغ ، تحصیلی ، ثبت ، طبقه بندی ، تئوری حسابداری ، مهارت های ارتباطی ، شیمیایی ، تفکر استراتژیک ، سود و زیان ، قوانین ، بتن سبک ، کمال گرایی ، سیب زمینی ، چارت سازمانی ، صورتهای مالی ، چارچوب جامع تدوین استراتژی(CFSF) ، موقعیت ، پیشینه ، تعریف یادگیری ، تعریف رهبری ، تعریف استراتژی ، وکالت ، بافندگی ، تعریف گروه ، رنگ ، حقوق کیفری ، عربی ، مدیریت منابع انسانی ، توسعه سیاسی ، تعریف انگیزش ، تحریف های شناختی ، پس انداز ، دوره ابتدایی ، دانشجو ، روانی ، جرم ، فشار قوی ، صرفه جویی ، مشتریان ، سیستم عامل ، زبانهای برنامه نویسی ، جهان ، کلان ، روابط ، مصرف کنندگان ، منابع ، بیوگرافی ، زندگی نامه ، گلستان ، احتراق ، قوس الکتریکی ، تقاضا ، مشاوره تحصیلی ، اوقات فراغت ، نور ، نوآوری ، بهداشت دهان و دندان ، فساد اداری ، چند پایه ، داده کاوی ، کارگاه ساختمانی ، ترکیب ، الکترونیکی ، تنش ، دانلود رساله معماری ، راهبرد ، ماهواره ، اتوماسیون صنعتی ، سیستم حسابداری ، پرورش ماهی ، کسب درآمد ، گاوداری ، مالیات بر ارزش افزوده ، مرکز تلفن ، کاربرد لیزر ، نگارگری ، فرکانس ، نیروی کار ، اطلاعاتی ، خراسان ، طراحی PSD ، با روزلوشن ۲۰۰ ، برج میلاد ، ایرانی ، تکنیک ، مهد کودک ، مسئولیت پذیری ، مونوگرافی ، انبار ، نفت خام ، یونان ، بازیافت ، مسئله ، تاریخ اسلام ، جزییات ، شعر ، شیراز ، جنگ ، سهامی عام ، سبک شناسی ، حرارت ، استان فارس ، دینامیک ، بتن ریزی ، پیشرفته ، اتوماتیک ، مهندسی متالوژی ، میراث فرهنگی ، تجهیزات ، تأمین کالا ، گزارش کارآموزی رشته حسابداری ، انرژی هسته ای ، راه سازی ، موزه ، اوپک ، حقوق ایران ، هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، اهواز ، مسکن ، سنتی ، مغان ، انرژی الکتریکی ، امور مالی ، مطالعه ، خارجی ، حمایت ، انبارداری ، سازمان یادگیرنده ، معماری نرم افزار ، تئوری ، مغازه ، خانه ، جامعه آماری ، آسانسور ، پرداخت ، نما ، والدین ، شیوه های فرزند پروری ، استان تهران ، آئودی ، آبجکت ، پلان اتوکد ، تخریب ، پشتیبانی ، پروژه طراحی نما ، رویت ، اجاره نامه ، طراحی اسکچ آپ ، اسکلت بتنی ، مدل ، مدل سه بعدی ، سالیدورکس ، سطوح پیشرفته ، فعالیت ، همه چیز در مورد پمپ ، گزارش کار آموزی ، اقلیم ، شبکه های حسگر بی سیم ، برد DSK ، TMS320C5402 ، پیاده سازی بلادرنگ ، کدینگ و فشرده سازی صحبت ، خصوصی سازی ، نوجوانان ، انواع موتور ، کتیا ، همه چیز در مورد خودرو ، سه طبقه ، محوطه سازی ، آسفالت ، کاردانی ، اصطلاحات ، معاصر ، گزارش ، پیشگیری ، رضایت زناشویی ، SQL ، بهینه‌سازی ، تحقیق یاتاقان ، تراکتور ، بتنی ، مقاومت بتن ، مقاومت ، دانلود پاورپوینت خودرو ، سنسور خودرو ، طراحی بیمارستان ، تحقیق موتور ، ترمز ماشین ، تحقیق لاستیک ، گیربکس اتوماتیک ، تحقیق اتومکانیک ، تحقیق ترمز ، دانلود تحقیق ترمز ، علوم اجتماعی ، آموزش پمپ ، سوالات استخدامی ، مقاومت مصالح ، پروژه مقاومت مصالح ، انواع جوشکاری ، تحقیق جوش ، چدن ، روش تولید ، تراشکاری ، بحران ، واردات ، spss ، خیار ، نقشه برداری ، پلان معماری ، قدرت ، دانلود پروژه برای معماری اسلامی ، دانلود پژوهش رشته کامپیوتر ، دانلود تحقیق کامپیوتر ، انسان شناسی ، جلوگیری از بارداری ، گرگان ، اداره مخابرات ، پالایشگاه ، داروسازی ، شهرستان ، تجزیه و تحلیل نمونه ، پلان سالن ورزشی ، هنرستان دارای 6 یا 7 کارگاه ، سایت پلان هنرستان ، پلان هنرستان ، تمرین های معماری2 ، دانلود نقشه های هنرستان12 کلاسه ، دانلود نقشه اتوکد ، نقشه های اتوکدی فضای آموزشی ، نقشه های اتوکدی دانشکده ، نقشه های اتوکدی هنرستان ، اتوکد فرهنگسرا ، پی سازی ، PLC ، تامین اجتماعی ، پروفیل ، سوال تستی ، matlab code ، حل مسائل فیزیک پایه دهم ، فیزیک پایه دهم فنی و حرفه ای ، فرهنگسرا ، نمره گذاری ، پایایی ، باغ سازی ، دانلود کتاب معماری ، مدیریت صنعتی ، سبک زندگی ، شیر ، زبان انگلیسی ، کتاب علوم ، کلاس ، نمونه سوالات اختصاصی ، فایل اکسل ، بازاریابی اینترنتی ، معماری ایران ، ریخته گری تحت فشار ، سیستمهای سوخت رسانی ، گزارش کارگاه الکترونیک ، تاریخچه ریخته گری‎ ، بلبرینگ، انواع و طرز ساخت‎ آن ، دانش فنی پایه ، ریاضیات امور مالی ، مدیریت بازرگانی ، تحلیل محتوا ، تربیت معنوی ، خود پنداره ، خودکنترلی ، ادراک بینایی و شنوایی ، انگیزه کاری ، تصویر بدنی ، جوسازمانی ، دست برتری ، اختلال اضطراب اجتماعی ، دیوان اشعار پروین اعتصامی ، بلوک ، شخصیت ، لغات ، ششم دبستان ، ششم ، موضوعات ، آزمون جامع ، whatsup ، telegram ، یک شماره اختصاصی ، فصل دوم ، الکتریکی ، علاقه مند سازم ، کنکور 96 ، بهبود بخشم ، را برطرف نمایم ، انگیزه ، مهارت های ، ایدز ، تغذیه ، فتوشاپ ، گیاه ، تاب آوری ، IT ، دبیرستان بهیاری ، ورودی دبیرستان ، بهورزی ، گوشت ، جذب ، زناشویی ، حسابداری شرکت ها ، مکانیک خاک ، اسکلت فلزی ، بازارهای مالی ، وظایف ، مبانی ، استانداردهای حسابداری ، حاشیه نشینی ، فرهنگ سازمانی ، مواد اولیه ، مترو ، بودجه ، مدیریت مالی ، نانو تکنولوژی ، کوانتوم ، حمل و نقل ، فیبر نوری ، انرژی خورشیدی ، مشتری ، عایق ، امنیت در شبکه های بی سیم ، قیمت گذاری ، ساختار سرمایه ، قالب سازی ، پروژه کامل ، درس روستا ، کسب وکار ، تعلیم و تربیت ، نظریه ، آموزشی ، سیمان ، تولید کننده ، اقتصاد خرد ، جامعه شناسی ، مطالعات ، محیط کار ، تجهیزات پزشکی ، محیطی ، FLYER ، گرافیک جهت چاپ لارج فرمت ، اموزش ، ترانس ، حافظه ، مهارت ، مهارت اجتماعی ، سیاسی ، دانلود داستان ، نظام ، سایپا ، جهانگردی ، عوامل مؤثر ، قواعد عربی ، شاعر ، الیاف ، امنیت شغلی ، جریان ، اضطراب اجتماعی ، آهن ، رشته حسابداری ، تاریخی ، ساختار ، متلب ، باستان ، کارخانجات ، ماکارونی ، عوامل موثر ، دستگاه های اجرایی ، استخدامی ، ربات ، زمان ، برنامه ریزی شهری ، ایران باستان ، آمریکا ، فرانسه ، مدیران ، تمدن اسلامی ، درخواست ، ارگونومی ، مرمت ، قطعه ، قیمت ، سینما ، مسائل ، بورس اوراق بهادار ، حقوق بین الملل ، کودکان ، سازماندهی ، قصاص ، لباس ، همدان ، ضمانت نامه ، پروژه طراحی ساختمان ، دیکشنری ، قطعی ، بیع ، سکولاریسم ، پروژه دکوراسیون داخلی ، سیم ، استاتیک ، پروژه اسکچ آپ ، راینو ، طراحی با راینو ، طراحی سایت ، طراحی معماری ، DSP ، قرآن ، توربین ، ضوابط ، سد ، فاضلاب ، سلامت ، مشاور ، الگو ، رشد اقتصادی ، سلامت روانی ، بیمه عمر ، تحقیق در مورد لاستیک ، یاتاقان ، دیزل ، موتور دیزل ، مهندسی خودرو ، کم خونی ، سوله ، اتصالات ، دانلود تحقیق جوشکاری ، ساخت و تولید ، دانلود تحقیق آماده ، پروژه جوشکاری ، برنامه عملیاتی ، کارشناسی ارشد ، اسکلت ، فولادی ، ویلا ، استخر ، تاسیسات مکانیکی ، پژوهش روستا2 ، پژوهش روستا1 ، پژوهش درس روستا ، پژوهش معماری اسلامی ، پاورپوینت کامپیوتر ، ذوب فلزات ، پتروشیمی ، سبک ، دانلود طرح درس ، دانلود پروژه آمار ، فروشگاه فایل اهورا ، اضطراب امتحان ، انگیزه پیشرفت ، دختران فراری ، خودکارآمدی ، مطالعات اجتماعی ، ساخت شماره مجازی ، تالک تو ، Talk2 P 318 ، چگونه دانش آموزان ، تربیت بدنی ، علاقه مند کنم ، مشکل ، دفتر ، سرطان ، پایه دهم ، ارزشیابی ، تعریف مدیریت ، گلخانه ، عقد ، علم ، معمار ، ورودی ، سنگ ، شبکه توزیع ، درامد ، بلوغ ، تدریس ، تولید کنندگان ، ریاضیات ، خط تولید ، دانلود پروژه مالی ، کرج ، تنظیم ، ‍وستر تایپو گرافی ، کودک ، خلیج فارس ، ترانسفورماتور ، عملکرد تحصیلی ، نیروی انسانی ، حل مسئله ، لیزر ، جزوه کامل ، میکروکنترلر ، تاریخ ایران ، سهامی خاص ، جمهوری اسلامی ایران ، هوش معنوی ، ایمنی ، فرهنگ ، نانوتکنولوژی ، مردم ، تهویه مطبوع ، انقلاب اسلامی ، دانش ، بین الملل ، فنی ، اداره برق ، اندازه گیری ، انتخاب ، صنعت برق ، گزارش کار ، طراحی نوار نقاله ، توسعه اقتصادی ، پاسخنامه ، انگیزش ، طراحی با رویت ، اندروید ، طراحی دکور ، پوستر ، دانشگاه آزاد اسلامی ، 3 دی مکس ، مجتمع مسکونی ، چرخ دنده ، دین ، سنسور ، الگوریتم ژنتیک ، سوخت رسانی ، نکات ، تاثیر ، دبیرستان ، رشته کامپیوتر ، تفسیر ، تأثیر ، حسابداری مالی ، پی ، دیوار ، دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه ، گیربکس ، ترمز خودرو ، طلاق ، پیمانکاری ، فلزی ، چین ، سه بعدی ، تحلیل روستا ، دانلود پژوهش برای درس روستا ، دانلود مقاله کامپیوتر ، استان گلستان ، جهاد کشاورزی ، اراک ، نیروگاه ، علف های هرز ، ابزار دقیق ، نقشه های اتوکد ، زراعت ، روایی ، سلامت عمومی ، مهندسی صنایع ، پلاستیک ، معماری جهان ، عدالت سازمانی ، کیفیت زندگی ، دبستان ، دانلود برنامه ، سواد رسانه ای ، دانلوداقدام پژوهی ، اسلامی ، فضا ، مفاهیم ، کمک بهیاری ، دانلود رایگان ، مدیریت دانش ، هدف ، پاورپوینت(Powerpoint) ، سهام ، هوش مصنوعی ، مغناطیس ، اشتغال ، فارسی ، زن ، درس ریاضی ، ارتباطات ، اقتصاد کلان ، سرمایه انسانی ، اوراق بهادار ، مالیات ، روستا ، تصاویر کم یاب ، عکس زیبا ، شاتر استاک ، شاتر استوک ، تصاویر تبلیغاتی ، تصاویر گرافیکی ، تصاویر با حجم بالا ، تصاویر با کیفیت ، تصاویر شاتر ، psd ، هنر ، مجموعه ، اثر بخشی ، کارکنان ، داستان ، معماری اسلامی ، معدن ، فرهنگی ، سنجش ، استخراج ، شاهنامه ، کشور ، عدالت ، دستگاه ، تهران ، موسیقی ، قارچ ، مشارکت ، اتومبیل ، اعتیاد ، دکوراسیون ، طراحی دکوراسیون داخلی ، طراحی با اسکچ آپ ، آب ، فرش ، شبکه های بی سیم ، وب سایت ، تصویری ، مدیریت ریسک ، آزمایش ، طراحی مجتمع مسکونی ، تجاری ، ساختمان مسکونی ، عزت نفس ، معماری سبز ، جوش ، مدیریت بیمارستان ، ترجمه مقاله ، فرم ، صادرات ، شبیه سازی ، پلان ، پروژه سالیدورک ، دانلود پاورپوینت شبیه سازی آنتن ، شبیه سازی آنتن ، بررسی شبیه سازی آنتنهای موبایل ، پاورپوینت سیستم اخذ داده ، بررسی سیستم اخذ داده ، سیستم اخذ داده ، پاورپوینت ساختار سیستم اخذ داده ، ساختار سیستم اخذ داده ، بررسی ساختار سیستم اخذ داده ، پیش درآمد ، تجلی اوصاف امام علی در ادب فارسی ، تحقیق مدیریت خطر و ایمنی بیمار ، سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران ، سازمان تجارت جهانی مقاله ، سازمان تجارتی جهانی ، سازمان تجارت جهانی ایران ، سازمان تجارت جهانی Pdf ، سازمان تجارت جهانی Ppt ، سازمان تجارت جهانی گات ، سازمان جهانی تجارت و محیط زیست ، سازمان جهانی تجارت Wto ، سازمان جهانی تجارت ، تشریفات پذیره نویسی ، پذیره نویسی در حقوق انگلیس ، انواع پذیره نویسی ، زمان تشکیل شرکت سهامی عام ، تشریفات کاهش سرمایه ، انواع کاهش سرمایه ، شیوه کاهش سرمایه ، شرایط کاهش سرمایه ، دلایل کاهش سرمایه ، گزارش بازرس یا بازرسان ، پیشنهاد هیئت مدیره ، تصویب مجمع عمومی فوق العاده ، تأییدیه سرمایه قبلی شرکت ، شرایط لازم برای افزایش سرمایه ، دلایل افزایش سرمایه ، خصیصه افزایش سرمایه ، کشنده ، حقوق در قتل ، تحقیق مزایا ومعایب پست الکترونیک ، مقاله کارگردانی ، کارگردانی ، تحقیق درمورد کارگردانی ، اصطلاحات کارگردانی ، جزوه کارگردانی ، مشاغل پردرآمد خانگی ، کسب درآمد در خانه ، کار در خانه ، هرزنامه در پست الکترونیکی ، هرزنامه Spam ، هرزنامه اینترنتی ، هرزنامه پست الکترونیکی ، هرزنامه های اینترنتی ، هرزنامه در اینترنت ، هرزنامه در فیس بوک چیست ، هرزنامه چیست ، هرزنامه در فیس بوک ، هرزنامه ، تفاوت https و http ، تفاوت میان https ، تفاوت میان http ، توصیه های امام خمینی به جوانان ، توصیه امام خمینی ، معنا درمانی گروهی ، پکیج پروتکل ، مثبت اندیشی ، پروتکل آموزش ، دانلود خلاصه ، عسل ، زنبورداری ، بررسی حوادث ناشی از کار ، تعمیرات و نگهداری در کارخانجات ، سورس ساخت رینگتون ، دانلود پاورپوینت حرکت لودر ، دانلود پاورپوینت هیدرولیک ، بررسی حرکت لودر ، بررسی هیدرولیک ، حرکت لودر ، پاورپوینت هیدرولیک و حرکت لودر ، هیدرولیک و حرکت لودر ، بررسی هیدرولیک و حرکت لودر ، سیستم انتقال قدرت دستی ، معایب سیستم انتقال قدرت پیوسته ، پیوستهCVT ، انتقال قدرت پیوسته ، سیستم انتقال قدرت پیوسته ، سیستم انتقال قدرت پیوستهCVT ، طبی ، مقاله آزمایشگاه طبی ، وسایل آزمایشگاه طبی ، آشنایی با وسایل آزمایشگاه طبی ، تحقیق استخوان بندی ضمیمه ای ، مقاله استخوان بندی ضمیمه ای ، استخوان بندی ضمیمه ای ، پاورپوینت استخوان بندی ضمیمه ای ، بررسی پاورپوینت اسید فولیک ، اسید فولیک ، دانلود پاورپوینت اسید فولیک ، پاورپوینت اسید فولیک ، پاورپوینت لگن ، انحراف جانبی لگن ، بررسی انحراف جانبی لگن ، بررسی پاورپوینت انحراف جانبی لگن ، پاورپوینت انحراف جانبی لگن ، پاورپوینت انسان ، پاورپوینت آناتومی انسان ، پاورپوینت آناتومی و حرکات تنه ، انواع انسفالیت ، بررسی انسفالیت ، عفونتهای مغزی ، بررسی عفونتهای مغزی ، پاورپوینت عفونتهای مغزی ، دانلود پاورپوینت انسفالیت ، پاورپوینت انسفالیت ، بیوایمپلنتها استخوانی ، بیو ایمپلنت چیست ، بررسی بیو ایمپلنت ها ، بیو ایمپلنت ها ، پاورپوینت بیو ایمپلنت ها ، دانلود پاورپوینت بیو ایمپلنت ها ، آوندهای گیاهی ، بافتهای گیاهی ، پاورپوینت بافتهای گیاهی ، اختلالات آنورکتال ، آنورکتال ، بررسی بیماری های آنورکتال ، بیماری های آنورکتال ، پاورپوینت بیماری های آنورکتال ، نفوذ اجتماعی ، نظریه حواسپرتیتعارض ، خود عرضه سازی ، آسان سازی اجتماعی ، اصطلاح نفوذ اجتماعی ، بررسی طاق و قوس در معماری اسلامی ، مقرنس کاری در معماری اسلامی ، پاورپوینت مقرنس در معماری اسلامی ، موج دوم آشفتگی ، موج اول آشفتگی ، ساعات معاملاتی ، بورس اوراق بهادار نزدک((NASDAQ ، بورس اوراق بهادار آمریکا((AMEX ، تحلیل شاخص داوجونز ، شاخص بورس نیویورک ، بازار بورس نیویورک ، مکانیسم انجام معاملات ، نحوه معاملات دربازارثانویه ، تحلیل حرفه ای سوالات زیست کنکور ، 7 کنکور زیست شناسی ، بیمه بازنشستگی ، تحقیق بیمه ، بیمه تکمیلی ، پاورپوینت بیمه ، بیمه تکمیلی بازنشستگان ، کمک بهورزی ، فرم استخدامی ، تحلیل بناهاى حکومتى ، معرفی بناهاى حکومتى ، بررسی بناهاى حکومتى ، بناهاى حکومتى ، پاورپوینت بناهاى حکومتى ، دانلود پاورپوینت بناهاى حکومتى ، بازارهای مستقیم ، بازارهای طراحی شده ، بازارهای غیر مستقیم ، بازارهای ارگانیک ، بناهای بازار ، بررسی بناهای وابسته به بازار ، بناهای وابسته به بازار ، پاورپوینت بناهای وابسته به بازار ، بررسی سبک رازی ، پاورپوینت معماری رازی ، دانلود پاورپوینت سبک معماری رازی ، سبک معماری رازی ، معماری شیوه رازی ، بررسی معماری شیوه رازی ، پاورپوینت بررسی معماری شیوه رازی ، معماری سبک دوره ی صفوی ، سبک دوره ی صفوی ، پاورپوینت معماری دوره ی صفوی ، دوره نو سنگی ، نو سنگی ، معماری دورران نو سنگی ، پاورپوینت معماری دوره نو سنگی ، آشنایی با دوره پارینه سنگی ، ایران در زمان نو سنگی ، ایران در زمان پارینه سنگی ، معماری شهر سوخته ، معماری دوره نو سنگی ، بررسی معماری دوره نو سنگی ، شیوه درست کردن بتن سبک ، بررسی پاورپوینت بتن سبک ، پاورپوینت سبک ، دانلود بررسی پاورپوینت بتن سبک ، دانلود پاورپوینت بتن سبک ، پاورپوینت بتن سبک ، بررسی بتن با مقاومت ، بتن با مقاومت بالا ، پاورپوینت بتن با مقاومت بالا ، بررسی پاورپوینت افزودنی های بتن ، شیوه افزودنی های بتن ، دانلودپاورپوینت افزودنی های بتن ، زپاورپوینت افزودنی های بتن ، دانلود پاورپوینت معماری بیونییکی ، بررسی معماری بیونییکی ، معماری بیونییکی ، پاورپوینت معماری بیونییکی ، تاریخ یونان ، بررسی یونان باستان ، تمدن یونان ، شیوه معماری اسلامی ، بررسی آشنایی با معماری اسلامی ، آشنایی با معماری اسلامی ، آشنایی با مبان برنامه ریزی ، بررسی معماری و شهرسازی ، شهرنشینی پس از پیروزی اسلام ، دانلود پاورپوینت شهر نشینی ، پاورپوینت سیستم‌های مخابرات ، سیستم‌های مخابرات ، مکانیزم‌های سوییچینگ ، پاورپویینت نمای شیشه ای ، بررسی نمای شیشه ای ، پاوررپوینت اسپایدر ، دانلود پاورپوینت نمای شیشه ای ، پاورپوینت نمای شیشه ای اسپایدر ، دانلود پاورپوینت عملکرد فضاها ، عملکرد و روابط فضاها ، دانلود پاورپوینت شناخت فضاها ، پاورپوینت بناهای یونان ، دانلود پاورپوینت یونان ، پاورپوینت بین النهرین ، دانلود بین النهرین ، رابطه انسان ، هموروئید چیست؟ ، بواسیر چیست؟ ، بررسی بیماری بواسیر ، بررسی بیماری هموروئید ، پاورپوینت بواسیر ، پاورپوینت هموروئید ، بواسیر ، هموروئید ، هموروئید(بواسیر) ، پاورپوینت هموروئید(بواسیر) ، دانلود بررسی باغ صخره ای ، پاورپوینت معماری فضای سبز ، معماری فضای سبز ، باغهای صخره ای ، ترمیم و مقاوم سازی ساختمان ، آشنایی با نحوه بسته بندی گوشت ، بررسی بسته بندی گوشت ، بسته بندی گوشت ، پاورپوینت بسته بندی گوشت ، دانلود پاورپوینت بسته بندی گوشت ، معرفی اتمسفر اصلاح شده ، پاورپوینت اتمسفر اصلاح شده ، اتمسفر ، پاورپوینت بسته بندی اتمسفر ، بسته بندی اتمسفر ، بسته بندی اتمسفر اصلاح شده ، بسته بندی فرآورده های لبنی ، بسته بندی شیر ، پاورپوینت بسته بندی شیر ، بسته بندی شیر و فرآورده های لبنی ، مزیت نسبی صادرات ، صادراتی صنایع غذایی ، مزیت نسبی صادراتی صنایع غذایی ، تثبیت و تورم خاک رس ، توسط گیاه بامبو ، بررسی تثبیت و تورم خاک رس گرگان ، باغ ها ، دانلود پاورپوینت باغ ها ، باغ های ایرانی ، بررسی پاورپوینت باغ های ایرانی ، دانلود پاورپوینت باغ های ایرانی ، دانلود پاورپوینت باغ فتح آباد ، باغ فتح آباد ، پاورپوینت باغ فتح آباد ، پاورپوینت باغ فتح آباد تبریز ، پاورپوینت شازده ماهان ، باغ شاه زاده ماهان ، پاورپوینت باغ شازده ماهان کرمان ، سورس رینگتون بالیودی ، مشتقات قانون جذب ، استفاده صحیح از قانون جذب ، قانون جذب چیست؟ ، بررسی میکرو کنتر لر پیک ، مقاله میکرو ، تحقیق میکرو کنتر لر پیک ، میکرو کنتر لر پیک ، پاورپوینت میکرو کنتر لر پیک ، مقاله صنایع ، تحقیق صنایع چوبی کاج ، صنایع چوبی ، اصول کارگاه صنایع چوبی کاج ، درخت کاج ، کارگاه صنایع چوبی کاج ، پاورپوینت کارگاه صنایع چوبی کاج ، مقاله شیمیایی فروکتوز ، تحقیق روش های استخراج آنزیمی ، استخراج آنزیمی و شیمیایی فروکتوز ، استخراج آنزیمی ، شیمیایی فروکتوز ، پاورپوینت کفیر یک نوشیدنی تخمیری ، بررسی کفیر یک نوشیدنی تخمیری ، مقاله تخمیری ، تحقیق کفیر یک نوشیدنی تخمیری ، کفیر ، نوشیدنی تخمیری ، کفیر یک نوشیدنی تخمیری ، مقالات علمی ، بررسی تدوین مقالات علمی ، تحقیق روش نگارش ، نگارش مقالات علمی ، تدوین مقالات علمی ، روش نگارش و تدوین مقالات علمی ، مقاله قند مایع گلوکزی ، بررسی روش های تولید ، روش های تولید آنزیمی ، شیمیایی قند مایع گلوکزی ، مقاله آنزیمی گلوکز مایع ، تحقیق تولید گلوکز ، روش های تولید شیمیایی گلوکز ، آنزیمی گلوکز مایع ، سازمان برمبنای وظیفه ، کاربرد سازماندهی ، سازماندهی در سازمانهای ورزشی ، دانلود پاورپوینت سمینار کنترل ، بررسی کنترل دماسنج ها ، مقاله دماسنج ها ، تحقیق سمینار کنترل ، دماسنج ها ، پاورپوینت سمینار کنترل ، سمینار کنترل (دماسنج ها) ، کاربرد هدایت ، هدایت و انگیزش ، مقاله صفحه کلید ماتریسیسنسورLM35 ، تحقیق سنسورمادون قرمز ، سنسورLM35 ، سنسورمادون قرمز ، سنسورمادون قرمزصفحه کلید ماتریسی ، پاورپوینت بسته بندی ادویه ، پاورپوینت بسته بندی آجیل ، پاورپوینت بسته بندی حبوبات ، بسته بندی حبوبات ، آجیل وادویه ، پاورپوینت تبدیل توصیف UML مع ، نوآوری تکنولوژیک در موسسات ، عوامل موثر بر نوآوری تکنولوژیک ، تکنولوژیک در موسسات کوچک و متوسط ، موسسات کوچک و متوسط ، دانش افراد درسازمان ها ، پاورپوینت اشتراک ‌گذاری دانش ، اشتراک ‌گذاری دانش ، دانش در سازمان‌ها ، اشتراک ‌گذاری دانش در سازمان‌ها ، پاورپوینت خشک کن های خورشیدی ، بررسی خشک کن های خورشیدی ، مقاله خورشیدی ، تحقیق خشک کن های خورشیدی ، خشک کن ها ، خشک کن های خورشیدی ، پاورپوینت جنگل زدایی مرگ سبز ، بررسی جنگل زدایی مرگ سبز ، مقاله مرگ سبز ، تحقیق جنگل زدایی ، جنگل زدایی ، مرگ سبز ، جنگل زدایی مرگ سبز ، عوامل موثر بر بهره وری ، پاورپوینت بهبود بهره وری ، بهبود بهره وری ، برنامه ریزی بهبود ، برنامه ریزی بهبود بهره وری ، بررسی جایگزینی الکلها ، مقالها سوختهای فسیلی ، جایگزینی الکلها ، پ سوختهای فسیلی ، جایگزینی الکلها با سوختهای فسیلی ، انواع ارتباط های انسانی ، ویژگی های ارتباط ، تعریف ارتباط ، پاورپوینت برقراری ارتباط با کودک ، بررسی نحوه ارتباط با کودک ، ارتباط با کودک ، برقراری ارتباط با کودک ، PH شیر ، بررسی کلسیم کلرید ، مقاله انعقاد شیر ، تحقیق کلسیم کلرید ، تاثیر کلسیم کلرید ، در انعقاد شیر ، معادل برفچال ، بررسی برفندیل ، بررسی برف چال ، آشنایی با برف چال ، آشنایی با برفندیل ، پاورپوینت برف چال ، برف چال ، برفندیل ، برفندیل(برف چال) ، پاورپوینت برفندیل(برف چال) ، نم زدایی ، مفاله گاز طبیعی ، از پالایش و نم زدایی ، نم زدایی گاز طبیعی ، سوخت دیزل ، خواص دیزل ، گازوئیل ، دیزل گازوئیل ، خواص دیزل گازوئیل ، بررسی خواص دیزل گازوئیل ، مقاله کار ، تحقیق کسب و کار ، روش تهیه طرح کسب و کار ، تهیه طرح کسب و کار ، مبانی و روش تهیه طرح کسب و کار ، مقاله اصلاح گیاهان دارویی ، تحقیق روشهای بیوتکنولوژی ، اصلاح گیاهان دارویی ، روشهای بیوتکنولوژی ، بیوتکنولوژی اصلاح گیاهان دارویی ، تعریف حسابداری ، دانلود پاورپوینت حسابداری تورمی ، پاورپوینت حسابداری تورمی ، مقاله تورم ، تحقیق حسابداری تورمی ، حسابداری تورمی ، معارف والهیات ، بررسی حجاب زن در اسلام ، مقاله حجاب ، تحقیق حجاب زن در اسلام ، زن در اسلام ، حجاب زن ، حجاب زن در اسلام ، حذف نویز ، ادغام تصاویر ، تبدیل موجک ، طراحی استراتژی ، قابلیت استراتژیک ، استراتژی منبع محور ، قصد استراتژیک ، هماهنگی استراتژیک ، قابلیت های متمایز ، مزیت رقابتی ، مفاهیم کلیدی استراتژی ، استراتژی های توسعه ی مدیریت ، توسعه سرمایه معنوی ، استراتژی های مدیریت دانش ، ایجاد سازمانی پویا ، یادگیری یک حلقه و دوحلقه ، استراتژی های فراگیرسازمانی ، استراتژی فراگیری فردی ، دانلود جزوه کدینگ 1100 ، جزوه زبان ، رمزگذاری و کدینگ لغات 1100 ، دانلود رایگان جزوه کدینگ 1100 ، زبان فارسی(3) ، ریاضیات(2) ، هندسه(1) ، شیمی (2) و ازمایشگاه ، فیزیک(2) و ازمایشگاه ، عربی(2) ، امنیت در شبکه های بیسیم ، FTP Server آموزش ساخت وب سرور و ، دوران شناخت ، علاقه ، دوران نامزدی ، مرد ، خواستگاری ، همدم ، خوشبختی ، شوهر ، توربیت بادی ، استاد الهام ، اپن بوک ، مدل والتر ، مدل گلاسمن –هاست ، مدل کرنل ، مدل کامبل –شیلر ، مدل میلر ومودیگلیانی ، مدل گوردن ، مدل ارزشگذاری MVA ، مدل های عمومی ، انواع مدل های قیمت گذاری سهام ، عوامل مؤثر بر قیمت سهام ، جاذبه ، بروج ، تسخیر همزاد ، تله پاتی ، پرواز روح ، سیر ، ارزان بهترین ، رمز وراز ، قانون مدارها ، تناسب اندام ، بهترین ، تنسب اندام ، لاغری فوری ، وزن ، نوشیدنی ، RAS ، آر ای اس ، مغز ، باور ، سرحال ، تاکیدی ، مثبت ، ایده ال ، فرد خاص ، مجذوب ، کادو ، هدیه ، جذبه ، خواستگار ، اهرم ها ، آزمون جامع پنجم ابتدایی ، فارسی پنجم دبستان ، فارسی پنجم ابتدایی ، پنجم ، نکات فارسی پنجم مبحث موصوف وصفت ، پنجم ابتدایی ، فارسی پنجم ، نکات فارسی پنجم مبحث فعل ، مبحث جمله ، جمله ، نکات فارسی پنجم مبحث جمله ، درسی ، نکات ریاضی پنجم دبستان ، نکات ریاضی پنجم ابتدایی ، تمامی اصطلاحات ریاضی پنجم دبستان ، تمامی اصطلاحات ریاضی پنجم ، تمامی اصطلاحات ریاضی ، تمامی اصطلاحات ، آزمون علمی جامع از تمام دروس ، آزمون علمی جامع ، آزمون علمی ، امتحان تستی علوم ششم دبستان ، امتحان تستی علوم ششم ابتدایی ، امتحان تستی علوم ششم ، امتحان تستی علوم ، امتحان تستی ، حسابداری مالی رفتاری ، تقسیم بندی حسابداری رفتاری ، تحقیقات حسابداری رفتاری ، سیرتدریجی تکامل حسابداری رفتاری ، کاربردهای حسابداری رفتاری ، تحلیل فرودگاه ، تحلیل شناخت فضای فرودگاه ، روش سپرکوبی ، روش مهار متقابل ، روش دیــواره دیافراگمی ، روش خرپایی ، روش نیلیگ و دوخت به پشت ، مهار سازی ، انواع سازه نگهبان ها ، دانلود پاورپوینت سازه های نگهبان ، پاورپوینت سازه های نگهبان ، بیمه کشاورزی ، بیمه اتومبیل ، گستردگی خدمات ، بیمة حوادثصنعت بیمه ، استخراج عصاره‌های ادویه ، استخراج آنتی اکسیدانهای طبیعی ، سیال فوق بحرانی ، سیستم سختی گیری از آب ، سیستم حرارت مرکزی ، گرمایشی ، سیستم تأسیسات سرمایشی ، درس اصول تعمیر ، تضمین کیفیت ، نمونه سازی ، اجرای سیستم پنج اس 5S ، نقش قندها در محصولات صنایع پخت ، آمیلاز ، نشاسته ، صنایع غذایی و دارویی ، اسکوربیک اسید ، تعییرات تکنولوژیک ، فعالیتهای اقتصادی ، کشورهای گوناگون ، رشد صنعت ، تجهیزات اطلاعات و تکنولوژی ، سیستمهای اطلاعاتی بین سازمانی ، مدیریت زنجیره‌ تامین ، فطرت وحقوق طبیعی ، حق وتوطبیعت ، عقیده مطهری ، شهید مرتضی مطهری ، اهداف و مبانی تربیت ، واقعیت ملکات اخلاقی ، معنی شناسی تربیت ، دیدگاه‌های تربیتی ، شهید مطهری ، شیعه اسماعیلیه و انشعاباتشان ، شیعه در قرن دوم هجری ، تفسیر المیزان و شیعه ، دیدگاه جامعه اسلامی ، ظهور حضرت مهدی ، مذهب اعراب ، دورنمای اخلاقی ، روابط سیاسی ، عربستان پیش از اسلام ، اندیشه مرتضی مطهری ، استاد شهید مرتضی مطهری ، عرفان در افق اندیشه ، اسلام در مصاف با یهود ، نبرد اُحُد ، غزوات پیامبر اسلام ، انعطاف پذیری روحیه جوانان ، اهمیت دوران جوانی ، تحقیق نماز ، ابوسعید ابی الخیر ، سخنوری صوفیان ، تحقیق وعظ و موعظه ، طرح درس تقارن محوری ، طرح درس تقارن ، پاورپوینت ریاضی پنجم درس تقارن ، پاورپوینت ریاضی پنجم دبستان ، پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی ، امتحان ریاضی پنجم ، امتحان نوبت اول مطالعات پنجم ، امتحان نوبت اول مطالعات ، امتحان علوم نوبت اول ، امتحان علوم ، آزمون علوم نوبت اول ، پاورپوینت علوم پنجم ، جزوه کامل ریاضیات پنجم ابتدایی ، جزوه کامل ریاضیات پنجم دبستان ، جزوه کامل ریاضیات پنجم ، جزوه کامل ریاضیات ، همه نکات کتاب علوم پنجم دبستان ، همه نکات کتاب علوم پنجم ، همه نکات کتاب علوم ، همه نکات کتاب ، خط تقارن ، تقارن ، محتوای الکترونیک تقارن ، محتوای الکترونیک ، محتوا ، سناریوی تدریس مساحت لوزی ، سناریوی تدریس مساحت ، سناریو ، سیرتدریجی تکامل حسابداری ، کاربرد های حسابداری رفتاری ، توسعه حسابداری رفتاری ، دانلود پاورپوینت حسابداری رفتاری ، تجارت مصرف کننده با مصرف کننده ، تجارت فروشنده با فروشنده ، مدلهای تجارت الکترونیک ، پاورپوینت از شناخت تا مداخله ، پاورپوینت آموزش شهرسازی ، آموزش شهرسازی از شناخت تا مداخله ، مقاله انگلسیی حسابداری ، پژوهش در عملیات چیست؟ ، مقاله انگلیسی پژوهش در عملیات ، مقاله لاتین پژوهش در عملیات ، مقاله ترجمه شده پژوهش در عملیات ، دانلود مقاله لاتین رشته حسابداری ، دانلود مقاله انگلیسی حسابداری ، فایل لاتین مقاله استدلال مدیران ، مقاله ترجمه شده استدلال مدیران ، خرید و دانلود مقاله رشته کشاورزی ، پروژه گیاهان ، دانلود و خرید پروژه گیاهان ، خرید و دانلود مقاله گیاهان ، خرید مقاله گیاهان ، دانلود مقاله گیاهان ، دانلود و خرید مقاله گیاهان ، مقاله و تحقیق گیاهان شور ، دانلود وخرید پروژه رشته کشاورزی ، مقاله رشته کشاورزی ، مقاله گیاهان شور ، خرید و دانلود مقاله گیاهان شور ، دانلود و خرید تحقیق گیاهان شور ، دانلود و خرید پروژه گیاهان شور ، دانلود و خرید مقاله گیاهان شور ، گیاهان شور ، مقاله گیاهان زینتی ، دانلود تحقیق گیاهان زینتی ، دانلود و خرید مقاله گیاهان زینتی ، خرید و دانلود مقاله گیاهان زینتی ، خرید مقاله گیاهان زینتی ، خرید و دانلود گیاهان زینتی ، دانلود و خرید گیاهان زینتی ، تحقیق تنش سرما در گیاهان ، مقاله تنش سرما در گیاهان ، دانلود پژوهش تنش سرما در گیاهان ، خرید پژوهش تنش سرما در گیاهان ، پژوهش تنش سرما در گیاهان ، بافت گیاه چیست؟ ، بافت گیاهان ، خرید پروژه گیاه شناسی ، دانلود و خرید مقاله گیاه شناسی ، دانلود بافت شناسی در گیاهان ، خرید بافت شناسی در گیاهان ، بافت شناسی در گیاهان ، رشته گیاه شناسی ، تحقیق اصلاح گیاهان خود بارور ، پژوهش اصلاح گیاهان خود بارور ، مقاله اصلاح گیاهان خود بارور ، اصلاح گیاهان خود بارور ، خرید و دانلود مقاله گلهای دارویی ، مقاله گیاه دارویی ، دانلود و خرید مقاله گیاه دارویی ، پاورپوینت رشته کشاورزی ، پژوهش پاورپوینت رشته کشاورزی ، سقف ها ، انواع سقف های سبک ، مقاله سقف های سبک ، تحقیق رفتار سقف های سبک ، رفتار سقف های سبک ، بررسی رفتار سقف های سبک ، اصول ساخت سد ، سد های خاکی ، مقاله ،مطالعه موردی سد طالقان ، تحقیق رفتار سدهای خاکی ، سد طالقان ، ساخت،مطالعه موردی سد طالقان ، رفتار سدهای خاکی در زمان ساخت، ، مهندسی عمران روانگرایی ، بررسی پدیده ، پاورپوینت بررسی پدیده روانگرایی ، مقاله روانگرایی ، تحقیق پدیده روانگرایی ، روانگرایی ، پدیده روانگرایی ، بررسی پدیده روانگرایی ، بررسی تعلیم توماس آکویناس ، مقاله از دیدگاه توماس آکویناس ، تحقیق تعلیم و تربیت ، توماس آکویناس ، تربیت از دیدگاه توماس آکویناس ، تکواندو ، آسیب تکواندو ، مقاله تکواندو ، تحقیق آسیب های رشته تکواندو ، آسیب های رایج رشته تکواندو ، آسیب های رایج در میان ورزشکاران ، بلوغ دختران وپسران ، بررسی تغذیه در سنین بلوغ ، مقاله تغذیه ، تحقیق تغذیه در سنین مختلف ، تغذیه در سنین ، بلوغ و نوجوانی ، سنین بلوغ و نوجوانی ، تغذیه در سنین بلوغ و نوجوانی ، تحلیل فیزیولوژی سلول ، بررسی الکتریکی فیزیولوژی سلول ، مقاله فیزیولوژی سلول ، تحقیق الکتریکی فیزیولوژی سلول ، تحلیل الکتریکی فیزیولوژی ، فیزیولوژی سلول ، تحلیل الکتریکی فیزیولوژی سلول ، دانلود پاورپوینت لیزر گازی ، مقاله لیزر هلیوم نئون ، تحقیق لیزر گازی ، لیزر هلیوم نئون ، لیزر گازی ، نوشابه ای تخمیری ، مقاله پروبیوتیک ، تحقیق نوشابه ای تخمیری ، بررسی کفیر ، پروبیوتیک ، نوشابه ای تخمیری (پروبیوتیک) ، انگور خشک ، فرآیند تولید ، کشمش ، مقاله تولید و بسته بندی ، تحقیق تولید کشمش ، تولید و بسته بندی کشمش ، بسته بندی کشمش ، فرآیند تولید و بسته بندی کشمش ، کارگاه تولیدی لباس ، لباس فرم ، بررسی طرح توجیهی تولیدی لباس فرم ، مقاله تولیدی لباس ، تحقیق طرح توجیهی تولیدی لباس فرم ، طرح توجیهی تولیدی ، تولیدی لباس فرم ، طرح توجیهی تولیدی لباس فرم ، مقاله صنایع غذایی ، تحقیق hfcs ، اچ اف سی اس و کاربرد آن در صنایع ، hfcs و کاربرد آن در صنایع غذایی ، مقاله شربت گلوکز ، بررسی تولید آنزیمی شربت گلوکز ، تحقیق تولید آنزیمی ، تولید آنزیمی ، شربت گلوکز ، تولید آنزیمی شربت گلوکز ، ماشین های جریان تراکم ناپذیر ، آنالیز ابعادی توربو ، پاورپوینت توربو ، ماشین ها ، توربو ، توربو ماشین ها ، پاورپوینت توربو ماشین ها ، دانلود پاورپوینت توربو ماشین ها ، پاورپوینت گاو شیری ، بررسی تنش گرمایی در گاو شیری ، مقاله تنش گرمایی در گاو ، تحقیق تنش گرمایی ، دامداری ، تنش گرمایی ، تنش گرمایی در گاو شیری ، مهندسی کشاورزی ، مقاله جغرافیایی ، تحقیق سیستم اطلاعات جغرافیایی ، اطلاعات جغرافیایی GIS ، درس اکولوژی ، ادی کیتوریم تمرینات معماری ، تحقیق تحلیل فضای ادی کیتوریم ، بررسی تحلیل فضای آموزشی ، ادی کیتوریم ، تحلیل فضای آموزشی ، تحلیل فضای آموزشی ادی کیتوریم ، تمرینات معماری ، نقش هنر در پیشگیری از اعتیا ، آشنایی با تئاتر درمانی ، سایکو درام یعنی چه ، پاورپوینت سایکو درام ، دانلود پاورپوینت تئاتر درمانی ، تئاتر درمانی ، در پیشگیری از اعتیاد تئاتر ، دانلود پاورپوینت نقش هنر ، تعریف سایکو درام ، سایکو درام ، مقاله تایپوگرافی ، تحقیق گرافیک (تایپوگرافی) ، بررسی خط ، تایپوگرافی ، خط در گرافیک (تایپوگرافی) ، دانلود استراتژیک ، مقاله تفکر استراتژیک ، تحقیق تفکر استراتژیک ، بررسی تفکر استراتژیک ، پاورپوینت تفکر استراتژیک ، کارایی توربین گازی ، موتور توربین گاز ، سیکل پایه توربین گاز ، آشنایی با توربین های گاز ، پاورپوینت توربین ، تحقیق درمورد توربین های گاز ، توربین های گاز ، پاورپوینت توربین های گاز ، دانلود پاورپوینت توربین های گاز ، تاریخ شهرسازی در ایران ، تاریخ شهر در ایران ، پاورپوینت تاریخ شهرسازی ، پاورپوینت تاریخ شهر ، شهر و شهرسازی ، تاریخ شهرسازی ، تاریخ شهر ، تاریخ شهر و شهرسازی در ایران ، دانلود تحقیق گردشگری ، دانلود مقاله گردشگری ، تحقیق در مورد امنیت ملی ، مقاله در مورد توریست ، خرید مقاله انبرک های نوری ، دانلود مقاله انبرک های نوری ، دانلود برنامه ریزی ، بررسی برنامه ریزی توریسم ورزشی ، تحقیق برنامه ریزی توریسم ورزشی ، توریسم ورزشی ، برنامه ریزی توریسم ورزشی ، دانلود رایگان مقاله توربین گاز ، دانلود و خرید مقاله توربین گاز ، خرید و دانلود مقاله توربین گاز ، خرید مقاله توربین گاز ، دانلود مقاله توربین گاز ، خرید گزارش کار آزمایشگاه فیزیک2 ، بررسی توانبخشی ، مقاله توانبخشی ، تحقیق روشهای بازپروری و توانبخشی ، روشهای بازپروری ، بازپروری و توانبخشی ، روشهای بازپروری و توانبخشی ، مقاله تجهیزات نیروگاه ، تحقیق انتقال حرارت ، وسایل و تجهیزات نیروگاه ، تحقیق بیولوژیکی ، ترکیبات آروماتیک ، آروماتیک از آبهای آلوده ، مقاله تنظیم شرایط ، حرارت و برودت ، تنظیم شرایط محیطی حرارت و برودت ، مقاله عبدالرحمن گهواره گر ، تحقیق تعمیر و نگهداری آرامگاه ، بررسی آرامگاه ، تعمیر و نگهداری آرامگاه ، آرامگاه عبدالرحمن گهواره گر ، استان های خراسان رضوی ، دانلود تخمیر ، مقاله کاربرد آنها در صنایع غذایی ، تحقیق تخمیر و مخمر ، بررسی تخمیر و مخمر ، کاربرد آنها در صنایع غذایی ، تخمیر و مخمر ، فرآورده ، تحقیق فراورده های حیوانی ، بررسی تخمیر فراورده ها ، فراورده های حیوانی ، تخمیر ، تخمیر فراورده های حیوانی ، ساقه ، مقاله تغییرات ساقه ، شرایط محیطی ، تغییرات ساقه ، تغییرات ساقه بر حسب شرایط محیطی ، تهیه اینوکولوم ، عمل کشت منجمد و خشک شده ، معرفی تکنولوژی پرو بیوتیک ، آشنایی با تکنولوژی پرو بیوتیک ، تحقیق درمورد تکنولوژی پرو بیوتیک ، پاورپوینت پرو بیوتیک ، پرو بیوتیک ، تکنولوژی پرو بیوتیک ، پاورپوینت تکنولوژی پرو بیوتیک ، مقاله روش لجن فعال ، تحقیق تصفیه فاضلاب ، تصفیه فاضلاب بیمارستان ، روش لجن فعال ، تحقیق-فاضلابها-و-پسابهای-صنعتی ، بررسی-تصفیه-بیولوژیکی ، تصفیه-بیولوژیکی ، پسابهای-صنعتی ، فاضلابها-و-پسابهای-صنعتی ، تحقیق فاضلابها و پسابهای صنعتی ، بررسی تصفیه بیولوژیکی ، تصفیه بیولوژیکی ، پسابهای صنعتی ، فاضلابها و پسابهای صنعتی ، مقاله تعمیر و نگهداری ، تحقیق ترک در ساختمان ، ترک در ساختمان ، تعمیر و نگهداری ترک در ساختمان ، مقاله تخریب گرایی ، تحقیق تخریب گرایی وندالیسم ، بررسی تخریب گرایی وندالیسم ، تخریب گرایی ، ندالیسم ، تخریب گرایی وندالیسم ، مهندسی ناب معماری ، پردیس ، مقاله تحلیل وطراحی ، بررسی سیستم رزرواسیون هتل پردیس ، هتل پردیس ، رزرواسیون هتل پردیس ، تحلیل وطراحی وپیاده سازی سیستم ، مقاله تحلیل فضای شهری ، تحقیق میدا ن یا فلکه ، بررسی فضای شهری میدا ن یا فلکه ، میدا ن یا فلکه ، فضای شهری میدا ن یا فلکه ، تحلیل فضای شهری میدا ن یا فلکه ، چگونگی مخرب بودن جوشها ، تحقیق جوشهای مخرب ، تستهای غیرمخرب جوش ها ، تستهای غیرمخرب جوش های ساختمانی ، بررسی چگونگی تبدیل عضله به گوشت ، تبدیل عضله به گوشت ، گوشت وعوامل موثر بر آن ، مقاله پرو تئین ، تحقیق تولید پرو تئین ، بررسی تولید پروتئین تک یاخته ، تولید پروتئین ، تک یاخته ، تولید پروتئین تک یاخته ، تحقیق تحلیل عناصر و فضاها ، مقاله درون ساختمان ، تحلیل عناصر ، فضاهای درون ساختمان ، بررسی وتحلیل آنالیز سایت ، خانه سلماسی ، آنالیز سایت ، تحلیل آنالیز سایت ، آنالیز بنای خانه سلماسی ، مقاله تاریخچه معماری ایران ، تحقیق تاریخچه معماری ایران ، تاریخچه معماری ایران ، مقاله محل ، تحقیق تاج محل ، بررسی تاج محل ، پاورپوینت تاج محل ، مقاله تثبیت بیولوژیکی ، تحقیق برنج ، تثبیت بیولوژیکی نیتروژن ، نیتروژن در مزارع برنج ، مقاله موجشکن سنگی ، تحقیق تجربیات اجرایی ، تجربیات اجرایی ، آب عمیق ، موجشکن سنگی در آب عمیق ، مقاله پی سدها ، تحقیق تاثیر نیروی زلزله ، نیروی زلزله ، پی سد ها ، تاثیر نیروی زلزله بر پی سد ها ، عهد باستان ، دانلود تاریخ پلورالیسم ، تحقیق علوم تربیتی ، مقاله تاریخ پلورالیسم ، بررسی تاریخ پلورالیسم ، پلورالیسم ، تاریخ پلورالیسم ، دوی سرعت ، بیو مکانیکی ، آبشار والیبال ، بررسی و بیومکانیکی دوی ، بیومکانیکی دوی سرعت ، ضربه آبشار والیبال ، تجزیه و تحلیل بیومکانیکی ، دوی سرعت و ضربه آبشار والیبال ، بررسی رویدادهای ورزشی ، دانلود سازماندهی رویدادهای ورزشی ، سازماندهی ورزشی ، رویدادهای ورزشی ، سازماندهی رویدادهای ورزشی ، تحقیق ژنراتور ، مقاله توربین بادی ، انواع ژنراتور ، توربین بادی ، توربین بادی وبررسی انواع ژنراتور ، اتحادیه گازرسانان ، پاورپوینت تحلیل سیستم مدیریت ، مفهوم حقوق ، جایگاه مرد در اسلام ، جایگاه زن در اسلام ، حقوق زن و مرد ، انسان و حقوق ، حقوق اسلامی ، پاورپوینت حقوق اسلامی ، دانلود پاورپوینت حقوق اسلامی ، دانلود پاورپوینت حفاظت کاتدی ، مقاله کاتدی ، تحقیق حفاظت ، بررسی حفاظت کاتدی ، کاتدی ، حفاظت کاتدی ، بررسی خلاقیت و نوآوری در مدیریت ، تحقیق خلاقیت و نوآوری ، نوآوری در مدیریت ، خلاقیت و نوآوری در مدیریت ، تحلیل بهره وری ، پاورپوینت تحلیل بهره وری ، دانلود پاورپوینت تحلیل بهره وری ، بررسی مدیریت پروژه ، تحقیق اصول و مفاهیم ، مقاله مدیریت پروژه ، مفاهیم مدیریت پروژه ، اصول و مفاهیم مدیریت پروژه ، پاورپوینت تجهیز کارگاه ، مراحل آماده سازی کارگاه ، تجهیز کارگاه ، اشخاصی که مشمول پرداخت مالی ، ببرسی اشخاص حقوقی ، بررسی مالیات مشاغل ، اشخاص حقوقی ، مالیات مشاغل ، مالیات مشاغل و اشخاص حقوقی ، کسب وکار موفق ، دانلود پاورپوینت کارگاه خیارشور ، تحقیق روش نگهداری خیارشور ، مقاله خیارشور ، خیارشور ، کارگاه خیارشور ، تجارب مدیریتی ، مفهوم تجربه ، تجربه مدیریتی ، پاورپوینت تجربه مدیریتی ، دانلود پاورپوینت تجربه مدیریتی ، دانلود پاورپوینت کارگاه خلاقیت ، بررسی کارگاه خلاقیت ، تحقیق خلاقیت ، مقاله کارگاه خلاقیت ، کارگاه خلاقیت ، تجارت الکترونیک چیست ، آشنایی با تجارت الکترونیک ، پاورپوینت تجارت ، پاورپوینت تجارت الکترونیک ، دانلود پاورپوینت تجارت الکترونیک ، بررسی کنسرو سازی ، کنسرو نخود ، کنسرو لوبیا ، تاریخچه کنسرو ، سازی ، پاورپوینت کنسرو سازی ، تاریخچه کنسرو سازی ، پاورپوینت تاریخچه کنسرو سازی ، تحقیق ماشینها ، مقاله زبانها و ماشینها ، نظریه ماشینها ، نظریه زبانها ، نظریه زبانها و ماشینها ، پاورپوینت تنظیم خانواده ، تنظیم خانواده در جهان ، تاریخ تنظیم خانواده در جهان ، کنترل جریان اطلاعات ، مبنا ، تحقیق کنترل ، مروری بر مدلهای کنترل ، دسترسی شبکه ، برررسی حاشیه نشینی ، بررسی اسکان غیر رسمی در غرب مشهد ، بررسی قلعه وکیل آباد ، ویژگی‌ها و امتیازات کامپیوتر ، بررسی کامپیوتر ، تحقیق کامپیوتر و کاربرد آن ، مقاله سیستم یکپارچه ، نحوه اخذ جریمه از متخلفین ، معرفی کمیسیون ماده 100 شهرداری ، تخلف ساختمان ، بررسی سیستم یکپارچه شهرسازی ، سیستم یکپارچه شهرسازی ، زیر سیستم تعیین و تشخیص خلاف ، تحقیق حملات ، تحقیق حملات در شبکه های بی سیم ، بررسی روش های مقابله ، روش های مقابله شبکه ها ، اطلاعات کامپیوتری ، بررسی نرم افزار ، تحقیق تحلیل سیستم ، نرم افزلر ، پژوهش مهندسی نرم افزار ، تحلیل سیستم اداره پست ، خورشید و محیط پیرامون ، انسان طبیعت ، حرارت خورشید بر ساختمان ، تاثیر حرارت خورشید ، انسان و ساختمان ، بررسی درس مبانی جامعه شناسی ، مقاله مبانی جامعه ، تحقیق جامعه شناسی ، پاورپوینت درس مبانی جامعه شناسی ، درس مبانی ، درس مبانی جامعه شناسی ، بررسی امنیت نرم افزار ، تحقیق نرم افزار ، پاورپوینت مهندسی امنیت نرم افزار ، امنیت نرم افزار ، مهندسی امنیت نرم افزار ، دانلود پاورپوینت فنا وری اطلاعات ، بررسی اطلاعات بر شغل ها ، تحقیق اقتصاد دانایی محور ، پاورپوینت فناوری اطلاعات ، کار واشتغال اقتصادی ، تاثیر فناوری اطلاعات بر مشاغل ، اقتصاد دانایی محور ، درمان آرتروز ، بیماری آرتروز ، پاورپوینت آرتروز ، آرتروز ، درد مفاصل و روشهای درمان ، درد مفاصل ، تحقیق روشهای پیشگیری از بارداری ، روشهای پیشگیری از بارداری ، جوش ساختمان ، مقاله جوش ، تحقیق جوش های ساختمانی ، بررسی جوش های ساختمانی ، پاورپوینت جوش های ساختمانی ، جوش ها ، مقاله عمومی از نظر تا عمل ، تحقیق روابط عمومی ، بررسی روابط عمومی از نظر تا عمل ، روابط عمومی تا عمل ، روابط عمومی از نظر تا عمل ، دانلود پاورپوینت دبی سنج رقاصکی ، بررسی دبی سنج رقاصکی ، مقاله دبی سنج ، تحقیق دبی سنج رقاصکی ، پاورپوینت دبی سنج رقاصکی ، رقاصکی ، دبی سنج رقاصکی ، مقاله جریان گردابی ، بررسی دبی سنج جریان گردابی ، پاورپوینت دبی سنج جریان گردابی ، جریان گردابی ، دبی سنج جریان گردابی ، بررسی دبی سنج توربینی ، دانلود پاورپوینت دبی سنج توربینی ، مقاله توربینی ، پاورپوینت دبی سنج توربینی ، توربینی ، دبی سنج توربینی ، مقاله پره دوار ، دانلود دبی سنج ، بررسی دبی سنج پره دوار ، پاورپوینت دبی سنج پره دوار ، دوار ، دبی سنج پره دوار ، دانلود پاورپوینت جوشکاری فولاد ، دانلود جوشکاری فولاد ، بررسی جوشکاری فولاد ، تحقیق جوشکاری فولاد ، جوشکاری فولاد ، تحقیق جوشکاری زیر آب ، بررسی جوشکاری زیر آب ، دانلود پاورپوینت جوشکاری زیر آب ، پاورپوینت جوشکاری زیر آب ، مقاله جوشکاری زیر آب ، زیر آب ، جوشکاری زیر آب ، بررسی جوشکاری پلاستیک ها ، تحقیق جوشکاری پلاستیک ها ، پاورپوینت جوشکاری پلاستیک ها ، جوشکاری پلاستیک ها ، جوشکاری بدون قوس ، مقاله قوس الکتریکی ، بررسی جوشکاری بدون قوس الکتریکی ، جوشکاری بدون قوس الکتریکی ، جوش زنی ، دانلود پاورپوینت جوشکاری اصطکاکی ، پاورپوینت جوشکاری اصطکاکی ، بررسی جوشکاری اصطکاکی ، اصطکاکی ، مقاله ال بی ام ، بررسی LBM جوشکاری با لیزر ، تحقیق لیزر ، LBM ، LBM جوشکاری با لیزر ، حمام تاریخی ، دردشت ، مقاله حمام ، تحقیق حمام تاریخی دردشت ، حمام تاریخی دردشت ، نقد و بررسی حمام تاریخی دردشت ، تحقیق کاروانسرای ، کاروانسرای قدرت ، پاورپوینت کاروانسرای بابا قدرت ، بررسی هتل بابا قدرت ، هتل و کافی شاپ بابا قدرت ، کاروانسرای ، بابا قدرت ، کاروانسرای بابا قدرت ، مقاله رفتار ، تحقیق رفتار و فعالیت ، بررسی طرح معماری 5 ، رفتار و فعالیت ، طرح معماری 5 ، طرح معماری 5 رفتار و فعالیت ، تحقیق طرح 5 مطالعات تطبیقی ، منطقه قاسم آباد ، بررسی طرح 5 منطقه قاسم آباد ، طرح 5 مطالعات تطبیقی و ضوابط ، ضوابط ساخت در منطقه قاسم آباد ، مقاله تطبیقی ، تحقیق مطالعات تطبیقی ، دانلود پاورپوینت طرح 5 ، مطالعات تطبیقی ، پاورپوینت طرح 5 مطالعات تطبیقی ، طرح 5 مطالعات تطبیقی ، غشاء مایع ، غشاء سرامیکی ، غشاء فلزی ، غشاء پلیمری ، جداسازی به وسیله غشاء فلزی ، جداسازی به وسیله غشاء پلیمری ، جداسازی گاز ، جداسازی به وسیله غشاء ، Membrane filtration ، پاورپوینت جداسازی به وسیله غشاء ، بررسی زیگورات چغازنبیل ، دانلود زیگورات چغازنبیل ، مقاله زیگورات ، تحقیق زیگورات چغازنبیل ، مقاله تولید مربا به روش صنعتی ، تحقیق تولید هویج ، پاورپوینت خط تولید مربای هویج ، هویج ، مربای هویج ، خط تولید مربای هویج ، تعیین سطح ، معرفی تکنولوژی تعیین سطح ، آشنایی با تکنولوژی تعیین سطح ، اختلاف فشار ، پاورپوینت صنایع شیمیایی ، پاورپوینت تکنولوژی تعیین سطح ، صنایع شیمیایی ، تکنولوژی تعیین سطح ، مقاله در مورد فناوری نانو ، دانلود مقاله در مورد نانو ، دانلود مقاله فیزیک ، مقاله در مورد نانو تکنولوژی ، تحقیق در مورد نانو تکنولوژی ، دانلود پژوهش نانو تکنولوژی ، نانو تکنولوژی چیست؟ ، دانلودتحقیق نانو تکنولوژی ، خرید مقاله نانو تکنولوژی ، دانلود رایگان مقاله کوره آفتابی ، دانلود و خرید مقاله کوره آفتابی ، خرید و دانلود مقاله کوره آفتابی ، خرید مقاله کوره آفتابی ، دانلود رایگان مقاله برش پلاسما ، دانلود و خرید مقاله برش پلاسما ، خرید و دانلود مقاله برش پلاسما ، خرید مقاله برش پلاسما ، دانلود مقاله برش پلاسما ، دانلود رایگان مقاله اتم چیست ؟ ، اتم چیست ؟ ، خرید و دانلود اتم چیست ؟ ، دانلود و خرید اتم چیست ؟ ، خرید مقاله اتم چیست ؟ ، دانلود مقاله اتم چیست ؟ ، دانلود پژوهش آزمایشگاه فیزیک 1 ، خرید مقاله آزمایشگاه فیزیک 1 ، دانلود مقاله آزمایشگاه فیزیک 1 ، پژوهش طراحی نرم افزار طلا فروشی ، وب سایت هتل ، طراحی وب سایت برای هتل ، دانلود پژوهش طراحی وب سایت هتل ، خرید پژوهش طراحی وب سایت هتل ، پژوهش طراحی وب سایت هتل ، فروشگاه صوتی و تصویری ، طراحی فروشگاه صوتی و تصویری ، طراحی سایت فروشگاه ، مقاله طراحی سایت فروشگاه ، دانلود مقاله طراحی سایت فروشگاه ، خرید پژوهش طراحی سایت فروشگاه ، دانلود پژوهش طراحی سایت فروشگاه ، پژوهش طراحی سایت فروشگاه ، شرکت تک تراز تدبیر ، پژوهش طراحی وب سایت شخصی چست؟ ، خرید پژوهش طراحی وب سایت شخصی ، دانلود پژوهش طراحی وب سایت شخصی ، پژوهش طراحی وب سایت شخصی ، پژوهش طراحی سایت آموزش دانشگاه ، طراحی سایت دانشگاه ، دانلود تحقیق در مورد طراحی سایت ، جاوا اسکریپت چیست؟ ، دانلود مقاله جاوا اسکریپت ، خرید مقاله کامل جاوا اسکریپت ، دانلود مقاله کامل جاوا اسکریپت ، دانلود و خرید پژوهش ویژوال بیسیک ، خرید پژوهش ویژوال بیسیک دبیرخانه ، پژوهش ویژوال بیسیک دبیرخانه ، flash 5 ، خرید و دانلود پژوهش برنامه نویسی ، دانلود و خرید پروژه فلش 5 ، دانلود پژوهش فلش 5 ، خرید پژوهش فلش 5 ، خرید و دانلود پروژه فلش 5 ، پژوهش فلش 5 ، دانلود سایت سفارش محصول ، دانلود و خرید پژوهش برنامه نویسی ، پژوهش طراحی سایت سفارش محصول ، مقاله طراحی سایت شرکت زرگل آسیا ، پژوهش طراحی سایت شرکت زرگل آسیا ، دانلود خرید پروژه کامپیوتر ، طراحی سایت آژانس مسافرتی ، پژوهش طراحی سایت آژانس مسافرتی ، مقاله گوسفند ، تحقیق پژوهش گوسفند بلوچی ، پژوهش پروار ، گوسفند بلوچی ، پژوهش پروار 100 راس گوسفند بلوچی ، آموزش پرسپترون ، مبانی شبکه های عصبی مصنوعی ، طراحی صفحات وب چگونه است؟ ، پژوهش رشته رایانه ، دانلود پژوهش طراحی صفحات وب ، خرید پژوهش طراحی صفحات وب ، پژوهش طراحی صفحات وب ، خرید ودانلود پژوهش وب درمانی ، دانلود پژوهش وب درمانی ، خرید پژوهش وب درمانی ، دانلود و خرید پژوهش وب درمانی ، پژوهش وب درمانی ، آشنایی با شبکه های عصبی ، بررسی شبکه های عصبی ، تحقیق درمورد شبکه های عصبی ، دانلود پاورپوینت شبکه های عصبی ، مقاله شیر ، بررسی عوامل ضد میکروبی ، بازدارند در شیر ، میکروبی طبیعی و بازدارند در شیر ، مبانی آنتن چیست؟ ، خرید و دانلود پژوهش مبانی آنتن ، دانلود پژوهش مبانی آنتن ، خرید پژوهش مبانی آنتن ، دانلود و خرید پژوهش مبانی آنتن ، پژوهش مبانی آنتن ، کشت خیار درختی ، کشت خیار ، روش تولید خیار شور ، تحقیق طرح توجیهی تولید خیار شور ، فیبر نوری چگونه کار میکند؟ ، تحقیق و مقاله در مورد فیبر نوری ، خرید و دانلود مقاله فیبر نوری ، دانلود و خرید پژوهش فیبر نوری ، پژوهش فیبر نوری ، ماده غذائی در روغن ، بررسی روغن های سرخ کردنی ، تحقیق روغن های سرخ کردنی ، روغن ها ، روغن سرخ کردنی ، سرخ کردنی ، روغن های سرخ کردنی ، اویلا ، تحقیق روغن ، بررسی روغن های پایه ، دانلود روغن های پایه ، پاورپوینت روغن های پایه ، روغن های پایه ، نفوذ پذیری سنگ مخزن ، سنگ مخزن ، چگونگی تشکیل مخازن نفت ، تحقیق درمورد مخازن زیر زمینی ، مخازن زیر زمینی ، پاورپوینت انواع مخازن زیر زمینی ، نمودار های فازی ، انواع مخازن زیر زمینی ، دانلود پژوهش شبکه حسگر بیسیم ، دانلود مقاله شبکه حسگر بیسیم ، شبکه حسگر بیسیم ، دانلود پژوهش شبکه های کامپیوتری ، خرید پژوهش شبکه های کامپیوتری ، پژوهش شبکه های کامپیوتری ، دانلود تحقیق شبکه های عصبی ، دانلود مقاله شبکه های عصبی ، حیوانات ژنیک ، بررسی ترانس ژنیک ، تحقیق حیوانات ترانس ژنیک ، پاورپوینت حیوانات ترانس ژنیک ، حیوانات ترانس ، ترانس ژنیک ، حیوانات ترانس ژنیک ، دانلود پژوهش شبکه های بی سیم ، خرید پژوهش شبکه های بی سیم ، پژوهش شبکه های بی سیم ، مقاله سیستم های مدیریت محتوی ، پژوهش سیستم های مدیریت محتوی ، مقاله سیاسی و اجتماعی ، عبدیت ، تحقیق حقوق ، حقوق سیاسی و اجتماعی ، حقوق سیاسی ، اجتماعی در اسلام ، حقوق سیاسی و اجتماعی در اسلام ، دانلود پژوهش تجارت الکترونیک ، خرید پژوهش تجارت الکترونیک ، پژوهش تجارت الکترونیک ، انواع خستگی ، مقاله بازگشت به حالت اولیه ، تحقیق ریکاوری ، بازگشت به حالت اولیه ، ریکاوری ، ورزش بازگشت به حالت اولیه ، ریکاوری (بازگشت به حالت اولیه) ، کدک صحبت استاندارد ، ویندوز سرور چیست؟ ، ویندوز سرور 2003 ، دانلود و خرید مقاله ویندوز سرور ، خرید مقاله کامل ویندوز سرور 2003 ، شبکه کامپیوتری چیست؟ ، دوپینگ ، دانلود دوپینگ ، مقاله در ورزش ، تحقیق دوپینگ ، دانلود دوپینگ در ورزش ، دوپینگ در ورزش ، پاورپوینت لوسمی ، علائم هشدار دهنده سرطان خون ، سرطان خون (لوسمی) چیست؟ ، مقاله سرطان خون ، تحقیق سرطان خون ، بررسی سرطان خون ، پاورپوینت سرطان خون ، پاورپوینت بررسی سرطان خون ، دانلود پاورپوینت سرطان خون ، خرید تحقیق در مورد یونیکس ، دانلود تحقیق در مورد یونیکس ، مقاله داروهای ضدقارچی ، تحقیق داروهای ضدقارچی ، داروهای ضدقارچی ، پاورپوینت داروهای ضدقارچی ، بررسی داروهای ضدقارچی ، پاورپوینت بررسی داروهای ضدقارچی ، دانلود پاورپوینت داروهای ضدقارچی ، دانلود رایگان پژوهش یونیکس ، دانلود رایگان تحقیق یونیکس ، دانلود رایگان مقاله یونیکس ، دانلود و خرید مقاله یونیکس ، خرید و دانلود مقاله یونیکس ، خرید مقاله یونیکس ، دانلود مقاله یونیکس ، خرید مقاله هوش مصنوعی چیست ؟ ، دانلود مقاله هوش مصنوعی چیست ؟ ، مقاله تاثیر ورزش بر افسردگی ، تحقیق تاثیر ورزش بر افسردگی ، تاثیر ورزش بر افسردگی ، بررسی تاثیر ورزش بر افسردگی ، پاورپوینت تاثیر ورزش بر افسردگی ، دانلود رایگان پژوهش ویژگیهای RAS ، دانلود رایگان تحقیق ویژگیهای RAS ، دانلود رایگان مقاله ویژگیهای RAS ، دانلود و خرید مقاله ویژگیهای RAS ، خرید و دانلود مقاله ویژگیهای RAS ، خرید مقاله ویژگیهای RAS ، دانلود مقاله ویژگیهای RAS ، خرید مقاله ویروس‌های تلفن همراه ، تجزیه و تحلیل روستای چکنه ، پژوهش روستا بررسی روستای چکنه ، بررسی روستای چکنه ، روستای چکنه ، حاکمیت بیمار، اقتصاد سرطانی ، بررسی فساد مالی و پول شویی ، فروش کالا ، کشور توانمند ، تحقیق صنعت بیمه ، جهانی ، بررسی اقتصادی جهانی ، دانلود اقتصادی جهانی ، اقتصادی جهانی ، توزیع درآمد ، اقتصاد بازار ، بازار و توزیع درآمد ، بررسی اقتصاد بازار و توزیع درآمد ، اقتصاد زنان ، بررسی اشتغال زنان ، دانلود اشتغال زنان ، دانلود پاورپوینت چای ، بررسی چای ، مقاله چای ، تحقیق چای ، پاورپوینت چای ، تجزیه و تحلیل روستای روح آباد ، بررسی روستای روح آباد ، روستای روح آباد ، تجزیه و تحلیل روستای قلعه نو ، پژوهش روستا بررسی روستای قلعه نو ، بررسی روستای قلعه نو ، روستای قلعه نو ، سوپراستار بازاریابی ، مقاله عسل ، بررسی پرورش و نگهداری زنبور عسل ، تحقیق زنبور عسل ، نگهداری زنبور عسل ، پرورش و نگهداری زنبور عسل ، تجزیه و تحلیل روستای فرخان ، پژوهش روستا بررسی روستای فرخان ، بررسی روستای فرخان ، روستای فرخان ، تجزیه و تحلیل روستای بالا جاده ، بررسی روستای بالا جاده ، روستای بالا جاده ، تجزیه و تحلیل روستای انجیله ، پروژه روستا2 ، پروژه روستا1 ، پروژه روستا بررسی روستای انجیله ، بررسی روستای انجیله ، روستای انجیله ، تجزیه و تحلیل روستای اردمه ، پژوهش روستا بررسی روستای اردمه ، بررسی روستای اردمه ، روستای اردمه ، دانلود طرح نهایی مجتمع مسکونی ، تحقیق مجتمع مسکونی ، معماری اکوتیک ، طرح نهایی مجتمع مسکونی ، مقاله اثنی عشر ، بررسی زخم معده ، تحقیق زخم معده و اثنی عشر ، پاورپوینت زخم معده و اثنی عشر ، اثنی عشر ، زخم معده و اثنی عشر ، مقاله دیابت ، دانلود پاورپوینت زخم پپتیک ، مقاله پپتیک ، بررسی زخم پپتیک ، تحقیق زخم پپتیک ، پاورپوینت زخم پپتیکر ، زخم ، پپتیک ، زخم پپتیک ، دانلود پاورپوینت زبان بدن ، مقاله بدن ، بررسی زبان بدن ، تحقیق زبان بدن ، پاورپوینت قاب و نرده در ساختمان ، پاورپوینت در و پنجره در ساختمان ، نرده در ساختمان ، قاب در ساختمان ، پنجره در ساختمان ، درب در ساختمان ، دانلود پاورپوینت ریزمغذی ها ، مقاله ریزمغذی ها ، تحقیق ریزمغذی ها ، بررسی ریزمغذی ها ، دانلود ریزمغذی ها ، پاورپوینت ریزمغذی ها ، مغذی ها ، ریزمغذی ها ، دانلود پاورپوینت دستگاه لنفاوی ، دانلود دستگاه لنفاوی ، مقاله دستگاه لنفاوی ، تحقیق لنفاوی ، بررسی دستگاه لنفاوی ، پاورپوینت دستگاه لنفاوی ، لنفاوی ، دستگاه لنفاوی ، بررسی معماری حسینیه رحیمیان ، نقد و بررسی حسینیه ، معماری حسینیه رحیمیان ، حسینیه رحیمیان ، نقد و بررسی حسینیه رحیمیان ، دانلود دستگاه گردش خون ، مقاله گردش خون ، بررسی دستگاه گردش خون ، تحقیق دستگاه گردش خون ، پاورپوینت دستگاه گردش خون ، دستگاه گردش خون ، مقاله بیماری دیابت ، دانلود بیماری دیابت ، دانلود مانومتر و لوله بوردن ، مقاله لوله بوردن ، بررسی مانومتر ، تحقیق مانومتر و لوله بوردن ، مانومتر و لوله بوردن ، مانومتر و لوله بوردن Taghizadeh ، عایقهای صوتی ، آکوستیک ، تحقیق درمورد دیوار آکوستیک ، بررسی دیوار آکوستیک ، دیوار آکوستیک ، پاورپوینت دیوار آکوستیک ، دانلود پاورپوینت دیوار آکوستیک ، مانت ، مقاله مانت کردن ، دانلود مانت کردن ، بررسی مانت کردن ، تحقیق مانت کردن ، پاورپوینت مانت کردن ، مانت کردن ، ذرات ساینده ، مقاله ماشینکاری ذرات ساینده ، دانلود ماشینکاری و ذرات ساینده ، تحقیق ماشینکاری با جت آب ، ماشینکاری با جت آب و AWJM ، پاورپوینت ماشینکاری با جت آب و ، پاورپوینت ماشین کاری ، پاورپوینت آلتراسونیک ، آلتراسونیک ، ماشین کاری آلتراسونیک ، پاورپوینت ماشین کاری آلتراسونیک ، لودر ، ماشین آلات منابع ، بررسی ماشین آلات منابع طبیعی ، ماشین آلات منابع طبیعی ، پاورپوینت ماشین آلات منابع طبیعی ، پاورپوینت سیستم های اندازه گیری ، پاورپوینت سیستم های کنترل ، کنترل اتومبیل ، اندازه گیری اتومبیل ، سیستم های اندازه گیری در اتومبیل ، اندازه غده بذری ، بررسی سیب زمینی ، نکات مهم در سیب زمینی ، نکات مهم در زراعت ، زراعت سیب زمینی ، نکات مهم در زراعت سیب زمینی ، مقاله ماساژ درمانی ، تحقیق ورپوینت ماساژ درمانی ، دانلود ماساژ درمانی ، پاورپوینت ماساژ درمانی ، ماساژ ، پاورپوینت ماساژ ، ماساژ درمانی ، ووشریا، بروگیا و آنکوسرکاو ، مقاله بروگیا و آنکوسرکاو ، پاورپوینت کلیات فیلرها و ووشریا، ، بروگیا و آنکوسرکاو ، استخراج ژن ، مراحل کلن کردن ژن ، مشخصات کلن کردن ژن ، بررسی کلن کردن ژن ، بررسی ژن ، پاورپوینت ژن ، کلن کردن ژن ، پاورپوینت کلن کردن ژن ، دانلود پاورپوینت کلن کردن ژن ، بررسی سیستم ضد عفونی شده ، بسته بندی محصولات ، تعریف ASEPTIC ، بسته بندی ضد عفونی شده ، پاورپوینت سیستم بسته بندی ، ضد عفونی شده ، سیستم بسته بندی ، سیستم بسته بندی ضد عفونی شده ، مشخصات سنسور ، طبقه بندی سنسورهای پزشکی ، کاربرد سنسورهای پزشکی ، پاورپوینت پزشکی ، بررسی سنسور ، سنسورهای پزشکی ، پاورپوینت سنسورهای پزشکی ، دانلود پاورپوینت سنسورهای پزشکی ، پاورپوینت روده ، بررسی روده تحریک پذیر ، روده ، روده تحریک پذیر ، تحریک پذیر ، سندرم ، سندرم روده ، سندرم روده تحریک پذیر ، پاورپوینت سندرم روده تحریک پذیر ، مقاله ماهواره ها ، تحقیق ماهواره های مخابراتی ، دانلود ماهواره های مخابراتی ، پاورپوینت ماهواره های مخابراتی ، ماهواره های مخابراتی ، ابزارهای تأمین مالی ، دانلود کنترل و مدیریت موجودی ها ، مقاله و مدیریت موجودی ها ، تحقیق کنترل و مدیریت موجودی ها ، کنترل و مدیریت ، مدیریت موجودی ها ، کنترل و مدیریت موجودی ها ، دانلود سقف کرومیت ، پاورپوینت تیرچه بلوک ، مقاله سقف کرومیت تیرچه بلوک ، تحقیق سقف کرومیت ، پاورپوینت سقف کرومیت تیرچه بلوک ، سقف کرومیت تیرچه بلوک ، دانلود سدهای لاستیکی ، پاورپوینت سدهای لاستیکی ، مقاله لاستیکی ، بررسی سدهای لاستیکی ، تحقیق سدهای لاستیکی ، سد لاستیکی ، سدهای لاستیکی ، دانلود سد های زیر زمینی ، تحقیق سد های زیر زمینی ، مقاله سد ها ، پاورپوینت سد های زیر زمینی ، سد ها ، سد های زیر زمینی ، تحقیق سد ، مقاله سد دز ، دانلود سد دز ، تحقیق سد دز ، پاورپوینت سد ، دز ، سد دز ، تاریخچه استفاده از بتن غلطکی ، معرفی بتن کوبیده غلطکی ، سد بتنی ، پاورپوینت بررسی سد بتنی ، سد بتنی کوبیده غلطکی ، سد بتنی کوبیده غلطکی RCC ، بررسی سد بتنی کوبیده غلطکی RCC ، پاورپوینت نمونه مشابه مسکونی ، بررسی نمونه مشابه مسکونی ، ساختمان یک زندگی ، بررسی ساختمان یک زندگی ، پاورپوینت بررسی ساختمان یک زندگی ، تجزیه و تحلیل ساختمان پروما ، نمونه مشابه مجتمع تجاری ، پاورپوینت بررسی مجتمع تجاری ، پاورپوینت ساختمان پروما ، ساختمان پروما ، بررسی مجتمع تجاری پروما ، مجتمع تجاری پروما ، مجتمع تجاری ، ساختمان پروما مشهد ، بررسی ساختمان پروما مشهد ، رادیولوژی و آزمایشگاه ، موقعیت اورژانس در بیمارستان ، اتاق احیا و تروما ، بررسی فضای اورژانس در بیمارستان ، طراحی فضای اورژانس ، فضای اورژانس در بیمارستان ، آشنایی با فضای اورژانس ، بررسی نشت در سدهای خاکی ، دانلود کنترل نشت در سدهای خاکی ، تحقیق کنترل نشت در سدهای خاکی ، نشت در سدهای خاکی ، کنترل نشت در سدهای خاکی ، بررسی سیپورکس ، بتن جدید ، دانلود سیپورکس ، مقاله سیپورکس ، تحقیق سیپورکس ، پاورپوینت سیپورکس ، سیپورکس ، آب و هوای اقلیم در استان همدان ، اقلیم در استان همدان ، عوامل اقلیمی در استان همدان ، دانلود سیستم قاب سبک فولادی ، مقاله فولادی ، تحقیق سیستم قاب سبک فولادی ، پاورپوینت سیستم قاب سبک فولادی ، سیستم سبک فولادی ، قاب سبک فولادی ، سیستم قاب سبک فولادی ، تحقیق شهر ، پاورپوینت سیر تحول شهر ، نظریات منظر شهر ، سیر تحول و نظریات منظر شهر ، دانلود پاورپوینت سوله ، مقاله سوله ، بررسی سوله ، تحقیق سوله ، پاورپوینت سوله ، تحقیق سمینار طراحی معماری ، سمینار طراحی ، سمینار طراحی معماری 5 ، ضوابط و استانداردهای مسکونی ، معماری سلجوقیان ، بررسی سلجوقیان ، تحقیق سلجوقیان ، تاریخ سلجوقیان ، دانلود سلجوقیان ، پاورپوینت سلجوقیان ، سلجوقیان ، وب و لبس ، تحقیق وب و لبس ، مقاله سیمنتیک وب ، بررسی سیمنتیک وب و لبس ، دانلود سیمنتیک وب و لبس ، پاورپوینت سیمنتیک وب ، سیمنتیک وب و لبس ، بررسی سیسکو و نقش آن در تکنولوژی ، مقاله سیسکو ، تحقیق سیسکو و نقش آن در تکنولوژی ، سیسکو و در تکنولوژی ، سیسکو و نقش آن در تکنولوژی ، مقاله سیستم خرید اینترنتی ، تحقیق خرید اینترنتی ، بررسی سیستم خرید اینترنتی ، پاورپوینت سیستم خرید اینترنتی ، سیستم اینترنتی ، سیستم خرید اینترنتی ، پاورپوینت سی پی یو ، پاورپوینت سی پی یو(CPU) ، دانلود سی پی یو ، تحقیق سی پی یو ، CPU ، سی پی یو ، سی پی یو(CPU) ، رنگ فضای سبز ، مقاله فضای سبز ، رنگ برای طراحی فضای سبز ، جعبه رنگ برای طراحی فضای سبز ، مقاله عناصر ، تحقیق عناصر و جزئیات یک ، بررسی عناصر و جزئیات ساختمانی یک ، عناصر و جزئیات ، عناصر و جزئیات ساختمانی یک ، مقاله سرای مه ولات ، تحقیق فرهنگ سرای مه ولات ، دانلود فرهنگ سرای مه ولات ، بررسی فرهنگ سرای مه ولات ، پاورپوینت فرهنگ سرای مه ولات ، سرای مه ولات ، فرهنگ سرای مه ولات ، آقا بزرگ کاشان ، مدرسه آقا بزرگ کاشان ، پاورپوینت مدرسه و مسجد آقا بزرگ ، دانلود مدرسه و مسجد آقا بزرگ ، تحقیق مدرسه و مسجد آقا بزرگ ، مسجد آقا بزرگ کاشان ، مدرسه و مسجد آقا بزرگ ، تحقیق بندر امام خمینی(ره) ، دسترسی به بندر امام خمینی(ره) ، اجرای شمع ، تحقیق شمع بتنی ، دانلود مراحل اجرای شمع بتنی ، پاورپوینت مراحل اجرای شمع بتنی ، بررسی مراحل اجرای شمع بتنی ، اجرای شمع بتنی ، مراحل اجرای شمع بتنی ، تحقیق بیوگرافی ، بیوگرافی و فرانک لوید رایت ، آثار فرانک لوید رایت ، بیوگرافی و آثار فرانک لوید رایت ، فضاهای مسکونی ، تحقیق فضاهای مسکونی ، دانلود خصوصیات فضاهای مسکونی ، بررسی خصوصیات فضاهای مسکونی ، پاورپوینت خصوصیات فضاهای مسکونی ، خصوصیات فضاهای مسکونی ، مقاله اجرای غیر اصولی ، اجرای غیر اصولی عملیات نازک کاری ، مقاله موج شکن ، موج شکن های سکویی ، موج شکن های سکویی شکل پذیر ، طراحی موج شکن های سکویی شکل پذیر ، مقاله ایستگاه تقلیل فشار ، بررسی طراحی ایستگاه تقلیل فشار ، تحقیق طراحی ایستگاه تقلیل فشار ، طراحی ایستگاه تقلیل فشار ، تحقیق درمورد تیپولوژی مسکن ، گونه شناسی ، پاورپوینت تیپولوژی ، تیپولوژی ، تیپولوژی مسکن ، پاورپوینت تیپولوژی مسکن ، دانلود پاورپوینت تیپولوژی مسکن ، پاورپوینت تیپولوژی مسکن (طرح 5) ، بررسی خوابگاه دانشجوئی ، مقاله خوابگاه ، تحقیق خوابگاه دانشجوئی ، پاورپوینت خوابگاه دانشجوئی ، دانلود خوابگاه دانشجوئی ، دانشجوئی ، خوابگاه دانشجوئی ، تحقیق خلاصه ای از تاریخ باغ سازی ، مقاله تاریخ باغ سازی ، بررسی خلاصه ای از تاریخ باغ سازی ، تاریخ باغ سازی ، خلاصه ای از تاریخ باغ سازی ، خانه در جوامع شرقی ، سه معمار برجسته بر قلمرو خانه ، تحقیق درمورد الگوی سکونت ، الگوی سکونت ، پاورپوینت الگوی سکونت ، دانلود پاورپوینت الگوی سکونت ، پاورپوینت الگوی سکونت (طرح 5) ، خانه ی سبزواریها ، دانلود خانه ی سبزواریها مشهد ، بررسی خانه ی سبزواریها مشهد ، مقاله خانه ی سبزواریها مشهد ، تحقیق خانه ی سبزواریها مشهد ، پاورپوینت خانه ی سبزواریها ، خانه ی سبزواریها مشهد ، پاورپوینت خانه ها ، مقاله تبریز ، خانه های تاریخی ، تحقیق خانه های تاریخی تبریز ، پاورپوینت خانه های تاریخی تبریز ، بررسی خانه های تاریخی تبریز ، خانه های تاریخی تبریز ، مقاله طباطبائی ، دانلود خانه طباطبائی ، بررسی خانه طباطبائی ، تحقیق خانه طباطبائی ، پاورپوینت خانه طباطبائی ، طباطبائی ، خانه طباطبائی ، پاورپوینت بررسی عوامل محیطی ، ویژگیهای اقلیمی و آب و هوایی ، بررسی عوامل محیطی ، تحقیق خانه ، دانلود خانه ، بررسی خانه ، پاورپوینت خانه ، بررسی حمام های سنتی ایران ، دانلود حمام های سنتی ایران ، تحقیق حمام های سنتی ایران ، پاورپوینت حمام های سنتی ایران ، حمام های سنتی ، حمام های سنتی ایران ، مقاله صنایع دستی ، جنبش هنر ، صنایع دستی انگلستان ، جنبش هنر و صنایع دستی انگلستان ، بررسی حمام ها ، دانلود حمام ها ، تحقیق حمام ها ، پاورپوینت حمام ها ، حمام ها ، چگونگی ابداع قنات ، انعکاس آب ، ارزش نمادین آب در مسیحیت ، در معماری اسلامی ، جایگاه آب ، جایگاه آب در معماری ، پاورپوینت جایگاه آب ، جایگاه آب در معماری اسلامی ، مقاله اتصال پله ، جزئیات اتصال پله ، اتصال پله سنگی ، اتصال پله سنگی داخلی به همکف ، تعریف معماری از نظر رم کولهاس ، زندگینامه رم کولهاس ، Rem Koolhaas ، پاورپوینت رم کولهاس ، بیوگرافی رم کولهاس ، آثار رم کولهاس ، بیوگرافی و آثار رم کولهاس ، مقاله اسکلت بتنی ، پاورپوینت ساختمانهای اسکلت بتنی ، بررسی ساختمانهای اسکلت بتنی ، دانلود ساختمانهای اسکلت بتنی ، تحقیق ساختمانهای اسکلت بتنی ، ساختمانهای اسکلت بتنی ، تجزیه و تحلیل بنای تاریخی ، نقد و بررسی بنای تاریخی ، تجزیه تحلیل یک نمونه بنا ، درس طراحی معماری ، طراحی معماری1 ، پروژه طراحی معماری1 ، دانلود پاورپوینت طراحی معماری1 ، پاورپوینت طراحی معماری1 ، پاورپوینت کودک ، کاربینی مددکار اجتماعی ، پارپوینت ، وبلاگ چیست؟ ، دانلود رایگان تحقیق وبلاگ چیست؟ ، دانلود رایگان مقاله وبلاگ چیست؟ ، خرید و دانلود مقاله وبلاگ چیست؟ ، دانلود و خرید مقاله وبلاگ چیست؟ ، خرید مقاله وبلاگ چیست؟ ، دانلود مقاله وبلاگ چیست؟ ، تحقیق بررسی بهداشت دهان و دندان ، مقاله بررسی بهداشت دهان و دندان ، پژوهش بررسی بهداشت دهان و دندان ، خرید مقاله در مورد وایمکس ، دانلود مقاله در مورد وایمکس ، اهمیت اجتماعی ، بررسی اهداف و اهمیت اجتماعی ورزش ، اهداف و اهمیت اجتماعی ورزش ، نخستین ، تحقیق بررسی انسانهای نخستین ، انسانهای نخستین ، مقاله بررسی انسانهای نخستین ، پژوهش بررسی انسانهای نخستین ، خرید مقاله نرم افزار Software ، دانلود مقاله نرم افزار Software ، دانلود رایگان پژوهش ناحیه ها ، دانلود رایگان تحقیق ناحیه ها ، دانلود رایگان مقاله ناحیه ها ، دانلود و خرید مقاله ناحیه ها ، خرید و دانلود مقاله ناحیه ها ، خرید مقاله ناحیه ها ، دانلود مقاله ناحیه ها ، خرید مقاله میکروکنترلر ها ، دانلود مقاله میکروکنترلر ها ، مهندسی کامپیوتر چیست؟ ، خرید مقاله مهندسی کامپیوتر ، دانلود مقاله مهندسی کامپیوتر ، دانلود رایگان پژوهش مونو ، دانلود رایگان تحقیق مونو ، دانلود رایگان مقاله مونو ، دانلود و خرید مقاله مونو ، خرید و دانلود مقاله مونو ، مونو چیست؟ ، دانلود رایگان پروژه موس نوری ، دانلود رایگان تحقیق موس نوری ، دانلود رایگان مقاله موس نوری ، دانلود و خرید مقاله موس نوری ، خرید و دانلود مقاله موس نوری ، خرید مقاله موس نوری ، دانلود مقاله موس نوری ، تحقیق درمورد مودم ، دانلود رایگان تحقیق مودم چیست؟ ، دانلود رایگان مقاله مودم چیست؟ ، دانلود و خرید مقاله مودم چیست؟ ، خرید و دانلود مقاله مودم چیست؟ ، خرید مقاله مودم چیست؟ ، دانلود مقاله مودم چیست؟ ، modem ، مدم چیست؟ ، دانلود تحقیق مودم ها ، تحقیق در مورد مودم ها ، دانلود مقاله مودم ها ، خریدمقاله مودم و اینترنت ، دانلود مقاله مودم و اینترنت ، دانلود رایگان تحقیق مودم ، دانلود رایگان مقاله مودم ، دانلود و خرید مقاله مودم ، مودم چگونه کار میکند؟ ، خرید مقاله مودم ، دانلود مقاله مودم ، دانلود رایگان تحقیق در مورد مودم ، خرید و دانلود تحقیق در مورد مودم ، خرید تحقیق در مورد مودم ، دانلود و خرید تحقیق در مورد مودم ، دانلود رایگان پژوهش موتور جستجو ، دانلود رایگان تحقیق موتور جستجو ، دانلود رایگان مقاله موتور جستجو ، دانلود و خرید مقاله موتور جستجو ، خرید و دانلود مقاله موتور جستجو ، خرید مقاله موتور جستجو ، دانلود مقاله موتور جستجو ، خرید مقاله موتورهای جستجو ، دانلود مقاله موتورهای جستجو ، منبع تغذیه چیست؟ ، بهترین مقاله در مورد منبع تغذیه ، خرید مقاله در مورد منبع تغذیه ، دانلود مقاله در مورد منبع تغذیه ، خرید مقاله مقدمه ای بر UML ، دانلود مقاله مقدمه ای بر UML ، تحقیق سکولاریسم ، دانلود سکولاریسم ، پاورپوینت سکولاریسم ، بررسی سکولاریسم ، خرید مقاله مقدمه ای بر داده کاوی ، مقاله اصول کلی استخراج فلزات ، تحقیق استخراج فلزات ، دانلود اصول کلی استخراج فلزات ، بررسی اصول کلی استخراج فلزات ، پاورپوینت اصول کلی استخراج فلزات ، استخراج فلزات ، اصول کلی استخراج فلزات ، خرید مقاله مقایسه ضد ویروس ها ، دانلود مقاله مقایسه ضد ویروس ها ، شهرسازی مشهد ، مقررات شهرسازی ، پاورپوینت ضوابط و مقررات شهرسازی ، ضوابط و مقررات شهرسازی ، مقررات شهرسازی مشهد ، ضوابط و مقررات شهرسازی مشهد ، مبانی گود برداری ، مقررات سازه های نگهبان ، اصول گود برداری ، پاورپوینت ضوابط گود برداری ، ضوابط گود برداری ، خرید مقاله مفاهیم اولیه ADONET ، دانلود مقاله مفاهیم اولیه ADONET ، خرید جزوه درسی مفاهیم سیستم عامل ، خرید مقاله مفاهیم اولیه شبکه ، دانلود مقاله مفاهیم اولیه شبکه ، پاورپوینت شیوه پارسی ، سبک پارسی ، سبک معماری پارسی ، بررسی سبک معماری پارسی ، پاورپوینت بررسی سبک معماری پارسی ، خرید مقاله معرفی بخش های VB ، دانلود مقاله معرفی بخش های VB ، پاورپوینت شیوه پارتی ، سبک پارتی ، شیوه معماری پارتی ، سبک معماری پارتی ، بررسی سبک معماری پارتی ، پاورپوینت بررسی سبک معماری پارتی ، دانلود رایگان پژوهش مسیریابی ، دانلود رایگان تحقیق مسیریابی ، دانلود رایگان مقاله مسیریابی ، خرید و دانلود مقاله مسیریابی ، دانلود و خرید مقاله مسیریابی ، خرید مقاله مسیریابی ، دانلود مقاله مسیریابی ، خرید مقاله مستند سازی شبکه ، دانلود مستند سازی شبکه ، خرید مقاله مزیت JPEG پیشرفته ، دانلود مقاله مزیت JPEG پیشرفته ، بررسی ترانزیستورها ، ترانزیستور ، ترانزیستورهای دوقطبی یا پیوندی ، مدیریت باغبانی ، مقاله پرورش قارچ ، دانلود پاورپوینت پرورش قارچ ، دانلود پرورش قارچ ، بررسی پرورش قارچ ، تحقیق پرورش قارچ ، خرید مقاله مدیریت فناوری اطلاعات ، بررسی درس جامعه شناسی سازمانها ، تحقیق درس جامعه شناسی سازمانها ، دانلود درس جامعه شناسی سازمانها ، جامعه شن